DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 26/08/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN LÝ VĨNH AN 31/03/1993 B2
2 ĐẶNG THỊ THÚY AN 08/06/1991 B2
3 TRƯƠNG HOÀNG ÂN 06/03/1983 B2
4 LÊ KHƯU DUY ANH 19/02/1991 B2
5 NGUYỄN NGỌC ANH 10/01/1994 B1
6 NGUYỄN THỊ KIM ANH 26/08/1987 B2
7 DƯƠNG THIẾU BẢO 23/01/2002 B2
8 VÕ PHI BẢO 10/07/1987 B2
9 PHẠM THANH BÌNH 26/12/1993 B2
10 NGUYỄN THÔNG CẨN 05/02/1996 C
11 VŨ TRÍ CAO 14/11/1999 C
12 PHAN THỊ MINH CHÂU 19/07/2003 B1
13 NGUYỄN BẢO QUỲNH CHI 04/11/1988 B1
14 NGUYỄN NGỌC CHUẨN 26/08/1991 B2
15 TRƯƠNG ĐỨC CHUNG 05/09/1986 B2
16 LÊ VĂN CÔNG 15/08/1980 B2
17 NGUYỄN THỊ NGỌC CƯ 28/07/1967 B1
18 NGUYỄN TỐNG MINH ĐĂNG 08/08/2003 B2
19 NGUYỄN NGỌC DANH 17/07/1986 B1
20 BÙI THỊ ĐÀO 26/02/1991 B2
21 PHẠM THÀNH ĐẠT 02/09/1999 B1
22 PHẠM KHẮC PHÚ ĐỨC 08/09/2002 B2
23 NGUYỄN LÊ THÙY DUNG 29/01/1999 B1
24 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 01/10/1981 B2
25 LÊ TUẤN DŨNG 01/09/1989 B2
26 PHẠM ANH DŨNG 29/01/1998 B2
27 TẠ HẢI DƯƠNG 05/11/1996 B2
28 NGUYỄN THÁI DUY 16/09/1994 B2
29 NGUYỄN HỮU DUY 25/08/1988 B2
30 HÀ MẠNH DUY 22/08/1992 B2
31 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 08/09/1993 B2
32 NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN 19/04/1989 B2
33 VŨ NGỌC GIANG 26/03/1980 B2
34 LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG 19/01/1980 B1
35 LƯƠNG VĂN GIÀU 11/05/1990 B2
36 KIM GIÀU 04/08/2003 B2
37 CỔ NGỌC MINH HÂN 22/10/2003 B2
38 PHẠM PHÚ HÀO 22/05/2002 B2
39 TRẦN DUY HIỆP 11/05/1989 B2
40 HỒ TRUNG HIẾU 01/01/1997 B2
41 NGÔ VĂN HIẾU 01/06/1998 C
42 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 05/03/1999 C
43 PHẠM THANH HÒA 25/12/1993 C
44 ĐINH ĐỨC HOÀNG 06/02/1993 B2
45 NGUYỄN DUY HOÀNG 11/02/1993 B2
46 NGUYỄN THANH HỒNG 20/02/1979 B2
47 NGUYỄN PHI HÙNG 08/12/2002 B2
48 NGUYỄN HÀ MẠNH HÙNG 13/09/1999 B2
49 TĂNG LÊ KHÁNH HÙNG 21/08/1980 B2
50 DIỆP SỞ HÙNG 31/10/1997 B2
51 LÂM ĐỨC HƯNG 19/05/1996 B2
52 ĐẶNG KIỀU HƯNG 10/08/1992 C
53 PHAN THỊ QUỲNH HƯƠNG 11/02/2000 B2
54 LẠI THỊ HƯƠNG 24/02/1996 B2
55 NGUYỄN TIẾN HỮU 09/09/1996 B2
56 NGUYỄN TƯỜNG HUY 27/12/1992 B2
57 NGUYỄN THANH HUY 02/10/1995 B2
58 TRẦN ĐẮC HUY 26/01/1994 B2
59 BÙI VIẾT HUY 06/10/2002 B2
60 NGUYỄN HOÀNG HUY 03/03/2000 B2
61 PHẠM VŨ NGỌC HUYỀN 27/02/1995 B1
62 HỨA MẠNH KHAN 17/03/1989 B2
63 VƯƠNG QUANG KHANG 19/12/1997 B2
64 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 25/02/1990 B2
65 LÊ NHẬT KHÁNH 11/01/2002 B2
66 NGUYỄN ANH KHOA 10/09/2004 B2
67 LÊ ANH KHOA 11/11/1993 B2
68 ĐỖ ĐĂNG KHOA 03/02/1997 B2
69 TRẦN THỊ AN KHƯƠNG 19/09/1982 B1
70 DƯƠNG TẤN KIỆT 02/07/2003 B2
71 BÙI MINH LÂM 24/03/1995 B2
72 NGUYỄN LÂM 03/09/1992 B2
73 ĐÀO THỊ LAN 27/02/1991 B1
74 NGUYỄN GIA LẬP 07/09/2003 B2
75 NGUYỄN THANH LIÊN 26/02/1988 B2
76 TRƯƠNG NGUYỄN TRÚC LINH 01/09/1998 B2
77 NGUYỄN THỊ LINH 11/02/1990 B2
78 HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH 21/05/1994 B1
79 NGUYỄN ĐÌNH LINH 19/04/1993 B2
80 VÕ THỊ QUYỀN LINH 26/10/1994 B1
81 NGUYỄN VƯƠNG LINH 27/09/2000 B2
82 BẠCH TẤN LỘC 26/09/1998 C
83 NGUYỄN THỊ KIM LỘC 15/03/1996 B1
84 ĐỖ THỊ THANH LỢI 08/11/1989 B2
85 ĐINH TẤN LONG 06/01/2001 B2
86 ROÃN LÊ LONG 14/05/1992 B1
87 TRƯƠNG THỊ YẾN LY 24/09/1986 B2
88 LÊ THỊ PHƯƠNG MAI 07/03/1982 B2
89 NGUYỄN THỊ MẾN 01/01/1984 B1
90 NGUYỄN LÊ MINH 08/11/1999 C
91 PHẠM CÔNG MINH 25/06/1998 C
92 NGUYỄN TRẦN NHẬT MINH 16/01/1993 C
93 PHAN HỒNG MINH 07/10/1989 B2
94 TRẦN THỊ KIỀU MY 24/10/1992 B2
95 THÂN THỊ HÀ MY 19/10/1984 B2
96 CAO HẢI NAM 11/03/1996 C
97 NGUYỄN VĂN NAM 16/06/1992 B2
98 LƯƠNG THỊ ÁI NGA 04/08/1985 B2
99 NGUYỄN MỘNG THÙY NGÂN 13/12/1993 B2
100 DƯƠNG KIM NGÂN 16/06/1997 B2
101 NGUYỄN THỊ NGÂN 05/12/1988 B1
102 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 10/11/1998 B2
103 DƯƠNG VĂN NGHĨA 07/12/1998 B2
104 NGUYỄN QUANG NGHĨA 30/12/1988 B2
105 NGUYỄN VĂN NGỌC 05/05/1988 B2
106 ĐỖ ĐÌNH BẢO NGỌC 24/07/1976 B1
107 NGUYỄN ĐỨC NGỌC 12/02/1997 B2
108 ĐOÀN ĐỨC NGUYÊN 19/11/1995 B2
109 TRẦN LÊ THỊ NGỌC NGUYÊN 15/06/1999 B2
110 TRƯƠNG CHÍ NGUYỆN 04/10/1993 B1
111 LÊ THỊ HỒNG NHI 03/07/1994 B1
112 NGUYỄN HOÀNG THANH NHƯ 30/11/2002 B2
113 HOÀNG QUỲNH NHƯ 08/12/1981 B1
114 ĐẶNG THỊ PHẤN 20/07/1987 B1
115 NGÔ THIỆN PHÁT 05/12/1992 B2
116 NGUYỄN YẾN PHI 11/04/1991 B1
117 HUỲNH ANH PHÚ 29/09/1983 B2
118 TRẦN THỊ PHÚ 25/10/1992 B1
119 NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚ 26/11/2003 B2
120 PHẠM MINH PHÚC 03/06/1996 B2
121 LÊ THỊ PHƯƠNG 27/09/1991 B1
122 LÊ HÀ PHƯƠNG 20/11/2000 B1
123 LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG 14/01/1992 B1
124 NGÔ HOÀI PHƯƠNG 03/02/2003 B2
125 VŨ THỊ LOAN PHƯỢNG 15/09/1992 B2
126 LÊ MINH QUÂN 15/06/1996 B2
127 NGUYỄN HỮU NHẬT QUANG 23/04/1997 B2
128 PHẠM THIÊN QUỐC 18/04/1997 C
129 ĐẶNG BẢO QUỐC 04/11/1988 B2
130 TRẦN CHÍ QUỐC 26/09/1984 B2
131 HUỲNH HỒNG QUYÊN 26/07/2003 B2
132 NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 03/01/1982 B2
133 PHÙNG THỊ THU QUYÊN 07/07/1988 B1
134 NGUYỄN MINH SANG 16/04/1994 B2
135 NGUYỄN VĂN SỬU 15/08/1998 B2
136 NGUYỄN VIẾT TÀI 14/02/1994 B2
137 NGUYỄN DUY PHƯỚC TÀI 11/03/2001 B2
138 TRẦN TUẤN TÀI 20/08/1997 B1
139 DANH TÂM 01/01/1988 C
140 VÕ MINH THÁI 02/01/1992 B2
141 NGUYỄN VĂN THÁI 14/05/1986 B2
142 NGUYỄN NHẬT THẮNG 08/02/2000 C
143 NGUYỄN TẤT THẮNG 15/03/1989 B2
144 NGUYỄN HỮU THẮNG 24/04/2002 B2
145 PHẠM VĂN THANH 02/06/1993 B2
146 NGUYỄN PHÚ THÀNH 02/12/2002 B1
147 LÊ NGUYỄN CÔNG THÀNH 26/05/1988 B1
148 TRỊNH XUÂN THẢO 14/09/1984 B2
149 NGUYỄN THỊ THU THẢO 07/11/1994 B1
150 NGUYỄN THÀNH THÂU 10/04/2003 B2
151 VÕ THỊ DIỄM THI 16/06/1999 B1
152 NGUYỄN HỮU THỊNH 01/01/1997 B2
153 NGUYỄN PHƯỚC THỌ 01/02/1986 C
154 NGUYỄN TRỌNG THOẠI 20/10/1991 B2
155 PHẠM THỊ QUỲNH THƯ 23/06/1995 B1
156 ĐẶNG NGỌC HẢI THUYỀN 08/04/1992 B2
157 TRỊNH VĂN TIẾN 06/12/1990 B1
158 NGUYỄN TẤN TỚI 21/10/1987 B1
159 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 07/11/1999 B2
160 NGUYỄN VŨ THÙY TRANG 07/09/1981 B1
161 TRẦN TRỌNG TRÍ 14/02/1984 B2
162 NGUYỄN THANH TRÚC 29/01/2003 B2
163 LÊ TRỰC 26/01/1998 B2
164 TRẦN MINH TRUNG 16/12/1989 C
165 TRẦN DUY TRUNG 16/12/1987 B2
166 NGÔ THANH TRƯỜNG 11/03/1985 B2
167 NGUYỄN QUỐC TÚ 13/11/1982 B2
168 TRẦN ANH TUẤN 06/08/1997 B2
169 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 07/11/1988 B2
170 THÁI VĂN TUẤN 01/01/1982 B2
171 NGUYỄN ANH TUẤN 25/12/1989 B2
172 TRƯƠNG QUỐC TUẤN 25/03/1992 B2
173 PHẠM THANH TUẤN 10/11/1992 B1
174 LÝ TIỂU TUỆ 20/09/1989 B1
175 LÊ VĂN TỶ 05/01/1975 B1
176 ĐẶNG HỒNG VĨNH 01/05/1989 B2
177 TRƯƠNG HOÀI VŨ 29/01/1983 B2
178 VÕ HOÀNG VŨ 01/01/2001 C
179 NGUYỄN HUỲNH VŨ 28/07/1990 B2
180 HOÀNG VĂN VŨ 29/04/1992 B2
181 ĐỖ THỊ THANH VƯỢNG 30/12/1984 B2
182 LÊ NGỌC BÍCH VY 24/06/1983 B1
183 NGUYỄN LÊ THANH VY 05/07/1990 B2
184 TRẦN THỊ HỒNG XINH 09/05/1983 B2
185 HUỲNH THÁI XUÂN 01/01/1990 C
186 NGUYỄN THỊ KIM Ý 16/09/1990 B1
187 NGUYỄN HUỲNH BẢO YẾN 14/05/1995 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây