Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 27/07/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

LÝ HOÀNG AN

C

2

LÊ THỊ KIM ANH

B1

3

HOÀNG NGỌC ANH

C

4

VĂN THỊ NGỌC ANH

B1

5

TRẦN NGỌC ANH

C

6

TRẦN TUYẾT ANH

B1

7

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH

B1

8

VÕ THỊ ÁNH

B2

9

NGUYỄN HẢI ÂU

B2

10

PHẠM HỮU BẠC

C

11

HUỲNH QUỐC BẢO

C

12

HỒ THÀNH BẢO

B2

13

NGUYỄN LÊ HẢI BÌNH

B1

14

MAI LÊ HOÀNG CẦM

B1

15

THẠCH CHÀNG

C

16

LÊ QUANG CHÁNH

B2

17

NGUYỄN MINH CHÁNH

B2

18

LÂM NGỌC CHÂU

B2

19

LÊ THỊ KIM CHI

B1

20

LÊ TÙNG CHINH

B2

21

BÙI CÔNG CHƯƠNG

B2

22

NGUYỄN VĂN CHUYỆN

C

23

ĐINH VĂN CÔNG

C

24

PHẠM VĂN CƯỚC

C

25

TRẦN CƯỜNG

C

26

LÊ VĂN CƯỜNG

C

27

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

B2

28

TRẦN NGỌC CƯỜNG

B2

29

PHẠM DUY CƯỜNG

C

30

LỤC TIẾN ĐẠI

B2

31

ĐOÀN VĂN ĐANG

B2

32

VŨ VĂN ĐẠT

B2

33

LÊ TẤN ĐẠT

C

34

TRƯƠNG VĂN TUẤN ĐẠT

B2

35

TRẦN THỊ THU DIỆU

B2

36

TRẦN CÔNG ĐỊNH

C

37

LÊ CHÍ ĐÔNG

C

38

PHAN HỮU ĐỨC

C

39

LÊ TRÍ DŨNG

B2

40

TRẦN QUỐC DŨNG

B2

41

TÔ VĂN DŨNG

C

42

PHAN XUÂN DƯƠNG

B1

43

NGUYỄN MINH DUY

C

44

NGUYỄN PHƯƠNG DUY

B2

45

MAI NGỌC DUY

B2

46

DƯƠNG KHÁNH DUY

C

47

LÊ VĂN DUYÊN

B2

48

LÂM HAI

B2

49

ĐÀO THANH HẢI

B2

50

TRẦN HẢI

C

51

TRẦN MINH HẢI

B2

52

MAI THANH HẢI

B2

53

NGUYỄN NHƯ HẰNG

B2

54

HUỲNH THỊ MỸ HẠNH

B2

55

LÊ THỊ VẬN HẠNH

B1

56

TRẦN NGỌC HẬU

C

57

HOÀNG SANG HẬU

B2

58

NGUYỄN TRUNG HIẾU

C

59

PHAN TRUNG HIẾU

B2

60

TỐNG MINH HIẾU

B2

61

LÊ THỊ THANH HOA

B1

62

DƯƠNG MỸ HOA

B1

63

NGUYỄN AN HÒA

B2

64

ĐINH HUY NGỌC HÒA

C

65

PHẠM XUÂN HOÀI

B2

66

THÂN THỊ HOÀN

B2

67

PHẠM VĂN HOÀNG

C

68

LÝ NGỌC HƠN

B2

69

NGUYỄN VĂN HÙNG

B2

70

NGUYỄN VĂN HƯNG

C

71

NGUYỄN MINH HƯNG

B2

72

NGUYỄN THÀNH HƯNG

C

73

TRẦN QUỐC HUY

B2

74

TRẦN VŨ TUẤN HUY

B2

75

LÊ HOÀNG HUY

B2

76

KIM NGỌC HUYỀN

C

77

PHAN KIM NHẬT HUỲNH

C

78

NGUYỄN MINH KHA

B2

79

THẠCH SÓC KHA

C

80

LÊ QUANG KHÃI

C

81

LÊ HOÀNG KHANG

B2

82

NGÔ ĐÌNH KHIÊM

B2

83

NGUYỄN NGỌC ANH KHOA

B2

84

NGUYỄN VĂN KHÔI

B2

85

TRƯƠNG DUY KHƯƠNG

B2

86

ĐẶNG ĐÌNH KHƯƠNG

B2

87

NGUYỄN VĂN KIẾM

C

88

TRẦN VĂN KIÊN

C

89

CAO HOÀNG NAM KIỆT

C

90

GIÁP HẢI LÂM

B2

91

ĐINH HỮU LAN

B2

92

LÊ THANH LÂN

B2

93

PHAN VĂN CHÍ LINH

C

94

ĐÀM NHƯ LINH

B2

95

NGUYỄN VĂN LINH

C

96

PHẠM VĂN LĨNH

C

97

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

B2

98

HUỲNH HỮU LỘC

B2

99

DOÃN THÀNH LONG

B1

100

NGUYỄN MINH LUÂN

C

101

NGUYỄN VÕ MINH LUÂN

B2

102

NGUYỄN TẤN LỰC

B2

103

NGUYỄN THỊ LƯƠNG

B1

104

HUỲNH THỊ TUYẾT MAI

B2

105

ĐỖ THỊ XUÂN MAI

B2

106

TÀO QUANG MINH

B2

107

HỒ THẾ MINH

B2

108

BÙI BẢO MINH

B2

109

VÕ VĂN MƯỜI

C

110

HUỲNH QUỐC NAM

B2

111

NGUYỄN THỊ THANH NGA

B2

112

NGUYỄN THỊ LỆ NGHĨA

B1

113

NGÔ TRỌNG NGHĨA

C

114

PHAN HỮU NGHĨA

C

115

CAO MINH NGUYÊN

C

116

NGUYỄN THANH NHÀN

C

117

NGUYỄN THANH NHÀN

B2

118

NGUYỄN HOÀNG TRỌNG NHÂN

B2

119

VÕ CÔNG NHẬT

C

120

PHẠM TRẦN UYỂN NHI

B1

121

NGUYỄN THÀNH NHƠN

C

122

NGUYỄN VĂN NỠ

B2

123

TIÊU VĂN PHÁT

C

124

HUỲNH THANH PHONG

C

125

NGUYỄN NGỌC PHONG

C

126

NGUYỄN THUẬN PHONG

B2

127

VÕ MINH PHÚ

B2

128

VÕ HOÀNG PHÚC

C

129

DƯƠNG THỊ KIM PHỤNG

B1

130

DƯƠNG THANH PHƯƠNG

C

131

LÊ ĐỨC QUÂN

B2

132

TRẦN CHÂU QUỐC

C

133

QUÁCH ĐÌNH QUỐC

C

134

NGUYỄN NGỌC QUỐC

C

135

QUÁCH THỊ HỒNG QUYỀN

B2

136

HUỲNH NA RANH

B2

137

NGUYỄN VĂN SẮC

B2

138

ĐÀO MINH SANG

B2

139

TRƯƠNG VĂN SANG

B2

140

LÂM KIM SÁNG

B2

141

TRẦN VĂN SĨ

B2

142

NGUYỄN THANH SƠN

C

143

LÊ HOÀNG SỸ

C

144

LƯU THẾ SỸ

C

145

LÊ TẤN TÀI

C

146

ĐỖ THIỆN TÀI

C

147

NGUYỄN VŨ MINH TÂM

B2

148

NGUYỄN MINH TÂN

C

149

VÕ VĂN TÔN TẨN

B2

150

PHẠM BÁ THA

C

151

NGUYỄN HÙNG THÂN

B2

152

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

C

153

PHÙNG KIM THANH

B1

154

TRẦN CHÍ THÀNH

B2

155

NGUYỄN MINH THÀNH

C

156

LÊ MINH THÀNH

B2

157

NGUYỄN THỊ THÀNH

B2

158

NGUYỄN XUÂN THÀNH

B2

159

ĐỖ NAM THẾ

B2

160

NGUYỄN HỮU THỂ

B2

161

LA VĂN THOẠI

B2

162

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

B2

163

TRẦN THIỆN THIÊN THƯ

B2

164

NGUYỄN VĂN THUẬN

B2

165

VÕ MINH THUẬN

C

166

HUỲNH THANH THUẬN

B2

167

NGÔ ĐÌNH THỤC

B2

168

LÊ DUY THỨC

B2

169

DƯƠNG DUY THỨC

C

170

LƯƠNG THỊ KIỀU THÚY

B1

171

NGUYỄN TRUNG TÍN

B2

172

NGUYỄN THANH TỊNH

B2

173

HUỲNH VĂN TỎ

C

174

LÊ NGỌC TOÀN

C

175

LƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM

B2

176

HUỲNH ĐẶNG KIỀU TRANG

B2

177

TRƯƠNG THÙY TRANG

B2

178

CAO MINH TRÍ

B2

179

NGUYỄN MINH TRỊ

B2

180

HỒ NGỌC TRỌNG

C

181

PHẠM THỊ NHƯ TRÚC

B1

182

NGUYỄN ANH TRUNG

B1

183

HUỲNH TẤN TRUNG

B2

184

THÂN NGỌC TÚ

B1

185

NGUYỄN HOÀNG CHÂU TUẤN

C

186

KPĂ TUẤN

C

187

TÔ MINH TUẤN

B2

188

PHAN MINH TUẤN

C

189

BÙI MINH TUẤN

B2

190

HOÀNG TRẦN MINH TUẤN

B2

191

THÁI VĂN TUẤN

B1

192

LÝ QUỐC TUẤN

C

193

TRẦN MINH TUẤN

C

194

LÊ ĐÌNH TUẤN

B2

195

PHẠM HỒNG TUẤN

B2

196

PHAN TẤN TUẤN

B2

197

NGUYỄN VĂN TƯỞNG

B2

198

PHẠM BĂNG TUYẾT

B1

199

NGUYỄN THỊ TUYẾT

B2

200

NGUYỄN HỮU TỶ

B2

201

GIANG VĂN ÚT

C

202

PHẠM THÚY UYÊN

B2

203

LƯU THỊ VÂN

B2

204

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

B1

205

NGUYỄN VĂN VIÊN

B2

206

LÊ TÔN VINH

B1

207

TRẦN KHÁNH VŨ

C

208

PHẠM HOÀNG VŨ

C

209

LÊ HOÀNG VŨ

C

210

HUỲNH THANH VŨ

C

211

NGUYỄN MINH VŨ

C

212

NGUYỄN VĂN XOAN

B2

213

TRẦN THỊ KIM XUYẾN

B1

214

HỒ THỊ HẢI YẾN

B2

215

LƯU THỊ YẾN

B2