DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 24/02/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 ĐỖ LƯU AN 18/11/1992 C
2 NGUYỄN HOÀNG NHẬT ANH 13/05/1995 B2
3 TRẦN VƯƠNG HOÀNG ANH 14/02/1992 B2
4 VÕ NGỌC THÚY ANH 25/02/1987 B1
5 BÙI VĂN CỌT ANH 06/12/1988 C
6 PHAN NHẬT ANH 26/07/1993 B2
7 ĐOÀN GIA BẢO 16/10/1999 B1
8 ĐINH THỊ BÍCH 06/10/1986 B1
9 DƯƠNG THANH BÌNH 08/12/2000 B1
10 LÊ THÚY BÌNH 08/03/2003 B2
11 NGUYỄN THỊ HÀ CHÂU 02/07/1986 B1
12 LÊ DUY CHỮ 09/04/1996 C
13 TRẦN THANH CÓ 21/10/1995 B2
14 NGUYỄN TẤN CÔNG 16/06/1996 C
15 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 20/02/1972 B2
16 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/07/1968 B2
17 NGUYỄN TẤN CƯỜNG 08/01/1990 B2
18 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 09/12/2001 B2
19 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11/04/1997 B2
20 NGUYỄN HIỂN ĐẠT 16/11/2002 B2
21 ĐỖ THÀNH ĐẠT 10/02/2001 C
22 CAO THỊ NGỌC DIỄM 29/12/1997 B2
23 TRẦN PHI NGỌC DIỄN 10/09/2000 B2
24 LÊ QUỐC DOANH 16/12/1981 B2
25 PHẠM VĂN ĐỨC 03/12/1979 B2
26 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 08/02/1991 B1
27 HẦU THANH DŨNG 02/06/1974 B2
28 ONG MẪU DŨNG 18/06/1984 B1
29 PHẠM ĐẠI DƯƠNG 11/02/2003 B2
30 NGUYỄN THÀNH DUY 02/05/1995 B2
31 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 15/03/2002 B2
32 PHẠM TRƯỜNG GIANG 19/10/1979 C
33 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 25/12/1997 B2
34 NGUYỄN THÀNH HẢI 22/11/1985 B2
35 LÂM HỒNG HẠNH 16/12/2001 B1
36 NGUYỄN THỊ HIỀN 05/08/1989 B1
37 NGUYỄN THẾ HIỂN 18/10/2000 B2
38 NGUYỄN VĂN HIỂN 30/04/1994 B2
39 TRẦN ĐỨC HIẾU 29/11/1966 B1
40 HUỲNH TRUNG HIẾU 12/05/1995 B1
41 LÊ QUANG HIẾU 15/03/1986 B2
42 LÊ MINH HIẾU 10/07/1997 C
43 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 16/11/1980 B2
44 PHẠM MINH HOÀNG 19/07/1995 B2
45 LÊ XUÂN HOÀNG 16/03/1986 B2
46 NGUYỄN MINH HOÀNG 01/08/1993 B2
47 LƯƠNG THỊ HỒNG 28/10/1983 B1
48 LIN CHEN CHIH HUNG 09/01/1995 B2
49 LÊ VĂN HÙNG 14/09/1979 B1
50 NGUYỄN HOÀNG PHI HÙNG 22/10/2004 B2
51 LÂM TUẤN HÙNG 26/09/1997 B2
52 NGUYỄN PHI HÙNG 09/04/1989 B2
53 NGÔ KHIẾT HÙNG 27/04/2001 B2
54 PHẠM QUỐC HƯNG 28/10/1997 B2
55 PHẠM TẤN HUỲNH 10/07/1981 C
56 ĐOÀN HOÀNG KHẢI 15/01/1995 B2
57 TRẦN BẢO KHANG 23/03/2001 B2
58 PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH 20/07/1974 B2
59 TRẦN QUỐC KHANH 23/10/1996 B2
60 VÕ KIM KHÁNH 07/01/1997 B2
61 ĐINH TRẦN ĐĂNG KHÁNH 26/10/1993 B2
62 VÕ MINH KHIÊM 04/03/1994 B2
63 HUỲNH ĐĂNG KHÔI 10/11/2002 B2
64 TÔN ĐỨC KHƯƠNG 23/03/1989 C
65 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11/10/1998 B2
66 NGUYỄN ĐẮC KIM 17/03/1990 B1
67 PHẠM VĂN LẬP 22/08/1989 B2
68 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 12/06/1986 B1
69 NGUYỄN ÚT LINH 29/09/1991 C
70 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 21/02/1990 B1
71 NGUYỄN TẤN LỘC 08/05/2001 B2
72 ĐỖ LỢI 18/05/1999 B2
73 NGUYỄN TRỌNG BẢO LONG 07/11/1996 B2
74 TRẦN HỮU LUẬT 21/04/1986 B2
75 PHẠM TUẤN LỰC 13/08/1994 B2
76 NGUYỄN THỊ LÝ 05/09/1987 B1
77 NGUYỄN HỮU MINH 13/03/1995 C
78 NGUYỄN TIẾN MINH 01/01/1988 C
79 TRIỆU THỊ HẰNG MƠ 17/04/1995 B2
80 HUỲNH VĂN MỚI 20/07/1990 B1
81 TRẦN NGỌC TRÀ MY 30/05/1999 B1
82 LÊ THỊ ÁI MY 12/09/1995 B1
83 MAI THỊ HOÀNG MỸ 17/07/1982 B2
84 NGUYỄN HOÀNG NAM 26/07/1992 C
85 NGUYỄN HOÀNG NAM 11/09/2000 B2
86 BÙI HỮU NAM 24/12/1983 C
87 TRƯƠNG THỊ KIỀU NGA 30/07/1993 B1
88 TRẦN HỮU NGHỊ 10/10/1988 B2
89 PHAN THỊ MỸ NGỌC 20/08/1999 B1
90 LÊ HỒNG NGỌC 29/05/1990 B1
91 TÔ YẾN NGỌC 04/07/1988 B1
92 TRỊNH THỊ MINH NGỌC 03/09/1994 B1
93 NGUYỄN HỒNG NGỌC 14/07/2000 B2
94 NGUYỄN VĂN NGỮ 01/01/1981 B2
95 VÕ DUY NGUYÊN 22/04/1981 B2
96 NGUYỄN KHẮC NGUYÊN 15/01/2002 B2
97 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 17/08/2001 B2
98 NGUYỄN CHÍ NHÂN 14/08/1985 B2
99 NGUYỄN QUỐC NHẨN 15/10/1995 B2
100 TRẦN HUY NHẬT 17/04/1992 B2
101 ĐOÀN YẾN NHI 13/02/1984 B2
102 NGUYỄN HỮU NHƠN 08/11/1990 B2
103 VÕ MINH NHƯ 04/03/1986 C
104 NGUYỄN MINH NHỰT 19/07/1989 B2
105 LÊ TẤN PHÁT 11/08/1986 B2
106 PHẠM TRẦN MINH PHI 27/03/1990 B2
107 PHƯƠNG PHOLY 15/05/1977 B2
108 PHẠM HOÀI PHONG 24/09/1992 B2
109 TRƯƠNG QUỐC PHÚ 06/01/1995 B2
110 NGUYỄN THANH PHÚ 02/07/1999 B2
111 VÕ HUY PHƯỚC 23/07/1986 C
112 LAI KIM PHƯƠNG 03/05/1985 B2
113 TẤT BÍCH PHƯƠNG 24/04/1977 B1
114 TRỊNH THỊ BÉ PHƯƠNG 02/10/1993 B1
115 TRẦN VŨ PHƯƠNG 19/08/1994 B2
116 TRẦN THỊ HỒNG PHƯƠNG 10/01/1982 B2
117 NGUYỄN THANH QUANG 25/10/1997 B2
118 NGÔ VĂN QUỐC 18/09/1982 C
119 LÊ XUÂN QUÝ 16/09/1993 B2
120 HOÀNG VÂN QUỲNH 13/03/2001 B2
121 NGUYỄN THỊ KIM QUỲNH 19/11/2002 B2
122 PHẠM LÍT SOAN 24/03/1997 B2
123 LÊ ĐỨC SÔN 22/09/1996 B2
124 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 01/01/1988 B2
125 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 03/08/1990 B2
126 PHAN TIẾN SỸ 30/09/1991 C
127 NGUYỄN HỮU TÀI 05/01/2001 B2
128 BÙI VĂN TÀI 17/10/1999 B2
129 VĂN VIẾT TÀI 11/06/2003 B2
130 ĐẶNG VĂN TÀI 19/12/1997 C
131 TRẦN THÙY TÂM 26/02/1994 B1
132 LÊ CHÍ TÂM 11/03/1989 B2
133 PHAN HÀ NHẬT TÂN 21/02/1994 B2
134 THẠCH NGỌC THẠCH 28/08/2002 B2
135 NGUYỄN QUỐC THÁI 21/08/1993 B2
136 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THANH 21/01/1992 B2
137 PHẠM THỊ THANH 15/12/1987 B1
138 NGUYỄN TUẤN THANH 03/03/1996 B2
139 NGUYỄN VĂN THÀNH 29/03/1991 C
140 LƯƠNG CẨM THÀNH 18/02/1995 B2
141 LÊ CHÍ THÀNH 12/10/1983 B2
142 NGUYỄN VĂN THẠNH 06/04/1990 C
143 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/01/1985 B2
144 VÕ THANH THẢO 31/03/2004 B1
145 VŨ TẤN THỊNH 20/03/2002 B2
146 LÊ VĂN THỊNH 30/12/2002 B2
147 PHAN VĂN THỔ 08/11/1989 B2
148 XA VĂN THÔNG 12/09/1982 B2
149 BÙI THÀNH THÔNG 14/04/1986 B2
150 VÕ MINH THƯ 08/07/2000 B2
151 VŨ ANH THƯ 22/05/1997 B1
152 PHẠM NGỌC THƯƠNG 19/12/1995 B2
153 TRẦN CÔNG THƯƠNG 06/12/1992 B2
154 NGUYỄN VIỆT THÙY 30/06/1979 B2
155 LÊ THỊ THUYẾT 16/09/1990 B2
156 NGUYỄN AN THY 17/01/1982 B2
157 HOÀNG MINH TIẾN 21/04/1992 B2
158 NGUYỄN THỤY NGỌC TÍN 22/06/1991 B1
159 NGUYỄN PHẠM ĐỨC TOÀN 29/09/1995 B2
160 VĂN ĐỨC TOÀN 20/10/1992 C
161 NGUYỄN HUỲNH TRÂN 04/08/1985 B1
162 VÕ THỊ THANH TRANG 12/11/1994 B2
163 NGUYỄN THỊ TRANG 17/03/1988 B1
164 VŨ THỊ THÙY TRANG 04/04/1990 B2
165 NGUYỄN MINH TRÍ 02/06/2003 B2
166 LÊ KHÁNH TRÌNH 18/11/1995 B2
167 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 24/03/1999 B1
168 NGUYỄN VĂN TRUNG 08/07/1986 B2
169 NGUYỄN MINH TÚ 15/02/1998 B2
170 LÊ VĂN TUẤN 22/08/2002 B2
171 TRẦN KHÁNH ANH TUẤN 07/02/1995 C
172 TĂNG THANH TÙNG 10/03/1999 B2
173 NGUYỄN THANH TÙNG 26/11/1997 B2
174 LÊ THANH TÙNG 18/01/2002 C
175 HẮC VĂN TUYÊN 15/08/1978 B1
176 TRẦN THẾ VI 18/01/1991 C
177 NGUYỄN CAO THANH VI 30/08/2004 B2
178 TRẦN QUANG VŨ 09/07/1992 B2
179 NGUYỄN ANH VŨ 06/12/1978 B2
180 NGUYỄN LÊ VŨ 03/12/1994 B1
181 BÙI THẢO VY 24/08/1996 B2
182 TRƯƠNG HUỲNH XUÂN 01/01/1993 B2
183 LIỄU BẢO XUYÊN 01/01/1982 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây