Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 14/09/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

HỒ THÀNH AN

B2

2

ĐỖ HOÀNG ANH

B2

3

HOÀNG NGUYÊN ANH

B2

4

THÁI VĂN ANH

B2

5

MAI THÚY ÁNH

B2

6

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

B1

7

LƯƠNG THẾ BÍNH

B1

8

NGUYỄN THANH BÌNH

B2

9

NGUYỄN THANH BÌNH

B2

10

PHẠM VĂN BÌNH

C

11

VÕ HOÀNG BỬU

B2

12

LÊ THỊ CẨM

B2

13

TRẦN MINH CHIẾN

B2

14

HUỲNH VĂN CHỨC

C

15

TRẦN QUANG CHƯƠNG

B1

16

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

B2

17

LÊ HỮU CƯỜNG

C

18

NGUYỄN ANH CƯỜNG

B2

19

NGUYỄN CHÍNH ĐẠI

B2

20

BÙI THANH ĐĂNG

C

21

LÊ NGỌC ĐẶNG

B2

22

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

B2

23

NGUYỄN VĂN ĐEN

B2

24

NGÔ VĂN DẼO

C

25

PHAN THỊ PHẠM DIỄM

B2

26

PHAN THỊ DIỄM

B1

27

MÃ TRƯỜNG ĐÔ

B2

28

NGUYỄN NGỌC DƯ

B2

29

NGUYỄN VĂN ĐỨC

B2

30

TRẦN PHẠM MINH ĐỨC

B2

31

LÊ TRUNG ĐỨC

B2

32

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

B1

33

TRẦN TRỌNG DŨNG

C

34

TRẦN MINH DUY

C

35

CHÂU THỊ CHI EM

B2

36

NGUYỄN THANH GIANG

B2

37

TRẦN MINH GIÀU

C

38

NGÔ THỊ VIỆT HÀ

C

39

LÊ ĐÌNH HÀ

B2

40

BÙI ĐÌNH HẢI

C

41

LẠI PHƯỚC HẢI

C

42

ĐINH THANH HẢI

C

43

ĐẶNG BÍCH HÂN

B2

44

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

B2

45

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

B2

46

VŨ THỊ MỸ HẠNH

B2

47

TRẦN CÔNG HẬU

C

48

QUANG THỊ DIỆU HIỀN

B2

49

NGUYỄN THÁI HIỀN

B2

50

NGUYỄN THỊ HIỀN

B2

51

NGUYỄN ĐỨC HIỆP

C

52

NGUYỄN THANH HIẾU

C

53

NGUYỄN TRUNG HIẾU

C

54

HOÀNG TRUNG HIẾU

C

55

NGUYỄN DƯƠNG THỤY HIẾU

B1

56

HUỲNH MINH HIẾU

B2

57

NGUYỄN VĂN HỘ

B2

58

PHẠM VĂN HÒA

B2

59

PHAN CHÂU HOÀI

C

60

DƯƠNG PHÚ HOÀNG

B2

61

NGUYỄN THANH HÙNG

B2

62

PHAN QUỐC HÙNG

B2

63

HÀ PHẠM HÙNG

B2

64

HOÀNG THỊ HƯƠNG

B2

65

LÊ THỊ THU HƯƠNG

B2

66

VƯƠNG QUANG HUY

C

67

NGUYỄN THANH HUY

B1

68

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

B1

69

NGUYỄN VĂN ÍT

C

70

TRẦN LÊ KHANH

B1

71

TRẦN NHỰT KHÁNH

B2

72

ĐỖ DUY KHÁNH

C

73

MAI HOÀNG KHÁNH

C

74

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

C

75

NGUYỄN VĂN KHOA

C

76

LÊ THANH LÂM

B2

77

HỒ SỸ LẬP

B2

78

NGUYỄN THỊ LÊ

B2

79

LÂM THÀNH LỄ

B2

80

NGUYỄN TẤN LINH

B2

81

HUỲNH THỊ MỸ LINH

B2

82

LÊ THỊ THÙY LINH

B1

83

LƯƠNG MỸ DIỆU LINH

B1

84

NGUYỄN NHẬT LỘC

B2

85

ĐỖ PHƯỚC LỘC

C

86

TRẦN HỮU LỢI

C

87

NGUYỄN THANH LONG

B2

88

PHẠM TẤN LONG

B2

89

NGUYỄN MINH LUÂN

B2

90

LÊ TẤN LUÔNG

C

91

NGUYỄN THÀNH LƯỢNG

B2

92

NGUYỄN VĂN LƯU

B2

93

HUỲNH VĂN LY

B2

94

VŨ TIẾN MẠNH

B1

95

BÙI THANH MINH

B2

96

LÊ ĐỨC MINH

B2

97

LÊ KIM MINH

B2

98

LÊ ĐÌNH MỸ

C

99

PHÙNG NHẬT NAM

B2

100

NGUYỄN VĂN NAM

B2

101

ĐOÀN QUANG NGÀ

B2

102

LÊ NGUYỄN THÙY NGÂN

B2

103

NGUYỄN KIM NGÂN

C

104

HUỲNH TRỌNG HIẾU NGHĨA

B2

105

PHẠM THỊ NGHĨA

B2

106

NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC

B2

107

LƯƠNG THÀNH NGON

B2

108

LƯƠNG THỊ THÚY NHÀN

B2

109

VÕ DUY NHÂN

B2

110

NGUYỄN MINH NHẬT

C

111

TRẦN THỊ Ý NHI

B2

112

BÙI TẤN NHI

C

113

HUỲNH NGỌC YẾN NHI

B1

114

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

B2

115

ĐẶNG TRẦN QUỲNH NHƯ

B2

116

NGUYỄN THỊ HUYỀN NHUNG

B2

117

SƠN THÀNH NONG

B2

118

TRẦN THỊ HOÀNG OANH

B1

119

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

B2

120

VÕ THỊ KIỀU OANH

B2

121

NGUYỄN VĂN OANH

C

122

TRƯƠNG THỊ OANH

B2

123

NGUYỄN ĐÌNH PHÁP

B2

124

LÊ TUẤN PHÁT

B2

125

VŨ HOÀNG ĐỨC PHÁT

B2

126

PHÙN QUÂN PHÍ

B2

127

NGÔ THANH PHONG

C

128

LÊ TRẦN THANH PHONG

B2

129

HỒ THÁI PHONG

B2

130

LÊ TRỌNG PHÚ

C

131

LÊ MINH PHÚC

B2

132

LÊ VĂN PHỤNG

C

133

LÂM HỒNG PHƯỚC

B2

134

VŨ ĐỨC PHƯƠNG

B2

135

ĐÀO THỊ TUẤN PHƯƠNG

B1

136

NGUYỄN Đ. HOÀNG PHƯƠNG

C

137

HỒ BÍCH PHƯƠNG

B1

138

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

B2

139

ĐOÀN THANH PHƯỢNG

B2

140

TRẦN NGUYỄN ĐĂNG QUANG

B2

141

HÀ THÁI QUÍ

B2

142

BẠCH THÁI QUỐC

B2

143

NGUYỄN VĂN QUÝ

B2

144

NGUYỄN PHÚ SANG

B2

145

ĐINH VĂN SEN

B2

146

CAO NHẬT TÀI

C

147

PHAN TẤN TÀI

B2

148

HUỲNH NHẬT TÂM

B2

149

TÔN THANH TÂM

C

150

NGUYỄN MINH TÂM

B2

151

PHẠM NGỌC THẠCH

B2

152

PHẠM NGỌC THÁI

B2

153

LÊ NHẬT THANH

B1

154

TRẦN TUẤN THANH

B2

155

PHAN DUY THÀNH

C

156

NGUYỄN TRÍ THÀNH

C

157

LÊ TRUNG THÀNH

B2

158

NGUYỄN XUÂN THAO

B2

159

LÊ THỊ THU THẢO

B2

160

NGUYỄN VĂN THẢO

C

161

HỒ THANH THẢO

B2

162

LÊ THỊ THANH THẢO

B2

163

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

B1

164

PHAN THỊ HƯƠNG THẢO

B1

165

VŨ TRỌNG THỊNH

B2

166

KHỔNG THỊ NGỌC THƠ

B2

167

NGÔ TUẤN THỌ

B2

168

BÙI XUÂN THỌ

B2

169

NGÔ ANH THOẠI

B2

170

PHẠM HỮU ÁI THƯ

B2

171

THẠCH VĂN THUẬN

B2

172

TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG

C

173

NGUYỄN VĂN THƯƠNG

C

174

QUÁCH THỊ NGỌC THÙY

B2

175

PHẠM THANH THỦY

B2

176

TRẦN MINH TIẾN

B2

177

NGÔ CẨM TIỀN

B2

178

TRẦN MINH TIỀN

C

179

HOÀNG THỊ TIỆN

B2

180

NGUYỄN CHÁNH TÍN

C

181

PHAN BẢO TÍNH

B2

182

NGÔ QUỐC TOÀN

B2

183

VÕ PHÚC TOÀN

C

184

TRẦN LÊ THẢO TRĂM

B1

185

NGUYỄN NGỌC TRÍ

B1

186

HỒ THANH TRÍ

C

187

TRẦN MINH TRỊ

B1

188

HỒ VĂN TRONG

B2

189

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

B2

190

DƯƠNG TẤN TRUNG

C

191

NGUYỄN NGỌC TRUNG

B2

192

TỐNG VĂN TRUNG

C

193

ÂN VĂN TRƯỜNG

B2

194

LÊ CÔNG TRƯỜNG

C

195

ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG

B2

196

ĐẶNG NGỌC TÙNG

B2

197

BÙI VĂN TÙNG

C

198

HOÀNG THANH TÙNG

C

199

NGUYỄN TƯƠI

C

200

NGUYỄN BÁ KHÁNH TƯỜNG

B1

201

LÊ KIM TUYỀN

B2

202

LÊ VĂN VINH

B2

203

TRẦN MINH VŨ

B2

204

PHẠM HOÀNG NGUYÊN VŨ

B2

205

NGUYỄN XUÂN VŨ

C

206

NGUYỄN KIẾM VŨ

B2

207

VÕ XUÂN VƯƠNG

C

208

ĐỖ HOÀNG VƯƠNG

B2

209

VĂNG VĂN XO

C

210

LƯU THỊ HẢI YẾN

B1