Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 28/06/2020

STT Họ và tên Hạng GPLX
1 PHẠM NGỌC TRƯỜNG AN C
2 HOÀNG LÊ NGỌC ANH B2
3 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT ANH B2
4 LƯƠNG QUỐC BẢO B2
5 NGUYỄN VĂN BỈ B2
6 NGUYỄN QUỐC BÌNH C
7 PHẠM THỊ MAI CA B2
8 BÙI VĂN CHÁNH C
9 ĐẶNG VĂN CHÂU B2
10 PHAN VĂN NGỌC CHUẨN C
11 TRƯƠNG THÀNH CÔNG B2
12 NGUYỄN ĐÌNH CUNG B2
13 TRẦN VĂN CƯỜNG C
14 LÃ MẠNH CƯỜNG B2
15 HOÀNG HẢI ĐĂNG B2
16 HUỲNH TẤN ĐẠT B2
17 DƯƠNG HUỲNH ĐIỂM B1
18 ĐỔ HỬU ĐỨC B2
19 PHẠM MINH ĐỨC B2
20 NGUYỄN THỊ DUNG B1
21 HỒ VIỆT DŨNG B2
22 CHUNG HOÀNG DŨNG B2
23 TRẦN MINH DŨNG B2
24 NGUYỄN TIẾN DŨNG C
25 NGUYỄN TRUNG DŨNG B2
26 NGUYỄN TRÍ DŨNG B2
27 NGUYỄN HỮU DƯỠNG C
28 LÂM THÚY DUY B2
29 NGUYỄN CÔNG DUY B2
30 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN B2
31 NGUYỄN THỊ ĐÀO EM B2
32 NGUYỄN TRUNG GIANG B1
33 PHẠM NGUYÊN GIAO B2
34 TRẦN GIA HẢI B1
35 HUỲNH MINH HẢI C
36 VÕ VĂN HẢI C
37 PHẠM NGUYỄN BẢO HẠNH B2
38 NGUYỄN XUÂN HÀO B2
39 TRẦN MINH HẬU B2
40 VƯƠNG THỊ HIỀN B1
41 TRẦN THỊ HIỀN B2
42 MAI THANH HIẾU B2
43 TRIỆU PHƯƠNG HỒNG B2
44 LÊ VÕ TƯƠI HỒNG C
45 ĐẶNG BÁCH HỢP B1
46 HOÀNG CÔNG HUẤN B2
47 VÕ THỊ BẠCH HUỆ B2
48 NGUYỄN DANH HƯNG B2
49 Ô NHỰT HUY B2
50 NGUYỄN HỮU GIA HUY B2
51 VÕ MINH HUY B2
52 ĐOÀN VĂN HUY B2
53 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN B2
54 LÊ ĐỨC HUYỀN C
55 LÊ NGỌC NAM KHA C
56 HỒ NGỌC KHẢI B2
57 NGÔ XUÂN KHANG B2
58 LÊ DUY KHÁNH B2
59 VŨ DUY KHÁNH C
60 NGUYỄN ĐINH MINH KHÁNH B2
61 TRẦN ĐĂNG KHOA C
62 NGUYỄN ANH KHOA B1
63 NGUYỄN ĐĂNG KHOA B2
64 LÊ ĐĂNG KHOA C
65 NGUYỄN VĂN KHỎE B2
66 HOÀNG ĐÌNH KHÔI B2
67 HUỲNH VĂN KIÊNG B2
68 LÊ TỐNG KỲ B1
69 HUỲNH MINH KỲ C
70 TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN B2
71 TRẦN THỊ NGỌC LAN B2
72 NGUYỄN THẾ LỊCH B2
73 PHẠM HUY LINH B2
74 NGUYỄN ĐỨC LINH C
75 TÀI THỊ MỸ LINH B2
76 NGUYỄN VĂN VỦ LINH B2
77 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH B2
78 PHẠM THỊ KIM LOAN B2
79 LÊ THỊ HỒNG LOAN B1
80 LÂM TRỊNH HỒNG TỐ LOAN B2
81 NGUYỄN VĂN LONG B2
82 VŨ ĐỨC LUÂN B2
83 BÙI VĂN LŨY B2
84 NGÔ THỊ CẨM LÝ B2
85 LÊ THỊ MAI B2
86 KIỀU THỊ THANH MAI B2
87 PHẠM TIẾN MINH B2
88 NGUYỄN ĐỨC MINH C
89 NGUYỄN NHƯ NGỌC MINH B1
90 LÊ THỊ KIỀU MINH B1
91 PHẠM TRỌNG NAM C
92 PHẠM XUÂN NGỌC B2
93 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC B2
94 PHAN THẾ NGUYÊN C
95 TRƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG B2
96 NGÔ PHẠM MINH NHỰT B1
97 NGUYỄN THỊ KIM OANH B1
98 NGUYỄN VĂN PHI C
99 NGUYỄN HOÀNG PHONG B2
100 NGUYỄN THANH PHONG C
101 LÊ XUÂN PHONG B2
102 NGUYỄN HOÀNG PHÚC C
103 NGUYỄN VĂN PHÚC B2
104 NGUYỄN TRÍ PHƯƠNG C
105 NGUYỄN THANH PHƯƠNG B2
106 PHAN TẠI PHƯƠNG C
107 PHAN ĐĂNG QUANG B2
108 NGUYỄN VĂN QUANG B2
109 VÕ VĂN QUÍ B2
110 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH B2
111 NGUYỄN THẢO QUỲNH B1
112 PHAN VĂN SANG B2
113 PHẠM HOÀNG SÁNG B2
114 TRẦN TRƯỜNG SƠN B2
115 NGUYỄN CÔNG SƠN C
116 TRƯƠNG TẤN TÀI B2
117 TRẦN THIỆN TÂM C
118 NGUYỄN HOÀNG TÂN C
119 HUỲNH VÕ NGỌC TÂN B2
120 LÊ ĐỨC TẤN B2
121 DƯƠNG VỈNH THÁI C
122 PHẠM HOÀNG THẮNG B2
123 NGUYỄN THỊ THU THẢO B2
124 ĐẶNG NGỌC DƯƠNG THI B1
125 NGUYỄN TRỊNH PHÚC THI B1
126 TRẦN KHÁNH THIỆN B2
127 ĐOÀN GIA THIỆN B2
128 HOÀNG XUÂN THỊNH B2
129 NGUYỄN TRƯỜNG THỌ B2
130 NGUYỄN VĂN THƠM C
131 NGUYỄN MINH THÔNG C
132 NGUYỄN ĐỨC THUẬN B2
133 NGUYỄN THUẬN B2
134 NGÔ THỊ THU THƯƠNG B2
135 NGUYỄN VĂN THƯƠNG B2
136 HUỲNH HUY THƯỜNG C
137 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÚY B2
138 LÊ XUÂN THÚY B1
139 THÁI BẢO THÙY B1
140 ĐẶNG THỊ THỦY B2
141 NGUYỄN THỊ THỦY B1
142 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN B1
143 LÊ VĂN TIẾN B2
144 NGÔ ANH TOÀN C
145 VÕ HỮU TOÀN B2
146 HUỲNH CÔNG TOÀN B2
147 TẠ THỊ THANH TRÀ B1
148 LÊ NGỌC BẢO TRÂM B2
149 HÀ THỊ MINH TRÂM B1
150 HUỲNH TRANG B1
151 NGUYỄN CAO TRÍ B2
152 PHAN NGỌC TRÍ C
153 LÝ THỊ THANH TRÚC B2
154 PHẠM THANH TRÚC B2
155 NGUYỄN THÀNH TRUNG B2
156 TRẦN THANH TRUNG B2
157 HOÀNG QUỐC TRƯƠNG C
158 LÊ MINH TRƯỜNG C
159 HOÀNG NGUYỄN MINH TÚ B2
160 THANG ANH TÚ B2
161 TRẦN THANH TÚ B2
162 NGUYỄN ANH TUẤN B2
163 NGUYỄN HOÀNG TUẤN B2
164 TRẦN MINH TUẤN B2
165 PHAN KIẾT TƯỜNG B2
166 BÙI PHỤ TƯỞNG B2
167 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN B2
168 NGUYỄN THỊ VÂN B1
169 NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT B2
170 NGUYỄN QUANG VINH B2
171 LƯ THANH VŨ B2
172 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG C
173 NGÔ VŨ MINH VƯƠNG B2
174 VÕ MINH VƯƠNG B2
175 VÕ THỊ TƯỜNG VY B2
176 PHAN THỊ HỒNG XUÂN B2
177 PHẠM THỊ YÊN B1