DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 23/06/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN THỊ THÚY AN 12/02/1994 B1
2 VÕ TRẦN HOÀI ÂN 03/04/1998 C
3 NGUYỄN VÂN ANH 14/06/2003 B1
4 KHƯU PHẠM NGỌC TUYẾT ANH 22/06/1995 B1
5 TRẦN NGỌC HẢI ANH 23/04/1996 B1
6 NGUYỄN ĐỨC MINH ANH 05/10/2003 B1
7 LÊ HỒNG ANH 01/12/2000 B2
8 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH 05/10/1988 B1
9 NGUYỄN XUÂN BÁCH 28/09/2003 B2
10 TRẦN QUỐC BẢO 17/11/1997 B2
11 ĐỖ VĂN BIỂN 16/01/1987 B2
12 TRẦN ĐẠI BÌNH 27/09/1982 B2
13 TRI QUỐC BÌNH 21/08/1996 B2
14 HỒ THÀNH CANG 12/04/1980 C
15 PHAN HOÀNG CHÁNH 19/09/1994 B2
16 TRẦN BỬU CHÂU 08/09/1983 B1
17 LÊ NGUYỄN TÚ CHÂU 31/12/2003 B1
18 LÊ NGỌC QUỲNH CHÂU 19/05/1986 B1
19 TRẦN THỊ MINH CHÂU 08/10/1997 B2
20 PHẠM MINH CHÂU 11/12/1997 B2
21 VÕ VĂN CHIÊU 27/01/1984 B2
22 LÊ TRƯỜNG CHINH 24/03/1958 B1
23 NGUYỄN TIẾN CHUNG 07/08/1981 B1
24 PHAN VĂN CƯỜNG 01/01/1986 B2
25 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 14/08/1991 B2
26 PHẠM VĂN CƯỜNG 01/12/1984 B2
27 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 27/01/1995 C
28 NGUYỄN VĂN ĐẠI 26/10/1992 B2
29 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 26/08/1992 B1
30 NGÔ MINH DANH 12/12/1988 B2
31 LÊ THÀNH DANH 15/01/1990 C
32 ĐỖ THÀNH ĐẠT 02/01/1999 C
33 NGUYỄN PHÁT ĐẠT 10/10/2001 B1
34 TRẦN THỊ DIỄM 06/01/1982 B1
35 TRỊNH THỊ NGỌC DIỆP 03/04/1979 B1
36 NGUYỄN THỊ DIỆU 08/03/1994 B1
37 NGUYỄN THỊ ÁNH DỊU 09/10/1989 B2
38 LÊ VĂN DOANH 09/11/1992 B1
39 LÊ QUÝ ĐÔNG 31/08/1992 B2
40 NGUYỄN VĂN DUẨN 09/09/1978 B2
41 TRỊNH ĐÌNH ĐỨC 20/01/1999 C
42 TRẦN VĂN ĐỨC 21/08/1996 B2
43 ĐẶNG THỊ KIM DUNG 10/11/1992 B1
44 TRẦN THỊ THÙY DUNG 05/11/1991 B1
45 NGÔ THỊ THÙY DUNG 10/10/1988 B2
46 PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG 02/03/1989 B2
47 PHẠM TRUNG DŨNG 27/11/1982 B2
48 LƯU TRẦN TUẤN DƯƠNG 03/06/1994 B2
49 NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG 27/06/1994 B2
50 LÊ THÀNH DƯƠNG 08/06/1999 C
51 NGUYỄN VĂN DƯỠNG 12/10/1966 C
52 PHẠM HUỲNH KHẮC DUY 26/08/1994 B2
53 NGUYỄN TƯỜNG KHÁNH DUY 04/08/1982 B1
54 PHẠM CHÍ DUY 18/10/1998 B2
55 PHẠM ĐÌNH DUYÊN 10/05/1988 B2
56 NGUYỄN HOÀNG GIANG 11/01/1992 B2
57 TRẦN HÙNG GIANG 28/08/1987 B2
58 HOÀNG GIANG 07/05/1967 B2
59 NGÔ THỊ THANH HÀ 15/11/1991 B1
60 NGUYỄN NGỌC HÀ 05/09/2003 B2
61 HUỲNH THỊ KHÁNH HÀ 12/05/1999 B2
62 ĐOÀN MINH HẢI 29/01/1988 C
63 BÙI KHÁNH HẢI 16/03/1991 B2
64 LÊ VĂN HẢI 07/12/1997 B2
65 NGUYỄN VĂN HẢI 15/05/1987 B2
66 ĐINH QUANG TUẤN HẢI 06/12/1977 B2
67 HUỲNH CÔNG MINH HẢI 03/12/1995 C
68 NGUYỄN VĂN HẢI 28/02/2000 C
69 VÕ THỊ NGỌC HÂN 26/06/1989 B2
70 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 01/11/1983 B2
71 TRẦN KHẢ HÂN 13/09/2003 B2
72 ĐỖ THỊ MỸ HẠNH 16/09/1986 B1
73 NGUYỄN NHÂN HẬU 29/07/1996 B2
74 NGUYỄN MINH HIẾN 14/01/1997 C
75 NGUYỄN THANH HIỀN 27/06/1995 B2
76 ĐỖ THỊ MỸ HIỀN 22/01/1993 B1
77 TRẦN SỸ HIỆP 12/04/1995 B2
78 LUYỆN VĂN HIỆP 22/09/1989 B2
79 ĐẶNG VĂN HIẾU 12/04/1992 B2
80 LÊ TRỌNG HIẾU 08/11/1972 B2
81 TRẦN TRUNG HIẾU 10/04/1990 C
82 TRẦN CHÍ HIẾU 25/03/1991 B2
83 NGUYỄN TRUNG HIẾU 13/07/1997 B1
84 NGUYỄN THỊ VIỆT HOA 26/10/1991 B1
85 NGUYỄN THỊ HÒA 08/03/1992 B2
86 VŨ VĂN HOAN 08/02/1982 C
87 TRƯƠNG THANH HOÀNG 02/01/1989 B2
88 NGUYỄN VĂN HOÀNG 20/02/1978 C
89 ĐOÀN THÁI MINH HOÀNG 06/10/2001 B2
90 ĐẶNG THỊ HỒNG HOANH 24/06/1985 B2
91 PHAN LÊ THÚY HỒNG 10/11/1970 B2
92 LÊ VĂN HỢP 01/01/1980 B2
93 HUỲNH BẢO HUÂN 11/12/1995 B2
94 LƯ QUỐC HÙNG 19/09/1980 B2
95 NGUYỄN NHÃ PHI HÙNG 19/04/1985 B2
96 HÀ QUỐC HƯNG 19/11/1988 B2
97 ĐOÀN QUANG HƯNG 31/05/1993 C
98 HỒ VỸ HUY 09/10/1979 C
99 LÊ HUY 26/08/1985 C
100 NGUYỄN TỪ KHÁNH HUY 10/08/1982 C
101 NGUYỄN HOÀNG KHÁ 17/06/1993 B2
102 VƯU KHẢI 10/04/1995 B2
103 HỒ DUY KHANG 06/07/2000 C
104 PHẠM HOÀNG KHANH 24/05/1973 B2
105 HUỲNH THỊ HỒNG KHANH 12/03/1987 B1
106 LƯU GIA KHÁNH 18/05/2001 B1
107 NGUYỄN DUY KHÁNH 06/01/1996 B2
108 NGUYỄN DUY KHÁNH 05/06/1993 C
109 NGUYỄN DUY KHÁNH 24/03/1994 C
110 NGUYỄN DUY KHÁNH 05/04/1997 C
111 NGUYỄN TRƯƠNG ĐĂNG KHOA 13/11/1993 B2
112 BÙI ĐĂNG KHOA 16/01/1986 B1
113 MAI KHOA 03/09/1993 B2
114 NGUYỄN VĂN ĐĂNG KHOA 23/10/2001 B2
115 TRẦN ĐÌNH KHOA 14/09/1993 B2
116 LÊ ANH KHÔI 28/09/1999 B2
117 NGUYỄN CHÍ KHÔI 25/01/2002 B1
118 NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI 24/02/2001 B2
119 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 21/02/1990 C
120 NGUYỄN VĂN KIÊN 03/06/1993 C
121 TRƯƠNG TRUNG KIÊN 13/06/1987 B2
122 NGUYỄN SĨ KIÊN 07/02/1993 B1
123 LƯƠNG TUẤN KIỆT 12/09/1967 B2
124 TRẦN THỊ OANH KIỀU 20/05/1986 B1
125 NGUYỄN THANH LAI 20/06/1987 B2
126 NGUYỄN CHU LAI 30/08/1983 C
127 NGUYỄN VĂN LÂM 01/10/1982 C
128 LÊ VĂN LÀNH 11/12/1996 B2
129 NGUYỄN HỮU YẾN LÊ 27/12/2002 B1
130 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 30/01/1989 B2
131 HUỲNH PHAN PHƯƠNG LINH 14/01/1993 B2
132 LÊ THÙY LINH 19/02/1995 B1
133 LÂM NHÃ LINH 20/09/2003 B1
134 VƯU NGỌC MỸ LINH 30/07/1991 B1
135 ĐINH THÀNH LỘC 18/03/1999 B2
136 ĐÀO VŨ LỘC 25/12/1975 B2
137 ĐỔ ĐỨC LỢI 01/01/1983 B2
138 ĐOÀN ĐÌNH LONG 28/07/2000 B2
139 VŨ DIỆP HẢI LONG 28/06/1997 B2
140 TRỊNH THÁI LONG 20/10/1988 B2
141 NGUYỄN HOÀNG THẢO LUÂN 16/10/1999 B2
142 LÊ VĂN LUẬN 01/01/1985 C
143 VƯƠNG CÔNG LUẬN 14/08/1991 C
144 NGUYỄN VIẾT LUẬN 30/03/1991 B2
145 LÊ VĂN LƯỢT 16/07/1981 C
146 LÊ HỒ NGỌC MAI 13/11/1999 B1
147 NGUYỄN MINH MẨN 15/06/2003 B2
148 PHAN VĂN MẼ 20/11/1989 C
149 PHẠM THỊ MINH 01/01/1976 B2
150 NGUYỄN NGỌC MY MY 09/04/1988 B2
151 NGUYỄN HOÀNG MỸ 24/11/1991 B1
152 ĐINH NGỌC HOÀI NAM 26/07/1986 B2
153 NGUYỄN HOÀNG NAM 01/01/1981 C
154 LÊ HOÀNG NAM 01/01/1991 C
155 PHẠM THANH NAM 16/10/2001 B2
156 SƠN HOÀNG NÂU 01/01/1987 B2
157 LÊ DIỄM NGÂN 13/06/1990 B2
158 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 16/02/1992 B1
159 THÁI THẢO NGÂN 08/03/1990 B2
160 LƯU KIM NGÂN 28/07/1990 B2
161 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 23/10/1988 B2
162 PHAN THANH NGHĨA 15/08/1986 C
163 MAI VĂN NGHĨA 03/02/1984 B2
164 TẠ CHÍ NGHĨA 19/02/1985 B2
165 NGUYỄN KHẮC NGỌC 13/10/1983 B2
166 NGUYỄN ĐĂNG NGỌC 13/10/1994 B2
167 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 05/04/1995 B1
168 LÊ THANH NHÃ 04/06/1974 B2
169 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 05/08/2001 B1
170 ĐỖ TRẦN THÀNH NHÂN 15/05/2003 B2
171 NGUYỄN THỊ DƯƠNG NHI 28/08/1995 B2
172 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 25/04/1986 B2
173 LƯỜNG XUÂN NINH 02/03/1993 B2
174 NGUYỄN NGỌC HOÀNG OANH 02/07/1987 B1
175 HỨA VĨNH PHÁN 20/04/1960 B2
176 HUỲNH TIẾN PHÁT 10/07/1991 B2
177 NGUYỄN TẤN PHÁT 01/01/2000 B2
178 NGUYỄN NGỌC KHÁNH PHI 22/05/1993 B1
179 ĐINH QUANG PHI 06/02/2000 B2
180 LÊ VĂN PHỐI 29/04/1994 B2
181 LÊ THANH PHONG 12/08/1971 B2
182 ĐẶNG VĂN PHONG 07/10/1995 C
183 PHẠM THANH PHONG 03/05/1990 C
184 BÙI XUÂN PHONG 21/12/1995 C
185 HUỲNH QUANG PHONG 04/02/2000 C
186 LÊ NGUYỄN CƯỜNG PHÚ 09/01/1995 B2
187 LÊ VĨNH PHÚ 02/11/2000 C
188 VÕ HOÀNG PHÚC 07/04/1994 B1
189 NGUYỄN THANH NGUYÊN PHÚC 15/11/2001 B2
190 TRƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG 12/12/1995 B2
191 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG 27/03/1985 C
192 PHẠM LÊ TUYẾT PHƯƠNG 07/07/1983 B1
193 PHẠM PHÚ ANH QUÂN 18/07/2002 B2
194 PHẠM NGUYÊN QUÂN 21/01/2000 B2
195 NGUYỄN DUY QUÂN 19/09/1989 B2
196 ĐẶNG MINH QUÂN 08/09/1994 B1
197 PHẠM MINH QUÂN 25/07/1994 B2
198 PHẠM XUÂN QUANG 28/12/1993 B1
199 LÊ XUÂN QUANG 20/04/1993 B1
200 ĐIỂU VĂN QUÝ 17/09/2000 C
201 LƯ VĂN QUÝ 20/09/1991 B2
202 PHẠM NGỌC KHÁNH QUYÊN 25/04/1997 B1
203 ĐẶNG THỊ QUỲNH 18/01/1979 B1
204 HUỲNH VĂN SANG 01/01/1997 B2
205 TRẦN LÂM SANG 22/02/1994 C
206 LÊ MINH SANG 26/11/1987 C
207 CHU VĂN SÊN 01/01/1979 C
208 LÊ NGỌC SƠN 10/06/1977 C
209 NGUYỄN NGỌC SƠN 19/05/1995 C
210 NGUYỄN XUÂN SƠN 22/04/1959 B2
211 DƯƠNG NGỌC SƠN 16/08/1984 B2
212 HUỲNH NGỌC SƯƠNG 19/12/1990 B2
213 TRẦN QUỐC TÀI 20/01/1990 C
214 TRƯƠNG ĐỨC TÀI 08/10/1994 B2
215 NGUYỄN BÙI ANH TÀI 04/12/1997 B2
216 ĐỖ THÀNH TÀI 23/01/1997 B2
217 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 05/06/1991 B2
218 PHẠM CHÍ TÂM 21/07/1987 B2
219 NGUYỄN DANH TÂN 01/01/1986 B2
220 HUỲNH MINH THÁI 18/04/1993 C
221 NGUYỄN QUỐC THẮNG 17/08/1995 B2
222 LÊ MINH THẮNG 28/10/1996 C
223 NGUYỄN SỸ THẮNG 13/02/1992 B2
224 CHÂU VĂN THẮNG 06/08/1993 B2
225 TRẦN NHẬT DUY THANH 11/10/1985 B2
226 PHẠM NGUYỄN NGỌC THANH 15/02/1999 B1
227 ĐOÀN VĂN THANH 20/10/1982 B2
228 HUỲNH CHÍ THANH 11/07/1994 C
229 THẠCH THANH 13/09/1985 C
230 ĐẶNG PHƯƠNG THANH 21/04/1979 C
231 HỒ THỊ THANH 13/10/1995 B2
232 ĐỖ CHÍ THÀNH 10/02/1993 B2
233 TRẦN CÔNG THÀNH 09/03/1982 C
234 LÊ CHÍ THÀNH 29/02/1984 C
235 NGUYỄN VĂN THÀNH 23/04/1997 B2
236 NGUYỄN TIẾN THÀNH 24/06/1985 B1
237 NGUYỄN MINH THÀNH 13/07/1990 C
238 ĐẶNG VĂN THIỆN THÀNH 09/07/1994 B2
239 LƯU PHƯƠNG THẢO 05/02/1994 B2
240 NGÔ VĂN THÊM 25/12/1987 B1
241 TỐNG VĂN THI 30/01/1995 B2
242 NGUYỄN HỒNG THIÊN 14/03/1984 B2
243 BÙI ĐỨC THỌ 16/04/1984 C
244 HÀNG BỬU THỌ 20/10/1992 B1
245 HÀ ĐỨC THỐNG 24/03/1999 C
246 LÂM THỊ NGUYỆT THU 17/08/1991 B1
247 BÙI ANH THƯ 02/11/1984 B1
248 NGUYỄN QUỐC THUẬN 14/10/1993 B2
249 LÊ ANH THỨC 30/03/1984 B2
250 DƯƠNG VĂN THỦY 01/08/1990 C
251 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 08/02/1989 B2
252 BÙI VĂN TIẾN 20/11/1992 B2
253 TRƯƠNG HÙNG TÍNH 22/11/1986 B2
254 NGUYỄN SONG TOÀN 05/08/1985 B2
255 NGUYỄN THANH TOÀN 29/01/1991 B2
256 NGUYỄN VĂN TOÀN 02/10/1993 C
257 HUỲNH PHÚC TOÀN 28/06/1993 B2
258 LƯU NGUYỄN BẢO TRÂN 08/05/2003 B2
259 DƯƠNG MINH TRÍ 01/01/1978 B1
260 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 21/06/1999 B2
261 LÊ NGUYÊN THIÊN TRÍ 24/07/1990 B2
262 LÊ MINH TRÍ 02/03/1989 B2
263 TRẦN MINH TRÍ 16/11/1981 B2
264 TRẦN PHÁT TRIỂN 07/11/1992 C
265 DƯƠNG NGỌC TRIỂN 24/10/1989 B2
266 NGUYỄN THÀNH TRIỀU 16/05/1977 B1
267 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 26/05/1995 B2
268 ĐINH VĂN TRỌNG 01/01/1993 B2
269 HUỲNH NGỌC THỦY TRÚC 07/07/1983 B1
270 VŨ ĐỨC TRUNG 05/05/1983 C
271 LÊ QUỐC TRUNG 28/02/1986 B2
272 NGUYỄN CHÁNH TRUNG 30/11/1985 B2
273 BẠCH NGỌC TRUNG 26/10/1992 C
274 NGUYỄN THÀNH TRUNG 10/10/1993 C
275 PHAN THANH TRUNG 17/10/2002 B2
276 LÊ MINH TRƯỜNG 24/09/2000 C
277 VŨ NHẬT TRƯỜNG 10/12/1983 B2
278 NGUYỄN NGỌC TUÂN 01/10/1987 B2
279 LÊ BÁ MINH TUẤN 25/05/1980 C
280 NGUYỄN THIỆN TUẤN 20/11/1985 B2
281 ĐỖ MẠNH TUẤN 23/02/1985 B2
282 TRẦN VĂN THANH TUẤN 26/11/2001 B2
283 NGUYỄN VĂN TƯỜNG 10/06/1995 B2
284 ĐẬU THỊ HỒNG VÂN 07/05/1982 B1
285 TRỊNH THỊ CẨM VÂN 11/07/1990 B1
286 NGUYỄN THỊ VÂN 29/11/1997 B2
287 KHƯƠNG TRỌNG VĂN 26/02/1981 B1
288 NGUYỄN MINH VÀNG 20/04/1994 C
289 NGUYỄN TUẤN VĨ 06/09/1999 C
290 HUỲNH QUỐC VIỆT 05/06/2001 B2
291 PHẠM VĂN VIỆT 24/07/1984 B2
292 ĐOÀN THÀNH VINH 16/09/2003 B2
293 DƯƠNG BÁ VŨ 04/06/1991 B2
294 VÕ THANH VŨ 13/11/1977 B2
295 LÊ HOÀNG VŨ 16/10/1985 B2
296 ĐOÀN VĂN VŨ 12/02/1979 C
297 TRẦN NHƯ VUI 08/03/1986 C
298 NGUYỄN QUỐC VƯƠNG 03/05/1997 B2
299 NGUYỄN TƯỜNG VY 05/01/1989 C
300 NGHIÊM THIÊN VỸ 10/10/2003 B2
301 LƯ KIM YẾN 06/07/1995 B2