DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 24/01/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN DUY AN 06/11/2000 B2
2 LỮ MẠC THIÊN ÂN 15/02/2004 B1
3 NGUYỄN TUẤN ANH 21/12/1991 B2
4 ĐỖ ĐỨC ANH 03/01/1998 B2
5 PHẠM TUẤN ANH 19/12/2003 B2
6 PHẠM TUẤN ANH 29/04/2000 B2
7 NGUYỄN TUẤN ANH 03/02/2001 B2
8 NGUYỄN GIANG ANH 23/07/1981 B2
9 DƯƠNG THẾ ANH 28/08/1979 B2
10 PHAN THANH BÌNH 05/02/2003 B2
11 VƯƠNG KIM BÌNH 11/06/1987 B2
12 PHẠM TUẤN CA 08/09/1976 B2
13 VŨ BẢO CHÂU 21/04/1987 B1
14 LÊ NGỌC CHÂU 17/03/1989 B1
15 BÙI KIM CHI 19/07/2002 B1
16 HỨA MINH CHÍ 20/10/1991 C
17 NGUYỄN ĐỨC CHINH 02/12/1982 B1
18 NGUYỄN THÀNH CÔNG 08/06/2002 B2
19 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 22/09/1998 B2
20 ĐỖ MINH CƯỜNG 09/02/2000 B2
21 VŨ PHẠM DUY CƯỜNG 09/06/2003 B2
22 LƯU CHÍ CƯỜNG 16/08/1991 B2
23 VÕ CƯỜNG 10/09/1975 C
24 TRẦN VĨNH DUY CƯỜNG 20/03/1983 B2
25 LƯƠNG CHÍ CƯỜNG 25/06/1993 B1
26 LÊ HOÀNG DÂN 12/12/1993 B2
27 NGUYỄN VŨ ĐĂNG 11/01/2000 B2
28 NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG 08/06/1990 B1
29 TRƯƠNG NGỌC ĐẠT 26/07/1998 B2
30 TRẦN DUY ĐẠT 08/12/1994 B2
31 NGUYỄN CHIẾN ĐẠT 08/07/1993 B2
32 ĐỖ THÀNH ĐẠT 12/12/1996 B2
33 CAO THỊ BÍCH DIỄM 19/12/1991 B1
34 ĐOÀN QUỐC DOANH 02/12/1987 B1
35 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 15/08/1983 B2
36 ĐỖ VĂN DỰ 24/08/1986 B2
37 LÊ HỮU ĐỨC 10/09/1980 B2
38 ĐỖ VĂN ĐỨC 29/09/1987 B2
39 VÕ THÁI DŨNG 26/11/1996 B2
40 NGUYỄN QUỐC DŨNG 11/09/1984 B2
41 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/01/2003 B2
42 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 18/06/1998 C
43 VŨ ĐÌNH DUY 11/09/1990 B2
44 NGUYỄN ANH DUY 15/04/1995 B2
45 VÕ THỊ HỒNG GẤM 01/01/1984 B1
46 TRẦN DƯƠNG TỊNH GIANG 05/06/1996 B2
47 DƯƠNG TRƯỜNG GIANG 09/06/1980 B2
48 CAO THỊ GIANG 25/05/1987 B2
49 LÝ TRƯỜNG GIANG 25/10/1996 B2
50 NGUYỄN THÀNH GIANG 08/08/1987 B2
51 ĐẶNG THÀNH GIÀU 10/10/2004 B2
52 VÕ HỒNG HẢI 22/07/1994 B1
53 ÔN VĂN HẢI 10/01/1989 C
54 PHẠM VÕ NHẤT HẠNH 06/02/1992 B2
55 LÊ CÔNG HẬU 03/01/1994 B2
56 PHẠM MINH HIỀN 28/08/1988 B2
57 NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN 01/06/1985 B1
58 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 14/02/2001 B2
59 TRẦN THỊ HIỆP 22/03/1983 B1
60 HUỲNH NGỌC HIẾU 11/08/1982 B1
61 NGUYỄN THỊ HOÀI 28/10/1983 B2
62 BÙI VIỆT HOÀNG 26/10/1992 B2
63 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN 17/11/1990 B2
64 NGUYỄN HỮU HÙNG 24/09/1995 B2
65 NGUYỄN PHI HÙNG 29/11/1993 B2
66 PHẠM THANH HÙNG 24/11/1994 B2
67 TRẦN QUỐC HƯNG 17/02/2000 B2
68 ĐẶNG VĂN HƯNG 10/09/1995 B2
69 TRẦN HỮU HƯNG 18/01/1997 C
70 TRẦN NGỌC HƯNG 27/08/1978 B2
71 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 09/07/1989 B2
72 PHẠM THÀNH HUY 22/01/2001 B2
73 DIỆP NHẬT HUY 31/05/1989 B2
74 LÊ MINH HUY 06/03/1996 C
75 TRẦN THẾ HUY 09/08/1993 B2
76 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG HUYỀN 28/05/1996 B2
77 NGUYỄN THỊ HUYỀN 17/08/1991 B2
78 BÙI CHÍ KHANG 01/11/2001 B2
79 NGUYỄN VĂN KHANH 25/11/1988 B2
80 TRƯỢNG QUỐC KHÁNH 02/09/2000 B2
81 BÙI ĐĂNG KHOA 15/12/2004 B2
82 NGUYỄN VĂN KHÔI 06/07/1999 B2
83 HUỲNH NHẬT KHUYÊN 13/10/1987 B2
84 VÕ TUẤN KIỆT 05/06/2003 B2
85 DƯƠNG THỊ MỸ KIỀU 04/08/1983 B1
86 HỒ THỊ NGUYÊN KIM 21/09/1988 B1
87 ĐÀM TRUNG KỲ 11/03/1993 B2
88 TRẦN NGUYỄN HOÀNG LÂM 18/04/1996 B2
89 NGUYỄN NGỌC LÂM 11/11/1982 B2
90 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 11/03/1979 B2
91 TRÀ ĐỨC LÃNH 04/05/1997 B2
92 VŨ THANH LIÊM 19/10/1982 B1
93 TẠ VŨ LINH 25/06/1993 B2
94 NGUYỄN KHẢ LINH 15/02/1994 B2
95 THÁI PHƯƠNG LINH 11/12/1998 B2
96 NGUYỄN THỊ ÁNH LOAN 21/08/1974 B2
97 NGUYỄN HỮU LỢI 27/01/1991 B2
98 TRẦN HƯNG LONG 10/06/2000 B2
99 NGUYỄN DUY LONG 18/10/1991 B2
100 DƯƠNG NGỌC LONG 19/05/1995 B2
101 VŨ QUÂN LUẬT 25/11/1956 B1
102 LƯU VĂN LỪNG 25/02/1994 B2
103 NGUYỄN THỊ TRÚC MAI 02/09/1988 B2
104 VŨ LÊ THIỆN MINH 16/08/2000 B2
105 PHAN NHẬT MINH 09/05/2004 B2
106 NGUYỄN BÌNH MINH 17/02/1991 B2
107 GIÃ DƯƠNG ĐỨC MINH 24/09/1989 B2
108 VY NGỌC PHƯƠNG MY 11/01/1998 B1
109 TĂNG TRẦN ÁI MY 19/10/1996 B1
110 NGUYỄN HOÀNG MY 13/03/1987 B1
111 TRẦN TÂN MỸ 06/04/1991 B2
112 NGUYỄN ĐỨC MỸ 18/08/1994 C
113 LÊ TRỌNG NAM 25/01/1983 B1
114 VŨ THÀNH NAM 28/06/1993 B2
115 VÕ THỊ NGỌC NGA 19/08/1990 B2
116 NGUYỄN TRẦN NGÀ 24/12/2003 B2
117 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 02/08/1990 B1
118 ĐẶNG KIM NGÂN 08/08/1991 B1
119 ĐINH TRỌNG NGHĨA 27/08/2001 B2
120 LÊ VĂN NGHIÊM 26/12/1997 B2
121 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 04/02/1980 B2
122 NGUYỄN VĂN NGỌC 17/12/1966 B1
123 LÊ THỊ CẨM NGỌC 23/10/1984 B1
124 NGUYỄN CAO KHÁNH NGỌC 29/03/1981 B2
125 ĐOÀN PHAN KIỀU NGỌC 21/06/1994 B1
126 TRẦN NHẬT NGUYÊN 17/11/1991 B2
127 LÊ VĂN HOÀNG NGUYÊN 21/10/1995 B2
128 NGUYỄN TẤN TRÍ NGUYÊN 10/10/2004 B2
129 NGUYỄN NGỌC NHƯ NGUYỆT 11/06/1997 B1
130 NGUYỄN NGỌC NHƯ NGUYỆT 01/05/1993 B1
131 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 14/10/1987 B1
132 NGUYỄN VĂN NHÂN 16/07/2001 C
133 LÊ HOÀNG NHÂN 28/05/1974 B2
134 NGUYỄN THIÊN NHI 13/10/2003 B1
135 ĐINH THỊ LÂM NHƯ 21/05/2002 B1
136 PHẠM THỊ NGỌC NHUNG 26/03/1981 B1
137 NGUYỄN NGỌC NHỰT 02/02/2001 B2
138 HỒ THIỆN Ở 02/09/1989 C
139 PHẠM TẤN PHÁT 13/07/1991 B2
140 LÂM TẤN PHÁT 26/04/1988 B2
141 ĐẶNG THANH PHONG 23/08/1983 B2
142 TÔ HOÀNG VIỆT PHONG 21/05/1992 B2
143 PHẠM PHONG PHÚ 28/03/2000 B2
144 NGUYỄN KHẢ PHÚ 23/03/1990 B2
145 NGUYỄN QUỐC PHÚ 06/07/1983 B1
146 NGUYỄN HỮU PHÚC 16/08/1962 B2
147 TRẦN HOÀNG PHÚC 13/11/2002 B2
148 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 15/06/1998 C
149 NGUYỄN TAM PHƯỚC 28/01/2000 B1
150 THẠCH HOÀNG PHƯƠNG 07/01/1995 C
151 LÊ LAM PHƯƠNG 02/08/2003 B1
152 LÊ HỮU QUÁ 03/09/1997 B2
153 NGUYỄN VŨ QUANG 31/01/1996 B2
154 TRẦN HỒNG QUẾ 23/12/1989 B1
155 TRẦN VĂN QUỐC 07/11/1985 C
156 KHƯU CHÍ QUỐC 05/03/1995 B2
157 NGUYỄN CÔNG QUYỀN 16/01/1997 B2
158 TRẦN VĂN SANG 16/05/1998 B2
159 CAO SANG 06/01/1995 B2
160 NGUYỄN TIẾN SĨ 01/06/1993 B2
161 NGUYỄN VĂN SƠN 07/12/1995 B2
162 NGUYỄN ĐỨC TÀI 18/06/1993 B2
163 LIỄU THÀNH TÀI 02/01/2001 B2
164 LÊ DUY PHÁT TÀI 25/04/1994 B2
165 QUÁCH KIM TÀI 26/01/1997 B2
166 NGUYỄN HỒNG TÀI 18/02/1995 B2
167 VŨ THỊ TÁM 10/04/1970 B1
168 NGUYỄN MINH TÂM 14/02/1988 B2
169 NGUYỄN CHÍ TÂM 08/12/1991 B2
170 PHAN THANH TÂM 20/04/1997 B2
171 TRẦN QUANG THÁI 19/11/2000 B2
172 NGUYỄN NGỌC THÁI 02/01/1998 C
173 NGUYỄN CAO THẮNG 20/08/2001 B2
174 HUỲNH ĐẠI THẮNG 23/10/1993 B2
175 ĐOÀN DUY THANH 09/12/1988 B1
176 NGUYỄN GIANG THANH 27/08/1982 B1
177 NGUYỄN THANH THANH 11/01/1997 B1
178 NGUYỄN QUỐC THANH 07/12/2002 B2
179 LÊ HOÀNG THÀNH 23/03/1986 C
180 BÙI ĐỨC THÀNH 13/12/1995 B2
181 VƯƠNG TẤN THÀNH 07/08/1993 B2
182 ĐOÀN ĐẮC THÀNH 01/06/1996 B2
183 LÊ LONG THẠNH 30/04/2000 C
184 MAI THỊ THÚY THẢO 21/09/1996 B1
185 NGUYỄN THỊ THU THẢO 07/09/1992 B1
186 PHẠM LÂM THẢO 28/12/1982 B1
187 TRẦN MINH THIỆN 11/02/1995 B2
188 NGUYỄN TÀI THIỆN 16/08/1996 B2
189 PHÙNG DƯƠNG TRÍ THIỆN 24/08/1988 B2
190 NGUYỄN NGỌC HOÀNG THIỆN 28/03/1993 B2
191 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 23/11/2000 C
192 PHƯƠNG QUỐC THỐNG 07/08/1985 B2
193 PHẠM THỊ DUY THU 24/07/1987 B1
194 LÊ ĐÀO ANH THƯ 23/03/1989 B2
195 PHAN THỊ TRÚC THƯƠNG 06/06/1986 B2
196 LÊ THỊ THANH THÚY 07/11/1990 B1
197 NGUYỄN THỊ KIM THÙY 17/10/1993 B2
198 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 10/06/1986 B2
199 LÊ THỊ THỦY TIÊN 21/07/1997 B1
200 NGUYỄN TIẾN 28/02/2003 B1
201 DƯƠNG QUYẾT TIẾN 17/08/1988 B2
202 TRẦN TRỌNG TÍN 08/07/1990 B1
203 VÕ TRUNG TÍNH 11/12/1999 C
204 HUỲNH NGỌC TRÂM 11/12/1989 B1
205 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 24/10/1990 B1
206 VÕ TRẦN ANH TRÍ 26/01/1993 B2
207 CAO VĂN MINH TRÍ 07/07/1997 B2
208 TRẦN THIỆN MINH TRÍ 01/10/1968 B2
209 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/09/1997 B2
210 VŨ TIẾN TRỰC 05/09/1990 B2
211 LÊ QUANG TRUNG 26/04/1984 B2
212 LÊ ANH TÚ 10/07/1984 B2
213 TRẦN THỊ XUÂN TỨ 15/04/1992 B1
214 TRẦN VĂN TUẤN 21/03/1987 B1
215 TÔ NGUYỄN ANH TUẤN 01/12/1996 B1
216 TRẦN LÊ MINH TUẤN 18/11/2002 B2
217 TẠ VĂN TUẤN 21/04/1985 B2
218 HỒ SĨ TUẤN 03/02/1989 B2
219 NGUYỄN THANH TUỆ 26/05/1998 B2
220 NGUYỄN NGỌC TÙNG 03/03/1990 B2
221 NGUYỄN THANH TÙNG 05/08/1978 B2
222 ĐẶNG THANH TÙNG 17/05/1995 B2
223 TRẦN NGUYỄN THANH TÙNG 09/10/1983 C
224 HÀ VĂN TÙNG 05/01/1991 B2
225 LƯƠNG THỊ TƯƠI 15/09/1971 B1
226 LẠI TRƯƠNG ĐẰNG VÂN 02/12/1983 B2
227 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 08/02/1988 B1
228 PHÙNG THỊ THÙY VÂN 23/06/1991 B2
229 NGUYỄN THÀNH VĂN 10/10/1988 B2
230 LẠI TRƯƠNG HÀ VI 17/01/1974 B1
231 LÊ THỊ THÚY VI 24/09/1990 B2
232 LÂM QUÝ VIỄN 01/01/1972 B2
233 PHẠM THẾ VINH 19/01/1992 B2
234 PHẠM TRƯỜNG VINH 10/11/1989 B2
235 ĐÀO QUANG ĐÔNG VINH 24/03/1997 B2
236 NGUYỄN XUÂN VINH 08/06/1996 B2
237 NGUYỄN THÀNH VINH 05/07/1997 B2
238 TRẦN NHÂN VŨ 28/09/1998 B2
239 NGUYỄN VĂN VŨ 06/05/1991 B2
240 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 01/01/1975 B2
241 LÊ NGUYỄN KHÁNH VY 22/04/1999 B2
242 PHÙNG THỊ THÙY VY 10/02/1994 B2
243 NGUYỄN THỊ XEN 06/04/1987 B2
244 NGUYỄN VĂN XIN 18/10/1994 B2
245 NGUYỄN THỊ YẾN 31/05/1990 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây