DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 13/02/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 VÕ NGUYỄN TRƯỜNG AN 22/02/1999 B2
2 TRẦN BÙI THIÊN ÂN 20/01/1995 B2
3 CHÂU THANH ÂN 11/09/1994 C
4 NGUYỄN ĐỨC ANH 06/03/1998 B2
5 NGUYỄN HOÀNG ANH 25/12/1984 B2
6 LÊ TUẤN ANH 26/09/1994 B2
7 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG BÁCH 15/02/1994 B1
8 NGUYỄN TẤN BẰNG 11/07/1987 C
9 NGUYỄN THANH BÌNH 08/11/1995 B2
10 TRẦN VŨ BÌNH 22/09/1991 B2
11 PHẠM BÌNH 08/06/2001 B2
12 ĐẶNG THỊ THANH CHÂU 19/03/1977 B2
13 ĐINH THỊ PHÚC CHÂU 02/08/1993 B1
14 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU 30/11/1980 B1
15 NGUYỄN KIM CHI 24/01/2001 B2
16 NGUYỄN NGỌC KIM CHI 13/11/1989 B1
17 LÊ VĂN CHI 11/11/1992 B2
18 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12/04/2001 B2
19 TRƯƠNG CÔNG CÔNG 20/06/2000 B2
20 NGUYỄN NHỰT CƯỜNG 12/02/1995 C
21 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/03/2004 B2
22 LÊ QUỐC ĐẠT 17/10/2002 B2
23 ĐỖ VĂN DẺO 08/10/1993 B2
24 PHAN THỊ KIỀU DIỄM 31/01/1986 B2
25 LÊ THỊ HỒNG DU 19/08/1979 B1
26 LÊ VĂN DƯ 08/08/1980 B2
27 NGUYỄN CHÍ ĐỨC 20/04/1994 B2
28 NGUYỄN TRẦN VIỆT ĐỨC 10/06/2003 B2
29 ĐẶNG MINH ĐỨC 28/07/2000 B2
30 TRẦN MINH ĐỨC 21/01/1988 B1
31 HỒ BÁ ĐỨC 15/07/1987 C
32 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/11/1990 C
33 PHAN ANH DŨNG 20/02/1990 B2
34 HUỲNH QUỐC MINH DUY 29/11/2003 B1
35 NGUYỄN KHÁNH DUY 19/05/1988 B2
36 NGUYỄN PHONG DUY 02/11/1993 B2
37 NGUYỄN THỊ DUYÊN 10/12/1999 B2
38 NGUYỄN THỊ GẤM 26/02/1986 B1
39 NGUYỄN THU GIANG 18/11/1988 B1
40 NGUYỄN PHẠM LINH GIANG 14/10/1996 B2
41 NGUYỄN HOÀNG BÍCH HÀ 04/12/1994 B1
42 LÊ THỊ THU HÀ 12/10/1992 B2
43 HÀ BỘI HÀ 08/07/1995 B2
44 LÊ VĂN MƯỜI HAI 17/10/1980 C
45 TRẦN THANH HẢI 20/04/1990 B2
46 PHAN TẤN HẢI 04/11/1992 B2
47 VÕ THỊ HÂN 26/04/1991 B2
48 ĐÀO THỊ HÂN 23/08/1986 B1
49 VÕ VĂN HÀO 11/01/1989 C
50 TRẦN THỊ THU HIỀN 22/12/1979 B1
51 PHÙNG NGUYÊN MINH HIỂN 05/04/1989 B1
52 DƯƠNG VĂN HIẾU 12/01/1989 B2
53 TRẦN MINH HIẾU 01/11/1986 B1
54 NGUYỄN VINH HIẾU 09/01/2001 B2
55 ĐẶNG ĐĂNG HIẾU 01/06/1967 B2
56 PHẠM TRUNG HIẾU 04/02/1998 B2
57 ĐỖ THỊ KHÁNH HÒA 07/09/1991 B2
58 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 12/06/1992 B2
59 TRẦN TRỌNG HOÀNG 12/12/1989 C
60 HỒ MINH HOÀNG 29/11/1976 C
61 NGUYỄN NGUYÊN HỒNG 26/08/2000 C
62 NGUYỄN NHẬT HOÀNG HƯNG 04/05/2003 B2
63 LỘC TƯỜNG HƯNG 14/11/2001 B2
64 NGUYỄN TRỌNG HƯNG 03/04/1984 B2
65 DIỆP HUỆ HƯƠNG 21/01/1989 B2
66 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 13/12/1995 B2
67 HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG 15/07/1990 B2
68 TRẦN THẾ HUY 24/01/1994 B2
69 BÙI LÊ HẢI HUY 04/05/1987 B2
70 TIÊU QUANG HUY 02/09/1991 B2
71 CAO VĂN HUY 01/10/1993 B1
72 LÊ PHÚ KHANG 12/05/1990 B2
73 TRIỆU AN KHANG 20/01/1970 B1
74 NGUYỄN PHẠM TRUNG KHANG 07/07/2001 B2
75 NGUYỄN HOÀNG TUẤN KHANH 25/10/1992 B2
76 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 01/02/1990 C
77 HUỲNH QUỐC KHÁNH 09/09/1993 B2
78 ĐOÀN MINH KHIÊM 23/11/2003 B2
79 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 23/01/1993 B2
80 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 01/01/1992 B2
81 HUỲNH VĂN KHƯƠNG 10/09/1978 C
82 TRẦN THẾ LAM 14/02/1991 B2
83 PHAN TÙNG LÂM 27/07/2002 B1
84 BÙI THỊ THANH LAN 08/09/1988 B1
85 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 21/05/1982 B2
86 BÙI THỊ THÚY LIỄU 24/06/1989 B1
87 NGUYỄN THÙY LINH 30/12/1997 B2
88 NGUYỄN PHẠM HÀ LINH 24/07/1992 B2
89 LÊ THỊ NGỌC LINH 18/10/1994 B2
90 PHAN THỊ THANH LOAN 05/06/2000 B2
91 HÀ THIÊN LỘC 05/04/1995 B2
92 HUỲNH TRẦN HUY LỘC 25/05/1992 B2
93 NGUYỄN BẢO LONG 26/09/1990 B2
94 ĐỖ PHÚ LONG 22/06/1992 C
95 HUỲNH PHƯỚC LUÂN 24/10/1990 B2
96 HUỲNH MAI VŨ LUÂN 15/04/1981 B2
97 NGUYỄN TẤN LUẬN 29/09/1995 B2
98 NGUYỄN HỮU LỰC 10/12/1995 B2
99 TRẦN HỒNG LY 01/01/1993 B1
100 BÙI HẢI UYÊN LY 09/06/1984 B2
101 PHAN THỊ THANH MAI 22/02/1999 B2
102 TRƯƠNG PHƯỚC MẠNH 09/11/1992 C
103 LÊ HOÀNG MINH 23/10/1995 B2
104 ĐÀO XUÂN HOÀNG MINH 14/07/1985 B2
105 TRƯƠNG MINH 08/01/1975 B2
106 LÊ VĂN MINH 25/02/2001 B2
107 NGUYỄN KIỀU MINH 23/07/1988 B1
108 NGUYỄN THỤY HOÀI MY 05/12/1987 B1
109 NGUYỄN VŨ NAM 04/04/2004 B2
110 NGUYỄN TRUNG NHẬT NAM 09/11/2001 B2
111 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 19/05/1988 B1
112 PHẠM THỊ KIM NGÂN 15/06/1986 B2
113 LÊ NGUYỄN HOÀNG NGHĨA 25/05/1995 C
114 VŨ THỊ HỒNG NGỌC 03/11/1987 B2
115 LƯU KẾ NGUYÊN 30/08/1987 B2
116 CAO NGUYÊN 28/09/2002 B2
117 PHAN ĐỨC NGUYÊN 01/01/1991 C
118 NGUYỄN LÊ THANH NHÀN 01/10/1999 B1
119 VÕ TRỌNG NHÂN 03/07/1998 B2
120 TRẦN THIỆN NHÂN 15/09/1995 B2
121 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 18/07/1997 B2
122 HUỲNH NGỌC NHÂN 21/08/1985 B2
123 NGUYỄN THANH VI NHÂN 09/11/1993 B2
124 TÔ MINH NHẬT 10/11/2002 B2
125 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 19/08/2001 B2
126 NAY HOÀI NHI 07/02/1997 B2
127 HUỲNH THANH NHIÊN 30/09/2000 C
128 THÁI KHÁNH NHƯ 06/12/1988 B2
129 ĐINH THỊ TUYẾT NHUNG 10/11/1992 B1
130 LÊ DUY NHẬT PHAN 11/06/1980 B2
131 TRẦN TẤN PHÁT 01/08/2002 B2
132 HUỲNH TRUNG PHÁT 07/03/1998 B2
133 MAI UY PHÁT 08/10/1982 B2
134 NGUYỄN HÙNG PHI 08/10/1977 C
135 ĐOÀN MINH PHONG 30/07/1986 B2
136 NGUYỄN THANH PHONG 10/10/1989 B2
137 LÊ HOÀI PHONG 08/04/1976 B1
138 LÊ TẤN PHÚC 05/09/1992 B2
