DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 16/03/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 LÊ VŨ THỤY ÁI 28/02/1989 B1
2 NGUYỄN NGỌC THÙY AN 02/01/1991 B2
3 NGUYỄN HUỲNH QUỐC AN 05/04/2001 B2
4 VÕ BẢO AN 06/07/2005 B1
5 DƯƠNG LÊ THẾ AN 03/02/2004 B2
6 CHÂU TẤN AN 19/02/1993 B2
7 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 16/01/1993 B2
8 NGUYỄN VIỆT ANH 04/04/1994 C
9 VŨ TRẦN VÂN ANH 23/08/2004 B2
10 NGUYỄN NGỌC ÁNH 22/02/2001 B1
11 PHẠM VĂN BẢO 01/01/1991 C
12 SỬ HOÀI BẢO 01/07/2000 B2
13 ĐẶNG THANH BÌNH 15/04/1996 C
14 NGUYỄN PHÚ BÌNH 06/02/1995 B2
15 LÊ VĂN BÌNH 05/06/1988 B1
16 LÊ VĂN CẢNH 27/04/1994 B2
17 TRẦM TÔ CHÂU 14/12/1997 B1
18 ĐẶNG NGỌC CHÂU 19/03/1999 B2
19 TRƯƠNG HUỲNH QUẾ CHI 06/08/1990 B1
20 LÊ CHUNG 22/06/1993 B2
21 HỒ THÀNH CÔNG 12/01/1987 B1
22 NGUYỄN THÀNH CÔNG 01/10/1961 B1
23 LÊ MẠNH CƯỜNG 31/10/2001 C
24 LÊ THỊ DÂN 08/09/1978 B2
25 TRẦN THỊ NGỌC ĐÁNG 18/11/1991 B1
26 CAO THỊ ANH ĐÀO 12/01/1995 B2
27 TRẦN NGÔ ĐÔNG ĐẠT 01/05/2000 B2
28 ĐẶNG HỮU ĐIỀN 30/08/1989 B1
29 PHẠM THỊ DỊU 02/04/1986 B1
30 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 01/01/1979 B2
31 HỒ NGỌC DU 23/11/1995 B2
32 PHẠM TRUNG ĐỨC 03/04/1998 B2
33 TRẦN QUỐC MINH DUNG 02/11/1983 B1
34 PHẠM HẢI DƯƠNG 25/11/1984 B2
35 TRẦN KHÁNH DUY 22/03/2004 B2
36 NGUYỄN HOÀNG GIANG 29/09/1993 C
37 PHẠM THỊ GIANG 26/03/1990 B2
38 TRẦN VŨ TRƯỜNG GIANG 05/09/2000 C
39 TRẦN THỊ MINH HẠ 22/06/1999 B2
40 LÊ HOÀNG SƠN HẢI 21/06/1990 B1
41 NGUYỄN THANH HẢI 23/10/1980 B2
42 NGÔ THÚY HẠNH 17/05/1991 B1
43 VÕ PHAN NHƯ HẠNH 07/06/2000 B2
44 ĐINH ANH HÀO 10/10/1990 B2
45 NGUYỄN CHÍ HẢO 10/07/1994 B2
46 LA LÊ THANH HẢO 04/03/1998 B2
47 LÊ THỊ TRÚC HIỀN 22/03/1991 B2
48 PHẠM TRUNG HIẾU 18/02/1992 B2
49 VŨ QUANG HÒA 01/01/1984 B2
50 TRỊNH MINH HOÀNG 03/01/2003 B1
51 TRẦN HOÀNH 14/06/1990 C
52 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 08/11/1988 B1
53 TRẦN THANH HÙNG 25/07/1988 B2
54 VŨ PHÚC HƯNG 20/09/2000 B2
55 TRẦN NGỌC HƯNG 01/10/1984 B2
56 MAI HƯƠNG 14/12/1980 B2
57 VÕ THỊ LAN HƯƠNG 06/09/1987 B1
58 NGUYỄN ĐỨC HUY 10/02/2000 B2
59 LIÊU GIA HUY 06/12/1994 B2
60 NGUYỄN ĐÔN NHẬT HUY 08/02/2004 B2
61 PHẠM THỊ HUYỀN 10/05/1981 B2
62 THÁI TRẦN MINH KHANG 04/01/2004 B2
63 NGUYỄN DUY KHANH 01/06/2001 B2
64 VĂN BẢO KHÁNH 13/02/2005 B2
65 PHAN QUỐC KHÁNH 03/09/2003 B2
66 HUỲNH KHÁNH 14/10/1991 C
67 TÔ TUẤN KHOA 16/05/2001 B2
68 NGUYỄN THỊ MINH KHOA 25/09/1989 B1
69 VŨ HÙNG KHƯƠNG 14/02/1994 B2
70 VÕ TRUNG KIÊN 24/06/1979 B2
71 NGUYỄN TẤN KỲ 05/04/1988 B2
72 VƯƠNG XƯƠNG LAI 01/10/1988 B2
73 NGUYỄN VĂN LÂM 30/07/1995 C
74 THẠCH HOÀNG LÂM 26/03/2004 B2
75 LÊ TƯỜNG LÂM 04/05/2000 B2
76 LÊ THỊ KIM LAN 24/11/1985 B1
77 NGUYỄN THỊ MỸ LAN 12/03/1992 B2
78 PHAN TRẦN HƯƠNG LAN 18/09/2001 B2
79 TRẦN THANH LIÊM 01/01/1981 B1
80 PHAN BÙI LIÊN 20/08/1983 B2
81 TRẦN THỊ THÚY LIỄU 15/06/1991 B1
82 TRẦN THỊ ĐIỀN LINH 10/03/1998 B1
83 TRƯƠNG NGỌC LINH 27/01/1990 B2
84 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 26/12/1983 B1
85 ĐẶNG THÀNH LỘC 26/11/1993 B2
86 NGUYỄN TẤN LỢI 16/02/1995 B2
87 NGUYỄN PHI LONG 23/11/1998 B2
88 ĐÀO THANH LONG 02/05/1975 B2
89 NGUYỄN THÀNH LUÔN 03/06/1982 C
90 LÊ THỊ MẪN 09/04/1990 B1
91 CHỀNH HẾNH MỀNH 25/05/1985 C
92 NGUYỄN KHẮC MINH 30/01/1996 B1
93 CAO HỮU MINH 24/08/1997 C
94 DIỆP KIM MINH 30/06/1997 B2
95 LÊ HOÀNG MINH 01/09/1995 B2
96 TRẦN VĂN NAM 18/11/1999 C
97 NGUYỄN HỒNG NGÂN 22/10/2003 B1
98 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 11/10/1989 B2
99 TRẦN THUẬN NGHĨA 22/08/1991 B1
100 TRẦN VŨ YẾN NGỌC 05/06/1995 B2
101 HUỲNH HIẾU HẠNH NGUYÊN 17/08/1994 B1
102 NGUYỄN THỤY THANH NHÀN 30/03/2002 B2
103 NGUYỄN HỮU NHÂN 07/07/1987 B2
104 ĐẶNG THÀNH NHÂN 18/10/2004 B2
105 ĐẶNG MINH NHẬT 12/01/1991 C
106 PHAN THỊ YẾN NHI 19/07/1999 B1
107 TRẦN NGỌC BẢO NHI 20/09/1997 B2
108 NGUYỄN THỊ NHÍ 15/10/1987 B2
109 NGUYỄN THÀNH NHƠN 26/07/1980 B2
110 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 17/02/1994 B1
111 ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG 09/01/1984 B1
112 NGUYỄN MINH NHỰT 09/11/2000 B2
113 NGUYỄN ĐỖ H. MINH PHÁT 19/06/1994 B2
114 KIM HỒNG PHÁT 17/11/1995 B2
115 LÊ TRỌNG PHÚC 06/09/2004 B2
116 PHẠM THANH PHÚC 24/10/1997 C
117 ĐẶNG VĂN PHỤNG 18/03/1989 C
118 NGUYỄN KIM TƯỜNG PHỤNG 19/11/2003 B2
119 ĐỖ MINH PHƯỚC 25/02/1990 C
120 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 26/08/1992 B1
121 PHẠM THỊ PHƯƠNG 19/05/1994 B1
122 NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG 19/02/1982 B2
123 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 10/09/1984 B2
124 NGUYỄN ĐĂNG ANH QUÂN 04/06/2004 B1
125 HỒ TẤN QUẪN 08/02/1995 B2
126 ĐỖ DUY QUANG 12/04/1990 B2
127 PHAN NHẬT QUANG 05/04/1987 B1
128 TRẦN NGUYỄN VIỆT QUANG 30/05/2004 B1
129 NGUYỄN THÀNH PHÚ QUÍ 16/09/2002 C
130 NGUYỄN CƯỜNG QUỐC 15/11/1989 B2
131 NGUYỄN LÊ PHÚ QUÝ 27/12/1987 C
132 TRẦN THANH QUYỀN 27/10/1997 B2
133 ĐÀO QUANG QUYẾT 07/03/1989 B2
134 PHẠM QUỐC SƠN 01/02/1996 B2
135 LÊ VĂN SƠN 02/07/1997 B2
136 HÌNH THANH TÂM 01/01/1965 B2
137 NGUYỄN THANH TẤN 20/07/2000 B2
138 NGUYỄN NGỌC THẠCH 31/08/2003 B2
139 QUÁCH QUANG THÁI 06/06/1987 B2
140 NGUYỄN THỊ BÍCH THẤM 10/12/1992 B1
141 NGUYỄN BÁ THẮNG 25/10/1994 B2
142 NGUYỄN VĂN THANH 09/07/2003 B2
143 LÊ THỊ THANH 01/01/1972 C
144 CHU VĂN THÀNH 01/01/2002 B2
145 NGUYỄN TRỌNG THẢO 04/03/1991 C
146 NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO 08/12/1982 B2
147 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 18/09/1995 B2
148 NGUYỄN VĂN PHÚC THỊNH 19/07/2003 B2
149 LÂM VĨ THỊNH 28/09/2002 B2
150 HOÀNG THANH THOẠI 01/01/1993 B1
151 NGUYỄN DUY THỜI 02/01/1987 B2
152 VŨ MINH THƯ 23/09/1999 B1
153 TRƯƠNG MINH THƯ 10/02/2005 B1
154 NGUYỄN VĂN THUẬN 01/01/1990 C
155 TRƯƠNG TẤN THUẬN 19/03/1995 B2
156 VÕ THỊ BÍCH THUẬN 20/09/1990 B1
157 LÝ QUỐC THUẬN 29/09/1986 B1
158 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 13/04/1995 B2
159 TRẦN TRUNG TIẾN 12/02/1992 B2
160 LƯƠNG NHẬT TIẾN 11/09/2005 B1
161 NGUYỄN MINH TIẾN 11/05/2000 B2
162 NGUYỄN TRUNG TÍN 09/11/1990 B2
163 PHẠM ĐẠI TỚI 18/09/1992 B1
164 TRƯƠNG THỊ THU TRANG 17/09/1990 B1
165 ĐỖ NGUYỄN HÀ TRANG 27/02/1995 B1
166 TĂNG THỊ THÙY TRANG 15/04/1994 B1
167 NGUYỄN MINH TRÍ 13/05/1997 B2
168 LÊ TRINH TRINH 15/04/1990 B2
169 NGUYỄN THỊ TRINH 10/08/1994 B1
170 NGUYỄN THÀNH TRONG 11/11/1996 C
171 NGUYỄN QUAN TRỌNG 30/05/1999 B2
172 TRẦN NGUYÊN TRỌNG 19/02/1997 B2
173 LÊ THỊ HỒNG TRÚC 24/09/1992 C
174 PHAN VĂN TRUNG 10/06/1979 B2
175 VÕ NGỌC TRUNG 28/01/1987 B2
176 HUỲNH NGỌC TRƯỜNG 26/03/1993 B1
177 HOÀNG VĂN TRƯỞNG 17/07/1990 C
178 TỐNG DUY TÚ 10/08/1997 B2
179 LƯU TUẤN TÚ 20/02/1999 B2
180 PHẠM THỊ VIỆT TÚ 24/04/1987 B1
181 TRẦN THANH CAO TÙNG 30/05/1990 B2
182 TỐNG SƠN TÙNG 11/06/1998 B2
183 LÊ THỊ TƯƠI 09/06/1989 B1
184 PHẠM ANH TUYÊN 01/07/1980 B2
185 NGUYỄN THỊ VI VÂN 01/01/1987 B1
186 LÊ QUỐC VÂN 18/04/1987 B2
187 NGUYỄN HÀ VĂN 08/07/1999 B1
188 NGUYỄN THÀNH VĂN 25/11/1988 C
189 LÊ THANH VINH 02/11/1996 C
190 NGUYỄN SĨ THANH VINH 07/08/1989 B2
191 ĐỖ PHÚ VĨNH 23/01/1993 B2
192 PHẠM ĐAN VY 25/12/2004 B1
193 TRẦN HỒNG BẢO YẾN 08/04/1992 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây