DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 28/05/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN ĐỨC PHÚ AN 20/01/1993 B2
2 VÕ HỒNG ÂN 04/10/1985 B1
3 MAI VĂN ÁNH 06/02/1995 B2
4 LẠI VĂN BẮC 10/03/1971 B1
5 HOÀNG VĂN BĂNG 11/12/1971 C
6 PHẠM QUỐC BÌNH 19/11/1991 B2
7 CAO VĂN CHÂU 23/11/1997 B2
8 LÊ BÍCH CHI 27/08/1987 B1
9 LÂM THỊ TUYẾT CHI 19/11/1986 B2
10 LÊ MINH CHIẾM 02/03/1986 B2
11 PHẠM HỮU CHÍNH 25/06/1984 B2
12 TRẦN ĐỖ THÀNH CÔNG 08/06/1980 B2
13 NGUYỄN VĂN CÔNG 03/06/1994 B2
14 NGUYỄN CHÍ CÔNG 10/10/1985 B2
15 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 30/01/1992 B2
16 MAI QUỐC ĐẠT 28/05/1992 B1
17 PHAN THÀNH ĐẠT 29/05/2000 C
18 CAO THÀNH ĐẠT 14/08/1996 B2
19 LƯU HUỆ DINH 24/09/1993 B1
20 TRẦN TRỌNG ĐỊNH 19/12/1989 B2
21 ĐÀO VĂN ĐÔNG 10/03/1994 B1
22 HOÀNG VIỆT ĐỨC 07/07/1993 C
23 VŨ CÔNG TIẾN ĐỨC 06/01/1999 B2
24 AYDOB LÊ HUỲNH ĐỨC 13/02/1997 B2
25 LA MINH ĐỨC 07/04/1997 B2
26 ĐỖ THÙY DUNG 25/01/1991 B1
27 LÊ VĂN DŨNG 06/01/1990 B2
28 VÕ THÀNH DƯƠNG 13/04/1980 C
29 LÊ TRỊNH KHÁNH DUY 20/09/1997 B2
30 NGUYỄN ĐÌNH DUY 24/10/1995 B2
31 NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH DUY 26/12/1999 B2
32 VÕ ANH DUY 01/12/1990 B2
33 TRẦN ANH DUY 25/07/1989 B2
34 ĐẶNG QUỐC DUY 27/06/1995 B2
35 NGUYỄN THỊ TÔ GIANG 01/09/1985 B1
36 LÊ THANH GIANG 17/09/1992 B1
37 PHAN QUANG HẢI 24/09/1988 B2
38 NGUYỄN THỊ MAI HÂN 14/08/1987 B1
39 ĐỖ THỊ HẠNH 06/10/1986 B2
40 HOÀNG THỊ KIỀU HẠNH 10/07/1984 B1
41 ĐOÀN THỊ THU HIỀN 20/01/1994 B2
42 VŨ XUÂN HIẾU 12/06/2001 B2
43 TRẦN TRUNG HIẾU 21/12/1999 B2
44 NGUYỄN MINH HIẾU 17/07/1992 B2
45 MAI KHẢI HOÀNG 24/10/1998 B2
46 PHẠM VĂN HỒNG 28/08/1977 B2
47 TÔ HUY HÙNG 22/04/2000 B2
48 PHÙNG PHI HÙNG 23/05/1989 B2
49 PHẠM HÙNG 12/09/2001 C
50 NGUYỄN CHẤN HƯNG 17/11/2003 B2
51 NGUYỄN VĂN HƯNG 28/06/1993 B1
52 TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 10/10/1970 B1
53 ĐỖ THỊ HƯỜNG 02/07/1989 B1
54 PHẠM VŨ NHẬT HUY 08/12/1999 B2
55 NGUYỄN HOÀI KHÁNH 14/02/1995 C
56 NGÔ ĐĂNG KHOA 11/12/1992 B2
57 NGUYỄN HOÀNG MINH KHOA 10/11/1980 B2
58 ĐẶNG VĂN LÂN 28/04/1964 C
59 NGUYỄN THỊ LIÊN 20/11/1990 B1
60 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 05/09/1996 B1
61 ĐÀO PHẠM KHÁNH LINH 10/03/2000 B1
62 LÂM TẤN LỘC 14/06/2000 B2
63 NGUYỄN NGỌC LỢI 02/02/1985 C
64 HỒ THỊ LONG 02/04/1989 B1
65 NGUYỄN THÀNH LONG 01/01/1990 B2
66 BÙI THANH LUÂN 21/06/1995 B2
67 PHẠM MINH LUÂN 17/12/1999 B2
68 ĐẶNG VĂN MINH 20/09/1994 C
69 PHAN THỊ TRÀ MY 23/10/1984 B2
70 PHAN THỊ TRÀ MY 23/07/1997 B1
71 NGUYỄN ÁI KHÁNH NGỌC 25/06/1999 B1
72 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 26/12/1996 B2
73 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 13/04/1983 B1
74 LÂM QUỲNH NHA 22/09/1996 B2
75 CAO THỊ CẨM NHÂN 25/04/1980 B1
76 NGUYỄN THIỆN NHÂN 18/02/2000 C
77 TRẦN BỬU NHÂN 12/05/1992 B1
78 NGUYỄN THÀNH NHÂN 22/12/1998 B2
79 ĐOÀN THOẠI NHÂN 21/08/1999 B2
80 NGUYỄN DUY NHẤT 11/05/2002 B2
81 BÙI MINH NHẬT 13/07/1999 B2
82 NGUYỄN LÊ YẾN NHI 20/04/1997 B1
83 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 21/02/1989 B1
84 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 18/04/1990 B2
85 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 27/10/2002 B1
86 NGUYỄN THÀNH NHƠN 28/10/1987 B2
87 TRẦN KHẢ NHƯ 28/04/1996 B1
88 NGUYỄN THỊ BÍCH NHƯ 01/01/1979 B2
89 NGUYỄN THỊ MINH NHỰT 21/01/1996 B1
90 LÝ VĂN NIN 16/09/1986 B2
91 NGUYỄN VĂN OANH 01/01/1972 C
92 NGUYỄN TRẦN GIA PHÁT 13/11/2003 B2
93 NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG PHÁT 29/01/1995 B1
94 LÊ THỊ KIM PHỚI 01/01/1986 B2
95 LỮ HOÀI PHONG 12/06/1985 B2
96 PHAN CÔNG QUỐC PHÚ 20/06/1997 B2
97 ĐẶNG XUÂN PHÚC 01/12/1991 B2
98 HỒNG HUỲNH THIÊN PHÚC 14/12/1990 B2
99 NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC 04/08/2005 B2
100 LÊ KHẮC HUY PHƯƠNG 26/07/1980 B2
101 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 10/11/2002 B1
102 ĐẶNG DUY PHƯƠNG 02/10/1995 C
103 GIANG THỊ PHƯỢNG 17/03/1992 B1
104 NGUYỄN THÀNH QUAN 04/07/2002 B2
105 TRẦN NHẬT QUANG 16/10/1996 B2
106 NGUYỄN CHÍ QUANG 06/06/1991 C
107 HUỲNH THỊ KIM QUYÊN 20/08/1983 B1
108 NGUYỄN THỊ HOÀNG QUYÊN 05/08/2001 B1
109 NGUYỄN NG. PHƯƠNG QUỲNH 31/05/1996 B1
110 VÕ LÊ NHƯ QUỲNH 06/02/1996 B1
111 ĐINH PHƯƠNG QUỲNH 14/12/1987 B1
112 LÊ NGUYỄN TRÚC QUỲNH 07/08/1995 B1
113 NGUYỄN NGỌC RI 17/02/1990 C
114 ĐẶNG THANH SANG 22/05/2002 B2
115 TỪ HOÀNG SANG 10/07/1999 B1
116 LÊ THÀNH TÀI 01/09/1992 B2
117 NGÔ HOÀNG TÂM 09/07/1988 B2
118 PHAN NHẬT TÂN 17/07/1992 B2
119 NGUYỄN DUY TÂN 08/07/1999 B2
120 ĐẶNG KIẾN TÁNH 20/10/1984 B2
121 PHẠM QUỐC THÁI 10/08/2004 B1
122 VŨ DUY THÁI 18/12/1998 B2
123 VÕ ĐỨC THĂNG 03/12/1998 B2
124 BÙI HỮU THẮNG 02/02/1998 C
125 LÊ VĂN THẮNG 20/12/1990 B2
126 HUỲNH THANH THANH 24/07/2002 B2
127 HOÀNG THỊ HOÀI THANH 22/10/1982 B2
128 VÕ NGỌC ĐAN THANH 27/07/1992 B2
129 LÊ THỊ THANH 20/02/1993 B2
130 DANH THÀNH 08/09/1987 C
131 LÊ TUẤN THÀNH 01/12/1997 B2
132 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 22/09/2004 B2
133 NGUYỄN NGỌC THÀNH 29/08/2000 B2
134 ĐINH XUÂN THÀNH 08/02/1980 B2
135 ĐẶNG PHƯỚC THÀNH 23/06/1996 B2
136 NGUYỄN HOÀNG THANH THẢO 07/07/1996 B2
137 NGUYỄN THỊ THẢO 19/07/1984 B2
138 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 18/07/1995 B2
139 PHAN HỮU THỂ 23/06/1999 C
140 HOÀNG MINH THI 16/04/2001 B2
141 ĐẶNG ĐỨC THỊNH 07/08/1995 B2
142 BÙI VĂN THÔNG 17/02/1996 B2
143 NGUYỄN TRẦN ANH THƯ 09/01/2004 B1
144 NGUYỄN VƯƠNG KHÁNH THƯ 07/10/2000 B1
145 TRẦN THỊ THANH THÚY 09/12/1994 B2
146 LÊ HOÀNG DUY THÙY 02/02/2001 B1
147 ĐẶNG THANH THỦY 09/07/1979 B1
148 NGUYỄN NGUYỆT THANH TIÊN 06/12/1978 B2
149 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 12/12/2004 B2
150 TRẦN KHẢI CÁT TIÊN 24/12/1992 B1
151 LÊ NAM TIẾN 01/01/1988 B2
152 ĐẶNG HOÀNG TIẾN 14/03/1999 B2
153 PHAN XUÂN TIẾN 22/02/2000 C
154 NGUYỄN HỮU TIỆP 20/10/1982 B2
155 PHAN BÁ TÍN 04/12/1992 B2
156 LẠI MINH THIỆN TOÀN 05/04/1986 B2
157 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN 15/01/2001 B2
158 BÙI HẢI VÂN TRANG 27/10/1971 B1
159 BÙI MINH TRÍ 30/09/1987 B2
160 BÙI NGỌC TRÍ 10/02/1995 B2
161 PHẠM MINH TRÍ 12/06/1995 B2
162 LƯU TRIỆU 09/02/2001 C
163 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 14/11/1993 B1
164 PHẠM HOÀNG THANH TRÚC 09/10/1988 B1
165 CAO MINH TRUNG 06/02/1997 C
166 NGUYỄN THẾ TRƯỜNG 20/09/1984 B2
167 HỒ VŨ TRƯỜNG 12/01/1992 B2
168 PHAN HỮU TÚ 17/11/1972 B1
169 NGUYỄN ANH TÚ 20/02/1982 B2
170 NGUYỄN THANH TÚ 20/09/1999 C
171 TRƯƠNG HOÀNG TÚ 14/08/2000 B2
172 PHAN ANH TUẤN 31/08/1992 C
173 TRẦN THANH TÙNG 06/06/1993 B1
174 HUỲNH VĂN TÙNG 01/01/1971 B2
175 NGUYỄN QUỐC TÙNG 01/01/1992 B1
176 TRẦN THỊ KIM TUYẾN 05/02/1984 B1
177 PHẠM XUÂN TUYỀN 25/06/1987 C
178 ĐẶNG NGỌC THANH TUYỀN 26/10/1991 B2
179 TRẦN XUÂN VIỆT 28/06/1990 C
180 TRẦN HOÀNG VINH 08/08/1974 B2
181 TÔ HOÀNG VINH 21/09/1993 C
182 LÊ HOÀNG VŨ 13/06/1993 B2
183 LÊ ĐẶNG ANH VŨ 07/11/2000 B2
184 TRẦN ANH VŨ 19/07/1977 B2
185 NGUYỄN HỒNG KHÁNH VY 21/07/2000 B1
186 VÕ LÊ BẢO VY 06/05/2004 B1
187 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 05/01/1978 B1
188 LÊ NGUYỄN MINH XUÂN 15/03/2000 B2
189 NGUYỄN DONG YOU 21/08/2004 B2
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây