Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 18/10/2020

STT Họ và tên Hạng GPLX
1 LƯƠNG TRỌNG ÁI B2
2 VÕ THANH AN B2
3 VÕ THỊ TRÂM ANH B1
4 TRƯƠNG HOÀNG ANH B1
5 ĐẶNG HUỲNH QUỐC BẢO B2
6 NGUYỄN VĂN BÉ C
7 ĐẶNG VĂN BỊCH C
8 LƯƠNG NGỌC BÌNH B2
9 LÊ DUY BÌNH B2
10 THẠCH XAM BÔ C
11 ĐỖ THỊ MỘNG CẦM B2
12 NGUYỄN DUY CẢNH C
13 NGUYỄN XUÂN CÔNG B2
14 PHẠM VĂN CÔNG B2
15 LÊ TẤN CƯƠNG B1
16 HUỲNH VŨ CƯỜNG B2
17 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG B2
18 ĐÀO ANH CƯỜNG B2
19 NGÔ BÁ CƯỜNG B2
20 LÊ VĂN DÂNG B2
21 ĐỖ HẢI ĐĂNG B2
22 TRẦN CÔNG DANH B2
23 NGUYỄN TUẤN ĐẠT B1
24 NGUYỄN THANH ĐIỀN C
25 THÁI KHƯƠNG ĐIỀN B1
26 TỐNG ĐỨC ĐIỀN B2
27 VÕ HOÀNG DIỆU B2
28 PHAN CÔNG ĐOÀN B2
29 HUỲNH PHƯƠNG ĐÔNG B2
30 THẠCH ĐỒNG C
31 TIÊU MINH DUẨN C
32 VÕ THỤY HOÀNG DUNG B2
33 BÙI ANH DŨNG B2
34 NGUYỄN HỮU ĐẠI DƯƠNG B2
35 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG B2
36 NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG B1
37 ĐÀM CẨM ĐƯỜNG B2
38 LÊ HOÀNG DUY B2
39 TIÊU THÀNH DUY B2
40 QUÁCH KIẾN DUY C
41 NGUYỄN ANH DUY B2
42 LÊ THỊ THẢO DUYÊN B2
43 MOHAMAED ZACCRYA FALAHY B2
44 LÊ THỊ HỒNG GẤM B2
45 TRẦN THỊ CẨM GIANG B1
46 TRẦN HOÀNG THANH GIANG B2
47 PHẠM VĂN GIÀU B2
48 TRẦN THỊ THANH HÀ B1
49 NGUYỄN THỊ THU HÀ B2
50 NGUYỄN HỮU HÁCH B1
51 HUỲNH THANH HẢI B2
52 BÙI QUANG HẢI B2
53 NGUYỄN DUYÊN HẢI C
54 VÕ NGỌC HẬN B2
55 NGUYỄN THỤY NGỌC HẰNG B2
56 CHÂU THỊ THÚY HẰNG B2
57 NGUYỄN NGỌC TÚY HẰNG B2
58 HOÀNG THỊ THÚY HẰNG B1
59 CAO THỊ HẠNH B1
60 HỨA THỊ BÍCH HẠNH B2
61 LÊ MINH ĐỨC HẬU B2
62 HỒ VĂN HIỀN C
63 TRẦN THẾ HIỂN B2
64 TRẦN TRUNG HIẾU B2
65 PHẠM CÔNG HIẾU B2
66 LƯU CHÍ HIẾU C
67 NGUYỄN TRỌNG HIẾU B2
68 PHẠM THỊ HÒA B1
69 HỒ HUY HOÀNG B2
70 NGUYỄN NHẬT HUY HOÀNG B1
71 HÀ THỊ CẨM HỒNG B1
72 HỒ MINH HÙNG B2
73 HUỲNH CHAO HÙNG B2
74 HỨA KHẮC HƯNG C
75 NGUYỄN HOÀNG HUY B2
76 NGUYỄN CÔNG HUY B2
77 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN B1
78 PHẠM VIẾT KHANG B2
79 DƯƠNG HOÀNG LAN KHANH B2
80 NGUYỄN KHÁNH B1
81 DANH KHÉN C
82 NGUYỄN ĐĂNG KHOA B2
83 TRẦN DUY KHÔI B2
84 NGUYỄN QUỐC KHỞI B2
85 PHẠM TUẤN KIỆT C
86 LÊ THỊ MAI KIỀU B2
87 PHẠM THỊ LAN B1
88 NGUYỄN VĂN LÂN B2
89 NGUYỄN THANH LIÊM B2
90 HỒ LÊ LIÊM B2
91 NGUYỄN PHƯỚC LỘC B2
92 NGUYỄN NGỌC LỢI B2
93 VÕ NGỌC LONG B2
94 LÊ MẠNH VƯƠNG LONG B2
95 TRẦN THANH LONG B2
96 ONG NHẬT LONG B2
97 LÊ VĂN LUÂN C
98 LÊ CÔNG LUẬN C
99 NGUYỄN QUỐC LỰC B2
100 PHẠM HOÀNG LƯU B2
101 PHẠM THỊ MAI B1
102 NGUYỄN ĐỨC MẪN C
103 TÔ THANH MẾN B2
104 NGUYỄN VĂN MINH B2
105 NGUYỄN HỮU MỚI B2
106 TRỊNH HOÀNG NAM B2
107 LÊ ĐỨC NAM B2
108 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA B2
109 PHẠM LÊ NGÂN B2
110 NGUYỄN KHẮC NGỌC B2
111 TRẦN KIM NGỌC B2
112 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC B1
113 NGUYỄN THỊ NGUYỆT B1
114 LÊ THỊ MỸ NHIÊN B2
115 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG B2
116 PHAN XUÂN PHONG B2
117 NGUYỄN TẤN PHÚ B2
118 NGUYỄN HUỲNH PHÚ B2
119 TRẦN DUY PHÚ B2
120 CHÂU HỒNG PHÚC B2
121 DƯƠNG THỊ HỒNG PHÚC B2
122 CAO BÁ PHƯƠNG B2
123 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG B1
124 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG B2
125 NGUYỄN XUÂN QUANG C
126 HỒ PHÚ QUÝ B1
127 TRẦN PHẠM NHÃ QUỲNH B2
128 VÕ MINH SANG C
129 LÊ VĂN SANG B2
130 TRẦN LÊ QUANG SANG B2
131 NGUYỄN NAM SƠN B2
132 LÊ TRẦN TÙNG SƠN C
133 NGUYỄN HOÀNG SƠN C
134 LÂM HÙNG SƠN B2
135 ĐOÀN TÂM C
136 TRẦN MINH TÂM B2
137 ĐẶNG THỊ TÂM B2
138 PHẠM NGỌC THẠCH B2
139 NGUYỄN THỊ QUỲNH THÁI B2
140 DƯƠNG TẤN THÂN C
141 VÕ VĂN THÂN C
142 NGUYỄN VĂN THẮNG C
143 NGUYỄN VĂN THẮNG C
144 NGUYỄN NGỌC THÀNH B2
145 LÂM CẨM THẢO B2
146 ĐẶNG LINH THẢO B1
147 LÊ VĂN THO B2
148 NGUYỄN THÁI NGỌC THƠ B1
149 BÙI NGỌC THƯ B2
150 PHAN NGỌC MINH THUẬN B1
151 PHẠM THỊ THƯƠNG B1
152 BÙI NGỌC THÚY B1
153 NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY B2
154 ĐINH THỊ MỴ THÙY B2
155 PHAN QUANG THỦY B2
156 VÕ PHÚC ĐAN THY B1
157 HỒ MINH TIẾN B2
158 ĐỖ THANH TIỀN B2
159 HỒ TRỌNG TÍN B2
160 VÕ THÀNH TÍN B2
161 PHẠM VĂN TÍNH B2
162 NGUYỄN THÙY TRÂM B2
163 TRẦN THỊ THU TRÂM B1
164 VÕ THỊ TRÂM B1
165 NGUYỄN NGỌC MINH TRANG B1
166 NGUYỄN PHÚ TRỌNG C
167 VŨ ĐỨC TRỌNG B1
168 VŨ MINH TRÚC B1
169 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC B2
170 LÊ THANH TRƯỜNG C
171 LÊ THANH TRƯỜNG B2
172 LÊ QUỐC TRƯỜNG B2
173 NGUYỄN VĂN TƯ B2
174 NGUYỄN QUỐC TUẤN B2
175 LÊ QUANG TUẤN B2
176 VY QUANG TUẤN B2
177 LÊ HỮU TUẤN C
178 NGUYỄN VIỆT TUẤN B2
179 ĐOÀN DUY TÙNG B1
180 PHẠM THANH TÙNG B2
181 BÙI THỊ HỒNG TƯƠI B1
182 NGUYỄN THỊ HOA TUYÊN B1
183 NGUYỄN THẾ UY B2
184 TRẦN NGỌC NHÃ UYÊN B2
185 NGUYỄN THỊ VÂN B1
186 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN B2
187 TRẦN CÔNG VIÊN B2
188 MAI VĂN VIỆT B2
189 PHAN NGỌC VINH C
190 NGUYỄN QUANG VINH B2
191 NGUYỄN VĂN VŨ B2
192 BÙI VĂN VŨ B2
193 NGUYỄN ANH VŨ B2
194 ĐÀO QUÝ VƯƠNG B2
195 VƯƠNG THỊ HOÀNG VY B1
196 HUỲNH THỊ NGỌC YẾN B1