DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 31/07/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh
1 MAI THỊ VÂN ANH 22/04/1996
2 LÊ THỊ HOÀNG ANH 10/03/1991
3 VÕ ĐÔNG ANH 15/11/2000
4 LÊ VĂN BA 07/11/1986
5 PHẠM HỬU THIÊN BẢO 16/04/2003
6 NGUYỄN THÁI BẢO 02/08/1991
7 LÂM QUỐC BẢO 16/01/1981
8 TRẦN PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 13/01/1991
9 PHẠM THÁI BÌNH 17/07/1976
10 PHAN BỈNH CẨM 13/09/1995
11 ĐẶNG NGỌC THANH CHÂN 21/11/1997
12 TRƯƠNG MINH CHÁNH 22/01/1993
13 PHAN NGỌC KIM CHI 16/06/1990
14 TRẦN QUỐC CHIẾN 11/03/1992
15 NGUYỄN HOÀI CHUNG 03/03/1996
16 BÙI ĐỨC CƯỜNG 28/02/1983
17 THẠCH DUY CƯỜNG 18/03/2002
18 PHẠM LINH ĐAN 02/03/1993
19 PHAN LÊ DIỆN 26/10/2000
20 TRƯƠNG THỊ HỒNG ĐIỆP 16/02/1983
21 NGUYỄN NGỌC ĐỈNH 15/11/1986
22 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 01/01/1978
23 ĐINH TRỊNH MINH ĐỨC 19/04/1997
24 TRẦN HỮU ĐỨC 28/03/1978
25 ĐINH VĂN ĐỨC 29/06/1972
26 PHẠM QUỐC DŨNG 04/08/1975
27 GIANG VĂN DŨNG 15/05/1980
28 VŨ HOÀNG DŨNG 22/05/2003
29 NGUYỄN TẤN DŨNG 14/01/2004
30 PHÙNG TIẾN DŨNG 08/07/1982
31 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 25/12/1974
32 NGUYỄN TRỌNG ANH DUY 01/11/1998
33 PHẠM TRẦN THANH DUY 30/11/1986
34 DƯƠNG ANH DUY 22/02/1995
35 BÙI THỊ HẢI DUYÊN 05/04/1995
36 LÊ THỊ YẾN DUYÊN 13/02/1996
37 LÊ PHÚ CƯỜNG EM 11/09/1988
38 ƯNG MỸ GIA 15/11/2002
39 NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG GIANG 09/04/1998
40 MAI LÊ QUỲNH GIANG 28/10/2003
41 LÊ NGỌC PHƯƠNG GIANG 08/12/2001
42 NGUYỄN HỮU HÀ 27/05/1987
43 NGUYỄN MINH HẢI 17/07/1985
44 HỒ NGỌC KHÁNH HẰNG 14/09/1990
45 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 29/11/1992
46 ĐÀO THỊ BÍCH HẠNH 10/05/1990
47 LƯƠNG THỊ HẠNH 13/11/1990
48 BÙI TRƯƠNG HẬU 11/11/1981
49 NGUYỄN NGỌC HIỀN 04/07/1983
50 BÙI THỊ HIỀN 17/09/1995
51 HUỲNH NGỌC HIẾU 30/05/1990
52 HỒ TRUNG HIẾU 27/02/1992
53 VŨ CHÍ HIẾU 13/07/1979
54 LÊ THANH HIẾU 18/03/1981
55 PHÙNG THỊ HOA 18/12/1973
56 NGÔ HỮU HOAN 10/03/1984
57 NGUYỄN MINH HOÀNG 16/09/1991
58 TRẦN ĐÌNH HUÂN 18/06/1985
59 ĐINH THỊ HUỆ 01/01/1979
60 BÙI THỊ HUỆ 10/11/1995
61 TẤT TUẤN HƯNG 02/10/2003
62 VŨ THANH HƯƠNG 22/03/1989
63 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 24/06/1967
64 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 22/09/1993
65 NGUYỄN BẢO HUY 30/10/1989
66 TRƯƠNG THÚC HUY 13/07/1995
67 HUỲNH VŨ HUY 17/05/1998
68 TRẦN THỊ THU HUYỀN 10/01/1985
69 NGUYỄN KHẢI HUYỀN 04/05/1978
70 VƯƠNG HỮU HUYỀN 22/03/1985
71 ĐÀO MINH KHA 31/12/1991
72 NHAN TÚ KHA 01/07/1979
73 PHẠM NGUYÊN BẢO KHANH 22/08/2002
74 LÊ THỊ PHƯƠNG KHANH 19/02/1976
75 NGUYỄN HỮU KHANH 21/05/2000
76 LÊ VĂN KHOA 24/06/1988
77 NGÔ ANH KHOA 01/09/1990
78 BÙI ANH KIỆT 17/04/1983
79 VŨ VĂN KIỀU 08/04/1983
80 LÊ ĐỨC KÝ 27/10/1990
81 LÂM BẢO KỲ 18/08/1988
82 TRẦN THỊ TUYẾT LAN 29/12/1971
83 ĐÀO THỊ NGỌC LÊ 31/10/1999
84 VÕ DUY LINH 01/01/1990
85 NGÔ NGUYỄN YẾN LINH 01/01/2001
86 LÂM MỸ LINH 31/08/1980
87 ĐỖ THỊ LÊ LOAN 01/01/1989
88 VƯU BÍCH LOAN 21/06/2000
89 PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN 22/11/1993
90 TRẦN XUÂN LỢI 10/11/1994
91 LÝ THÀNH LONG 23/09/1992
92 HỒ VĂN LONG 20/06/1987
93 QUÁCH SONG LONG 17/10/1976
94 HOÀNG PHI LONG 03/04/1996
95 DƯƠNG THỊ LUYẾN 26/03/1990
96 TIÊU YẾN LÝ 08/10/1989
97 LẠI THỊ BÍCH MAI 19/07/1977
98 VÕ DOÃN MẪN 22/05/1980
99 THÁI ANH MINH 26/02/1984
100 ĐỖ ĐĂNG MỪNG 05/01/1993
101 NGUYỄN BẠCH DIỄM MY 20/02/2001
102 VÕ LÊ KIỀU MỸ 23/11/2000
103 NGUYỄN LÊ NHẬT NAM 26/01/1994
104 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG NAM 30/08/1998
105 HOÀNG CÔNG NAM 21/05/1995
106 TRẦN THỊ KIM NGA 23/07/1994
107 HOÀNG THỊ TUYẾT NGA 17/07/1984
108 LƯU NHAN THANH NGÂN 24/06/1989
109 ĐOÀN KIM NGÂN 13/06/1988
110 GIANG PHỐI NGHI 17/08/1985
111 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 03/04/1989
112 NGUYỄN HOÀI NGHĨA 13/07/1988
113 PHẠM THỊ NGỌ 09/10/1990
114 ĐẶNG BÁ NGOAN 20/05/1984
115 TRẦN VĂN NGOAN 17/10/1990
116 TRƯƠNG THỊ BẢO NGỌC 21/05/1986
117 HÀN HỒNG NGỌC 28/01/1995
118 CHÂU LÊ KHÁNH NGỌC 15/09/1995
119 VÕ HỒNG NGỌC 28/09/1996
120 NGUYỄN HUỲNH BÍCH NGỌC 28/07/1993
121 NGUYỄN ĐOÀN NGUYÊN 30/07/1990
122 BÙI LÊ THỊ MỸ NHÂN 05/02/1995
123 NGUYỄN HOÀNG NAM NHÂN 02/04/1990
124 NGUYỄN HỮU THIÊN NHÂN 30/06/1996
125 NGUYỄN DUY NHẬT 10/08/1993
126 NGUYỄN THỊ NHIÊN 15/06/1989
127 LÊ VĂN NHỜ 04/03/1990
128 NGUYỄN THỊ NHƠN 03/10/1994
129 TRẦN VÕ KHÁNH NHƯ 09/08/1995
130 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG 01/01/1979
131 ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG 08/09/1990
132 THẠCH HUỲNH NHUNG 25/06/1992
133 CHÂU THỊ HỒNG NHUNG 16/01/1989
134 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 15/06/1995
135 NGUYỄN THỊ YẾN OANH 01/03/1993
136 TRẦN HOÀNG OANH 29/09/1979
137 LÂM VĨNH PHÁT 01/02/1993
138 NGUYỄN TIẾN PHIÊU 06/10/1964
139 ĐẶNG XUÂN PHONG 11/11/1972
140 TRẦN THANH PHONG 21/07/1990
141 LÊ HỒNG PHONG 10/01/1990
142 PHAN THANH PHONG 11/12/1970
143 NGUYỄN MINH PHÚC 27/08/1993
144 LÊ HOÀNG PHÚC 15/09/1994
145 HỒ TIẾN PHÚC 18/08/1993
146 LÊ QUANG PHỤC 29/03/1982
147 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 01/01/1996
148 ĐÀO THIÊN PHƯỚC 03/11/2001
149 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC 22/10/1985
150 LƯƠNG MINH PHƯƠNG 21/08/1988
151 TẠ NGỌC BÍCH PHƯỢNG 16/02/2003
152 DƯ THÚY PHƯỢNG 15/04/1989
153 ĐOẠN QUANG QUÂN 10/05/2003
154 DƯƠNG MINH QUANG 05/01/1995
155 PHẠM MINH QUANG 24/08/1987
156 NGUYỄN LÂM MINH QUẢNG 14/01/2003
157 HUỲNH VĂN QUỐC 06/01/2001
158 ĐẶNG PHÚ QUÝ 21/05/1992
159 NGUYỄN VÕ TÚ QUYÊN 27/07/1987
160 NGÔ THỌ QUYẾT 01/12/1984
161 HOÀNG THỊ QUỲNH 12/07/1991
162 NGUYỄN THANH SANG 03/02/1997
163 TRẦN NGỌC SANG 14/05/1985
164 NGÔ VIỆT SƠN 04/03/2003
165 TRẦN THÁI SƠN 15/11/1986
166 ĐỖ MINH TÂM 05/09/1995
167 NGUYỄN THÀNH TÂM 15/01/1969
168 TRẦN MINH TÂM 12/12/1988
169 LƯƠNG MINH TÂM 03/08/1992
170 NGUYỄN THỊ THẮM 16/04/1997
171 PHẠM QUANG THÀNH 21/03/1995
172 BÙI TRUNG THÀNH 13/07/1991
173 NGUYỄN NGỌC THÀNH 22/05/1975
174 CHÂU THỊ THU THẢO 25/12/1979
175 NGUYỄN LÝ THU THẢO 28/06/2002
176 TRẦN THỊ MAI THẢO 24/06/1990
177 NGUYỄN THỤY PHƯƠNG THẢO 18/11/1990
178 LÊ NGỌC MAI THI 31/03/1990
179 PHAN NGUYỆT THI 25/10/1983
180 VŨ ANH THI 13/03/1987
181 KIỀU THANH THIÊN 02/09/1990
182 NGUYỄN XUÂN THỊNH 23/07/1994
183 ĐINH DUY THỊNH 21/05/1992
184 VÕ HỮU THỌ 30/08/1968
185 NGUYỄN THỊ KIM THOA 22/05/1993
186 VÕ THỊ HỒNG THU 20/07/1980
187 TRẦN THỊ MINH THƯ 14/04/1975
188 DƯƠNG QUỐC THUẬN 30/12/1991
189 LÊ THÁI THUẬN 25/05/1999
190 NGUYỄN THÁI THUẬN 13/01/1986
191 HUỲNH VĂN THUẬN 09/11/1989
192 BÙI THỊ VÂN THƯƠNG 06/11/1980
193 TRẦN THỊ THANH THỦY 29/05/1984
194 NGUYỄN MINH TIẾN 02/05/1997
195 LÊ THANH TOÀN 27/06/1993
196 LÊ HIẾU TOÀN 11/10/1994
197 TRẦN PHÚ TOÀN 26/09/1995
198 NGUYỄN VÕ SƠN TRÀ 22/07/1994
199 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM 25/10/1986
200 VÕ THỊ HUYỀN TRÂN 24/11/1994
201 TRẦN BẢO TRÂN 20/09/1995
202 BÙI THỊ TRANG 24/05/1990
203 BÙI THỊ THANH TRÚC 06/12/1967
204 NGUYỄN THANH TRÚC 01/06/2002
205 LÂM THANH TRÚC 17/11/1983
206 VÕ ĐÌNH TRÚC 20/11/1994
207 PHẠM LÊ TRUNG 09/11/1996
208 PHẠM HỒNG TRUNG 14/08/1982
209 NGUYỄN VĂN TRUNG 13/07/1985
210 TRẦN TRUNG 05/10/1991
211 VÕ QUAN TRƯỜNG 22/07/1987
212 NGUYỄN VĂN CÔNG TỨ 01/01/1983
213 NGUYỄN VŨ ANH TUẤN 10/10/1997
214 LƯƠNG QUANG TUẤN 24/04/1991
215 NGUYỄN HỮU TUẤN 01/10/2000
216 LÊ ANH TUẤN 21/08/1987
217 VÕ THANH TUẤN 17/05/1989
218 TRẦN DUY TUẤN 11/12/1978
219 TRẦN QUANG TÙNG 15/07/1988
220 NGUYỄN THANH TÙNG 21/12/1965
221 HUỲNH THỊ TUYẾT 15/06/1982
222 MAI ĐỨC VIỆT 27/09/1992
223 LÊ HOÀNG VIỆT 09/11/2000
224 LÊ THUẦN VIỆT 07/12/1992
225 NGUYỄN TRẦN UYÊN VY 03/04/1991
226 NGUYỄN LÝ ÁI VY 24/02/1996