DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 24/04/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN THÚY AN 12/01/1988 B2
2 NGUYỄN TUẤN ANH 18/09/1986 B2
3 NGUYỄN THỊ TRÚC ANH 02/10/1993 B2
4 PHẠM NAM ANH 16/02/2005 B2
5 TRẦN LỘC TH. QUỲNH ANH 08/12/1990 B2
6 VŨ VĂN HẢI ANH 22/11/2004 B2
7 NGUYỄN TÚ ANH 23/07/1991 B2
8 NGUYỄN NGỌC ANH 13/04/1994 B2
9 HOÀNG NGUYỄN NHẬT ANH 04/07/1993 B2
10 VŨ LƯƠNG BẰNG 18/11/1975 B2
11 TIÊU HOÀNG BẢO 18/07/1991 B2
12 PHÙNG VĂN BIỂN 15/01/1990 B2
13 NGUYỄN BÁ CHIẾN 04/10/1984 B2
14 HUỲNH CÔNG CHIÊU 15/03/1991 B2
15 BÙI DŨNG CHINH 16/01/1985 C
16 PHẠM VĂN CHÍNH 22/02/1986 B2
17 NGUYỄN VĂN CÔNG 20/11/1981 B2
18 DƯƠNG THÁI CƯỜNG 25/07/1992 B2
19 TRẦN HẢI ĐĂNG 04/11/1983 B2
20 HUỲNH CÔNG DANH 05/03/1989 B2
21 PHAN HÙNG DANH 15/03/1990 B2
22 ĐỖ THÀNH ĐẠT 03/01/2000 B2
23 LÊ HOÀNG ĐẠT 28/07/1999 C
24 LÊ VĂN ĐẠT 12/11/2002 C
25 NGUYỄN THỊ ĐẸP 05/06/1980 B1
26 BÙI QUANG DIỄN 12/04/1984 B2
27 HUỲNH HỮU ĐỨC 13/01/1972 B2
28 TRẦN KIẾN ĐỨC 16/11/2002 B2
29 NGUYỄN TẤN ĐỨC 29/06/1996 B2
30 TRẦN VĂN ĐỨC 18/08/1997 B2
31 PHẠM THỊ MỸ ĐỨC 13/06/1978 B2
32 DƯƠNG TƯỜNG DŨNG 06/08/1971 B1
33 NGUYỄN TIẾN DŨNG 18/01/2004 B2
34 NGÔ TRẦN QUANG DUY 16/10/2000 B2
35 NGUYỄN DUY 29/09/1998 B2
36 TRẦN THANH DUY 29/04/2001 B2
37 LÊ THỊ HỒNG DUYÊN 16/05/2001 B1
38 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 07/05/1994 B1
39 TRƯƠNG THỊ HÀ 02/04/1987 B2
40 ĐỖ MINH HẢI 22/06/1991 C
41 NGÔ THỊ HẰNG 24/08/1993 B1
42 BÙI THỊ MỸ HẠNH 17/07/1993 B1
43 HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH 22/10/1980 B1
44 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/09/1994 B2
45 HỒ VĂN HẠNH 16/04/1994 C
46 NGUYỄN ĐỨC HẬU 12/05/2000 C
47 TRẦN VĂN HÂY 01/01/1985 C
48 TRẦN THỊ THU HIỀN 20/10/1989 B1
49 TÔN NGUYỄN MINH HIỂN 21/05/1999 B1
50 HỒ THIÊN HIẾU 06/02/1992 B2
51 NGUYỄN CHÍ HIẾU 08/07/1983 B2
52 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 05/09/1992 C
53 NGUYỄN XUÂN HOÀI 21/06/1986 C
54 PHÙNG VĂN HOÀNG 20/08/1985 B2
55 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 24/04/1999 B2
56 TRẦN VĂN HOÀNG 23/11/1982 B2
57 QUÁCH VĂN HÔN 29/11/1997 B2
58 TRẦN VĂN HÙNG 12/03/1984 B2
59 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 06/03/1996 B1
60 NGÔ VĂN HƯỜNG 01/01/1966 B1
61 THẠCH THÁI QUỐC HUY 02/07/1991 B2
62 HỒ NGỌC BẢO HUY 10/10/1986 B2
63 PHẠM THÁI HUY 14/10/1994 C
64 HOÀNG XUÂN HUY 12/01/1994 C
65 NGUYỄN MAI QUỐC HUY 20/10/2002 C
66 LƯƠNG MINH HUY 21/09/1988 B1
67 DƯƠNG VĂN HUY 23/08/1974 B2
68 BÙI THỊ THANH HUYỀN 22/11/1990 B1
69 TRẦN THỊ MAI HUYỀN 18/08/1997 B1
70 PHẠM VŨ KHANG 18/10/1995 B2
71 TRẦN MINH KHÁNH 22/06/2004 B2
72 NGÔ VĂN ĐĂNG KHOA 13/09/1985 B1
73 LÊ HÀ ANH KHOA 24/02/1995 B2
74 HUỲNH ĐĂNG KHOA 02/11/2003 B2
75 ĐẶNG DUY KHOA 15/06/1996 B2
76 NGUYỄN TUẤN KHÔI 01/05/1988 B2
77 TẠ ĐỨC DUY KHÔI 21/08/1990 B2
78 TRẦN ĐÌNH KHUYÊN 24/04/1989 B2
79 NGUYỄN TRỌNG KIÊN 10/02/1999 B2
80 ĐẶNG TRUNG KIÊN 18/09/1993 B2
81 TRẦN THANH KIỆT 27/10/2002 B2
82 HỨA TẤN KIỆT 11/12/1991 B2
83 NGUYỄN HỒNG LẬP 07/09/1996 C
84 LÊ VĂN LIÊN 20/01/1985 C
85 LAI PHƯƠNG LIÊN 10/04/1992 B2
86 VÒNG QUỐC LIỆT 01/11/1984 B2
87 HỒ THỊ LIỄU 18/05/1987 B1
88 TRẦN QUANG LINH 17/08/1999 B2
89 LÊ ĐỨC LINH 19/09/1984 B2
90 CHÂU NGỌC LINH 11/12/1996 B2
91 THI THỊ MỸ LOAN 11/01/1991 B1
92 NGUYỄN THÀNH LỘC 04/04/1992 B2
93 PHẠM PHƯỚC LỘC 25/03/1973 B2
94 DƯƠNG HẢI LONG 07/11/1984 B2
95 NGUYỄN THÀNH LUÂN 18/09/1988 B2
96 VÕ THÀNH LUÂN 09/02/2004 B2
97 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 30/07/1998 B1
98 VÕ VĂN LUÂN 01/01/1985 C
99 PHẠM QUANG LỰC 12/12/1997 B1
100 TRẦN THẾ LỰC 02/08/1990 B2
101 PHẠM THỊ HƯƠNG LY 17/03/1983 B2
102 CAO MINH MẪN 29/09/1993 B2
103 NGUYỄN THỊ TRÀ MI 08/08/1991 B1
104 NGUYỄN PHƯỚC HỒNG MINH 16/10/1992 B2
105 NGUYỄN HỮU MINH 20/08/1986 B2
106 LÊ HOÀNG MINH 11/08/2004 B2
107 PHẠM ĐỨC MINH 05/01/1993 B2
108 NGUYỄN VĂN NAM 15/07/1981 C
109 NGUYỄN HẢI NAM 16/07/1983 B2
110 BÙI KHOA NAM 22/03/1989 B2
111 ĐẶNG TẤN NAM 17/09/1985 B2
112 NGÔ QUANG NAM 06/03/1986 B1
113 VÕ THỊ KIM NGÂN 25/01/2000 B2
114 NGUYỄN VĂN NGHĨA 21/01/1989 B2
115 THÁI BỘI NGỌC 05/04/1982 B1
116 HUỲNH TRẦN MINH NGỌC 16/10/1992 B2
117 NGUYỄN ĐỖ NGUYÊN 30/03/1989 B2
118 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN 26/04/1992 B2
119 PHẠM NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 10/01/2003 B2
120 NGUYỄN NGỌC NHÂM 05/10/1991 C
121 NGUYỄN QUANG NHÂN 15/05/1997 C
122 ĐẶNG HỮU NHÂN 17/09/1990 B2
123 DƯƠNG KIM Ý NHI 24/12/1993 B2
124 LÊ HỒNG NHUNG 09/06/1975 B1
125 LÊ PHÁP 28/08/2001 B2
126 TRẦN THANH PHONG 18/07/1979 C
127 HUỲNH HẢI PHÚC 11/09/1984 C
128 TRẦN QUANG PHÚC 05/12/2003 B1
129 VŨ THIÊN PHÚC 21/04/2002 B1
130 NGUYỄN NGỌC YẾN PHƯƠNG 06/07/1994 B1
131 VÕ HOÀNG PHƯƠNG 06/02/1992 B2
132 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 21/12/1963 B2
133 DƯƠNG KIM PHƯỢNG 21/12/1964 B1
134 LƯU NGỌC QUÂN 04/02/1991 B2
135 TRẦN ĐÌNH QUÂN 21/01/2004 B2
136 NGUYỄN XUÂN QUANG 21/03/1997 B2
137 NGUYỄN HOÀNG SANG 17/02/1997 B2
138 VÕ TRỌNG SANG 09/04/2000 B2
139 HOÀNG NGỌC SÁNG 19/05/1991 B2
140 NGUYỄN PHẠM THỊ SANH 08/04/1986 B2
141 TRẦN KHÁNH SƠN 21/07/1977 B2
142 BẠCH THÁI SƠN 27/06/1990 C
143 TRƯƠNG HỒNG SƠN 01/01/1999 B2
144 VÕ THÀNH TÀI 26/10/1985 B2
145 LOAN VĂN TÀI 25/02/1991 C
146 NGUYỄN PHƯỚC TÀI 29/09/1997 B1
147 HOÀNG THỊ THANH TÂM 10/12/1984 B1
148 PHAN MINH TÂM 13/01/1979 C
149 NGUYỄN THỊ THU TÂM 26/07/1984 B2
150 NGUYỄN HOÀNG TÂN 08/01/2000 C
151 NGUYỄN ĐÌNH TÂN 10/10/1990 B2
152 HOÀNG VĂN TẤN 13/09/1995 C
153 LÊ VĂN THẠCH 03/04/1991 B2
154 PHẠM QUỐC THÁI 25/06/1997 C
155 BÙI VĂN THÁI 21/02/1997 B2
156 LÊ QUỐC THÁI 15/10/1989 B2
157 LÊ NGỌC THẮNG 27/08/1997 C
158 NGUYỄN BÁ THẮNG 23/04/1991 B2
159 NGUYỄN THỊ THANH 06/05/1995 B2
160 NGUYỄN THẾ THANH 10/10/1982 C
161 HUỲNH NGUYÊN THÀNH 05/12/1987 C
162 PHẠM CHÍ THÀNH 10/03/1999 B2
163 LÊ MINH THÀNH 28/10/2000 B2
164 LÊ THỊ THU THẢO 19/06/1990 B2
165 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THẢO 21/01/1992 B2
166 LÂM QUỐC THỊNH 17/09/1989 B2
167 NGUYỄN VĂN THỊNH 15/09/2001 C
168 NGUYỄN LÊ PHƯỚC THỊNH 28/05/1999 B2
169 NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ 29/03/1992 B2
170 BÙI ANH THOẠI 11/12/1995 B2
171 LÊ THỊ NGỌC THƯ 09/07/1983 B1
172 PHẠM THỊ THANH THÚY 28/08/1991 B1
173 NGUYỄN THANH THÚY 18/08/1983 B1
174 NGUYỄN THỊ THÚY 10/07/1988 B1
175 NGUYỄN THỊ THÚY 20/05/1994 B1
176 ĐOÀN NGỌC THANH THỦY 13/11/1988 B2
177 BÙI NGUYỄN THANH THỦY 25/10/1997 B2
178 TĂNG THÙY NHẬT THY 22/08/2003 B2
179 LÊ THỊ TIÊN 16/04/1986 B2
180 NGUYỄN VĂN TIẾN 19/03/1978 B2
181 LÊ VĂN TOÀN 27/07/1998 C
182 HUỲNH THANH TÒNG 16/01/1993 C
183 LÊ THANH TRÀ 30/09/1999 B2
184 NGUYỄN NGỌC NHÃ TRÂN 21/02/2000 B2
185 TRẦN THỊ BẢO TRÂN 14/03/1992 B2
186 LƯƠNG NGUYỄN UYÊN TRANG 28/03/1993 B2
187 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 27/08/1992 B1
188 BÙI THÙY TRANG 21/11/1995 B1
189 TRANG MINH TRÍ 24/06/1995 C
190 NGUYỄN ĐỨC MINH TRÍ 01/10/1991 B2
191 ĐỖ CAO TRÍ 30/07/1987 B2
192 NGUYỄN ANH TRIỀU 31/05/1992 B2
193 VÕ LÊ TÔN TRUNG 07/07/1992 B2
194 ÔN QUANG TRƯỜNG 24/09/1996 B2
195 ĐỖ CẨM TÚ 04/02/1987 B2
196 NGUYỄN ANH TÚ 08/08/1990 B2
197 VŨ TUẤN TÚ 28/06/1998 B2
198 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 22/02/1985 B2
199 NHỮ ANH TÚ 08/02/2003 B2
200 LÊ THANH TÚ 14/09/1983 B2
201 LÊ NGUYỄN TẤN TỰ 25/03/2000 B2
202 NGUYỄN OANH TUẤN 02/01/1991 B2
203 DƯƠNG ĐỨC TUẤN 27/01/1991 B2
204 LƯU ANH TUẤN 24/09/2002 B2
205 TĂNG NGỌC TUẤN 02/04/1998 B2
206 VÕ MINH TUẤN 14/11/1995 B2
207 PHẠM MINH TUẤN 10/07/1978 B2
208 NGUYỄN THANH TÙNG 17/03/1997 B2
209 HỒ THỊ KỶ TUYỀN 21/08/1990 B1
210 LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN 27/05/1996 B2
211 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 22/11/1995 C
212 NGUYỄN VĂN VIỆT 30/11/1994 B2
213 NGUYỄN THỊ VIỆT 03/04/1988 B2
214 PHÙNG HOÁN VINH 06/06/1992 B2
215 NGUYỄN ANH VŨ 01/09/1987 B2
216 PHẠM HOÀNG VŨ 28/05/1988 C
217 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 18/02/1996 B1
218 LÝ YẾN VY 08/12/2003 B2
219 TRẦN NGUYỄN BẢO VY 03/08/1997 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây