Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 28/11/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

MAI BẢO AN

B2

2

ĐẶNG THỊ THÚY AN

B2

3

LƯU TUẤN ANH

B2

4

UNG HOÀI ANH

B2

5

TRẦN VĂN ANH

B2

6

LÊ ĐĂNG ÁNH

B2

7

TRẦN THỊ THU BA

B1

8

TRẦN VĂN BẮC

C

9

TRẦN QUỐC BẢO

C

10

LÊ ĐỨC BẢO

B1

11

THẠCH BI

C

12

PHẠM XUÂN BIÊN

B2

13

TRẦN KIM BÍNH

B2

14

NGUYỄN NGỌC BÌNH

C

15

PHẠM CÔNG CHÍNH

C

16

LƯU XUÂN CHỈNH

C

17

NGUYỄN VĂN CHUNG

B2

18

ĐIÊU VĨNH CƯỜNG

B2

19

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

C

20

TRẦN VĂN DANH

C

21

ĐOÀN NGỌC ĐẠT

B2

22

LÊ BÁ DIỆN

B2

23

DƯƠNG RẠNG ĐÔNG

B1

24

LÊ THANH ĐUA

C

25

NGUYỄN HÙNG DŨNG

B2

26

NGÔ ĐỨC DUY

B2

27

DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN

B2

28

TRẦN MINH GIANG

B2

29

NGUYỄN XUÂN HẢI

C

30

NGUYỄN QUANG HẢI

B2

31

CAO THỊ HỒNG HẠNH

B2

32

NGUYỄN HỮU HẢO

B2

33

TRẦN THỊ HIỀN

B2

34

NGUYỄN MINH HIẾU

B2

35

NGUYỄN CHÍ HIẾU

B2

36

NGUYỄN THỊ HOA

B2

37

DIỆP KIM HOA

B2

38

TRẦN THỊ NGỌC HOA

B2

39

NGUYỄN VIỆT HOÀNG

B2

40

NGUYỄN THÁI HOÀNG

B2

41

HỒ ANH HOÀNG

C

42

LÝ KIM HUỆ

B1

43

ĐINH VĂN HÙNG

B2

44

PHAN VĂN HƯNG

C

45

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

B2

46

NGUYỄN HOÀNG HƯỞNG

C

47

LÊ XUÂN HUY

B2

48

TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN

B2

49

TRẦN DIỆP KHA

B2

50

VÕ TUẤN KHANG

C

51

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

C

52

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

B2

53

ĐẶNG HOÀNG KHUYẾT

B2

54

NGUYỄN THANH LÂM

B2

55

VÕ THỊ THÙY LAN

B2

56

NGÔ THỊ LIÊN

B1

57

NGUYỄN THỊ LĨNH

B2

58

NGUYỄN PHÚ LỘC

B2

59

BÁ VĂN LỜI

C

60

ĐINH CA LONG

B2

61

PHẠM THANH LONG

C

62

DƯƠNG ĐÌNH MẠNH

B2

63

NGUYỄN VĂN MẠNH

B1

64

NGUYỄN VĂN MẾN

B1

65

LÊ THANH MINH

B2

66

NGHIÊM THỊ NGA

B1

67

NGUYỄN THANH NGỌC

B2

68

VÒNG THANH NGỌC

C

69

BÙI ĐỖ MINH NGUYÊN

B2

70

ĐỖ THỊ NGUYỆT

B1

71

TĂNG VĂN NHÂM

B2

72

TRẦN THANH NHÂN

C

73

LÊ TRUNG NHÂN

B2

74

CAO MINH NHÂN

B2

75

NGUYỄN MINH NHẬT

B2

76

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

B1

77

NGUYỄN VĂN NHỰT

B1

78

VÕ XẾP PHƠ

B1

79

NGUYỄN DUY PHONG

B2

80

NGUYỄN TẤN PHONG

C

81

TRẦN HOÀNG PHÚC

B2

82

LÊ HOÀI PHÚC

B2

83

NGUYỄN LAM PHƯƠNG

B2

84

NGUYỄN VŨ MINH QUÂN

B2

85

TRẦN DUY QUANG

B2

86

LÊ NHƯ QUỐC

B2

87

TRẦN VŨ QUYỀN

C

88

HỒ VĂN RON

B2

89

NGÔ HOÀNG SANG

C

90

NGUYỄN HOÀNG SƠN

B2

91

NGUYỄN VÕ MINH TÂM

B2

92

LÂM NGUYỄN MINH TÂM

B2

93

TRỊNH NGỌC TÂM

B2

94

ĐẶNG THỊ TÂM

B2

95

NGUYỄN HỮU TÂN

B2

96

NGUYỄN DUY TÂN

B2

97

HỒ TRỌNG TẤN

B2

98

VŨ QUỐC THÁI

B2

99

TRẦN KIM THANH

B1

100

DANH HOÀNG THANH

B2

101

NGUYỄN CHÂU THANH

B2

102

NGUYỄN VĂN THÀNH

B2

103

VŨ ĐẠI THÀNH

B2

104

LÊ VĂN THÀNH

B2

105

DƯƠNG THỊ THU THẢO

B1

106

HỒ THỊ THẢO

B2

107

NGUYỄN HUỲNH THANH THẢO

B2

108

NGUYỄN HỮU THỊNH

C

109

NGUYỄN TRUNG THỊNH

B2

110

TRẦN NGỌC QUỐC THỊNH

B2

111

HUỲNH NGỌC THỌ

B1

112

NGUYỄN HỮU THỜI

B2

113

TRẦN THỊ KIM THU

B1

114

HUỲNH ĐỨC THỪA

B2

115

BÙI MINH THỨC

C

116

NGUYỄN MẠNH THƯỜNG

B2

117

NGUYỄN THỊ THÚY

B2

118

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

B2

119

TRẦN VĂN TIẾN

B2

120

PHẠM NGUYỄN TIẾN

B2

121

DƯƠNG HỒNG TÍN

B2

122

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

B1

123

HUỲNH THANH TRÂN

B2

124

PHẠM THANH TRANG

B2

125

NGUYỄN HỒNG BÍCH TRANG

B1

126

NGUYỄN THỊ TRANG

B2

127

MÃ MINH TRÍ

B2

128

NGUYỄN HIẾU TRUNG

B2

129

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

B2

130

NGUYỄN XUÂN TRUYỀN

B2

131

DANH TÚ

C

132

NGUYỄN VĂN TUẤN

C

133

NGUYỄN TIẾN VĂN

B2

134

LÊ QUỐC VIỆT

B2

135

TRẦN VĂN VINH

B2

136

NGUYỄN PHÚ VINH

B2

137

TRẦN ANH VĨNH

B2

138

LÊ HOÀNG VŨ

B2

139

PHẠM MINH VŨ

C

140

NGUYỄN THÀNH VŨ

B2

141

LÝ HỒNG VƯƠNG

C

142

PHẠM VƯƠNG

B2

143

TRƯƠNG MAI XUÂN

B2

144

CAO HOÀNG THIÊN Ý

B2

145

LI LIANG YIN

B2