DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 17/07/2022

STT Họ tên Ngày sinh Hạng GPLX
1 ĐẶNG TRƯỜNG AN 28/02/1978 B2
2 NGUYỄN TÚ AN 18/12/1993 B1
3 CHÂU THỊ NGỌC AN 11/04/1987 B1
4 NGUYỄN KHẮC THIÊN ÂN 20/11/2002 B2
5 NGÔ THÀNH ẨN 19/11/1988 B2
6 NGUYỄN DUY ANH 22/12/1990 B2
7 LÊ TUẤN ANH 06/08/1992 B2
8 PHAN ANH 19/08/2003 B1
9 NGUYỄN TRẦN NHẬT ÁNH 24/03/1988 B1
10 TRẦN THỊ KIM ÁNH 25/08/1974 B2
11 BÙI THỊ BÉ 10/07/1993 B2
12 NGUYỄN THỊ HOÀNG BÍCH 19/06/1988 B1
13 NGUYỄN AN BÌNH 09/08/1992 B2
14 LÊ LONG BÌNH 13/07/1985 B2
15 NGUYỄN THÁI BÌNH 22/06/1986 B2
16 ĐÀO TRUNG CAN 26/07/1994 B2
17 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 10/09/1989 B2
18 CA THIỆN CHÍ 15/04/1988 B2
19 HỒ HUỲNH QUỐC CHƯƠNG 31/05/1994 B2
20 TRẦN VĂN BẢO CHƯƠNG 08/12/1979 B2
21 PHẠM VĂN CHƯƠNG 01/12/1987 B2
22 NGUYỄN THÀNH CÔNG 20/11/1985 B2
23 TRẦN DUY CƯƠNG 06/04/1994 B2
24 HỒ PHÚC CƯỜNG 06/02/1994 B2
25 BÙI THỊ NGUYÊN DÂN 14/03/1980 B1
26 TRẦN VŨ NGỌC ĐAN 21/11/1988 B1
27 PHAN DUY DANH 21/08/1983 B2
28 LÊ HOÀNG ĐẠO 30/07/1989 B2
29 LÂM PHÁT ĐẠT 19/06/1999 B2
30 TRẦN ĐẮC BẢO ĐẠT 06/12/1989 B2
31 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/02/1996 B2
32 LÊ TIẾN ĐẠT 16/09/1990 B1
33 NGUYỄN NGỌC ĐỆ 06/11/1984 C
34 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 06/11/1989 B2
35 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 19/07/1994 B1
36 TRẦN HỒNG ĐIỆP 09/02/1982 C
37 PHẠM MINH ĐỨC 21/07/2002 B2
38 LÂM THÀNH ĐỨC 01/01/1988 C
39 LÊ TẤN ĐỨC 10/03/1989 B2
40 LÊ THỊ THÙY DUNG 30/11/1986 B2
41 LÊ THỊ THỦY DUNG 02/11/1988 B1
42 VŨ CAO QUẾ DUNG 14/05/1970 B2
43 ĐINH THÙY DUNG 09/10/1982 B1
44 BÙI TRẦN DŨNG 05/12/1983 B2
45 HUỲNH TIẾN DŨNG 12/04/1988 B2
46 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 27/10/1990 B1
47 PHAN ĐĂNG DƯƠNG 22/04/2000 B2
48 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 08/08/1991 B2
49 NGUYỄN VÕ BẢO DUY 12/02/1987 B2
50 NGUYỄN ANH DUY 06/12/1997 B2
51 LƯƠNG LÊ THIỆN DUY 18/11/1992 B2
52 NGUYỄN QUANG DUY 18/02/1992 B2
53 NGUYỄN NGỌC BẢO DUY 14/01/1998 B2
54 LÊ VĂN DUY 17/12/1983 B1
55 ĐOÀN THỊ HÀ 08/08/1987 B2
56 LÊ VĂN HẢI 20/12/1982 C
57 MAI SỸ HẢI 12/06/1988 B1
58 NGUYỄN VĂN HẢI 01/01/1979 B1
59 HOÀNG TUẤN HẢI 16/03/1988 B1
60 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 13/09/1992 B2
61 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 29/06/1995 B1
62 PHAN THANH HẬU 17/09/1999 C
63 HOÀNG ĐÌNH PHÚC HẬU 02/08/1996 B2
64 NGUYỄN HỮU HẬU 06/08/1993 B2
65 NGUYỄN VĂN HIỀN 05/05/1986 B2
66 ĐỖ THỊ THU HIỀN 05/02/1988 B2
67 NGUYỄN HUY HIỂN 10/04/1979 B1
68 NGUYỄN VĂN HIẾU 16/10/1986 B2
69 NGUYỄN MINH HIẾU 01/01/1990 C
70 DƯƠNG QUỐC HIẾU 10/06/1991 B2
71 ĐẶNG QUỐC HÒA 10/12/1992 B2
72 VŨ ĐỨC HOÀN 18/01/1988 B2
73 LÊ THỊ HỒNG 20/05/1990 B2
74 HÀNG KIM HỒNG 15/12/1983 B1
75 ĐỖ TRUNG HÙNG 15/05/1995 B2
76 TRƯƠNG NGỌC PHI HÙNG 16/11/1984 B2
77 ĐÀO NGỌC HÙNG 12/02/1990 B2
78 NGÔ NGUYỄN TIẾN HÙNG 22/09/1989 B2
79 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 01/06/1987 B2
80 NGUYỄN NGỌC HƯNG 21/06/1983 B1
81 LÝ THỊ THU HƯƠNG 18/12/1987 B1
82 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 08/11/1985 B2
83 ĐOÀN CÔNG HƯỞNG 04/09/1979 B2
84 NGUYỄN BẢO HUY 16/01/1995 B2
85 MAI QUỐC HUY 11/03/1996 B1
86 NGÔ HUỲNH QUỐC HUY 11/08/1980 B2
87 LÊ THANH HUYÊN 20/10/1989 B2
88 PHAN NGỌC HUYỀN 24/09/1994 B1
89 HÀ THỊ MỘNG HUYỀN 30/07/1998 B2
90 TRẦN PHÚC KHẢI 01/02/1998 B2
91 NGUYỄN LÂM KHANG 14/10/1999 B2
92 TRẦN HỮU KHÁNH 10/02/1990 B2
93 TRẦN NGỌC KHẤP 20/10/1984 B2
94 DƯƠNG TÂN KHOA 01/01/1991 B1
95 ĐINH VĂN KHOA 26/10/1984 B2
96 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 08/11/1978 C
97 ĐOÀN NGỌC ANH KHOA 28/12/1986 B1
98 NGUYỄN CÔNG KHOA 06/06/1982 B2
99 NGUYỄN ANH KHOA 24/12/1995 B1
100 LÊ MINH KHÔI 08/01/2001 B1
101 TRƯƠNG VĂN KHUẤY 01/01/1973 B2
102 NGUYỄN KỲ MẠNH KHƯƠNG 18/11/1978 B2
103 NGUYỄN TRUNG KIÊN 02/11/1995 B2
104 NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 18/06/1989 B1
105 PHAN HOÀNG PHƯƠNG KIỀU 15/11/1997 B1
106 NGUYỄN PHONG LÂM 29/07/1977 B2
107 PHAN HOÀNG LÂM 12/02/1992 B2
108 TRẦN THỊ XUÂN LAN 04/06/1984 B1
109 DƯƠNG PHÚ LÀNH 10/01/1985 B2
110 TRẦN THỊ BÍCH LÀNH 20/06/1993 B2
111 PHAN HỮU THANH LIÊM 25/07/1977 B1
112 ĐẶNG THỊ MỸ LIÊN 31/08/1978 B1
113 BÙI THỊ NGỌC LINH 31/10/1986 B1
114 HUỲNH HỒNG KHÁNH LINH 14/12/1990 B2
115 TRẦN PHƯƠNG LINH 29/04/1984 B2
116 TRANG THỊ PHƯƠNG LINH 10/07/1994 B2
117 CHU THỊ ÁNH LINH 27/05/2003 B1
118 ĐINH TRƯƠNG BẢO LINH 21/01/1996 B1
119 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 10/05/1980 B1
120 LÊ TẤN LỘC 05/01/1996 B2
121 NGUYỄN TRƯỜNG THIÊN LỘC 23/07/1998 B2
122 NGUYỄN TẤN LỘC 28/03/1995 B2
123 HOÀNG VĂN LONG 08/04/2000 B2
124 PHAN QUANG LONG 15/05/1985 B2
125 NGUYỄN ĐẠI LONG 17/05/1997 B2
126 LƯƠNG THỊ LỤA 18/06/1980 B1
127 TẤT QUẾ MAI 11/08/1993 B2
128 ĐỖ PHẠM PHƯƠNG MAI 09/10/2002 B1
129 HÀ MINH MẪN 02/02/1988 B1
130 ĐỖ NGUYỄN NHỰT MINH 16/04/1992 B2
131 PHẠM TẤN MINH 12/09/1984 B2
132 ĐINH CÔNG MINH 05/05/1995 B1
133 DƯ ANH MINH 13/10/1995 B2
134 LÂM TRỌNG MY 02/06/1988 B2
135 TRẦN HẢI NAM 08/07/1984 B2
136 ĐẶNG HOÀI NAM 19/09/1990 B2
137 NGUYỄN DANH NAM 21/11/1999 B2
138 NGUYỄN NGỌC NGÀ 12/05/1979 B2
139 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 01/04/1988 B2
140 LƯƠNG HỒNG NGÂN 18/03/1994 B2
141 PHẠM THỊ KIM NGÂN 15/03/1991 B2
142 TRẦN ĐỨC NGHĨA 05/11/2002 B2
143 LÊ THỊ NGỌC 22/03/1998 B2
144 PHAN DIỄM ĐOAN NGỌC 30/09/1987 B2
145 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 28/09/2003 B2
146 PHẠM HỮU NGUYÊN 13/11/1993 B2
147 ĐỖ NGỌC TRINH NGUYÊN 11/03/2000 B2
148 HUỲNH TÔ GIA NGUYÊN 28/10/1988 B2
149 ĐỖ CÔNG NGUYÊN 22/01/1990 B1
150 TRƯƠNG ANH NGUYÊN 08/02/1993 B2
151 TRẦN VĂN NGUYÊN 30/07/1994 B2
152 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 26/11/1988 B2
153 NGUYỄN VĂN NHÃ 17/08/1981 C
154 HÀ ĐỨC NHÃ 01/03/1985 B2
155 NGÔ THỊ THANH NHÀN 26/03/1974 B1
156 NGUYỄN LỘC NHÂN 03/06/2002 B2
157 NGUYỄN HỮU NHÂN 26/10/1987 B2
158 ĐÀO THỊ NHẪN 02/03/1975 B1
159 PHẠM MINH NHẬT 08/11/1994 B1
160 NGUYỄN VŨ AN NHIÊN 19/04/1990 B1
161 LÊ QUỲNH NHƯ 06/10/1992 B2
162 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 08/09/1993 B1
163 LÊ TẤN PHÁT 02/01/1990 B1
164 LÊ TRỌNG PHÁT 09/09/1991 B2
165 LÊ KIM Ý PHI 22/08/1997 B2
166 NGUYỄN HẢI PHONG 23/04/1989 C
167 NGUYỄN ĐĂNG PHONG 24/04/1989 B2
168 LÊ TRẦN PHONG PHÚ 05/06/1985 B2
169 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ 10/03/1997 B2
170 CAO VĨNH PHÚ 30/06/1996 B2
171 NGUYỄN THỊ PHÚC 08/05/1990 B1
172 NGUYỄN VĨNH PHÚC 10/10/1997 B2
173 LÊ THANH PHƯƠNG 08/08/1985 B2
174 PHAN THỊ THẢO PHƯƠNG 27/10/1992 B2
175 TRƯƠNG THANH PHƯƠNG 20/04/1986 B2
176 TRẦN QUANG QUẢNG 24/08/1982 C
177 NGUYỄN THỊ QUẾ 11/11/1988 B1
178 BÙI NGỌC QUÝ 12/03/1991 B2
179 ĐINH CÔNG QUÝ 23/12/1989 B2
180 PHÍ NGỌC QUYẾT 08/12/1992 B2
181 NGUYỄN THÀNH VÕ SANG 16/12/1993 B2
182 CHUNG TIẾN SĨ 10/02/1978 B2
183 LƯƠNG SĨ 01/08/1978 B2
184 VÕ THANH SƠN 20/09/1995 B2
185 NGUYỄN VĂN TÀI 28/08/1991 B2
186 NGUYỄN MINH TÂM 26/07/1982 B2
187 TRẦN MINH TÂM 25/10/1997 C
188 TRẦN NHẬT TÂN 01/08/1994 B2
189 LÂM THỊ THẨM 10/10/1992 B2
190 NGUYỄN XUÂN THẮNG 21/09/1990 B2
191 TRẦN HOÀNG THIÊN THANH 22/01/1987 B2
192 LÊ TRƯỜNG THANH 05/03/1993 B1
193 PHẠM TIẾN THÀNH 25/08/1985 B2
194 VƯƠNG CHÍ THẠNH 03/01/2001 B2
195 NGUYỄN HOÀNG THAO 12/01/1998 B2
196 TRỊNH THỊ NGỌC THẢO 19/07/1988 B2
197 BÙI THANH THẢO 21/12/1991 B2
198 LÊ NGUYỄN ĐÌNH THI 07/10/1988 B2
199 HÀ ANH THI 13/10/1987 B2
200 LÊ THIÊN THIÊN 26/07/1991 B1
201 NGUYỄN THÁI THIỆN 01/01/1996 B2
202 LÊ QUỐC THIỆN 21/01/2001 B2
203 NGUYỄN NGỌC THIỆN 19/08/1993 B2
204 VÕ QUÍ THIỀU 01/08/1978 B2
205 LÌU NGỌC THỌ 11/04/2002 B2
206 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ 21/02/1996 B2
207 NGUYỄN HỒNG THUẬN 12/12/1982 B2
208 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 02/01/1996 B2
209 CAO VŨ THƯỢNG 12/10/1995 B2
210 NGUYỄN TRẦN MAI THY 06/06/2001 B2
211 NGUYỄN HUY TIẾN 20/11/1967 B2
212 ĐẶNG ĐỨC TOÀN 15/05/1998 C
213 DIỆP THẾ TOÀN 16/08/1997 B2
214 ĐỖ THỊ THÙY TRANG 14/02/1989 B1
215 HỒ KIM TRẠNG 20/08/1994 B2
216 TRẦN CAO TRÍ 03/08/1986 B1
217 LÊ MINH TRỌNG 07/01/2000 B2
218 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 18/02/1986 B2
219 PHAN THÀNH TRUNG 19/10/1984 B1
220 TRẦN HỮU TRUNG 25/08/1983 B2
221 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 17/08/1985 C
222 NGUYỄN THÀNH TRUNG 09/12/1984 B1
223 TRẦN VĂN TRUNG 08/05/1998 B2
224 NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG 20/05/1994 B2
225 PHẠM VĂN TRƯỜNG 01/11/2000 B2
226 ĐẶNG ANH TÚ 01/01/1984 B2
227 ĐOÀN THỊ CẨM TÚ 30/10/1977 B1
228 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 18/12/1991 B1
229 NGUYỄN VŨ TUẤN 25/09/1984 B1
230 LƯƠNG NGỌC TUẤN 12/08/1975 B1
231 NGUYỄN MINH TUẤN 12/12/1988 B2
232 TRẦN ANH TUẤN 01/01/1966 B2
233 LÊ ĐÌNH TÙNG 20/10/1976 B2
234 NGÔ TRẦN ĐAN TƯỜNG 27/01/1990 B1
235 CHUNG VĨNH TUYỀN 13/06/1985 B2
236 LÊ THỊ THANH UYÊN 19/04/1983 B2
237 NGUYỄN VÕ TƯỜNG UYÊN 04/09/1973 B1
238 LÊ NGUYỄN THÙY VĂN 09/03/1994 B1
239 MAI XUÂN VĨ 19/08/1995 B2
240 NGÔ QUANG VINH 09/05/1975 B2
241 TRẦN VĂN VINH 01/10/2000 B2
242 NGUYỄN HOÀNG KIM VŨ 20/12/1986 B2
243 PHẠM HỒNG VŨ 12/12/1980 B2
244 TỪ THANH VŨ 06/04/2000 B1
245 LÊ VĂN YẾN 25/09/1973 B2
246 PHẠM THỊ HỒNG YẾN 06/12/1993 B1
247 NGÔ LÊ BẢO YẾN 05/02/1990 B2
248 NGÔ THỊ HOÀNG YẾN 08/05/1982 B2