DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 21/03/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN KHÃ ÁI 01/07/1998 B2
2 TRẦN NGUYÊN AN 28/11/1995 B2
3 TRƯƠNG NỮ LAN ANH 13/09/1995 B2
4 LÊ TUẤN ANH 18/12/1996 B2
5 HOÀNG ANH 15/11/1987 B1
6 NGUYỄN HOÀNG ANH 24/08/1989 B2
7 NGUYỄN TUẤN ANH 05/04/1983 B2
8 VŨ THỊ VÂN ANH 15/02/1989 B1
9 NGUYỄN ĐỨC ANH 11/08/1997 B1
10 LÊ NGỌC TUẤN ANH 21/11/1991 B2
11 NGUYỄN HUỲNH TRANG ANH 16/10/1988 B1
12 NGUYỄN ĐINH MAI ANH 08/07/2004 B1
13 NGUYỄN THỊ LAN ANH 20/11/1983 B1
14 HỒ THÁI BẢO 01/01/1979 B2
15 NGUYỄN THANH BÌNH 06/08/1994 B2
16 NGUYỄN THANH BÌNH 02/07/1997 B1
17 NGUYỄN THỊ KIM CHI 13/03/1988 B1
18 MAI VĂN CHÍN 20/02/1965 B1
19 TRẦN CÔNG CHÍNH 08/06/1985 B2
20 DƯƠNG THỊ CÚC 20/06/1998 B2
21 VÕ HÙNG CƯỜNG 03/12/2001 C
22 NGUYỄN QUÝ SONG DAO 23/04/1988 B1
23 PHAN QUANG ĐẠO 19/01/1993 B2
24 PHAN QUANG ĐIỆP 12/10/1990 B2
25 NGUYỄN THỊ HƯƠNG ĐIỆP 16/09/1981 B1
26 TRẦN VĂN DINH 27/09/1997 C
27 TRẦN NGỌC ĐÔ 01/01/2002 B2
28 HUỲNH VĂN ĐỨC 26/08/1995 B2
29 NGUYỄN VĂN DỮNG 06/11/2000 B2
30 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG 06/04/1985 B1
31 HỒ BA DUY 31/03/1986 B2
32 PHẠM NGỌC TỐNG DUY 20/08/2003 B1
33 TRẦN THỊ THÚY DUYÊN 01/09/1992 B1
34 ĐỖ THỊ KIM DUYÊN 27/07/1995 B1
35 NGUYỄN THỊ THU HÀ 21/03/2002 B2
36 NGUYỄN HOÀNG HẢI 11/07/1999 B2
37 TRẦN THANH HẢI 09/08/1987 B2
38 TRẦN GIA HÂN 24/12/1998 B1
39 HỒ NGỌC HÂN 04/10/2002 B2
40 NGUYỄN VĂN HẬN 10/10/1970 B2
41 PHẠM THỊ THÁI HẰNG 19/02/1985 B1
42 THÁI THỊ HẠNH 03/05/1981 B2
43 PHẠM HIỀN 10/05/1982 B2
44 NGUYỄN VĂN HIỆP 14/10/1967 B2
45 DƯƠNG BÙI ĐẠT HIẾU 10/03/2003 B2
46 TÔ VĂN HIẾU 01/01/1997 B2
47 HUỲNH KIM HOÀNG 05/06/1995 B1
48 LÊ THANH HOÀNG 06/08/1995 B1
49 VŨ THỊ KHÁNH HOÀNG 13/01/1990 B2
50 HUỲNH VĂN HỒNG 01/01/1960 B2
51 TRẦN LONG SƠN HÙNG 26/06/2000 B2
52 TRẦN GIANG BẢO HÙNG 31/01/1982 B1
53 HÀ KHÁNH HÙNG 21/12/1984 B1
54 ĐẶNG THÁI HƯNG 17/02/1989 B2
55 NGUYỄN HÒA HƯNG 28/02/1989 B2
56 ĐỖ THỤY NGỌC HƯƠNG 11/10/1970 B1
57 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 13/10/1993 B1
58 LƯƠNG VĂN HUY 04/09/1994 C
59 PHẠM QUỐC HUY 24/05/2003 B2
60 LÊ THỊ THANH HUYỀN 25/03/1994 B1
61 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 06/03/1993 B2
62 NGUYỄN HỮU DUY KHANG 11/08/2000 B1
63 DANH NGUYỄN ANH KHÔI 12/02/2002 B2
64 HÀ HOÀNG TRỌNG KHÔI 20/11/1993 B2
65 NGUYỄN VĂN KIỆT 26/10/1989 C
66 HUỲNH TUẤN KIỆT 16/09/1991 B2
67 CAO TUẤN KIỆT 25/08/1993 B2
68 LÊ THÚY KIỀU 28/05/1997 B1
69 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LÂN 27/10/1991 B2
70 TRẦN MỸ LINH 17/06/2002 B1
71 PHẠM NHƯ NGỌC LINH 29/05/1996 B2
72 TRƯƠNG CHÍ LINH 22/04/2000 B2
73 LƯU THÙY LINH 10/10/1992 B2
74 NGUYỄN THỊ LOAN 08/12/1984 B2
75 DANH ĐẠI LỘC 09/11/1997 C
76 NGÔ GIA LỘC 21/07/1999 B2
77 PHẠM VĂN LỘC 20/01/1992 B2
78 HÀ THÚC LỢI 05/02/1978 B2
79 NGUYỄN THIỆN LƯƠNG 27/04/1987 B2
80 LÊ VĂN LƯỢNG 01/01/1989 B2
81 LÂM TÙNG THANH MAI 13/12/1989 B1
82 HOÀNG THỊ MẬN 03/02/1976 B2
83 VÕ NGUYỄN HOÀNG MINH 21/09/1989 B2
84 PHẠM QUANG MINH 01/03/1996 B2
85 TRẦN THỊ HÀ MY 24/12/1992 B1
86 NGUYỄN KIỀU TÚ MỸ 03/10/1997 B2
87 ĐỖ QUỐC NẢI 27/10/1985 B2
88 TRƯƠNG HÙNG NAM 17/02/1959 B1
89 TRẦN NGUYỆT NGA 10/04/1997 B1
90 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 02/09/1993 B2
91 PHẠM THỊ NGUYỆT 06/01/1989 B1
92 HỒ MINH NGUYỆT 29/12/1982 B1
93 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 13/02/1999 B2
94 TRẦN NGUYỄN CAO TRÍ NHÂN 22/03/1997 B2
95 NGUYỄN THÀNH NHÂN 18/01/1998 B2
96 TRẦN MINH NHẬT 08/01/2002 B2
97 QUÃNG THỊ NHẸ 03/09/1993 B2
98 PHẠM THỊ HOÀI NHI 12/09/1994 B1
99 VÕ THỊ YẾN NHI 26/02/2001 B2
100 LƯU NGỌC NHU 20/12/2003 B2
101 LÊ VĂN NHU 28/06/1999 B1
102 NGUYỄN VĂN NHUẬN 04/01/1990 B2
103 NGUYỄN MINH NHỰT 04/06/1996 B2
104 NGUYỄN VŨ NHỰT 17/03/1992 B2
105 BÙI MINH NHỰT 11/10/1994 B2
106 NGUYỄN ĐẰNG PHI 24/10/1990 B2
107 NGUYỄN THANH PHÚ 13/02/1992 C
108 NGUYỄN CƯỜNG TẤN PHÚ 24/10/1998 B2
109 ĐỖ VĨNH PHÚC 26/09/1998 B2
110 TIỂU MỸ PHỤNG 21/06/1992 B1
111 LÊ VĂN PHƯỚC 01/01/1989 B2
112 NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC 05/12/1997 B2
113 NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 11/07/1981 B2
114 NGÔ LÝ HỒ DUY PHƯƠNG 07/05/1994 B2
115 MAI VŨ PHƯƠNG 02/04/1984 B2
116 VÕ HOÀNG DUY PHƯƠNG 17/11/1993 B2
117 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 18/09/1998 B2
118 PHẠM VĂN PHƯƠNG 10/05/1989 B1
119 LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG 15/08/1986 B2
120 HỒ TRÚC PHƯƠNG 29/07/1995 B1
121 QUÁCH THANH QUANG 24/05/1993 B2
122 THÁI NGỌC QUANG 22/01/1983 B1
123 PHẠM PHÚ QUỐC 13/08/2002 B2
124 ĐẶNG THANH QUỐC 02/07/2001 B2
125 NGUYỄN THỊ QUỲNH 24/06/1987 B1
126 PHẠM TRUNG SƠN 24/11/1993 B2
127 LÊ VĂN SƠN 12/12/2001 B2
128 ĐẶNG VĂN TÀI 10/04/1978 B2
129 BẠCH THANH TÂM 07/10/1996 B2
130 HUỲNH THANH TÂM 03/09/1989 B2
131 DƯƠNG ĐỨC TÂM 28/07/1993 B2
132 NGUYỄN THỤY BĂNG TÂM 05/12/1988 B1
133 NGUYỄN THÀNH TÂN 02/07/1993 B2
134 LÊ MINH THÁI 25/11/2001 B2
135 LÊ VĂN THÁI 25/01/1986 B2
136 PHẠM THỊ THẮM 15/03/1981 B2
137 PHẠM HỒNG THẮNG 26/08/2001 B2
138 ĐINH VĂN THANH 04/07/1993 B1
139 NGUYỄN THỊ THANH 06/05/1976 B1
140 DƯƠNG HẢI THANH 17/06/1998 B2
141 TRẦN QUỐC THANH 19/04/1979 B2
142 TRẦN THÀNH 06/07/1992 B2
143 NGÔ CHÍ THÀNH 17/08/1990 B2
144 TRẦN KIM THẢO 05/10/1988 B1
145 HUỲNH MINH THIỆN 04/01/1989 B2
146 HUỲNH GIA THIỆN 14/12/1994 B2
147 PHÙNG HỮU THỊNH 18/08/1998 B2
148 NGUYỄN THỊ THOA 06/10/1995 B2
149 TRƯƠNG VĂN THỐNG 01/02/1982 C
150 LÊ THỊ THU 01/02/1986 B2
151 TRẦN THỊ ANH THƯ 01/06/1988 B1
152 NGUYỄN HÀ MINH THUẬN 17/05/1995 C
153 NGUYỄN TẤN THUẬN 12/03/1994 B2
154 TRẦN NGỌC THỨC 22/09/2002 B2
155 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 04/11/1992 B1
156 NGUYỄN THỊ THU THỦY 16/04/1985 B1
157 NGUYỄN QUỐC TÍNH 08/08/1980 B2
158 TRẦN ĐỨC TOÀN 15/06/1986 B2
159 NGUYỄN VIỆT TOẢN 03/10/1991 B2
160 DƯƠNG THỊ HẢI TRÀ 01/06/1989 B2
161 TRƯƠNG THỊ THÙY TRÂM 01/10/1992 B2
162 TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN 15/02/1988 B2
163 NGUYỄN HUỲNH THANH TRANG 04/05/1987 B1
164 HUỲNH ĐẠT TRÍ 29/09/1997 B2
165 HỒ MINH TRÍ 04/10/1996 B1
166 TÔ MINH TRÍ 01/01/1989 B2
167 LƯƠNG NGUYỄN HẢI TRIỀU 05/06/1993 B2
168 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 25/06/1990 B2
169 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 18/10/2000 B2
170 PHAN QUỐC TRỌNG 17/01/1991 B2
171 PHAN TRUNG TRỰC 18/11/1989 B2
172 LÊ DUY TRUNG 10/12/1995 B1
173 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 13/10/1993 B2
174 TRẦN TUẤN TÚ 15/06/1986 B2
175 HUỲNH THANH TÚ 09/03/1992 B2
176 NGUYỄN QUANG TUÂN 11/12/1984 B2
177 LÊ THANH TUẤN 21/03/1982 C
178 HỒ TRỌNG TUẤN 14/06/1987 B2
179 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 19/07/1993 B1
180 LÊ ANH TUẤN 27/11/1997 B2
181 NGUYỄN ANH TUẤN 11/10/1992 B2
182 TRẦN SỶ TÙNG 20/01/1996 B2
183 ĐINH HOÀNG TÙNG 23/11/1999 B2
184 LÊ VĂN TƯƠI 08/11/1992 C
185 NGUYỄN LÂM VƯƠNG ƯNG 04/07/1995 C
186 NGÔ THẢO UYÊN 28/08/2000 B1
187 TRẦN KHÁNH VÂN 15/08/1987 B1
188 NGUYỄN HẢI VÂN 25/08/1995 B1
189 TRẦN QUỐC VIỆT 16/07/1983 B2
190 LÊ QUANG VINH 24/05/1990 B2
191 NGUYỄN ĐÌNH VINH 20/10/1983 C
192 TRẦN THANH VŨ 10/08/1998 B2
193 DƯƠNG HOÀN VŨ 29/10/1987 B2
194 ÂU TUẤN VŨ 09/10/1991 B2
195 TRƯƠNG THỊ BẢO YẾN 20/05/1999 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây