DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 20/01/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN THỊ AN 31/08/1979 B1
2 NGUYỄN THỤY THÁI AN 18/04/1993 B1
3 NGUYỄN THỊ HOÀI ANH 07/10/2002 B1
4 NGUYỄN THỊ MAI ANH 29/03/1994 B1
5 TRẦN THANH BẢY 15/06/1973 C
6 NGUYỄN MINH CÁT 27/02/2000 B1
7 NGUYỄN MINH CHÂU 11/04/1996 B1
8 VÕ HỒ THANH CHÍNH 04/03/1984 B2
9 TRẦN VŨ CHƯƠNG 25/12/1984 B2
10 TÔ KIM CƯƠNG 17/01/1988 B2
11 TRẦN PHƯƠNG ĐẠI 01/01/1980 C
12 HỒ THANH DANH 25/11/1995 B2
13 TRẦN NGỌC ĐẠO 11/10/1996 B1
14 TRẦN TIẾN ĐẠT 28/07/1995 C
15 HỒ TẤN ĐẠT 19/11/2003 B2
16 NGÔ THỊ HỒNG DIỄM 31/08/1994 B1
17 MAI HỒNG DIỆP 03/10/1999 C
18 NGUYỄN AN ĐỊNH 22/02/1989 B2
19 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 09/01/1998 C
20 NGUYỄN VĂN ĐỨC 04/10/1989 B1
21 HOÀNG TRUNG ĐỨC 25/12/1997 B2
22 PHAN VĂN DŨNG 30/09/1973 B2
23 PHAN VĂN DŨNG 02/09/1998 B2
24 PHẠM VĂN DŨNG 07/04/1997 C
25 TRẦN MINH DƯƠNG 14/04/1992 B2
26 PHAN ĐÌNH THIỀU DƯƠNG 15/04/2003 B1
27 BÙI QUỐC DUY 20/02/2001 B2
28 NGUYỄN NGỌC DUYÊN 29/01/2001 B2
29 NGUYỄN THÀNH DUYÊN 01/01/1965 C
30 NGUYỄN THANH DUYỂN 02/06/1992 C
31 TRẦN HOÀNG EM 01/01/1993 C
32 ĐOÀN HÀ GIANG 29/05/2000 B2
33 NGUYỄN XUÂN GIANG 03/10/1997 B2
34 LÊ THỊ GIÀU 06/01/1988 B2
35 NGÔ XUÂN HẢI 09/10/1996 B2
36 PHẠM VĂN HẢI 14/11/1990 B2
37 BÙI VĂN HÀO 06/05/1997 C
38 HOÀNG MINH HẬU 22/12/1999 B2
39 TRẦN VŨ HIỆP 14/10/2004 B2
40 BÙI THỊ HỒNG HIỆP 26/03/1992 B1
41 NGUYỄN THANH HOÀNG 06/11/1984 C
42 HUỲNH TUẤN HOÀNG 17/12/1994 C
43 LÊ MINH HOÀNG 08/05/1985 B2
44 VŨ THẾ HÙNG 15/12/1964 B2
45 TRẦN MẠNH HÙNG 20/04/1994 C
46 BÙI LÊ KHÁNH HUYỀN 03/03/2003 B1
47 NGUYỄN THỊ HUYỀN 19/01/1992 B2
48 CAO VĂN KHANG 25/02/2001 C
49 ĐỖ NGUYỄN AN KHANG 22/06/1997 C
50 ĐỖ PHI KHANH 06/12/1985 B1
51 TRẦN DƯƠNG KHÁNH 09/10/1997 C
52 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 15/07/1983 B2
53 PHAN MINH KHÔI 01/10/2003 B2
54 NGUYỄN VĨNH KỲ 04/07/2000 C
55 NGUYỄN THANH LÂM 23/01/1987 C
56 ĐOÀN VĂN LÃM 21/09/1997 C
57 TRỊNH THỊ KIM LIỄU 20/01/1990 B2
58 BÙI XUÂN LIỆU 29/03/1993 B2
59 NGUYỄN VŨ LINH 10/03/1994 B2
60 ĐẶNG NGỌC LINH 30/10/1995 C
61 DƯƠNG QUANG LINH 08/03/1999 B2
62 PHẠM THIÊN LỘC 03/04/1997 B1
63 NGUYỄN ĐỨC THÀNH LỘC 02/01/2001 B2
64 TRƯƠNG NGUYỄN ĐẠI LỢI 27/02/2001 C
65 VÒNG LONG 25/12/1997 C
66 NGUYỄN THANH LONG 02/08/2000 B2
67 NGUYỄN NGỌC THÀNH LUÂN 01/02/1995 B2
68 ĐINH NHƯ LUÂN 04/09/1993 B2
69 NGUYỄN BÁ LUẬT 14/07/1975 C
70 NGUYỄN THỊ KIM MAI 26/03/1992 B1
71 NGUYỄN MINH MẨN 26/03/2002 B2
72 VÕ ĐẠI MINH 12/01/1996 C
73 PHẠM QUANG MINH 04/09/1993 B2
74 ĐỖ HỮU MINH 28/01/1992 B2
75 HUỲNH THỊ BÍCH MỸ 26/04/1994 B1
76 BÙI QUANG NĂM 27/03/1969 B2
77 PHAN THỊ THU NGÂN 20/12/1994 B1
78 NGUYỄN THỊ NGHI 10/08/1982 B1
79 TRẦN TRUNG NGHĨA 29/06/1994 B2
80 PHẠM VĂN NGHĨA 12/10/1999 C
81 NGUYỄN MINH NGỌ 15/07/1990 B2
82 PHẠM ĐÌNH NGOAN 26/06/1983 B2
83 PHAN THỊ MỸ NGỌC 23/09/1998 B2
84 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC 29/04/1998 B1
85 NGUYỄN TÀI NGUYÊN 15/02/1997 B2
86 BÁ NAY KHAI NGUYÊN 04/11/2001 B1
87 HUỲNH Ý NHI 18/02/2002 B1
88 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 26/04/1996 B1
89 ĐỖ QUỐC NHIỆM 01/11/1973 B2
90 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 17/02/1998 B1
91 PHẠM THỊ BÍCH NHUNG 26/02/1990 B1
92 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 10/06/1997 B2
93 NGUYỄN NGỌC NHỰT 14/12/1972 B1
94 ĐOÀN KIM NHỰT 01/01/1999 B2
95 NGUYỄN MINH NHỰT 01/08/1995 B2
96 NGUYỄN THỊ SONG NIÊN 12/12/1985 B1
97 LÊ THỊ PHI PHI 05/04/1978 B2
98 ĐẶNG HOÀI PHONG 03/07/1994 B2
99 HOÀNG VĂN PHÚC 16/03/1994 C
100 PHẠM TẤN PHƯỚC 18/08/1977 B1
101 PHẠM THỊ NGỌC PHƯƠNG 29/09/1999 B2
102 ĐOÀN SỸ QUAN 14/01/1997 C
103 HOÀNG NGỌC TÚ QUYÊN 15/07/2004 B1
104 LỀNH NGỌC QUYỀN 21/06/2004 B2
105 NGUYỄN THỊ RIL 03/11/1992 B2
106 NGUYỄN HẢI SANG 03/01/2001 B2
107 TRẦN THANH SANG 21/02/1997 B2
108 NGUYỄN THIÊN SƠN 06/03/1998 B2
109 ĐẶNG MINH TÂM 03/11/2003 B1
110 NGUYỄN NGỌC TÂM 09/07/1988 B2
111 TRƯƠNG THỊ MINH TÂM 10/06/2000 B2
112 TRẦN THÀNH TÂM 21/10/1987 B2
113 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TÂN 01/01/1989 C
114 LÊ MINH TẤN 06/01/1994 B2
115 VÕ HOÀNG THÁI 25/07/1993 C
116 ĐẶNG TRẦN THÁI 19/02/2002 C
117 HUỲNH CHÍ THANH 27/05/1992 B1
118 VÕ VĂN THANH 03/05/1994 B2
119 TRƯƠNG ĐÔNG THÀNH 12/08/1991 B2
120 TRẦN THỊ THẢO 01/08/1979 B1
121 NGUYỄN VIẾT THI 04/08/1994 C
122 NGUYỄN PHÚC THIÊN 18/09/2004 B1
123 LÊ MINH THIỆN 19/04/2001 B2
124 PHẠM QUỐC THOẢNG 08/08/1995 C
125 PHẠM VĂN THÔNG 13/09/1962 B1
126 NGUYỄN THÀNH THÔNG 22/02/1996 C
127 HUỲNH MINH THƯ 04/01/2004 B1
128 UÔNG THỊ MINH THƯ 07/10/1974 B1
129 VŨ LƯU ANH THƯ 12/06/1998 B1
130 LA THỊ QUỲNH TIÊN 15/08/1983 B1
131 NGUYỄN QUANG TIẾN 02/07/1998 C
132 LÊ QUỐC TIẾN 11/08/2002 B2
133 NGUYỄN THÀNH TÍN 16/10/1985 B2
134 THÁI XUÂN TÌNH 15/11/1986 B1
135 TRƯƠNG NGỌC TÌNH 07/08/1988 B2
136 QUÁCH VĨ TOÀN 30/01/1988 B2
137 LÊ THỊ OANH TRANG 16/06/1994 B2
138 HÀ THỊ MINH TRANG 10/06/1988 B1
139 VÕ MINH TRÍ 18/10/2001 C
140 NGUYỄN MINH TRÍ 03/02/1986 C
141 NGUYỄN LƯƠNG QUỐC TRUNG 14/11/1990 B2
142 LƯƠNG XUÂN TRUNG 07/08/1997 B1
143 NGUYỄN TUẤN TÚ 16/04/1997 B2
144 DƯƠNG MINH TUẤN 03/03/1988 B2
145 KHỔNG MINH TUẤN 06/09/1984 B2
146 VÕ VĂN TUẤN 05/12/1995 C
147 NGUYỄN THANH TÙNG 26/05/1990 B1
148 PHÓ THANH TÙNG 12/04/1995 B2
149 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN 21/11/1991 B1
150 TRẦN VĂN ÚT 04/07/1985 C
151 HUỲNH VÕ TÚ UYÊN 30/06/1999 B2
152 LÊ THỊ BÍCH VÂN 01/01/1989 B1
153 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 07/02/2003 B1
154 PHẠM THỊ LÝ VI 28/01/2003 B1
155 NGUYỄN VĂN VINH 01/01/1991 B2
156 NGUYỄN CÔNG VŨ 28/11/2003 B2
157 PHAN QUANG VŨ 23/01/2001 B2
158 HUỲNH TẤN VŨ 12/07/1982 B2
159 DIỆP NGUYÊN THANH VŨ 10/04/1980 B2
160 THÁI VŨ 11/04/1995 C
161 TRẦN VĂN VUI 12/05/1995 B2
162 NGUYỄN PHẠM LÊ VƯƠNG 20/11/2001 B2
163 LÝ QUỐC VƯƠNG 30/11/1993 B2
164 VŨ BÁ VƯỢNG 25/01/1979 B2
165 BÙI THẢO VY 16/10/2000 B2
166 ĐỖ THỊ TƯỜNG VY 21/09/1990 B1
167 NGUYỄN YẾN VY 28/09/2002 B1
168 HUỲNH HOÀNG YẾN 10/01/1995 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây