Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 18/11/2020

STT Họ và tên Hạng GPLX
1 DƯƠNG BÌNH AN B2
2 ĐOÀN DƯƠNG MINH ANH B1
3 NGUYỄN NGỌC ANH B1
4 DƯƠNG MINH HOÀI ANH C
5 DƯƠNG TUẤN ANH B1
6 NGUYỄN ÁNH C
7 NGUYỄN THỊ BĂNG B1
8 LÊ HOÀNG GIA BẢO B1
9 NGUYỄN GIA BẢO B2
10 VŨ THANH BÌNH B1
11 NGUYỄN THANH BÌNH B2
12 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHINH B1
13 LÊ THỊ KIM CHUNG B2
14 TRỊNH THỊ PHỤNG CƠ B1
15 HỒ VĂN CƯỜNG B2
16 PHAN PHÁT ĐẠT C
17 ĐẶNG TẤN ĐẠT B2
18 VÕ LIÊN VĨNH ĐIỀN B2
19 HOÀNG VĂN ĐIỆN B2
20 NGUYỄN VĂN ĐÔN B2
21 NGUYỄN MINH ĐỨC B2
22 NGUYỄN HUY ĐỨC B2
23 PHẠM VĂN DŨNG C
24 VŨ HỮU DŨNG B2
25 NGUYỄN TIẾN DŨNG B2
26 NGUYỄN THANH DŨNG C
27 TẠ CÔNG DŨNG B2
28 ĐÀO XUÂN DƯƠNG B2
29 HỒ NHẤT DUY B2
30 LÊ ANH DUY B2
31 ĐẶNG VĂN DUYÊN B2
32 NGUYỄN ĐẰNG GIANG B2
33 NGUYỄN VĂN GIANG B2
34 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG B1
35 VÕ LONG GIANG B2
36 VÕ THANH GIÀU B2
37 ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ B2
38 PHẠM NGỌC HÀ B2
39 NGUYỄN THẾ HẢI C
40 TRƯƠNG VĂN HẢI B2
41 NGUYỄN THỊ HẰNG B2
42 TRẦN ĐỨC HẠNH B2
43 TRƯƠNG VĂN HÀO B2
44 TRẦN VĂN HẬU C
45 TRẦN THỊ HIỀN B2
46 TRẦN VĂN HIẾU B1
47 LÊ HẢI HỒ B2
48 PHẠM THỊ NGỌC HOA B2
49 MAI VĂN HOÀNG B2
50 CHÂU THANH HOẢNG C
51 CAO MINH HỘI B2
52 TRẦN ĐỨC HUY B2
53 TRẦN THANH HUY B2
54 LƯƠNG THỊ HUYỀN B2
55 MAI THỊ LỆ HUYỀN B2
56 NGUYỄN HÀ KHANG B2
57 LÊ ĐĂNG KHOA B2
58 NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM B2
59 LÊ THÀNH LAI C
60 PHẠM THỊ THÙY LAI B2
61 THÁI THANH LÂM C
62 PHAN MINH LAN C
63 HOÀNG THỊ LAN B1
64 ĐẠO THÀNH A LÍC C
65 DƯƠNG THỊ LIỂU B1
66 LÊ NHỰT LINH B2
67 VÕ ĐỨC LINH B2
68 BÙI TẤN LINH C
69 NGUYỄN TRẦN KHẮC LUÂN B2
70 LÊ NGỌC LỰC B2
71 TRẦN NGỌC LƯỢNG C
72 PHẠM MINH LÝ C
73 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI B2
74 LÊ VĂN MINH B2
75 VŨ ĐỨC MINH B2
76 LÂM HOÀNG NAM C
77 TRẦN MINH NGÂN C
78 KHA VĂN NGHIẾL C
79 NGUYỄN HỒNG NGỌC C
80 HUỲNH THỊ MỸ NGỌC B1
81 ÂU CHÍ NGUYỆN C
82 LÊ MINH NHẬT B2
83 LÊ VĂN NHƠN B2
84 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ B2
85 TRẦN NGUYỆT QUỲNH NHƯ B2
86 BÙI HOÀNG Ý NHUNG B1
87 LAO MINH NHỰT B2
88 NGUYỄN MINH NHỰT B2
89 VÕ MINH NHỰT B2
90 PHAN THỊ HỒNG NI B2
91 HỒ SÊNH NÌN B2
92 NGUYỄN TẤN PHÁT B2
93 VÕ VĂN PHÊ B2
94 LÊ THANH PHONG C
95 HOÀNG THỊ PHÚ B2
96 NGUYỄN MINH PHỤC B2
97 NGUYỄN VĂN PHỤNG B2
98 NGUYỄN MINH PHỤNG C
99 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG C
100 TRẦN NGỌC MAI PHƯƠNG B2
101 NGUYỄN THỊ LOAN PHƯƠNG B2
102 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG B2
103 NGHIÊM VĂN QUÂN B2
104 TRẦN PHONG QUANG B1
105 TRẦN QUÃNG B2
106 BÙI ANH QUỐC B2
107 HÀ PHƯƠNG QUYÊN B2
108 HUỲNH THỊ TUYẾT SÂM B2
109 TRƯƠNG TẤN SANG C
110 LỮ KIM SANG B2
111 PHAN TẤN SANG B2
112 LÊ VĂN SÁNG B2
113 ĐỔNG SẼ B2
114 HUỲNH VĂN SINH C
115 HỒ VIẾT SINH B2
116 SƠN ẾCH HOÀNG HỒNG SƠN C
117 ĐỖ THANH SƠN B2
118 LÊ QUỐC SỬ B1
119 BÙI VŨ TẤN TÀI C
120 DƯƠNG ĐÌNH ANH TÀI B2
121 TRẦN ĐÌNH TÀI B2
122 NGUYỄN TRỌNG TÂN B2
123 PHẠM HOÀNG TÂN B2
124 LÊ NGỌC THẠCH C
125 NGUYỄN DUY THÁI C
126 NGUYỄN MINH THẮNG B2
127 LÊ THẾ THẮNG B2
128 VƯƠNG THỊ THANH B1
129 TRẦN VĂN THANH C
130 NGUYỄN XUÂN THÀNH B2
131 LÊ TRUNG THÀNH B2
132 TẠ VĂN THAO C
133 LÊ THANH THẢO B2
134 PHAN PHƯƠNG THẢO B1
135 LÊ THỊ THU THẢO B1
136 VÕ PHƯỚC THIỆN B2
137 TRẦN NGỌC THIỆN B2
138 DOÃN ĐỨC THỊNH B2
139 PHẠM DUY THỊNH B2
140 NGUYỄN THANH THÔNG C
141 NGUYỄN THANH THUẬN C
142 NGUYỄN QUỐC THƯƠNG B2
143 HÀ THỊ THỦY B2
144 ĐẶNG VĂN THỦY B2
145 TRƯƠNG ĐÌNH TIẾN B2
146 NGUYỄN HỮU TIẾN C
147 LÊ VĂN TOÀN C
148 PHAN ĐỨC TỒN C
149 NGUYỄN VĂN TỐT B2
150 NGUYỄN QUỐC TRẦM C
151 HOÀNG THANH TRANG B1
152 DƯƠNG PHƯƠNG TRANG B2
153 TRẦN THỊ THU TRANG B2
154 KSOROÔ H' TRANG B1
155 NGUYỄN VĂN TRẮNG B1
156 NGUYỄN LÊ MINH TRÍ B2
157 NGUYỄN VĂN TRIỀU B2
158 LÊ VĂN TRUNG C
159 NGUYỄN HUỲNH NAM TRUNG B2
160 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG B2
161 TRẦN ĐÔNG TRƯỜNG B2
162 LÊ THỊ TRUYỀN B1
163 NGUYỄN ANH TÚ C
164 PHẠM ANH TUẤN B2
165 LÊ ANH TUẤN B2
166 VƯƠNG BẢO TUẤN C
167 NGUYỄN THANH TUẤN C
168 HOÀNG ANH TUẤN C
169 TRẦN ĐÌNH TÚC B2
170 HUỲNH NGỌC TƯỜNG B2
171 PHẠM THỊ THANH TUYỀN B2
172 VÕ PHẠM TÚ UYÊN B1
173 LÂM THƯỜNG VÂN C
174 BÙI THỊ TƯỜNG VI B1
175 LÊ XUÂN VĨ B2
176 TRẦN VINH B2
177 NGÔ QUANG VINH B2
178 TRẦN HOÀNG VŨ C
179 NGUYỄN THÚY VY B1
180 TAO WENAN B2
181 DƯƠNG THỊ YẾN B2
182 NGUYỄN NGỌC YẾN B2