DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 23/09/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN ĐĂNG AN 06/11/1989 B2
2 LÝ TRƯỜNG AN 14/01/1988 B2
3 NGUYỄN VĂN AN 09/06/1993 C
4 ĐẶNG HOÀNG ANH 06/09/1989 B2
5 PHẠM TUẤN ANH 04/12/1999 C
6 NGUYỄN VĂN ÚT ANH 01/01/1992 C
7 NGUYỄN PHÚC PHI ANH 20/10/1988 B2
8 PHAN ĐỖ HUY ANH 03/01/1983 B2
9 LẠI VĂN BẰNG 05/01/1990 B2
10 NGUYỄN ANH BẢO 16/09/1997 B1
11 NGUYỄN VĂN BẢY 07/05/1983 B2
12 VI VĂN BÉ 12/12/1992 C
13 NGUYỄN THANH BÌNH 13/07/1974 B2
14 NGUYỄN DUY BÌNH 10/08/1991 C
15 TRẦN THỊ CẢNG 04/04/1977 B2
16 VÕ THỊ MINH CHÁNH 01/06/1990 B1
17 TRẦN MÃ MAI CHÂU 04/07/1981 B2
18 VÕ THỊ CẨM CHI 01/01/1989 B2
19 TRẦN ĐOÀN CHIẾN 31/08/1984 B1
20 DƯƠNG THÀNH CHIẾN 10/10/1998 B2
21 NGUYỄN BÁ CHỈNH 02/08/1990 B2
22 PHAN HOÀNG CHƯƠNG 25/07/1991 B2
23 BÙI THỊ CÚC 25/05/1977 B2
24 THÂN CHÍ CƯỜNG 07/01/2002 B2
25 PHAN THANH CƯỜNG 26/11/1984 B2
26 LÊ HOÀNG HẠNH ĐAN 29/08/1996 B2
27 NGUYỄN HOÀNG THANH DANH 02/09/1995 C
28 NGUYỄN TẤN ĐẠT 27/04/1990 C
29 NGUYỄN VĂN ĐẠT 31/12/1987 B2
30 VÀY DẬU THANH ĐIỀN 18/05/1993 B2
31 PHAN NGỌC DIỆU 14/08/1986 B1
32 PHẠM CÔNG ĐOÀN 07/09/2002 B1
33 VÕ XUÂN ĐÔNG 09/08/1998 C
34 RƠ BO DŨ 05/06/2000 B2
35 TRẦN CÔNG MINH ĐỨC 01/01/1982 B2
36 TRẦN VĂN ĐỨC 01/01/1972 C
37 LÊ HỮU ĐỨC 08/09/1989 B2
38 NGUYỄN VĂN ĐỨC 21/06/1980 C
39 NGUYỄN DUY PHƯƠNG DUNG 02/11/1987 B1
40 TRẦN THỊ THANH DUNG 15/07/1979 B1
41 LÊ LÝ THÚY DUNG 20/01/1999 B2
42 TRẦN TRUNG DŨNG 15/11/1986 B2
43 NGUYỄN MẠNH DŨNG 30/12/1992 C
44 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 09/01/1989 C
45 NGUYỄN DUY DƯƠNG 10/11/1988 B2
46 NGÔ HỒNG DƯƠNG 13/02/1967 B2
47 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 02/10/1989 B1
48 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC DUY 19/09/2003 B2
49 NGUYỄN THANH DUY 30/06/2000 C
50 NGUYỄN QUỐC DUY 04/11/1996 B2
51 DU MỘNG DUYÊN 16/03/1999 B2
52 NGUYỄN THỊ DUYÊN 04/08/1995 B1
53 NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN 10/09/1993 B1
54 VÕ NGỌC TRƯỜNG GIANG 23/02/1985 B1
55 LÊ THỤY HÀ GIANG 28/06/1989 B1
56 NGUYỄN HOÀNG GIANG 01/01/1992 C
57 NGUYỄN QUỲNH GIAO 01/02/1973 B2
58 ĐỖ THỊ LINH HÀ 25/07/1993 B2
59 TRẦN HOÀNG HÀ 13/11/1987 B2
60 PHÙNG VÕ PHƯỢNG HẢI 08/12/1994 B1
61 NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢI 07/10/1987 B1
62 VƯƠNG VĂN HẢI 24/10/1998 C
63 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 23/06/1983 B2
64 TRỊNH VĂN HẠNH 20/05/1980 B2
65 TÔ THỊ HẠNH 01/01/1976 B1
66 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 29/07/1986 B1
67 TÔ HỒNG HẠNH 11/03/1982 B2
68 TRẦN ĐỨC HẬU 22/06/1989 B2
69 LÂM THỊ HẬU 23/02/1976 B1
70 NGUYỄN HỮU HẬU 28/12/1999 B2
71 NGÔ ĐÌNH HẬU 20/06/1970 B2
72 DƯƠNG THỊ HÊN 30/04/1986 B2
73 PHAN THỊ DIỆU HIỀN 24/03/1997 B2
74 HỒ THỊ THÚY HIỀN 10/08/1977 B1
75 NGUYỄN ĐỨC HIỆN 20/08/1994 B2
76 NGUYỄN THỊ HƯƠNG HIỆP 17/11/1982 B2
77 ĐẶNG MINH HIẾU 08/06/2001 B2
78 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 26/10/1985 B2
79 TRẦN CÔNG HÒA 20/09/1993 C
80 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 09/02/1999 C
81 LÊ DUY HOÀNG 11/05/1988 C
82 HÀ HUY HOÀNG 04/03/1983 B2
83 PHẠM QUỐC HOÀNG 25/08/1992 C
84 NGUYỄN THỊ SONG HOANH 20/08/1984 B1
85 TRẦN ĐỨC HỌC 19/11/1991 B2
86 NGUYỄN ÁNH HỒNG 24/08/1993 B1
87 LÊ THỊ HUẾ 04/11/1987 B1
88 MAI THỊ MINH HUỆ 21/07/1968 B1
89 LÊ QUANG HÙNG 07/10/1997 B1
90 NGUYỄN VĂN HÙNG 30/03/1999 C
91 HOÀNG MẠNH HÙNG 26/08/1982 B2
92 KIỀU VĂN HÙNG 24/09/1998 C
93 HUỲNH MINH HƯNG 02/01/1994 B2
94 TRẦN THỊ HƯƠNG 22/10/1994 B1
95 NGUYỄN VĂN HƯỚNG 05/02/1995 B2
96 ĐỖ VƯƠNG HUY 03/09/1989 B2
97 NGUYỄN THU HUYỀN 13/11/1986 B1
98 TRẦN MỘNG KHA 01/01/1979 B2
99 NGUYỄN VĂN KHÁ 25/09/1988 B2
100 HOÀNG MINH KHANH 01/01/1977 B2
101 PHAN QUỐC KHÁNH 05/09/1995 B2
102 VÕ BÁ ANH KHOA 27/08/2003 B2
103 ĐỖ YẾN KHOA 03/10/1997 B2
104 LÝ VĂN KIẾT 01/01/1976 B1
105 Y YÔ SUÔI KNUL 02/09/1993 B2
106 LÊ BẢO LÂN 30/05/1983 B2
107 NGÔ THANH LIÊM 20/02/1990 B1
108 LÊ TIẾN LIÊM 10/09/1984 B2
109 LÝ THỊ LIÊN 07/03/1983 B1
110 ĐẶNG NGỌC KHÁNH LINH 01/01/2004 B1
111 NGUYỄN THU LINH 27/10/1999 B1
112 THÁI THỊ THÙY LINH 22/09/1994 B1
113 NGUYỄN NGỌC LINH 13/02/1986 B2
114 TRẦN NHẬT LINH 06/10/2003 B1
115 LÊ NGUYỄN ĐỨC LINH 24/10/1990 B2
116 PHẠM THỊ THÙY LINH 16/02/1991 B1
117 LÊ VŨ LINH 22/04/1995 C
118 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 28/01/1983 B1
119 TRẦN THỊ NGỌC LOAN 15/11/1976 B1
120 PHẠM ĐÀO TẤN LỘC 07/09/2003 B1
121 HUỲNH TẤN LỘC 01/09/1986 B2
122 TRƯƠNG THỊ KIM LỘC 15/04/1991 B2
123 LƯU HỮU HUỲNH PHI LONG 10/05/1982 B2
124 HUỲNH THANH LONG 25/06/2000 B2
125 MẠCH QUANG LONG 26/07/1983 B1
126 TRỊNH CÔNG LUẬN 01/01/1985 C
127 LÊ TẤN LỰC 30/09/1996 B1
128 HÀ XUÂN LƯƠNG 20/12/1988 B2
129 NGUYỄN VĂN LƯU 07/07/1962 B1
130 NGUYỄN NGỌC LƯU 01/01/1981 C
131 NGUYỄN TRÚC LY 15/01/1993 B2
132 LÂM HOÀNG MAI 18/09/1978 B2
133 NGUYỄN TIẾN MẠNH 20/09/1994 B2
134 NGUYỄN VĂN MINH 20/04/1996 B2
135 NGUYỄN NGỌC MINH 23/01/1990 B2
136 PHẠM VÕ ĐỨC MINH 29/11/1989 B1
137 NGUYỄN THỊ THANH MY 13/05/1997 B1
138 ĐINH HOÀNG NAM 12/04/1984 B2
139 PHẠM VIẾT NAM 07/02/1993 B2
140 NGUYỄN MINH NAM 10/10/1994 B2
141 PHAN HOÀI NAM 16/02/1993 B2
142 LÊ THỊ NGA 19/09/1993 B2
143 NGÔ KIM NGÂN 17/09/1985 B1
144 NGUYỄN LƯU NGHI 02/06/1995 B2
145 ĐẶNG CÔNG NGHỊ 26/08/1990 B2
146 PHAN TRỌNG NGHĨA 10/04/1992 B2
147 NGUYỄN VĂN NGHĨA 05/02/1999 C
148 VÕ TẤN NGHĨA 11/01/1997 B1
149 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC 14/10/1993 B1
150 NGUYỄN THANH HỒNG NGỌC 09/10/2003 B1
151 LÊ NHƯ NGỌC 16/12/1993 B1
152 NGUYỄN NHƯ NGỌC 23/04/2003 B2
153 LIỄU THÀNH NGUYÊN 13/02/1987 C
154 TRẦN QUỐC NGUYÊN 16/01/1988 C
155 VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT 22/04/1983 B1
156 NGUYỄN NGỌC THANH NHÃ 23/08/1990 B1
157 NGUYỄN VĂN NHÃ 01/01/1984 B2
158 PHẠM HOÀI NHÂN 14/04/1976 B2
159 NGUYỄN MINH NHẤT 07/02/2001 C
160 HUỲNH Ý NHI 27/11/1988 B1
161 PHAN NGỌC HỒNG NHUNG 24/01/1994 B2
162 TRẦN KIM OANH 04/10/1982 B1
163 LÊ THỊ KIỀU OANH 05/06/1989 B2
164 LÊ GIA PHÁT 02/06/2000 B2
165 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/04/1998 C
166 NGUYỄN NGỌC PHÁT 20/10/2001 B2
167 HOÀNG PHI 18/04/2000 C
168 LÊ VĂN PHONG 14/04/1983 B2
169 NGUYỄN ĐẶNG NHỰT PHONG 03/01/1992 B1
170 NGUYỄN MẬU PHÚ 06/12/2000 B2
171 PHẠM QUÍ PHÚ 18/11/1989 B1
172 HỒ VĂN PHÚ 20/02/1982 B1
173 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 18/09/2003 B2
174 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 20/08/1970 B2
175 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 01/01/1982 C
176 YA PHƯƠNG 16/04/1993 C
177 NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG 12/02/1991 B2
178 VŨ DƯƠNG BÍCH PHƯỢNG 31/03/1967 B2
179 HUỲNH TRUNG QUÂN 14/07/2000 B2
180 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG QUÂN 26/08/1992 B1
181 NGUYỄN DƯƠNG QUANG 30/04/1998 B2
182 MAI HƯNG QUANG 19/01/2000 C
183 NGUYỄN NHẬT QUANG 06/01/2000 B2
184 NGUYỄN NGỌC LAN QUYÊN 03/10/1999 B2
185 ĐẶNG QUANG QUYỀN 16/06/1987 C
186 BÙI TIỂU QUỲNH 29/09/2000 B2
187 ĐOÀN XUÂN QUỲNH 28/07/1992 B1
188 LÊ VĂN RÉP 14/07/1986 C
189 THÁI VĂN SA 07/05/1989 C
190 LÊ NGUYỄN HOÀNG SANG 01/04/2001 B2
191 NGUYỄN VĂN SANG 14/09/1987 B2
192 DƯƠNG QUANG SÁNG 27/07/1982 B2
193 ĐINH NGỌC SĨ 20/06/1980 B2
194 NGUYỄN THỊ HỒNG SINH 19/08/1977 B2
195 ĐỖ MINH SƠN 24/07/1983 B2
196 VŨ ĐỨC THẠCH SƠN 25/07/1994 B1
197 LÊ VĂN SỰ 07/11/1989 C
198 TÔ LÝ TÀI 16/07/1986 B2
199 TRẦN NGUYỄN THÁI TÀI 21/01/1999 B2
200 PHAN TẤN TÀI 11/06/1998 C
201 TRẦN CHÍ TÀI 03/05/1987 C
202 PHAN VĂN NGỌC TÀI 25/02/1998 C
203 HUỲNH TẤN TÀI 30/01/1991 B1
204 LÝ VŨ NHẬT TÀI 06/10/1990 B1
205 TIÊU VĂN TÂM 01/01/1986 C
206 PHAN NHẬT TÂM 16/10/1996 C
207 NGUYỄN MINH TÂM 13/04/2000 C
208 LỮ MINH TÂM 12/12/1994 C
209 PHAN NGỌC TẤN 06/06/2002 B2
210 LẠI HỒNG THÁI 10/08/1984 B2
211 NGUYỄN CAO THẮNG 06/10/1996 B2
212 HỒ NHẬT THANH 31/01/1989 B1
213 ĐẶNG VĂN THÀNH 13/05/1976 B2
214 ĐÀO XUÂN THÀNH 02/08/1991 B2
215 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 10/02/1992 B1
216 TRẦN VĂN THẾ 01/03/1984 B1
217 NGUYỄN BẢO THIỆN 01/03/1992 B2
218 NGUYỄN ĐĂNG THIỆN 30/03/1995 B2
219 PHẠM VĂN THIẾU 11/08/1977 C
220 LÊ TRƯỜNG THỊNH 14/11/1995 B2
221 NGUYỄN THỊ KIM THOA 16/01/1985 B2
222 LÂM VĂN THÔNG 16/01/1987 C
223 DƯƠNG NGỌC MINH THƯ 08/04/1997 B2
224 NGUYỄN HỮU THUÂN 29/01/1986 B2
225 TRẦN CÔNG THUẬN 28/07/2000 C
226 PHẠM MINH THUẬN 30/06/2002 B2
227 TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG 11/06/1987 B1
228 BÙI THỊ MỘNG THƯỜNG 20/01/1988 B2
229 PHẠM THỊ THÚY 12/11/1995 B1
230 LÊ THỊ THU THÚY 24/12/1985 B2
231 LÊ THỊ THỦY 10/06/1986 B1
232 NGUYỄN THỊ THU THỦY 09/03/1992 B2
233 NGUYỄN ĐÌNH THUYẾN 12/03/1991 C
234 TRỊNH MẠNH TIẾN 30/12/1986 B2
235 TRẦN NGỌC TIẾN 03/12/1997 C
236 LƯƠNG VĂN TIẾN 26/09/1997 C
237 TRẦN VĂN TIẾN 06/10/1979 C
238 NGUYỄN THÀNH TIẾN 01/01/1988 C
239 CHÂU THANH TIẾN 22/02/2000 B2
240 PHẠM ĐÌNH TIẾN 17/04/2001 B2
241 LƯƠNG TÚ TIẾN 17/06/1989 B2
242 ĐOÀN VĂN TÍN 05/01/1980 B2
243 NGUYỄN TRUNG TÍNH 25/12/1988 C
244 PHẠM VĂN TÍNH 30/01/1988 B2
245 NGUYỄN CHÍ TÌNH 27/06/1979 B2
246 TRẦN VĂN TOÀN 21/01/1991 B2
247 NGUYỄN ĐĂNG TRẦM 07/07/1977 B2
248 PHAN HOÀN TRÂN 01/01/1967 B2
249 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 20/03/1979 B1
250 HỨA THỊ KIM TRANG 16/03/1993 B2
251 NGUYỄN THỊ TRANG 22/07/1998 B2
252 BÙI VĂN TRÍ 10/01/1999 C
253 PHAN VĂN TRINH 22/04/1984 B2
254 TRƯƠNG VĂN TRỌNG 12/02/2000 B2
255 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 29/01/1989 B1
256 NGUYỄN TRUNG TRỰC 19/12/1989 B1
257 NGÔ TẤN TRUNG 22/04/1989 B1
258 NGUYỄN QUỐC TRUNG 15/11/1991 B1
259 LÊ VĂN TRUNG 10/03/1989 B1
260 LÊ QUANG TRUNG 20/12/1993 B2
261 NGUYỄN QUỐC TRUNG 15/05/1981 B2
262 HUỲNH THANH TRƯỜNG 13/11/1994 B2
263 ĐÀO TRẦN HUÂN TÚ 02/10/1990 B2
264 PHẠM CẨM TÚ 01/02/1990 B1
265 TRƯƠNG TRUNG TUẤN 30/03/1995 B2
266 VÕ BÁ TUẤN 25/08/1970 B2
267 TRƯƠNG NGỌC ANH TUẤN 10/01/1995 B2
268 ĐẶNG VƯƠNG TUẤN 15/08/1992 B2
269 NGUYỄN VĂN TUẤN 25/03/1976 B2
270 ĐẶNG THANH TUẤN 06/09/1994 C
271 NGUYỄN THANH TÙNG 18/08/1968 B2
272 LUYỆN THANH TÙNG 12/09/1993 B2
273 TRƯƠNG VĂN ÚT 01/01/1992 C
274 LÊ NỮ THỤC UYÊN 16/08/1979 B2
275 NGUYỄN THÁI THẢO UYÊN 28/11/2001 B1
276 TRẦN THỊ PHI VI 01/01/1983 B2
277 LÊ HUỲNH TƯỜNG VI 13/12/1998 B1
278 NGUYỄN TUẤN VIỆT 28/08/1994 B2
279 HOÀNG VIỆT 17/02/2001 B2
280 NGUYỄN QUANG VINH 15/12/1991 B2
281 CHẾ CÔNG VINH 06/09/1999 C
282 TỪ ĐẠT VINH 01/11/1986 C
283 HUỲNH THẾ VINH 14/03/1985 B2
284 NGUYỄN VĂN VINH 06/10/1996 B2
285 TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG VŨ 10/09/2000 C
286 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 06/12/1992 B2
287 NGUYỄN HOÀI VŨ 04/11/1994 B2
288 LÊ VĂN VUI 08/11/1978 B1
289 NGUYỄN THỊ ÁNH VY 24/02/1988 B1
290 LÊ THỊ HẢI YẾN 18/07/2002 B2