139 NGUYỄN MINH PHỤNG 14/02/1986 C
140 NGUYỄN NGHĨA PHỤNG 30/07/1988 B2
141 DƯƠNG THỊ PHƯỚC 10/12/1982 B1
142 HÀ CÔNG PHƯƠNG 06/04/1973 B2
143 NGUYỄN ĐÔNG QUÂN 17/05/1995 B2
144 BÙI HOÀNG QUÂN 10/06/2004 B2
145 LÊ VĂN QUANG 20/09/1988 C
146 ĐÁI NGỌC QUÍ 01/01/1985 C
147 PHAN HƯNG QUỐC 28/09/1983 B2
148 BÙI THỊ PHÚ QUỐC 22/07/1982 B2
149 VŨ KIM QUY 29/09/1990 B2
150 LÊ ĐÌNH QUÝ 15/09/2003 B2
151 LÂM TRÚC QUỲNH 15/05/1990 B1
152 THẠCH RẾT 01/01/1973 C
153 NGUYỄN THANH SANG 02/04/1983 B2
154 NGUYỄN THÁI SƠN 10/10/1991 B2
155 TRẦN NGỌC SƠN 11/04/1996 B1
156 HUỲNH SONY 21/08/1993 B2
157 PHẠM DUY TÂM 27/04/1992 B2
158 TRƯƠNG THỊ BẢO TÂM 25/09/1976 B2
159 NGÔ MINH TÂM 01/01/1997 C
160 LỤC NGUYỄN THIÊN TÂN 10/05/2000 B2
161 TRẦN NHẬT TÂN 03/06/1999 B2
162 LÊ BÁ TẤN 16/08/1989 B2
163 KIM RẠCH THA 13/11/1995 C
164 NGUYỄN NGỌC THÁI 25/10/1979 B1
165 TRẦN THỊ THẮM 16/04/1985 B2
166 VÕ ĐÌNH THẮNG 10/11/1987 B2
167 HÀ VĂN THANH 25/08/1998 B2
168 LÊ QUỐC THANH 01/11/1992 B2
169 ĐẶNG VĂN THÀNH 20/01/1989 B2
170 NGUYỄN MINH THÀNH 18/11/2000 C
171 LÊ THÙY PHƯƠNG THẢO 08/05/1988 B1
172 TRẦN THẠCH THẢO 02/09/1995 B2
173 ĐOÀN THỊ THU THẢO 06/06/1992 B2
174 ĐỖ THỊ THU THẢO 20/08/1984 B1
175 HỒ THẢO 09/07/1991 B2
176 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC THỌ 05/11/2002 B2
177 ĐỖ MINH THUẦN 19/10/1994 B1
178 HÀ NGỌC THỨC 19/12/1992 B2
179 TRẦN XUÂN THỨC 13/12/1987 B2
180 TRƯƠNG THỊ THƯƠNG 01/10/1986 B2
181 PHÙNG HỮU THƯỜNG 30/06/1978 B2
182 HỒ THỊ KIM THÚY 20/12/1978 B1
183 LÊ CẨM THÚY 24/04/1983 B2
184 LÊ TRỌNG THỦY 04/09/1997 B2
185 HUỲNH LÂM THY 01/12/1992 B2
186 VŨ HOÀNG TIẾN 24/11/1999 B2
187 NGUYỄN NGỌC TÍN 18/12/1999 B2
188 PHẠM LÊ TOÀN 26/11/1988 B2
189 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 25/09/1995 B1
190 NGUYỄN KIỀU THU TRANG 26/11/1984 B1
191 ĐINH THIỆN TRÍ 15/10/1995 B2
192 HUỲNH THỊ MINH TRÚC 01/12/1999 B2
193 NGUYỄN THÀNH TRUNG 29/07/1991 B1
194 LÊ VĂN TƯ 24/12/1995 B2
195 LA QUỐC TUẤN 17/05/1978 C
196 LÊ ĐÌNH TUẤN 30/11/1987 B2
197 NGÔ HỮU THANH TÙNG 25/06/1997 B2
198 LÊ VĂN TÙNG 30/04/1992 B2
199 LÊ VĂN TƯƠI 07/08/1982 B2
200 ĐINH HOÀNG CẨM TUYỀN 22/06/1998 B2
201 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 07/02/1976 B2
202 NGUYỄN VĂN TỶ 06/10/1993 B2
203 TRỊNH THỊ TỐ UYÊN 10/08/1995 B2
204 TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 06/10/1987 B1
205 NGUYỄN NHẤT VI 12/06/1985 B2
206 BÙI XUÂN VIỆT 22/05/1993 B2
207 PHÙNG HOÀNG VIỆT 29/09/1989 C
208 TRẦN QUỐC VIỆT 15/01/1989 C
209 ĐINH NHẬT VŨ 23/07/1982 C
210 LÊ QUỐC VƯƠNG 22/11/1982 B2
211 NGUYỄN THỊ YẾN 16/07/1985 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây