ĐĂNG KÝ HỌC

Tìm Kiếm Khóa Học


Lịch khai giảng tháng 01-2020


Địa chỉ: 705 Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
3 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
3 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 40/2A Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
3 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 232 Trần Phú, phường 9, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
3 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 218 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
3 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 208E Hồng Bàng, phường 15, quận 5, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
3 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192


Địa chỉ: 1752 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, TP.HCM

STT Mã khóa Hạng Số giờ Dự kiến khai giảng Dự kiến bế giảng Dự kiến thi Lưu lượng Đăng ký Còn chỗ
1 K20C-145 C 94h 10-01-2020 20-06-2020 07-2020 192 0 192
2 K20B1.1-31 B1.1 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 20 10 10
3 K20B2-211 B2 84h 16-01-2020 24-04-2020 05-2020 138 28 110
4 K20C-146 C 94h 20-01-2020 30-06-2020 07-2020 192 1 191
5 K20C-147 C 94h 30-01-2020 10-07-2020 07-2020 192 0 192