DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 28/10/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 VÕ NGỌC AN 18/04/1994 B2
2 LÊ THỊ VĨNH AN 13/04/1997 B2
3 NGUYỄN THẾ AN 16/11/1992 B2
4 TRẦN QUỐC AN 04/10/2002 B2
5 HOÀNG THỊ LAN ANH 03/03/1997 B1
6 TRẦN LÊ ANH 02/12/1991 B2
7 TRẦN VIỆT ANH 09/01/1995 B2
8 LÊ NGỌC BẢO ANH 15/11/1999 B1
9 NGUYỄN GIA BÁCH 30/12/1992 B1
10 PHẠM VĂN BẰNG 15/12/1990 B2
11 NGUYỄN MINH BI 19/11/1999 B2
12 NGUYỄN PHÚ BÌNH 08/02/2001 B2
13 VƯƠNG MỸ CHÂU 28/03/2004 B2
14 NGUYỄN VĂN CHÂU 01/01/1994 B2
15 VÕ VĂN CHÂU 16/02/1982 B2
16 TRẦN THỊ BẢO CHÂU 15/07/1996 B2
17 TRƯƠNG DIỆU DÂN 05/12/1994 B2
18 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 05/07/1999 B2
19 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 21/01/2003 B2
20 TRẦN QUANG ĐẠO 05/05/2003 B2
21 TÔ MINH ĐẠT 03/01/1982 B2
22 NGUYỄN ĐỨC THÀNH ĐẠT 29/09/1999 B2
23 VÕ TRUNG ĐIỀN 14/07/2000 C
24 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 20/12/1974 B2
25 VÕ THỊ MỘNG ĐIỆP 19/09/1988 B1
26 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 15/06/1993 B2
27 TẤT CẨM DIỀU 28/10/1993 B2
28 NGUYỄN THANH DIỆU 12/06/1986 B2
29 VÕ HOÀNG ĐỊNH 06/07/1982 B2
30 NGUYỄN DIÊN DOÃN 02/11/1998 B2
31 ĐỖ HOÀNG ĐỨC 08/12/1992 C
32 CAO CHÁNH ĐỨC 20/08/1995 B1
33 LƯƠNG MINH DŨNG 23/10/1989 B2
34 NGUYỄN TIẾN DŨNG 18/11/2000 B1
35 NGUYỄN VĂN DUY 30/04/1999 C
36 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 04/04/1994 C
37 NGUYỄN NGỌC BẢO DUY 09/06/1998 B2
38 NGUYỄN ĐỨC DUY 31/05/1999 B2
39 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 10/09/1997 B1
40 TRẦN LÊ THÙY DUYÊN 09/03/1984 B2
41 NGUYỄN QUỐC GIA 01/01/1991 C
42 TRƯƠNG HOÀNG GIANG 22/11/1999 C
43 NGUYỄN HUY GIÁP 02/04/2003 B2
44 LÊ VĂN HẢI 15/11/1985 C
45 TIÊU DƯƠNG THANH HẢI 10/02/2004 B2
46 NGUYỄN DUY HẢI 03/10/2001 C
47 HUỲNH KIM HẢI 07/04/1974 B2
48 TRẦN HUY HẢI 08/03/1970 B2
49 NGÔ ĐÔNG HẢI 08/11/1998 B2
50 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 13/08/1995 B1
51 ĐỖ THỊ THANH HẰNG 21/12/1995 B2
52 NGÔ THỊ THU HẰNG 29/09/1982 B1
53 LÊ HÀ THỊ NGỌC HẰNG 07/06/1990 B2
54 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 22/04/1991 B1
55 LÊ THỊ MAI HẠNH 29/03/1976 B1
56 NGUYỄN PHI HÀO 21/05/1992 B2
57 LÊ VĂN HÀO 23/12/1990 C
58 TRẦN VÕ HẢO 25/08/1992 B2
59 LÊ ĐĂNG HẬU 10/02/1991 B2
60 NGUYỄN THANH HẬU 19/03/1995 B2
61 NGUYỄN ĐỖ TRỌNG HIỆP 21/09/2001 C
62 LÊ TRUNG HIẾU 12/01/1987 B2
63 PHAN TẤN HIẾU 28/02/2001 B2
64 NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU 13/07/1991 B2
65 TRỊNH THỊ TUYẾT HOA 27/07/1980 B2
66 NGUYỄN THỊ KIM HOA 14/09/1994 B2
67 TRẦN TUẤN HOÀNG 27/02/1990 B2
68 NGUYỄN THỊ MINH HOÀNG 28/01/1983 B2
69 PHẠM THẾ HOẠT 26/01/1976 B2
70 TRƯƠNG KIM HỒNG 26/10/1985 B2
71 TRẦN MINH HUỆ 13/06/1986 B1
72 TRỊNH THANH HƯNG 21/07/1995 B2
73 NGUYỄN PHẠM QUỐC HƯƠNG 03/02/1981 B1
74 PHẠM NGUYÊN HƯỞNG 15/05/1995 C
75 NGUYỄN PHÚ HỮU 02/01/1998 B2
76 NGUYỄN TẤN HUY 17/11/1998 C
77 PHẠM ĐĂNG KHA 18/08/1997 C
78 LÊ ĐẠI KHA 27/07/1974 B2
79 DƯƠNG QUANG KHẢI 09/01/1988 B2
80 BÙI PHÚC KHANG 23/09/2002 B2
81 DƯƠNG VĂN KHANG 22/01/1966 B2
82 VŨ AN KHANG 21/08/1990 B2
83 LÊ VĂN KHANH 02/02/1987 B2
84 NGUYỄN TRẦN BẢO KHANH 02/09/1994 B2
85 ĐINH HOÀNG KHANH 11/05/1985 B2
86 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 14/06/2003 B2
87 TRẦN TRỌNG KHÁNH 12/09/1990 B2
88 NGUYỄN NGỌC GIA KHÁNH 26/11/1997 B2
89 BÙI QUỐC KHÁNH 26/07/1987 B2
90 ĐẶNG ĐĂNG KHOA 30/11/2004 B2
91 BÙI PHẠM ĐĂNG KHOA 03/10/1991 B2
92 LƯU ĐỨC KHOA 01/07/2001 B2
93 LÂM PHƯỚC KHƯƠNG 18/10/1997 B2
94 LÊ THẾ KHƯƠNG 20/03/2003 B2
95 TRẦN BÁC KIỆT 31/10/1996 B2
96 HUỲNH THỊ DIỄM KIỀU 08/05/1986 B2
97 HUỲNH BẢO KỲ 17/06/1987 B2
98 TRẦN TRƯỜNG LÂM 21/10/2003 B2
99 NGUYỄN VĂN LÃM 30/11/2001 B2
100 HUỲNH KIỀU VIẾT LÃM 01/01/1986 B2
101 TRỊNH XUỀ LẺN 29/07/2002 B1
102 NGUYỄN THANH LIÊM 11/01/1985 B2
103 PHẠM THỊ LIỄU 30/07/1979 B1
104 VŨ HÀ LINH 13/03/2004 B1
105 CHÂU TIỂU LINH 16/04/1993 B2
106 TRỊNH THỊ TRÚC LINH 19/05/1990 B2
107 ĐOÀN TRUNG LOAN 20/11/1995 B2
108 PHAN THÀNH LỘC 30/03/2001 B2
109 NGUYỄN VĂN LỘC 14/05/1998 B1
110 NGUYỄN THỊ MỸ LỢI 27/08/1996 B2
111 NGUYỄN TẤN LONG 02/08/1990 B2
112 VÕ VĂN LONG 24/06/1990 B2
113 PHẠM MINH LUÔNG 22/04/1994 B2
114 TÔ CẨM LƯƠNG 09/02/1987 B1
115 LƯƠNG VĂN LÝ 04/08/1991 B2
116 TRẦN THỊ THANH MAI 20/09/2001 B1
117 ĐOÀN MINH 15/04/1987 B2
118 NGUYỄN HOÀNG NHỰT MINH 21/02/2001 B2
119 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 15/11/1996 B2
120 LÊ HOÀNG MINH 30/09/1991 B2
121 TRƯƠNG THỊ HOÀI MINH 27/07/1987 B2
122 LÊ VĂN MINH 31/10/1980 B2
123 HỒ ÁI MY 26/05/2004 B1
124 VÕ HOÀI NAM 02/08/1999 C
125 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 28/09/2002 B1
126 PHẠM QUỐC NAM 22/10/2001 C
127 LƯU TUYẾT NGÂN 03/06/1996 B1
128 TRẦN ĐÌNH GIA NGÂN 18/10/2000 B1
129 NGUYỄN THANH NGÂN 15/05/1990 B1
130 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN 22/02/1997 B2
131 NGUYỄN TRẦN MINH NGỌC 22/11/1999 B1
132 HOÀNG NGUYỄN BẢO NGỌC 08/10/1994 B1
133 TRƯƠNG TRUNG NGUYÊN 24/12/1990 B2
134 NGUYỄN VY NGỌC NGUYÊN 01/05/1997 B2
135 NGUYỄN TRẦN TRỌNG NGUYÊN 29/07/2002 B2
136 ĐẶNG THANH NHÃ 27/07/1991 C
137 PHẠM THỊ THU NHÀN 13/06/1984 B2
138 NGUYỄN THÀNH NHÂN 21/11/1996 B2
139 NGUYỄN VĂN NHẤT 03/06/1996 C
140 CHUNG MINH NHẬT 30/07/2001 B2
141 BÙI THỊ BÉ NHI 10/09/1995 B2
142 CAO THỊ NỮ NHI 25/09/1985 B2
143 BÙI VĂN NHIỀU 28/08/1991 B2
144 PHAN TRỌNG NHO 12/11/1969 B2
145 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 15/02/1994 B1
146 PHẠM TẤN NINH 02/10/1991 B2
147 NGUYỄN TẤN PHÁT 13/10/2001 B2
148 NGUYỄN TẤN PHÁT 06/09/1989 C
149 PHẠM TẤN PHÁT 05/05/1995 B2
150 CHÂU HOÀNG PHÁT 05/06/1995 B2
151 PHAN HOÀNG PHI 20/12/1996 B2
152 TRẦN THANH PHONG 14/09/1990 B2
153 ĐỖ HOÀNG PHONG 27/04/1994 B2
154 NGUYỄN THIỆN PHÚC 14/02/1977 B2
155 PHAN VĨNH PHÚC 07/02/1978 B2
156 LAO THANH PHƯƠNG 21/07/1981 B2
157 HUỲNH NGỌC PHƯƠNG 01/01/1985 B2
158 NGÔ TRẦN MINH PHƯƠNG 20/06/2001 B1
159 TRIỆU HẢI QUÂN 27/09/1995 B2
160 LƯU CÂM QUÂN 12/09/1992 B1
161 NGUYỄN VĂN QUẸO 01/01/1988 B2
162 ĐẶNG PHÚ QUÍ 19/08/2000 B2
163 VÕ NGUYÊN QUỐC 24/12/1982 B2
164 NGUYỄN THỊ BÍCH QUY 07/09/1986 B1
165 QUÁCH THĂNG QUÝ 18/05/1971 B2
166 TRẦN ĐÌNH QUÝ 17/09/1992 B2
167 NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN 12/12/1988 B1
168 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG QUYÊN 15/06/1993 B1
169 TRẦN THỊ THẢO QUYÊN 19/03/2000 B1
170 NGUYỄN HẢI SƠN 12/10/1988 B2
171 NGUYỄN MẬU SƠN 12/02/1996 B1
172 TRẦN VĂN SƠN 06/10/1986 B2
173 NGÔ ĐỨC SỰ 11/12/1990 B2
174 HUỲNH THANH TÀI 13/11/1998 C
175 BÙI VĂN TÀI 22/09/1982 B2
176 NGUYỄN TẤN TÀI 10/07/1993 B2
177 NGUYỄN THANH TÂM 04/08/1991 C
178 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG TÂM 05/09/2000 B2
179 NGUYỄN NHẬT TÂM 25/12/1988 B2
180 NGUYỄN LÂM TÙNG TÂM 12/02/1995 B1
181 PHẠM VĂN TÂM 03/11/1993 B2
182 TRƯƠNG DUY TÂN 22/11/1991 B2
183 PHAN DUY TÂN 29/06/1996 B2
184 ĐỖ VĂN THẠCH 24/12/2000 B2
185 PHẠM VIẾT THẮNG 22/03/2002 B2
186 NGUYỄN TOÀN THẮNG 19/04/1985 B2
187 NGUYỄN TIẾN THẮNG 27/06/1995 B2
188 TRƯƠNG QUỐC THẮNG 19/04/1998 C
189 VÕ VĂN THẮNG 26/12/2004 B2
190 HỒ CAO THẮNG 23/07/2004 B2
191 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 13/11/1992 B1
192 NGUYỄN HOÀNG THANH 18/01/2001 B2
193 ĐÀO DUY THÀNH 20/12/1984 B2
194 NGUYỄN THẾ CÔNG THÀNH 28/10/1995 B1
195 LÊ THANH THẢO 14/07/1998 B2
196 NGÔ PHƯƠNG THẢO 13/04/1994 B1
197 TRƯƠNG MINH THẾ 24/04/1995 C
198 NGÔ ĐÌNH DUY THIỆN 07/10/1993 B2
199 LÊ THỊ THOA 25/01/1989 B1
200 TRẦN THỊ MỸ THỚI 08/12/1980 B1
201 PHẠM THỊ THỜI 25/12/1974 B1
202 NGUYỄN THỊ ÁNH THU 25/11/1989 B1
203 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 20/05/1986 B1
204 NGUYỄN VŨ MINH THUẬN 19/10/1988 B2
205 NGUYỄN HUỲNH PHÚ THUẬN 05/03/2001 B2
206 VŨ THỊ NGỌC THƯƠNG 04/10/1985 B2
207 NGUYỄN HOÀNG CẪM TIÊN 29/03/1992 B2
208 TRẦN VĂN TIẾN 17/09/1996 B2
209 CHÂU MINH TIẾN 20/12/1993 C
210 NGÔ THÀNH TÍN 03/12/2001 C
211 K' TÍN 25/05/1993 C
212 NGUYỄN QUỐC TÍNH 05/07/1991 B2
213 BÙI VĂN TÍNH 13/07/1990 B2
214 ĐỖ MINH TOÀN 04/09/1992 B2
215 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 20/10/1991 B2
216 VÕ VĂN TỚI 21/11/1989 B2
217 HỒ THỊ HƯƠNG TRÀM 04/07/1994 B1
218 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 15/11/1988 B1
219 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG 13/09/1993 B1
220 TRẦN THỊ THẢO TRANG 03/02/1985 B2
221 VÕ MINH TRÍ 04/04/1985 B2
222 NGUYỄN MINH TRÍ 14/04/1994 B2
223 NGUYỄN ĐÔNG TRIỀU 20/01/2000 B2
224 HỒ BÌNH TRỌNG 26/08/2002 B2
225 NGUYỄN VĂN TRỌNG 24/07/1987 B2
226 TRẦN ĐỨC TRỌNG 19/11/1999 C
227 PHẠM CÔNG TRỨ 26/07/1991 B2
228 MAI THANH TRÚC 12/10/1994 B1
229 LÊ TRUNG TRỰC 07/03/1999 C
230 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 06/10/1992 B2
231 NGUYỄN KIM TRUNG 17/09/1987 B1
232 ĐỖ TRẦN TRUNG 12/06/1987 B2
233 PHẠM PHƯỚC NHẬT TRUNG 03/09/1978 B2
234 TRẦN THỊ THIÊN TỨ 07/02/1994 B2
235 VÕ QUỐC TUẤN 09/09/2001 C
236 LÊ NGỌC TUẤN 01/01/1972 B2
237 ĐỖ THANH TUẤN 12/01/1988 B2
238 NGUYỄN THANH TUẤN 01/01/1986 B2
239 DƯƠNG QUANG TUẤN 13/10/1997 B2
240 PHẠM VĂN TUẤN 10/03/1987 B2
241 NGUYỄN THANH TÙNG 10/10/1983 B2
242 LÊ THANH TÙNG 03/02/1978 B1
243 NGUYỄN QUÂN TƯỜNG 25/11/1995 B1
244 LÊ NHẬT TUYÊN 09/08/2001 B2
245 NGUYỄN VĂN TUYẾN 25/10/1993 C
246 THÔI ÁNH TUYẾT 20/03/2002 B2
247 HUỲNH VĂN TÝ 12/12/1974 B2
248 ĐỖ VĂN TÂM ÚT 20/04/1972 B2
249 NGUYỄN THỊ DƯƠNG UYÊN 18/10/1991 B1
250 HUỲNH THỊ THU VÂN 11/08/2001 B1
251 NGUYỄN THỊ THÚY VI 11/04/1997 B2
252 NGUYỄN HỮU VIÊN 02/03/1992 B2
253 LÊ THÀNH VINH 26/05/1976 C
254 TRẦN ĐĂNG VŨ 30/10/1989 C
255 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 25/08/1971 B2
256 NGUYỄN VĂN VŨ 14/07/1983 B2
257 NGUYỄN MINH VŨ 27/11/1983 B2
258 PHAN THÀNH VŨ 10/07/1993 B2
259 NGÔ ANH VŨ 31/07/1994 B2
260 NGUYỄN LONG VỸ 04/03/2003 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây