Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 29/08/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

TRẦN BẢO AN

B1

2

NGUYỄN THỊ HÀ AN

B2

3

NGUYỄN VĂN AN

B2

4

PHẠM HOÀNG ANH

B2

5

LÊ HOÀNG ANH

C

6

NGUYỄN HỒNG ÁNH

B2

7

NGUYỄN QUỐC BẢO

B2

8

HUỲNH THANH BÌNH

B2

9

NGUYỄN THANH BÌNH

B2

10

TRẦN VĂN BÌNH

C

11

MAI THỊ KIM CHI

B2

12

VƯƠNG ĐÌNH CHIẾN

B2

13

NGUYỄN PHƯƠNG CHƯƠNG

B2

14

NGUYỄN PHƯỚC CƠ

B2

15

ĐÀO MẠNH CƯƠNG

C

16

NGUYỄN PHẠM VĂN CƯỜNG

C

17

NGUYỄN THÁI CƯỜNG

C

18

NGUYỄN HỒNG DANH

B2

19

NGUYỄN HỮU ĐẠT

C

20

PHAN VĂN DIỄN

C

21

PHAN VĂN ĐIỀN

C

22

HỒ VĂN ĐÔNG

C

23

NGUYỄN NGỌC DUẬT

B2

24

TRẦN MINH ĐỨC

B2

25

ĐẶNG ANH ĐỨC

B2

26

TRẦN THỊ DUNG

B2

27

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

B2

28

PHẠM NGUYỄN THANH DŨNG

B2

29

NGUYỄN TẤN DUY

B2

30

NGUYỄN THANH DUY

C

31

NGUYỄN TẤN DUY

C

32

TRẦN PÂU EM

C

33

SAC KA RI GIA

C

34

TRƯƠNG HOÀNG GIANG

C

35

NGUYỄN CHÂU GIANG

B2

36

TRƯƠNG THỊ LINH HÀ

B2

37

LÊ THANH HẢI

C

38

LÊ LONG HẢI

C

39

LƯU MINH HẢI

B2

40

TRẦN ĐÌNH HẢI

B2

41

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

B2

42

NGUYỄN CHÍ HIỀN

C

43

LÊ VÕ MỸ HIỀN

B1

44

NGUYỄN PHÚ HIỆP

B2

45

NGÔ NGỌC HIỆP

B2

46

VÕ KIM HIỆP

B2

47

NGUYỄN TRUNG HIẾU

B2

48

TRƯƠNG TẤN HIẾU

C

49

NGUYỄN GIA HIẾU

C

50

NGUYỄN THIỆN HÒA

B2

51

NGUYỄN THÀNH HOÀNG

B2

52

NGUYỄN LÊ HỒ HẢI HOÀNG

B2

53

NGUYỄN TIẾN HÙNG

B2

54

NGUYỄN VĂN HƯNG

B2

55

NGUYỄN QUANG HƯNG

B2

56

PHẠM ĐỨC HƯNG

B2

57

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

B1

58

PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG

B2

59

TRẦN THỊ HƯỜNG

B2

60

PHẠM QUANG HUY

B2

61

TRẦN QUANG KHẢI

B2

62

HÀ DUY KHÁNH

B2

63

TRẦN DUY KHÁNH

B2

64

TRẦN VĂN KHOA

C

65

LƯƠNG PHẠM NGỌC LÂM

B2

66

TRẦN NGỌC LÂM

C

67

NGUYỄN HỒNG LÂM

B2

68

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

B2

69

ĐẶNG VĂN LÀNH

B2

70

TRIỆU LIÊN

C

71

NGUYỄN CHÂU LINH

B2

72

NGUYỄN TUẤN LINH

B2

73

TRẦN THỊ LƠ

B1

74

TRẦN THỊ BÍCH LOAN

B2

75

ĐỖ TRẦN TRÚC LOAN

B2

76

DƯƠNG NGỌC LONG

B1

77

NGÔ THIÊN LONG

B2

78

NGUYỄN KHANG LONG

B2

79

NGUYỄN VĂN LONG

B2

80

HỒ SỸ LUÂN

C

81

NGUYỄN TẤN LUẬN

B2

82

ĐỖ HOÀNG LỰC

B2

83

LÊ VĂN LƯỢM

B2

84

MAI THỊ LY

B2

85

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

B1

86

HUỲNH THIỆN MINH

B2

87

LÊ ĐỨC MINH

B2

88

NGÔ THẾ MINH

B2

89

ĐÀO VƯƠNG NAM

B2

90

BÙI QUANG NAM

C

91

TRẦN PHƯƠNG NAM

B2

92

HỒ BẢO NGÂN

B2

93

PHẠM HỒNG NGHĨA

B2

94

LÊ TRỌNG NGHĨA

B2

95

PHẠM VĂN NGHĨA

B2

96

ĐẶNG VĂN NGỢI

B2

97

NGUYỄN LINH KHÔI NGUYÊN

B2

98

LÊ THÀNH NHÂN

C

99

PHÙNG VĂN NHÂN

C

100

DƯƠNG VÕ NHÂN

B2

101

VÕ HOÀNG NHI

B2

102

PHẠM THỊ NHI

B1

103

ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ

B2

104

NGUYỄN TRUNG NHỰT

B2

105

ĐOÀN HỒNG NHỰT

B2

106

NGUYỄN TẤN PHÁT

C

107

LÊ MINH PHONG

C

108

BÙI VĂN PHÓNG

B2

109

HÀ VĂN PHÒNG

B2

110

NGUYỄN NGỌC PHÚ

B2

111

NGUYỄN NGÔ GIA PHÚC

B2

112

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

B2

113

HỒ XUÂN PHÚC

B2

114

VÕ MINH PHÚC

B2

115

LÊ TẤN PHÚC

B2

116

PHAN HOÀNG PHÚC

B2

117

PHẠM HOÀNG PHỤC

C

118

PHÙNG THỊ MAI PHƯƠNG

B2

119

LÊ HOÀNG NGỌC PHƯỢNG

B1

120

HUỲNH YẾN PHƯỢNG

B1

121

LÂM THẾ QUANG

B1

122

NGÔ THÀNH QUỐC

C

123

NGÔ NGỌC QUỐC

C

124

TÔ VĂN QUÝ

B2

125

NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH

B1

126

THỊ RỞ

B1

127

TONG A SẶP

B2

128

HOÀNG NGỌC SƠN

B2

129

PHẠM HẢI SƠN

B2

130

NGUYỄN ĐỨC SỸ

B2

131

NGUYỄN TRỌNG ANH TÀI

B1

132

NGUYỄN DUY TÀI

B1

133

LÊ HỮU TÀI

B2

134

NGUYỄN THANH TÀI

B2

135

PHAN VĂN TÂM

C

136

PHẠM MINH TÂN

B2

137

HÀNG PHONG TÂN

B2

138

VÕ THANH TÂN

C

139

LÊ NHỰT TÂN

C

140

NGUYỄN THỊ NGỌC THÁI

B2

141

LÊ VĂN THÁI

C

142

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

C

143

PHẠM NGỌC THANH

B2

144

LÊ NGỌC THANH

C

145

NGUYỄN HỒNG THAO

B2

146

TRỊNH THỊ THU THẢO

B1

147

TRẦN THANH THIỆN

B2

148

NGÔ NGỌC THƠ

B2

149

BÙI HỮU THỌ

B2

150

THIẾM VĂN THỌ

C

151

ĐOÀN THỊ KIM THOA

B2

152

DƯƠNG PHẠM QUANG THÔNG

B2

153

LÊ VĂN THUẬN

C

154

LÊ CAO MINH THUẬN

B2

155

TRẦN VĂN THUẬN

B2

156

TRỊNH THỊ THƯƠNG

B2

157

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

B2

158

HỒ THỊ THỦY TIÊN

B2

159

TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊN

B1

160

PHAN VIẾT TIẾN

B2

161

NGUYỄN NGỌC TIẾN

C

162

CAO ĐẮC TIỀN

B2

163

NGUYỄN VĂN TIẾU

B2

164

TRẦN PHẠM ĐỨC TIN

B2

165

NGUYỄN VĂN TÍN

B2

166

NGUYỄN VĂN TĨNH

B2

167

HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM

B2

168

NGUYỄN VĂN TRE

C

169

TRỊNH MINH TRÍ

B2

170

NGUYỄN THỊ THÙY TRINH

B2

171

TRẦN THỊ HUYỀN TRINH

B2

172

HỒ THANH TRUNG

C

173

NGUYỄN THÀNH TRUNG

C

174

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

B2

175

NGUYỄN THỊ MINH TRUYỀN

B2

176

NGUYỄN ANH TÚ

B2

177

NGUYỄN ANH TUẤN

B2

178

PHẠM ĐÌNH TUẤN

B2

179

NGUYỄN THÀNH TUẤN

C

180

TRƯƠNG VĂN TUẤN

B2

181

LÊ THANH TUẤN

B2

182

NGUYỄN MẠNH TUẤN

B2

183

DƯƠNG QUỐC TUẤN

B2

184

TRẦN ANH TUẤN

B2

185

NGUYỄN TIÊN TÙNG

B2

186

QUÁCH SƠN TÙNG

C

187

LÊ THANH TÙNG

B2

188

DƯƠNG THANH TÙNG

B2

189

LÊ ĐÌNH TUYÊN

B2

190

TRẦN VĂN TUYẾN

B2

191

LÊ THỊ TUYẾT

B2

192

LÂM THANH VIÊN

C

193

TĂNG PHAN QUỐC VINH

B2

194

VÕ VĂN VĨNH

B2

195

NGUYỄN DUY VŨ

B2

196

TRẦN QUỐC VŨ

C

197

TRẦN TUẤN VŨ

C

198

PHẠM HUY VŨ

B2

199

TRỊNH THỊ TƯỜNG VY

B2

200

QUÁCH HẢI XUÂN

C