DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 24/09/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN PHÚC AN 11/08/1997 B2
2 NGUYỄN TUẤN ANH 12/07/2001 C
3 VŨ QUANG ANH 08/05/1989 B2
4 TRẦN XUÂN BÁCH 19/12/1985 B1
5 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 05/06/1997 B2
6 NGUYỄN THÁI BẰNG 26/03/1994 B2
7 TRẦN THỊ VŨ BÍCH 07/01/1983 B2
8 NGUYỄN THANH BÌNH 27/06/1984 B2
9 HUỲNH YẾN BÌNH 18/06/1982 B1
10 NGUYỄN VĂN BÌNH 09/01/1985 B2
11 NGUYỄN THANH BÌNH 11/11/1990 B2
12 NGUYỄN VĂN BÌNH 08/08/1999 C
13 ĐÀO THỊ MAI CHI 27/04/1995 B2
14 NGUYỄN MINH CHÍ 12/02/1986 B2
15 NGÔ NGỌC CHINH 25/05/1991 B2
16 HUỲNH LÊ THÀNH CÔNG 02/02/1993 B1
17 HUỲNH NGỌC CƯỜNG 18/08/1996 B2
18 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 27/08/1982 B2
19 TỐNG VĂN CƯỜNG 17/06/1994 B2
20 PHẠM VŨ QUỐC CƯỜNG 17/01/1986 B2
21 TRẦN SĨ ĐẠI 17/05/1993 B2
22 NGÔ HẢI ĐĂNG 21/04/1998 C
23 TRẦN CAO MINH ĐĂNG 06/12/1994 B2
24 LÊ HỒ NGUYÊN ĐĂNG 03/01/1999 B2
25 ĐỒNG VĂN ĐẠT 19/02/1981 B2
26 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 02/06/2001 B2
27 LÊ QUANG ĐẠT 15/02/1986 B2
28 CHU THỊ DIỆP 18/01/1994 B2
29 LƯU PHƯƠNG ĐÔNG 23/10/1998 B2
30 LÊ HỮU DƯ 15/09/1993 B2
31 TRẦN MINH ĐỨC 30/12/1987 B1
32 ĐẶNG THỊ NGỌC DUNG 25/12/1985 B2
33 MAI TUẤN DŨNG 30/12/1996 B2
34 HOÀNG TIẾN DŨNG 27/07/1995 B1
35 VŨ BẢO DUY 22/05/2002 B2
36 BÙI QUANG DUY 12/05/2001 C
37 NGUYỄN TRỌNG DUY 21/07/1995 B2
38 NGUYỄN THANH DUY 21/07/2000 B2
39 TRẦN NHẤT DUY 20/02/2004 B2
40 TRẦN LÊ DUY 12/12/1987 B1
41 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG GIANG 19/06/1991 B2
42 NGÔ THANH HẢI 25/02/1972 B2
43 ĐỖ THỊ HẠNH 02/10/1990 B2
44 LÊ THỊ MỸ HẠNH 28/11/1993 B1
45 VÕ LÊ PHƯỚC HẬU 29/04/1997 B2
46 LÊ TRỌNG HIẾN 30/06/1985 B2
47 NGUYỄN DUY HIỂN 21/03/1985 B2
48 TRẦN TRỌNG HIẾU 02/02/1991 B2
49 NGUYỄN VĂN HIẾU 10/01/1982 B2
50 HUỲNH MINH HIẾU 20/10/1998 B2
51 LÊ HUỲNH MINH HIẾU 09/08/1999 B2
52 VÕ VĂN HIẾU 24/03/1994 B2
53 VŨ MAI HOA 24/11/1988 B1
54 PHẠM THỊ HOA 12/11/1989 B1
55 NGUYỄN QUỐC HÒA 07/09/1991 B2
56 NGUYỄN THỊ HÒA 10/09/1989 B2
57 KIỀU HUỲNH HOÀNG 20/06/1987 B2
58 TÔN VĂN HỘI 07/08/1991 C
59 TRẦN THỊ HỒNG 20/02/1985 B2
60 NGUYỄN VĂN HUÂN 01/01/1988 B2
61 ĐÀO VIỆT HÙNG 01/03/1993 B2
62 NGUYỄN QUỐC HÙNG 18/10/1987 C
63 LẠI TẤN HƯNG 12/02/1994 B2
64 NGUYỄN THANH HƯNG 11/06/1996 B2
65 BẢO TUẤN HƯNG 13/06/1985 B2
66 MAI THỊ ĐÀO HƯƠNG 04/08/1985 B2
67 HOÀNG THÁI HUY 22/06/1989 B2
68 LẠI QUỐC HUY 17/12/1993 B2
69 VÕ DUY HUY 24/04/1995 B2
70 TRỊNH MINH HUY 26/01/1993 B2
71 HUỲNH GIA HUY 31/03/1998 B2
72 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 09/08/1996 B2
73 VƯƠNG TẤN HỶ 09/11/1999 B2
74 NGUYỄN TRƯỜNG KHA 29/11/1983 B2
75 TRƯƠNG VŨ TUẤN KHẢI 27/02/1991 B2
76 NGÔ BÁ KHANG 12/02/2004 B2
77 LÂM THẾ KHANG 15/04/1999 B2
78 HUỲNH HOÀNG KHANH 01/11/1989 B2
79 NGUYỄN VŨ AN KHÁNH 26/09/2003 B1
80 TRẦN VỈ KHIÊN 19/06/1978 B2
81 BÙI NHẬT KHOA 03/03/1987 B2
82 NGUYỄN VĂN KHUYẾCH 21/10/1965 B2
83 ĐẶNG NGUYỄN HẠ KHUYÊN 06/09/1979 B1
84 BÙI THANH KIÊN 04/12/1997 B2
85 NGUYỄN CHÍ KIÊN 01/10/1981 B2
86 NGUYỄN TUẤN KIỆT 27/05/2003 B2
87 HUỲNH ANH KIỆT 04/10/2001 B2
88 NGUYỄN THỊ QUỲNH LAI 02/03/1989 B1
89 HUỲNH NGUYỄN TRÚC LAM 22/01/2003 B2
90 BÙI THỊ HÀ LAN 12/05/2001 B2
91 NGUYỄN NGỌC LANH 29/06/1994 B2
92 VÕ HỮU LỄ 01/05/1990 B2
93 NGUYỄN VĂN LIÊN 20/11/1992 C
94 NGUYỄN NGỌC LINH 05/08/1994 B2
95 BÙI DUY LINH 03/01/1982 B1
96 NGUYỄN MAI NGỌC LINH 27/03/1983 B2
97 LÊ THỊ NHẬT LINH 09/12/1997 B1
98 PHẠM VÕ LỘC 23/11/1988 B1
99 VÕ THÀNH LỘC 25/10/2001 C
100 HOÀNG ĐÌNH LỢI 05/07/1980 B2
101 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG LONG 22/03/2000 B2
102 NGUYỄN ĐÌNH LONG 12/02/2000 B2
103 BÙI THANH LONG 29/10/1989 B2
104 PHẠM MINH LUÂN 04/11/1986 B2
105 VÕ THỊ KIM LÝ 10/02/1986 B2
106 ĐẶNG THỊ THÚY MAI 03/03/1986 B1
107 TRẦN ÁI MẪN 19/05/1989 B2
108 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 10/06/1972 C
109 TRẦN THỊ TRÀ MI 07/07/1996 B1
110 HOÀNG NGUYỄN NHẬT MINH 26/03/2004 B1
111 HÀ VĂN MINH 15/10/1991 B2
112 TĂNG CHẤN MINH 29/06/1991 C
113 PHAN NHỰT MINH 29/04/1996 B2
114 NGUYỄN VĂN MUỘN 16/06/1960 B1
115 LƯU THỊ DIỄM MY 07/11/1995 B2
116 PHAN NGUYỄN TRÀ MY 04/05/1997 B1
117 NGÔ VĂN MỸ 11/02/1986 B2
118 NGUYỄN THỊ NA 11/07/1990 B1
119 LÊ HOÀNG NAM 21/04/1988 B1
120 LÊ HOÀI NAM 24/02/2000 B2
121 TRƯƠNG NAM 24/12/1997 C
122 NGUYỄN QUỐC NAM 18/08/1994 B2
123 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 13/03/1997 C
124 NGUYỄN THỊ TRIỀU NGÂN 01/01/1977 B2
125 NGUYỄN THÀNH NGHỊ 22/12/1992 B2
126 NGUYỄN TRẦN NHÂN NGHĨA 20/12/1994 B2
127 TRẦN VĂN NGOÃN 15/12/1998 B2
128 PHẠM KHÁNH NGỌC 09/04/1987 B2
129 LÊ TRỌNG NGUYỄN 06/08/1991 B2
130 TRẦN LINH NHÂM 29/09/1992 B1
131 LÊ HỒNG NHÂN 22/08/1990 C
132 NGUYỄN ANH NHÂN 24/09/1985 B2
133 HUỲNH HỮU NHÂN 10/08/1996 C
134 LÊ TRỌNG NHÂN 20/02/2001 C
135 VÕ KHẮC NHÂN 20/08/1978 B1
136 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/01/1992 B2
137 NGUYỄN THANH KHÁNH NHẬT 06/11/1991 B2
138 MAI YẾN NHI 14/04/1992 B1
139 PHAN THANH NHỈ 21/06/1998 B2
140 CAO MINH NHỰT 02/02/1992 B2
141 CHÂU MINH NHỰT 28/09/2000 B2
142 CHU NGỌC OÁNH 23/08/1993 B1
143 NGUYỄN ĐẠI PHÁT 14/05/2004 B2
144 NGUYỄN THÀNH PHÁT 09/07/2003 B2
145 TRƯƠNG TUẤN PHÁT 08/05/1990 B2
146 DƯƠNG VĂN PHONG 12/06/1991 B2
147 PHAN THÁI PHONG 01/09/1994 B2
148 HỒ NHỰT PHONG 04/11/1978 B2
149 NGÔ ANH PHỤNG 28/07/1999 B1
150 LÊ THỊ KIM PHỤNG 15/12/1989 B1
151 LÊ TRỌNG PHƯỚC 24/04/1993 B2
152 TRẦN VŨ PHƯƠNG 11/10/1997 B2
153 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 20/09/1995 B2
154 PHÙ BỬU PHƯƠNG 05/05/1985 B1
155 NGUYỄN PHƯỚC NAM PHƯƠNG 29/11/1980 B1
156 PHẠM ĐẠO QUANG 09/06/1981 B2
157 PHAN ANH QUỐC 12/11/1995 B2
158 ĐĂNG THỊ KIM QUY 03/03/1984 B1
159 LÊ MINH QUÝ 09/09/1996 B2
160 NGUYỄN QUỐC QUYỀN 03/04/1990 C
161 HỨA QUỐC QUYỀN 23/01/2000 B2
162 VƯƠNG VĨNH QUYỀN 16/03/1989 B2
163 NGUYỄN VĂN QUYẾT 14/06/1988 B2
164 NGUYỄN VÂN QUỲNH 25/01/1995 B1
165 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 06/07/1988 B1
166 TRẦN PHƯƠNG QUỲNH 12/10/1996 B1
167 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 15/12/1990 B1
168 NGUYỄN THÀNH SANG 01/05/1988 B2
169 NGUYỄN VĂN SANG 21/12/1990 B2
170 VÕ TẤN SANG 05/02/1999 B2
171 LÊ NGỌC SANG 16/11/1997 B2
172 TRẦN THANH SIL 13/12/1990 C
173 VŨ ĐỨC SINH 25/05/1977 C
174 DƯƠNG NGỌC SƠN 02/01/2004 B2
175 NGUYỄN XUÂN NGỌC SƠN 27/02/1997 B1
176 NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG 01/05/1971 B1
177 ĐOÀN NGỌC MAI SƯƠNG 01/04/1991 B1
178 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 06/05/2003 B1
179 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG TÂM 01/08/1981 B1
180 TẠ THÁI THANH TÂM 08/03/1985 B1
181 CHÂU MINH TÂN 23/03/2001 C
182 PHẠM THANH TÂN 28/11/1998 B2
183 HUỲNH THANH TÂN 27/06/1981 B2
184 TRƯƠNG VĂN THÁI 20/04/1990 B2
185 LÊ THANH THÁI 10/03/1995 B2
186 NGUYỄN BẢO THẮNG 01/06/2004 B2
187 LƯƠNG XUÂN THẮNG 07/08/1997 B1
188 NGUYỄN THANH 15/10/1970 B1
189 PHẠM XUÂN THANH 25/03/1984 B2
190 NGUYỄN NGỌC THÀNH 28/08/1974 C
191 TRẦN HOÀNG THÀNH 04/03/1989 B2
192 LÊ DUY THÀNH 02/08/1992 B2
193 TRẦN THỊ THẢO 02/04/1990 B2
194 NGUYỄN MINH THIÊN 20/08/2003 B2
195 NGUYỄN VĂN THIỆP 26/12/1982 B2
196 NGUYỄN HOÀI THỊNH 25/09/1987 B2
197 NGUYỄN THỊ KIM THOA 13/07/1993 B2
198 NGUYỄN KIM THOA 14/01/1987 B2
199 HUỲNH MINH THÔNG 21/01/2002 B2
200 PHẠM VĂN THÔNG 20/09/2001 B2
201 TRẦN CẨM THƯ 01/04/1988 B2
202 LÊ THỊ THÚY 03/09/1980 B2
203 LÊ BÍCH THÙY 15/06/1981 B2
204 HỒ BÍCH THỦY 09/12/1989 B2
205 LÊ HUỲNH TIÊN 20/02/1997 B1
206 TRẦN BÁ TIÊN 30/01/1990 C
207 PHÙNG THỊ THỦY TIÊN 04/03/1994 B2
208 ĐỖ THỦY TIÊN 14/03/1991 B1
209 LƯƠNG MINH TIẾN 20/07/1973 B2
210 LÊ MINH TIẾN 08/04/1997 B2
211 TRỊNH MINH TIẾN 20/02/1984 B2
212 ĐÀO VĂN TIỀN 20/04/1996 B2
213 LÊ VŨ TRUNG TÍN 13/09/1989 B2
214 LÊ THANH TÍN 02/04/1989 B2
215 NGUYỄN PHƯỚC TÍNH 31/05/1985 B2
216 NGUYỄN VĂN TÍNH 07/03/1993 C
217 NGUYỄN ANH TOÀN 22/09/2004 B2
218 PHẠM HOÀNG BÍCH TRÂM 10/04/1992 B1
219 VÕ THỊ NGỌC TRẦM 12/01/1979 B1
220 PHẠM THỊ THÙY TRANG 22/07/1989 B1
221 TRƯƠNG THỊ HOÀI TRANG 05/03/1994 B1
222 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 11/09/1992 B1
223 VÕ THỊ THÙY TRANG 10/09/1999 B1
224 HUỲNH PHÚC TRÍ 25/05/1991 B2
225 BÙI BÁ TRIẾT 15/06/2003 B2
226 ĐẶNG MINH TRIỀU 01/12/1977 C
227 NGÔ GIA TRIỆU 07/11/2002 B2
228 VÕ MINH TRỌNG 01/10/1991 B1
229 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 23/01/1990 B1
230 BÙI THANH TRỰC 02/09/1992 B2
231 TRẦN QUANG TRUNG 11/02/1994 B2
232 NGUYỄN PHẠM MINH TRUNG 20/11/2001 B2
233 NGUYỄN THỊ MINH TRUNG 03/12/1993 B2
234 NGUYỄN MINH TRUNG 25/04/1992 C
235 TRẦN MINH ANH TÚ 23/05/2003 B2
236 LA TRIỆU TÚ 02/08/1994 B2
237 NGUYỄN QUỐC TUẤN 05/07/1991 B2
238 KHAU TÚ TUỆ 21/10/2001 B1
239 PHẠM THỊ KIM TUYẾN 20/02/1983 B1
240 LÊ THANH TUYỀN 05/05/1979 B2
241 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 04/11/1986 B2
242 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 31/03/1988 B1
243 CAO VŨ THẢO UYÊN 19/11/1998 B2
244 TRẦN THỊ THẢO UYÊN 09/11/1997 B1
245 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 20/01/2002 B2
246 TRẦN NGỌC VĂN 27/02/1992 B2
247 LÝ THỊ UYỂN VI 27/04/1993 B2
248 HOÀNG NGUYỄN NHẬT VI 29/10/2000 B1
249 HUỲNH THANH VIỆT 17/08/1990 B2
250 NGUYỄN THANH VIỆT 07/01/1980 B2
251 NGUYỄN PHÚC VINH 24/04/2003 B2
252 LÂM TRƯỜNG VINH 04/04/2002 B2
253 HUỲNH THẾ VINH 10/09/1994 B2
254 LÊ HỮU VINH 13/01/1996 B2
255 NGUYỄN QUANG VĨNH 12/06/1992 B2
256 HỒ ANH VŨ 10/09/1990 C
257 TRẦN HẢI VŨ 06/03/2003 B2
258 NGUYỄN HOÀNG TUẤN VŨ 05/01/1998 B2
259 PHẠM TUẤN VŨ 08/03/1990 B2
260 DƯƠNG CÔNG VŨ 24/02/2001 B2
261 NGUYỄN LÊ TRIỀU VỸ 13/03/2003 B2
262 VĂN TIẾN VỸ 16/06/2000 B2
263 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 19/10/1987 B2
264 NGUYỄN THỊ KIỀU YẾN 02/08/1982 B1
265 PHẠM TRẦN HẢI YẾN 23/06/1992 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây