Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 15/12/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

ĐẶNG PHƯỚC AN

C

2

ĐƯỜNG NGỌC AN

B2

3

PHAN NGUYỄN PHƯƠNG ANH

B1

4

TOÀN MINH ANH

B1

5

NGUYỄN HOÀNG ANH

B2

6

NGUYỄN HOÀNG ÁNH

B1

7

LẠI VĂN BẰNG

B2

8

ĐẶNG HOÀNG GIA BẢO

B2

9

TRẦN NGỌC BẢY

B2

10

LẠI ĐỨC CẢNH

B2

11

PHAN VĂN CHÂU

B2

12

PHẠM HỒNG CHƯƠNG

B2

13

TRẦN VĂN CÔNG

B2

14

NGUYỄN THÀNH DÂN

C

15

TÔ THIÊN ĐĂNG

B2

16

TRẦN QUANG ĐẠT

B2

17

NGUYỄN DUY ĐẠT

C

18

NGUYỄN HỮU ĐIỀM

B2

19

NGUYỄN HỮU ĐỘ

B2

20

NGUYỄN VĂN ĐỨC

B2

21

NGUYỄN VĂN ĐỨC

B2

22

NGUYỄN HỮU DUY

B2

23

NGUYỄN THỊ ÉN

B2

24

PHAN HOÀNG KIỀU HÂN

B2

25

NGUYỄN ANH HÀO

B2

26

TẠ THỊ MỸ HIỀN

B1

27

PHẠM THỊ KIM HIẾU

B2

28

ĐỖ CHÍ HIỂU

B2

29

NGUYỄN TUYẾT HỒNG

B1

30

TRẦN ĐÌNH HÙNG

B2

31

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

C

32

ĐẶNG VĂN HUY

C

33

NGUYỄN CỬU HOÀNG KHANG

B2

34

HUỲNH NGUYÊN KHÁNH

B2

35

NGUYỄN BỬU KHÁNH

B2

36

HỒ TRUNG KIÊN

B2

37

TRỊNH NGỌC KIỆT

B2

38

NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

B1

39

NGUYỄN PHI LẠC

C

40

NGUYỄN VĂN LÊ

B2

41

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

B2

42

LÊ THÙY TRƯỜNG LOAN

B2

43

LÊ THỊ THÚY LỘC

B2

44

HỒ NGỌC LONG

B2

45

NGUYỄN PHI LONG

C

46

NGUYỄN LÊ LUÂN

C

47

ĐINH VĂN LUÂN

B2

48

NGUYỄN HOÀNG MINH

C

49

TRẦN VĂN MINH

C

50

ĐOÀN ANH MINH

B2

51

TẠ NGUYỄN MINH

B2

52

NGUYỄN THÚY MINH

B1

53

LÊ HOÀNG NAM

C

54

NGUYỄN HUỲNH THANH NAM

B2

55

LIM TÀI NGHĨA

B1

56

LÊ KIM NGHĨA

B2

57

LƯU NGỌC KIM NGUYÊN

B2

58

NGUYỄN BÍCH NGUYỆT

B2

59

TRẦN VĂN NHA

B2

60

TRƯƠNG QUANG NHÂN

B2

61

NGUYỄN DUY NHẬT

B2

62

GIẢNG MỸ NHI

B2

63

PHẠM THỊ TRANG NHUNG

B1

64

NGUYỄN KIM NHỰT

B2

65

NGUYỄN NGỌC NINH

C

66

LÊ VĂN PHẨM

B2

67

NGUYỄN HỮU PHÁT

B2

68

TRƯƠNG THANH PHI

B2

69

NGUYỄN TẤN PHONG

B2

70

PHẠM HỮU PHONG

B2

71

NGUYỄN THANH PHONG

B2

72

NGUYỄN PHONG PHÚ

B2

73

TƯỞNG HỒNG PHƯỚC

B2

74

LÊ VĂN PHƯỚC

B2

75

ĐINH THỊ KIỀU PHƯƠNG

B1

76

TRẦN PHAN MAI PHƯƠNG

B2

77

LÊ HOÀI SANG

B2

78

PHAN VĂN SĨ

B2

79

KIÊN SIÊN

C

80

TRẦN TRƯỜNG SƠN

B2

81

NGUYỄN THÀNH TÀI

B2

82

DƯƠNG THỊ NGỌC TÂM

B2

83

TRẦN QUYẾT THẮNG

B2

84

ĐẶNG QUỐC THẮNG

B2

85

PHẠM LÊ HOÀI THANH

B2

86

NGUYỄN H. PHƯƠNG THẢO

B2

87

LÂM NGỌC THẢO

B2

88

PHAN THI

B2

89

LÂM QUANG THI

B2

90

HÀ ĐỨC THIỆN

B2

91

THÁI TOÀN THỊNH

B2

92

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

B2

93

NÔNG TRƯỜNG THUẬN

C

94

THẠCH NGUYỄN MINH THUẬN

B2

95

LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY

B2

96

HUỲNH THỊ THỦY

B2

97

HỒ TIẾN

B2

98

NGÔ VĂN TOAN

B2

99

PHAN VĂN TOÀN

B2

100

VÕ THỊ QUỲNH TRÂN

B1

101

VÕ THỊ HUYỀN TRÂN

B2

102

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

B2

103

LƯU THỊ HUYỀN TRANG

B1

104

HUỲNH CÔNG TRỰC

B2

105

TRƯƠNG QUỐC TRUNG

B2

106

PHAN THANH TRUNG

B2

107

NGUYỄN MINH TÚ

B2

108

BÙI HỮU TUẤN

B2

109

NGUYỄN HUY TƯỞNG

B2

110

NGUYỄN T. THANH KIM TUYỀN

B1

111

LÊ KIM TUYẾT

B1

112

TRẦN ĐÌNH VINH

C

113

NGUYỄN HỮU VINH

B2

114

ĐOÀN THỊ HẠ VY

B2

115

TRẦN THỊ YẾN

B1

116

ĐOÀN HỒNG YẾN

B1

117

LÊ THỊ KIM YẾN

B2