DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 14/08/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 TRẦN HOÀNG AN 12/09/1988 C
2 NGUYỄN HỮU AN 05/03/1989 C
3 TRẦN THỊ THÚY ANH 11/10/1987 B1
4 TRẦN VIỆT ANH 05/03/2000 B2
5 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 29/04/1993 B2
6 ĐOÀN QUỐC ANH 28/03/1990 B2
7 HỒ BẢO ANH 21/01/1996 B2
8 ĐẶNG HOÀNG LAN ANH 15/12/2003 B1
9 TRẦN TUẤN ANH 10/11/1998 B2
10 VÕ NGUYỄN DUY BẢO 19/08/1999 B2
11 DƯƠNG THỊ BẢY 15/08/1980 B1
12 MAI THỊ BÍCH 09/02/1986 B2
13 NGUYỄN VĂN BIÊN 12/04/1983 B2
14 TRẦN TRUNG CAN 20/06/1987 B2
15 NGUYỄN NGỌC CANG 10/03/1974 B2
16 LÊ ĐÌNH CHÂU 07/10/1998 C
17 PHẠM THÁI CHÂU 24/04/1995 B2
18 CAO THANH CHIẾN 10/10/1984 B2
19 PHẠM ĐÌNH CHUNG 10/10/1970 B2
20 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG 24/06/1982 B2
21 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 26/07/1985 B2
22 CHÂU VĂN CƯỜNG 08/10/1994 C
23 BÙI TẤN CƯỜNG 16/10/1993 B2
24 NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI 27/07/1975 B2
25 TRƯƠNG ĐÌNH VỸ ĐĂNG 05/07/2001 B2
26 NGUYỄN HỮU DANH 26/12/1983 C
27 NGUYỄN NGỌC ANH ĐÀO 05/10/1990 B2
28 LÊ ANH ĐÀO 16/08/1992 B2
29 NGUYỄN VĂN ĐẠO 02/08/1995 B2
30 TRẦN TẤN ĐẠT 04/11/1998 C
31 QUAN TRỌNG ĐẠT 26/09/2000 C
32 VÕ THÀNH ĐẠT 13/10/1995 B2
33 LÊ THIỆN DIÊN 24/10/1994 C
34 TRƯƠNG TÚ ĐIỀN 01/09/2002 B2
35 TRẦN LÝ THỤY ĐIỂN 20/03/1995 B2
36 LÊ THỊ DIỆU 25/07/1990 B2
37 TRƯƠNG XUÂN ĐÔNG 16/09/1987 C
38 NGUYỄN ANH ĐỨC 05/08/1985 B2
39 TRẦN TRUNG ĐỨC 07/01/1999 B2
40 TRẦN THỊ THÙY DUNG 20/06/1987 B2
41 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 06/11/1992 B2
42 VIÊN NGỌC DUNG 13/10/1991 B2
43 HOÀNG THỊ MỸ DUNG 07/12/1988 B1
44 LÊ THỊ TUYẾT DUNG 18/06/1983 B2
45 LÊ THỊ MỸ DUNG 09/07/2001 B1
46 PHẠM THỊ MỸ DUNG 13/12/1980 B2
47 THẠCH QUANG DŨNG 10/02/1994 B2
48 PHAN THANH DŨNG 23/06/1980 B2
49 NGUYỄN VĂN DŨNG 10/11/2000 C
50 PHẠM MINH DŨNG 09/04/1998 C
51 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 25/02/1991 B2
52 NGUYỄN MINH DUY 09/04/1996 B1
53 NGUYỄN ĐANG DUY 03/04/2000 B1
54 TÔ MINH DUY 08/07/1999 C
55 ĐINH THỊ DUYÊN 02/01/1994 B2
56 BÙI VIỄN DZU 20/02/1979 B2
57 NGUYỄN THỊ BÌNH GIANG 28/02/1988 B1
58 NGUYỄN THỊ THU HÀ 17/10/1976 B1
59 PHAN XUÂN HẢI 25/07/1995 B2
60 NGUYỄN HỒNG HẢI 20/03/1997 C
61 CAO MINH HẢI 02/09/1987 C
62 NGUYỄN Ý HOÀNG HÂN 22/11/1972 B1
63 DƯƠNG HOÀI HẬN 22/07/1988 B2
64 TRỊNH THỊ THU HẰNG 24/08/1983 B1
65 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 10/06/1980 B1
66 NGUYỄN THỊ HẠNH 05/03/1986 B2
67 LÊ TẤN NGUYÊN HẬU 07/07/1986 B2
68 HOÀNG NGỌC HIỀN 10/11/1995 C
69 TRẦN XUÂN HIỆP 05/02/1977 B2
70 NGUYỄN THỊ ÁNH HIỆP 18/10/1987 B1
71 NGUYỄN MẠNH HIỆP 25/01/1980 C
72 NGUYỄN MINH HIẾU 15/05/1996 B2
73 ĐINH TRUNG HIẾU 04/02/1995 B2
74 THỦY NGỌC HIẾU 18/05/1998 B2
75 NGUYỄN MINH HIẾU 24/05/2000 B2
76 LÊ LONG HỒ 01/02/1992 B2
77 NGUYỄN THỊ HỒ 16/04/1996 B2
78 NGUYỄN THỊ BÍCH HÒA 11/03/1982 B1
79 TRƯƠNG TẤN HÒA 01/06/1973 C
80 NGUYỄN THÁI HOÀNG 02/08/1998 B2
81 ĐẶNG THỊ HƠN 20/11/1988 C
82 ĐẶNG THỤY ÁNH HỒNG 30/07/1993 B2
83 NGUYỄN VĂN HUẤN 05/09/1995 B2
84 VÕ PHI HÙNG 11/01/1988 C
85 NGUYỄN VIỆT HƯNG 18/01/1992 B2
86 LÊ TẤN HƯNG 15/04/1992 B2
87 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 01/04/1979 B2
88 HOÀNG THỊ HƯƠNG 29/03/1981 B2
89 TRẦN THỊ THÚY HƯỜNG 24/12/1998 B2
90 LƯU ĐÌNH HƯỜNG 04/08/1988 B2
91 TRẦN QUANG HUY 21/01/1998 B2
92 NGUYỄN VĂN HUY 22/02/1996 B2
93 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 20/11/1985 B2
94 VÕ HỮU KHANG 14/09/1992 B2
95 TRẦN TRÍ KHANG 29/04/1994 B2
96 LÊ GIA KHANG 30/03/2004 B2
97 NGUYỄN KIM KHÁNH 23/10/1993 C
98 NGUYỄN DUY KHÁNH 19/10/2000 C
99 VÕ QUỐC KHÁNH 12/06/1984 B2
100 NGÔ TRẦN QUỐC KHÁNH 02/09/2002 B2
101 TRẦN ĐOAN KHÁNH 09/05/2004 B1
102 NGUYỄN TÚ KHIÊM 14/02/2002 B2
103 LƯƠNG MINH KHOA 22/09/1993 B2
104 NGÔ PHẠM MINH KHOA 22/01/1984 C
105 TRẦN ĐĂNG KHOA 22/02/1988 B2
106 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 12/10/1990 B2
107 NGUYỄN NỮ HOÀN KHUYÊN 01/06/1983 B2
108 NGUYỄN TRUNG KIÊN 22/10/1986 B1
109 NGUYỄN TRẦN XUÂN KIỆT 21/12/1997 C
110 PHẠM THỊ HUY LANH 23/10/1974 B2
111 TRƯƠNG VĂN LÀNH 20/03/1985 B1
112 TRẦN BỬU LẬP 24/06/1986 B2
113 NGUYỄN ĐỨC LẬP 01/01/1986 B2
114 NGUYỄN VĂN LẸ 01/01/1990 C
115 TRẦN VĂN LINH 20/02/1995 C
116 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 02/04/1993 B1
117 ĐINH DUY LINH 18/05/1992 C
118 TRƯƠNG TRUNG LỢI 20/05/1993 B2
119 VÕ TẤN LỢI 11/09/1986 B2
120 NGUYỄN PHƯỚC LỢI 01/01/1995 C
121 NGUYỄN LƯU DUY LỢI 24/11/1999 C
122 TRẦN GIA LỢI 01/01/1991 C
123 LÊ LƯU ĐỨC LONG 04/07/1992 B2
124 NGÔ MINH LUÂN 09/11/1992 B2
125 NGUYỄN QUANG LUÂN 02/07/1999 C
126 BÙI THỊ TRÚC LY 25/03/2000 B2
127 BÙI THIÊN LÝ 03/10/1992 B2
128 VI HỌC LÝ 20/03/1980 C
129 LÝ GIA MẪN 07/02/2002 B1
130 HÀ ANH MINH 18/03/1992 C
131 TRẦN LÊ MINH 10/09/1982 B1
132 PHẠM MỸ 26/04/1996 C
133 TRƯƠNG THỊ NGA 03/02/1989 B2
134 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 12/06/2003 B2
135 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 30/10/1983 B2
136 NGUYỄN VĨNH NGHI 18/10/1987 B2
137 VÕ THANH NGHĨA 01/01/1991 C
138 LÊ TRỌNG NGHĨA 10/05/1992 C
139 NGUYỄN NHẬT NGOAN 23/11/1994 C
140 DƯƠNG KHANG NGUYÊN 24/03/1997 B2
141 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 25/08/1989 B2
142 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 14/02/1992 B1
143 TRẦN TUẤN NHA 01/01/1988 C
144 LÊ NGỌC NHÂN 15/10/1988 C
145 ĐỔ THANH NHÂN 04/05/1993 C
146 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 29/06/1990 C
147 TRẦN HOÀI NHÂN 14/05/2003 B2
148 PHAN MINH NHẬT 04/02/1964 B2
149 HỒ THỊ NGỌC NHI 01/06/2001 B2
150 LÊ THỊ MỸ NHUNG 05/07/1988 B2
151 DƯƠNG HOÀNG NHỰT 13/09/1989 B1
152 TRỊNH THỊ KIỀU OANH 21/07/1997 B1
153 LÝ HOÀNG PHÁT 21/03/2002 B2
154 HUỲNH TẤN PHÁT 22/06/2000 B2
155 BÙI VĂN PHI 27/05/2000 C
156 HỒ VĂN QUỐC PHONG 03/03/1989 C
157 TRẦN THANH PHONG 01/02/1990 B1
158 NGUYỄN HỮU PHÚ 10/12/1994 C
159 THÁI HÙNG PHÚ 16/08/1983 C
160 NGUYỄN TẤN PHÚC 10/10/1993 C
161 PHẠM THÀNH PHÚC 02/04/1999 C
162 NGUYỄN HỒNG PHÚC 28/07/1985 B1
163 ĐỖ HỒNG PHÚC 23/04/1991 B2
164 TRẦN HOÀNG PHI PHỤNG 25/03/1994 B2
165 BÙI HỮU PHƯỚC 04/05/1999 B2
166 LÃ THỊ PHƯƠNG 11/10/1988 B1
167 HUỲNH VĂN PHƯƠNG 11/02/1998 C
168 TẠ THỊ THU PHƯƠNG 27/04/1989 B2
169 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 13/07/1989 B2
170 LÊ THỊ THÚY PHƯỢNG 10/03/1982 B1
171 ĐÀO MẠNH QUÂN 01/01/1989 B2
172 TRẦN MINH QUÂN 16/04/2002 B2
173 NGUYỄN OH HOÀNG QUÂN 30/04/2002 B2
174 ĐẶNG DƯƠNG MINH QUANG 26/08/1988 B1
175 ĐẶNG THIỀU QUANG 06/04/1976 B2
176 NGUYỄN THÁI QUÍ 16/04/1996 C
177 LÊ VĂN QUỐC 01/01/1989 C
178 NGUYỄN THỊ BÍCH QUY 15/01/1988 B1
179 MAI NGỌC QUÝ 23/09/1995 C
180 NGUYỄN VĂN QUYỀN 12/04/1986 C
181 NGUYỄN VĂN QUYỀN 02/07/1983 C
182 THẠCH NGỌC SANG 01/01/1991 B2
183 HUỲNH VĂN SANG 28/03/1996 B2
184 LÂM PHÚ SĨ 02/01/1993 B2
185 VÕ DUY SINH 26/06/1977 B2
186 ĐÀO THANH SƠN 25/06/1977 B2
187 NGUYỄN NGỌC SƠN 27/07/1996 C
188 NGUYỄN ĐĂNG SỸ 08/06/2001 C
189 NGUYỄN VĂN TẤN TÀI 23/02/1994 C
190 NGUYỄN PHÁT TÀI 28/11/1999 B2
191 NGUYỄN HỮU TÀI 15/08/1996 B1
192 TRẦN HOÀNG TÂM 22/03/1989 B2
193 ĐÀO MINH TÂM 01/01/1989 C
194 NGUYỄN VĂN TÂN 25/05/2000 C
195 NGUYỄN THANH TÂN 16/10/1991 C
196 NGUYỄN HỬU TÁNH 01/01/1985 C
197 PHẠM VIỆT THẮNG 16/08/1997 B2
198 VÕ QUỐC THẮNG 16/10/1989 C
199 HỒ KIM THANH 06/04/1973 B2
200 HỒ VĂN THANH 28/03/1990 B2
201 LÊ HUỲNH PHÚ THÀNH 06/06/1997 B2
202 NGUYỄN CÔNG THÀNH 06/09/1995 C
203 PHAN VĂN THÀNH 20/09/1978 B2
204 NGUYỄN THANH THẢO 03/07/1982 B2
205 VÕ THỊ VI THI 30/05/1988 B2
206 DƯƠNG THỊ HOÀNG THI 17/02/1974 B2
207 LÊ ĐỨC THỊNH 10/06/2000 B2
208 NGUYỄN TẤN THỊNH 18/05/1987 B2
209 NGUYỄN HIỀN THƠ 14/10/1997 B2
210 TIÊU TẤN THÔNG 14/11/1996 B2
211 HUỲNH MINH THƯ 08/12/2000 C
212 MỘC THIÊN THUẬN 25/02/1987 B2
213 PHẠM VĂN THUẬN 04/04/1999 C
214 NGUYỄN VĂN THUẬN 13/11/1985 C
215 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 13/06/1991 B2
216 DƯƠNG THỊ THU THỦY 21/11/1977 B2
217 ĐOÀN HỒNG THỦY 04/07/1992 B2
218 NGUYỄN THỊ THU THỦY 24/12/1987 B2
219 LÊ MINH TIẾN 13/11/1987 B2
220 PHAN QUỐC TIẾN 20/08/1998 C
221 NGUYỄN QUỐC TIỂN 01/10/1994 C
222 TÔ TÍNH 16/09/1979 B2
223 NGUYỄN HỮU TÍNH 07/03/1996 B2
224 LÊ LÊ THANH TRÀ 20/11/1995 B2
225 NGUYỄN THỊ THÙY TRÂM 09/12/2001 B2
226 HUỲNH THỊ MỸ TRÂN 11/01/1995 B2
227 VÕ TRẦN THÙY TRANG 26/11/1994 B2
228 ĐỖ THỊ THU TRANG 03/07/1994 B1
229 VÕ ĐẠI TRÍ 15/11/2003 B2
230 NGUYỄN NHỰT TRIỀU 09/03/2002 B2
231 VŨ VĂN TRIỆU 27/06/1997 B2
232 ĐỖ THANH TRUNG 17/06/1980 C
233 NGUYỄN THÁI TRUNG 20/08/1980 C
234 PHẠM VIỆT TRUNG 23/12/1996 B2
235 LÊ KLA TRUÔL 09/12/1987 C
236 LÊ VĂN TRƯỜNG 05/10/1993 C
237 DƯƠNG QUỐC TRƯỞNG 06/08/1978 B2
238 NGUYỄN MINH TÚ 17/06/1982 B1
239 VÕ ĐẠI QUỐC TÚ 23/09/1992 B2
240 LÊ MINH TÚ 01/05/2000 C
241 TRẦN VĂN TUẤN 23/12/1994 C
242 NGUYỄN ANH TUẤN 13/02/2000 C
243 PHẠM QUỐC TUẤN 15/05/1991 B2
244 NGUYỄN VIẾT TUẤN 08/09/1987 B2
245 TRƯƠNG ANH TUẤN 08/10/1984 B2
246 VŨ MINH TUẤN 19/10/1994 B2
247 TRẦN ĐỨC TUẤN 22/01/1973 B1
248 NGUYỄN CHÍ TÙNG 11/10/1987 C
249 TRẦN THANH TÙNG 12/06/1994 C
250 NGUYỄN HỬU TƯỜNG 04/03/1991 B2
251 NGUYỄN MINH TUYẾN 03/03/1956 B1
252 ĐẶNG THỤY THANH TUYỀN 07/01/1978 B1
253 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 11/09/1991 B1
254 NGUYỄN VĂN VẠN 01/05/1982 B2
255 VÕ QUỐC VIỄN 19/10/1984 B2
256 ĐẶNG VINH 20/05/1992 B1
257 VÒNG ĐẠT VINH 06/08/1992 B2
258 TRẦN QUANG VINH 23/09/1987 B2
259 NGUYỄN NGỌC HUY VŨ 26/12/1982 B2
260 HỒNG ANH VŨ 03/06/1987 B2
261 ĐẶNG HOÀNG VŨ 28/12/1988 B2
262 TRẦN NGỌC VƯƠNG 07/07/1992 C
263 NGUYỄN THANH VƯƠNG 07/09/1988 C
264 ĐOÀN TRẦN TƯỜNG VY 28/11/2002 B2
265 NGÔ NGUYỆT YẾN 20/04/1983 B1