DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 15/10/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trúng tuyển
1 LÊ TIẾN AN 12/09/1994 Đạt
2 NGUYỄN HOÀNG AN 11/10/1991 Đạt
3 NGUYỄN TRƯỜNG AN 23/07/1973 Đạt
4 PHẠM THÀNH AN 06/05/1987 Đạt
5 NGUYỄN PHÚC AN 19/08/1991 Đạt
6 VŨ TUẤN ANH 10/06/1993 Đạt
7 NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH 11/09/1988 Đạt
8 LÊ THỊ QUỲNH ANH 17/11/1994 Đạt
9 THÂN THỊ MINH BẮC 22/10/1984 Đạt
10 HUỲNH DUY BẢO 25/12/1989 Đạt
11 NGUYỄN QUỐC BÌNH 29/08/1993 Đạt
12 NGÔ THANH BÌNH 14/09/1992 Đạt
13 KIM THANH BÌNH 25/10/1990 Đạt
14 LÊ THANH BÌNH 12/02/1997 Đạt
15 TRƯƠNG HOÀNG BỬU 18/11/2001 Đạt
16 LÊ MẠNH BẢO CHÂU 20/02/1981 Đạt
17 ĐẶNG VĂN CHÚ 13/08/1980 Đạt
18 NGUYỄN VĂN CHUNG 03/08/1995 Đạt
19 LÊ THÀNH CÔNG 14/05/1986 Đạt
20 ĐẶNG NGỌC CƯỜNG 05/07/1975 Đạt
21 PHẠM QUANG CƯỜNG 22/10/1984 Đạt
22 BÙI HỒNG CƯỜNG 15/03/1990 Đạt
23 LÊ QUAN ĐỘ 21/01/1980 Đạt
24 PHAN NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 10/02/1986 Đạt
25 LÊ QUỐC TRÍ DŨNG 16/10/2003 Đạt
26 VĂN ĐỨC DƯƠNG 09/07/1991 Đạt
27 HỒ VĂN DƯƠNG 05/04/1993 Đạt
28 LÊ VÕ TRƯỜNG GIANG 19/10/1995 Đạt
29 NGUYỄN THU HÀ 12/02/1995 Đạt
30 NGUYỄN NGỌC HÀ 20/05/1993 Đạt
31 VŨ MINH HÀ 14/04/1983 Đạt
32 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 20/06/1989 Đạt
33 DƯƠNG VĂN HAI 05/11/1989 Đạt
34 CAO THƯỢNG HẢI 07/06/1981 Đạt
35 LÊ HỮU HIỀN 02/09/1990 Đạt
36 NGÔ THANH THÚY HIỀN 12/09/2003 Đạt
37 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 20/06/1995 Đạt
38 VÕ THẾ HIỂN 21/09/1992 Đạt
39 NGUYỄN TRUNG HIẾU 27/08/2000 Đạt
40 NGUYỄN MINH HIẾU 04/05/1980 Đạt
41 LÂM VĂN HÒA 22/10/1996 Đạt
42 LÊ MINH HÒA 10/10/1973 Đạt
43 BÙI VĂN HOÀNG 10/04/1985 Đạt
44 LÊ MINH HUẤN 04/01/1982 Đạt
45 ĐINH VĂN HÙNG 02/07/1993 Đạt
46 HUỲNH VĂN HÙNG 07/11/1996 Đạt
47 NGUYỄN QUỐC HƯNG 05/02/1989 Đạt
48 NGUYỄN HẠNH MAI HƯƠNG 23/10/1983 Đạt
49 NGUYỄN THANH HỮU 04/01/1989 Đạt
50 HUỲNH HẢI HUỲNH 06/09/1984 Đạt
51 TRẦN VĂN KHÁ 01/01/1983 Đạt
52 TRẦN NHI KHẮC 01/03/1990 Đạt
53 HUỲNH AN KHANG 16/09/1995 Đạt
54 LÊ HUY KHANG 03/09/1988 Đạt
55 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH 24/08/1997 Đạt
56 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/04/1987 Đạt
57 ĐẶNG THUẬN KIỀU 09/12/1995 Đạt
58 HUỲNH THỊ KIỀU 06/02/1993 Đạt
59 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 26/10/1991 Đạt
60 TRẦN THỊ LÀI 02/03/1976 Đạt
61 LÊ THỊ LÂM 20/09/1983 Đạt
62 NGUYỄN NGỌC LÂM 15/03/1997 Đạt
63 NGUYỄN THỊ LAN 22/06/1986 Đạt
64 ĐẶNG HUỲNH LAN 20/04/2003 Đạt
65 NGUYỄN THỊ NHỰT LỆ 21/09/1989 Đạt
66 MAI THÙY LINH 16/08/1999 Đạt
67 VÕ THỊ KIM LOAN 22/02/1990 Đạt
68 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 18/06/1997 Đạt
69 NGUYỄN VĂN LỢI 27/07/1967 Đạt
70 HỒ VĂN LONG 19/05/1991 Đạt
71 NGUYỄN THÀNH LONG 25/05/1989 Đạt
72 NGUYỄN HOÀNG MINH 23/01/1999 Đạt
73 BÙI BÁ MINH 07/06/1972 Đạt
74 ĐÀO DUY MINH 15/05/1994 Đạt
75 TRẦN CÔNG MINH 10/01/1985 Đạt
76 NGUYỄN TẤN MINH 10/04/1989 Đạt
77 CAO MINH 29/03/1978 Đạt
78 NGUYỄN KHƯƠNG MINH 01/01/1994 Đạt
79 NGUYỄN TRẦN HOÀNG NAM 29/06/2002 Đạt
80 NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NGÂN 01/01/1990 Đạt
81 TRƯƠNG THÁI NGỌC 31/12/1999 Đạt
82 DƯƠNG HIỂN TRUNG NGUYÊN 04/08/1996 Đạt
83 LƯƠNG QUỐC NHÃ 03/02/1995 Đạt
84 NGÔ THÀNH NHÂN 05/11/1997 Đạt
85 TRẦN THẾ NHÂN 28/02/1972 Đạt
86 MAI TRUNG NHÂN 24/10/1996 Đạt
87 NGUYỄN THÀNH NHÂN 02/01/1983 Đạt
88 TRÀ QUANG NHANH 13/12/1981 Đạt
89 TRẦN HOÀNG NHỰT 19/12/1987 Đạt
90 ĐINH THỊ NỤ 05/04/1984 Đạt
91 NGUYỄN MINH PHAN 01/01/1993 Đạt
92 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 01/12/1991 Đạt
93 NGUYỄN VĨNH PHÁT 13/07/1982 Đạt
94 NGUYỄN THANH PHI 04/01/1996 Đạt
95 LÊ XUÂN PHI 07/07/1993 Đạt
96 TRẦN HOÀI PHONG 07/11/1981 Đạt
97 TRẦN THẾ PHONG 31/10/1996 Đạt
98 NGUYỄN THỊ PHỤNG 01/01/1989 Đạt
99 NGUYỄN HOÀNG PHỤNG 05/09/1989 Đạt
100 TRƯƠNG PHẠM HẠNH PHƯỚC 01/11/2002 Đạt
101 PHẠM THỊ LOAN PHƯƠNG 05/06/1986 Đạt
102 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 30/03/1987 Đạt
103 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 20/11/1996 Đạt
104 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 10/01/1989 Đạt
105 TRẦN KIỀU PHƯƠNG 11/11/1996 Đạt
106 ĐOÀN NGUYỄN MINH QUÂN 20/06/2003 Đạt
107 HỨA KHẢ QUÂN 08/12/2002 Đạt
108 TRẦN CÔNG QUẬN 27/08/1982 Đạt
109 NGUYỄN TIẾN QUANG 12/02/1995 Đạt
110 PHAN THANH QÚI 16/10/1986 Đạt
111 TRẦN VĂN QUỐC 01/01/1990 Đạt
112 TRẦN NHƯ BẢO QUY 03/07/1994 Đạt
113 ĐỖ MINH QUYỀN 03/09/1997 Đạt
114 LÊ TUẤN SANG 18/05/1989 Đạt
115 PHAN HOÀNG SƠN 27/12/1997 Đạt
116 PHẠM VĂN TÀI 27/12/2003 Đạt
117 TRẦN TẤN TÀI 26/08/2000 Đạt
118 NGUYỄN QUANG TÀI 06/12/1996 Đạt
119 MAI THÀNH TÂM 04/09/1977 Đạt
120 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 17/03/1997 Đạt
121 PHAN VĂN THẠCH 15/10/1995 Đạt
122 TRẦN VĂN THẮNG 15/07/1984 Đạt
123 TRẦN VĂN THẮNG 05/09/1991 Đạt
124 NGUYỄN VIẾT THANH 26/12/1967 Đạt
125 NGUYỄN HỮU THANH 29/09/1987 Đạt
126 TRẦN BÁ THÀNH 01/01/1983 Đạt
127 NGUYỄN TÂN THÀNH 24/10/1991 Đạt
128 HỒ THỊ THANH THẢO 23/11/1996 Đạt
129 NGUYỄN NGỌC QUÝ THẢO 01/08/1983 Đạt
130 LÊ THỊ THI 17/09/1995 Đạt
131 CHÂU GIA THỊNH 26/09/2000 Đạt
132 NGUYỄN MINH THÔNG 27/02/1978 Đạt
133 NGUYỄN MINH THUẬN 19/03/2002 Đạt
134 TRẦN THỊ THANH THỦY 30/12/1977 Đạt
135 HUỲNH THỊ BÍCH THỦY 14/04/1981 Đạt
136 VÕ NGỌC THY 16/05/1984 Đạt
137 BÙI NGỌC HÀ THY 22/12/1985 Đạt
138 PHAN THỊ THỦY TIÊN 05/04/1993 Đạt
139 TRẦN BÁ TIN 18/02/2001 Đạt
140 NGUYỄN CÔNG TOÀN 02/01/1989 Đạt
141 LÊ QUỐC TRIỆU 02/09/1995 Đạt
142 TRẦN THỊ HÀ TRINH 08/12/1986 Đạt
143 ĐẶNG CÔNG TRÌNH 11/02/1998 Đạt
144 LÊ HỮU TRỊNH 29/01/1995 Đạt
145 HÀ ĐỨC TRỌNG 24/04/1997 Đạt
146 NGUYỄN QUANG TRUNG 08/10/1982 Đạt
147 NGUYỄN HỒ XUÂN TRƯỜNG 23/04/2002 Đạt
148 HOÀNG TRỌNG TRƯỜNG 14/03/1984 Đạt
149 TRẦN ĐÌNH TUẤN 18/10/1980 Đạt
150 LÝ THÂN TUẤN 20/04/1992 Đạt
151 SẦM MINH TUẤN 16/11/1984 Đạt
152 PHẠM GIA TUẤN 25/09/2003 Đạt
153 TRẦN ANH TUẤN 24/04/1988 Đạt
154 CAO XUÂN TÙNG 11/09/1991 Đạt
155 TRẦN DANH TUYÊN 21/01/1961 Đạt
156 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 07/08/1999 Đạt
157 TRẦN THẢO UYÊN 05/09/1991 Đạt
158 TẠ THỊ HỒNG VÂN 13/08/1996 Đạt
159 ĐẶNG THỊ ĐÌNH VÂN 24/02/1986 Đạt
160 LÊ TRÍ VĂN 18/11/1992 Đạt
161 DƯƠNG THỊ THẢO VI 25/12/1984 Đạt
162 NGUYỄN VĂN VIỆN 01/01/1986 Đạt
163 NGUYỄN ANH VIỆT 11/08/1982 Đạt
164 TRẦN HOÀNG VIỆT 12/06/2003 Đạt
165 CỔ TRƯỜNG VIỆT 28/09/1999 Đạt
166 NGUYỄN VĂN VIỆT 20/01/1979 Đạt
167 DƯƠNG ĐỨC VINH 23/02/1992 Đạt
168 LÊ HIỂN VINH 15/03/1993 Đạt
169 NGUYỄN TẤN HOÀNG VINH 28/01/1992 Đạt
170 VÕ HOÀNG VINH 21/05/2003 Đạt
171 NGUYỄN THỊ KIM VY 01/03/1992 Đạt
172 PHAN NGUYỄN HƯƠNG XUÂN 31/01/1987 Đạt
173 VÕ THÀNH XƯƠNG 15/05/1983 Đạt
174 TRẦN THỊ HẢI YẾN 25/01/1995 Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây