DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 22/07/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 LÊ BÌNH AN 06/10/1984 C
2 NGUYỄN HOÀNG TUẤN AN 21/08/1997 B2
3 HOÀNG ĐỨC AN 01/03/1995 B2
4 VÕ KHÁNH PHƯƠNG ANH 05/06/2003 B1
5 HÀ QUỲNH ANH 21/03/2002 B1
6 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 02/03/1981 B1
7 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 14/06/2002 B2
8 BÙI QUỐC BẢO 22/01/1992 B2
9 NGUYỄN VĂN CHIẾN 13/11/1986 C
10 NGUYỄN VĂN CHỌN 25/04/1992 B2
11 TRẦN THỊ THANH CHÚC 22/09/1999 B2
12 TRẦN VĂN CỎN 09/11/1994 C
13 TRẦN QUỐC CÔNG 29/10/1995 C
14 LÊ TRẦN BÙI CƯỜNG 23/11/1996 B2
15 NGUYỄN THANH CƯỜNG 28/01/1967 B2
16 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 09/01/2001 C
17 LÊ QUANG ĐẢNG 04/11/1982 B2
18 ĐINH CÔNG DANH 22/04/2002 B1
19 PHẠM ĐẶNG CÔNG DANH 08/04/2002 B2
20 PHẠM TẤN ĐẠT 04/04/1996 C
21 TRẦN QUỐC ĐẠT 30/12/2003 B2
22 ĐẶNG MINH ĐẠT 29/10/1997 B2
23 DƯƠNG THỊ THU ĐỊNH 01/06/1990 B1
24 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 09/01/1985 B2
25 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 10/06/1989 B2
26 BÙI SĨ ĐỨC 01/01/1994 B2
27 LÊ ĐÌNH ĐỨC 03/01/2002 B2
28 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 14/09/1992 B1
29 TRẦM THỊ THANH DUNG 04/06/1989 B1
30 LÊ NHẬT DUY 25/12/1986 B2
31 NGUYỄN LÊ THANH HẢI 22/09/1996 B2
32 PHAN MINH HẢI 28/01/1992 B2
33 TRẦN NHỰT HÀO 09/05/1999 B2
34 PHÙNG CHÍ HÀO 06/08/2000 B2
35 THÁI NGỌC HẬU 13/06/2000 B2
36 TRẦN THỊ BÉ HIỀN 13/01/1982 B1
37 PHẠM THỊ PHƯƠNG HIỀN 22/02/1992 B2
38 TRẦN TRUNG HIẾU 01/09/1993 B2
39 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 08/01/1987 B1
40 TRẦN VĂN HÒA 10/10/1971 B2
41 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 26/03/1992 B1
42 VŨ VĂN HOAN 16/12/1986 C
43 NGUYỄN DUY HOÀNG 14/02/1982 B2
44 QUẢN PHÚC HOÀNG 08/06/1978 B2
45 LÝ VĂN HỘI 25/10/1989 B2
46 DƯƠNG THỊ THANH HỒNG 11/04/1999 B1
47 HUỲNH CHÍ HÙNG 18/09/1981 B2
48 TRẦN QUỐC HÙNG 13/04/1979 B2
49 GIANG CHÁNH HÙNG 08/09/1997 B2
50 HOÀNG HƯNG 18/08/1994 B1
51 NGUYỄN QUỐC HƯNG 29/07/1997 B2
52 VÕ KHẮC HƯNG 02/09/1987 B2
53 TRẦN HUỲNH HUYNH 22/11/1979 B1
54 NGUYỄN THỊ KẾT 08/05/1982 B1
55 NGUYỄN HOÀNG KHA 09/01/1997 B2
56 HUỲNH DUY KHÁNH 05/10/2001 B2
57 LÊ NGUYỄN ANH KHOA 05/04/2004 B2
58 LÊ DOÃN ĐĂNG KHOA 06/11/1994 B1
59 NGUYỄN TRỌNG KHÔI 29/12/2003 B2
60 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 06/04/2003 B2
61 NGUYỄN CÔNG KHÔI 01/05/1990 B2
62 NGUYỄN HOÀNG AN KHƯƠNG 13/11/2000 B2
63 NGUYỄN TRUNG KIÊN 12/12/2000 B2
64 KHÚC NGUYỄN BÌNH KIÊN 05/05/2002 B2
65 ĐOÀN PHAN TRUNG KIÊN 08/12/1988 B1
66 LÊ PHAN TUẤN KIỆT 21/09/2002 B1
67 TRẦN TUẤN KIỆT 20/08/1972 B2
68 NGUYỄN THANH LÂM 21/07/1981 B2
69 NGUYỄN THỊ BÍCH LIỄU 04/04/1985 B2
70 TRẦN THỊ THÙY LINH 19/05/1987 B2
71 LÊ THỊ KIM LOAN 02/09/1983 B1
72 THIỀU TẤN LỘC 20/05/1997 B2
73 VÕ VĂN LỘC 03/11/1992 B2
74 PHẠM TUẤN LỢI 25/12/1976 B2
75 NGUYỄN NGỌC LỢI 03/07/1970 B2
76 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 11/05/2001 B2
77 LÊ KHẮC LƯỢNG 25/06/1984 B2
78 HUỲNH THANH LÝ 01/01/1996 B2
79 PHẠM THỊ KIM MAI 15/03/1987 B2
80 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 14/03/2001 B2
81 BÙI THỊ MẾN 01/01/1984 C
82 NGUYỄN THỊ LÊ MINH 24/03/1984 B1
83 DƯƠNG NGỌC MINH 19/10/2000 B1
84 PHẠM NHỰT MINH 21/11/1989 B2
85 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 14/12/1995 B2
86 BỬU THỊ KIỀU MY 16/06/1984 B2
87 TRẦN VŨ THẢO MY 03/09/2002 B2
88 HOÀNG NGUYỄN HÀ MY 21/12/1999 B2
89 LÊ THỊ CẨM NGÂN 21/02/2000 B1
90 NGÔ TRỌNG NGHĨA 15/05/1986 B2
91 HUỲNH NGỌC CÔNG NGHĨA 07/05/2001 C
92 TRẦN MINH NGỌC 23/04/1987 B1
93 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 02/01/1982 B1
94 DƯƠNG TRUNG NGUYÊN 11/07/1997 B2
95 TRẦN CÔNG NGUYỆN 14/11/1996 B2
96 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 19/11/1993 B1
97 ĐẶNG THỊ THANH NHÀN 15/08/1997 B1
98 VÕ HOÀNG NHÂN 04/12/1999 B2
99 NGUYỄN THÀNH NHÂN 07/07/1996 B2
100 NGUYỄN THẾ NHÂN 29/06/1998 C
101 LÊ NGUYỄN HOÀNG NHÂN 15/12/2003 B2
102 LÊ NGUYỄN HOÀNG NHÂN 15/07/2002 B1
103 LÝ MỸ NHI 14/04/1990 B1
104 VÕ NGỌC YẾN NHI 22/01/1991 B1
105 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 25/07/1993 B2
106 LÊ HUỲNH MINH NHỰT 22/10/2004 B2
107 TRƯƠNG ĐÌNH NIỆM 20/07/1990 B2
108 NGUYỄN THÀNH NIỆM 16/03/1968 B2
109 THÂN THỊ HOA NIÊN 18/05/1981 B2
110 NGUYỄN THỊ HÀN NY 28/08/1986 B1
111 LÊ HỒNG OANH 14/02/1985 B2
112 NGUYỄN HỒNG PHÁT 19/01/1993 B2
113 TRỊNH NGỌC LÊ PHONG 09/03/1999 B1
114 TRƯƠNG MINH PHÚ 08/10/1992 B2
115 TRẦN DUY PHÚ 08/08/1982 C
116 LÊ VĂN PHÚC 10/05/1980 B2
117 LÊ KHÁNH PHÚC 10/08/1988 B2
118 TRẦN THANH PHỤNG 25/06/1992 B1
119 PHẠM THỊ MINH PHỤNG 30/08/1991 B1
120 TỐNG THỊ HOÀI PHƯƠNG 01/09/1969 B2
121 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯỢNG 12/09/1979 B2
122 ĐINH HOÀNG QUÂN 22/10/1997 B2
123 LƯU PHÚ QUANG 21/08/2001 B2
124 VÕ ĐĂNG QUANG 01/01/1992 B2
125 TRƯƠNG NHẬT QUANG 11/09/2003 B2
126 NGUYỄN HOÀNG QUÍ 26/08/1994 C
127 LƯƠNG KIẾN QUỐC 20/10/1985 B2
128 PHẠM THANH SANG 30/10/1989 C
129 LÊ PHƯỚC SANG 01/01/1986 B2
130 NGUYỄN THANH SANG 29/06/1993 B2
131 TRƯƠNG NGỌC SƠN 13/02/1994 B1
132 LÊ TỰ NGỌC SƠN 20/07/1982 B2
133 TRẦN THỊ LỆ SƯƠNG 19/07/1989 C
134 NGUYỄN ĐỨC TÀI 04/03/1991 B2
135 NGUYỄN THANH TÂM 20/06/1986 C
136 ĐINH MÃ BĂNG TÂM 28/09/2002 B2
137 AO CÔNG TÂN 24/01/1994 B2
138 TRẦN QUANG THÁI 01/01/1981 B2
139 PHẠM QUỐC THẮNG 21/05/1997 C
140 QUẢNG LÊ PHƯƠNG THẢO 23/11/1990 B1
141 TRẦN HOÀN THIỆN 07/04/1988 B2
142 TẠ THÂN THIỆN 15/04/1983 B2
143 NGUYỄN CƯỜNG THỊNH 10/10/2001 B2
144 NGUYỄN QUỐC THỊNH 04/12/1996 B2
145 PHAN THỊ THƠ 25/10/1980 C
146 TỪ THỊ XUÂN THU 25/04/1978 B2
147 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 01/11/1982 B1
148 TẠ THANH THUẬN 12/11/1987 C
149 PHAN THỊ THÙY 20/05/1983 B2
150 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 18/11/1989 B1
151 ĐÀO QUỐC TIẾN 09/12/1992 B1
152 NGUYỄN TRUNG TÍNH 06/01/1991 B2
153 HUỲNH CAO TOẠI 13/09/1992 B2
154 NGUYỄN BẢO TRÂN 27/01/1987 B2
155 ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG 29/06/1997 B2
156 VÕ ĐÀI TRANG 22/07/1996 B2
157 ĐỖ ĐỨC TRÍ 01/05/2004 B2
158 NGUYỄN PHƯỚC TRÍ 09/12/1989 B2
159 NGUYỄN TRẦN MINH TRIẾT 16/07/1997 B2
160 NGUYỄN THANH TRÚC 20/04/2000 B2
161 PHẠM VÕ KIỀU MỸ TRÚC 17/12/2002 B2
162 TRẦN THÀNH TRUNG 15/09/2000 C
163 ĐẶNG CHÍ TRUNG 24/01/1989 B2
164 BÙI MINH TRUNG 13/10/1994 B2
165 PHẠM NGUYÊN TỤ 12/11/1982 B2
166 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 26/11/1975 B2
167 DƯƠNG THỊ UYÊN 16/04/1983 B2
168 NGUYỄN HOÀNG BÍCH VÂN 25/05/1993 B1
169 TRẦN HOÀNG VŨ VĂN 25/12/2002 B2
170 DƯƠNG TẤN VŨ 19/08/1996 B2
171 ĐẶNG HOÀNG VŨ 20/04/1991 B2
172 NGUYỄN VIẾT VŨ 15/07/1978 B2
173 NGUYỄN MINH VƯƠNG 15/03/1998 C
174 TRẦN THỊ KHẢI VY 26/10/2002 B2
175 DƯƠNG TUẤN VỸ 23/11/2003 B2
176 LÊ DOÃN VỴ 06/05/1964 B1
177 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 21/11/1999 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây