DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 13/04/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 PHAN VĂN AN 22/04/1998 B2
2 LÊ THỊ VÂN ANH 28/09/1990 B2
3 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 07/09/1988 B2
4 NGUYỄN QUỐC BẢO 09/10/2004 B2
5 NGUYỄN HIẾU BÌNH 18/09/1987 B2
6 NGUYỄN VĂN CẢNH 15/02/1991 B1
7 LA VĂN CẢNH 06/04/1993 B2
8 LÊ THÀNH CÔNG 14/11/1995 C
9 PHAN VĂN CÔNG 11/01/1990 B2
10 NGUYỄN HUY CƯỜNG 09/01/1978 B2
11 NGUYỄN THÀNH DANH 18/01/2000 B2
12 TRƯƠNG THÀNH ĐẠT 19/04/1994 B2
13 TRƯƠNG THANH ĐIỀN 26/10/1987 B2
14 MẠNH THỊ NGỌC DIỆP 17/03/1995 B2
15 TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP 10/10/1991 B1
16 NGUYỄN LƯƠNG NGỌC DIỆU 05/09/2004 B2
17 NGUYỄN MINH ĐỨC 13/10/1997 C
18 HÀ ĐỨC 29/07/1991 B2
19 PHAN THỊ NGỌC DUNG 19/03/1992 B1
20 VÕ THỊ HẠNH DUNG 08/08/1994 B1
21 TRẦN XUÂN DŨNG 05/04/1978 B2
22 ĐỒNG XUÂN DUY 24/10/1990 B1
23 VÕ PHAN DUY 19/02/1990 B1
24 LÊ HOÀNG DUY 03/09/1996 C
25 HUỲNH NHẬT DUY 13/10/2002 C
26 PHẠM HẠNH DUY 06/02/1997 B1
27 TRẦN LONG HẢI 30/11/1994 B2
28 NGUYỄN THANH HẢI 15/05/1965 B1
29 VÕ VĂN HẢI 19/11/1994 B2
30 NGUYỄN VĂN HẢI 06/01/1966 B2
31 HUỲNH THANH HẢI 09/03/2001 C
32 VÕ VĂN HIẾU 15/09/1994 B2
33 LÊ NGỌC HIẾU 13/02/1987 C
34 TRẦN TRUNG HIẾU 06/06/2000 B2
35 NGUYỄN MINH HIẾU 25/08/1992 B2
36 NGUYỄN TRẦN PHI HỔ 19/09/1991 B2
37 NGUYỄN THÁI HÒA 03/11/1990 B2
38 ĐẶNG THỊ THÚY HÒA 04/02/1989 B1
39 PHẠM SỸ HÒA 16/08/1979 B2
40 NGUYỄN THỊ HÀI HÒA 22/11/1990 B1
41 TRẦN HUY HOÀNG 12/12/1997 B2
42 DƯ XUÂN HOÀNG 20/01/1978 B2
43 TRẦN THÁI HOÀNG 25/05/1995 B2
44 PHAN TĂNG ĐỖ HOÀNG 10/09/1997 B2
45 TRẦN MINH HỢP 30/01/1984 B1
46 TRƯƠNG VĂN HUỆ 02/01/1994 B2
47 VÕ TÁ HÙNG 25/03/2000 C
48 NGUYỄN PHI HÙNG 23/07/1996 B2
49 PHẠM ĐỖ NGỌC HÙNG 29/11/1996 B2
50 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 02/08/1993 B1
51 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 10/05/1990 B2
52 PHẠM LƯƠNG HUY 26/02/2000 B2
53 LÂM VĂN QUỐC HUY 03/09/1992 B2
54 NGUYỄN TRẦN KHẮC HUY 24/03/1993 B2
55 ĐẶNG THỊ HUYỀN 18/12/1999 B1
56 NGUYỄN HỮU KẾ 11/10/1988 B1
57 ĐINH VĂN KẾT 24/06/1994 C
58 PHẠM CHÍ KHANG 09/12/2002 B2
59 PHAN VŨ KHANH 17/05/1993 C
60 NGUYỄN TRÍ KHÁNH 26/08/1991 B2
61 PHẠM ĐĂNG KHOA 15/09/1986 B2
62 ĐINH CÔNG KIÊN 23/06/1990 C
63 TRẦN TUẤN KIỆT 12/02/1985 B2
64 NGUYỄN TÙNG LÂM 20/01/1991 C
65 PHẠM THỊ CẨM LỆ 26/09/1993 B1
66 THÂN DUY LINH 01/04/1996 B2
67 VŨ THỊ PHƯƠNG LINH 14/04/1996 B1
68 NGUYỄN VIẾT LỘC 01/01/1982 B2
69 ĐÀO THÀNH LONG 05/11/1998 B2
70 NGUYỄN TẤN LY 08/10/1985 C
71 NGUYỄN THỊ MAI 17/05/1990 B1
72 HOÀNG XUÂN MÃI 15/08/1993 B2
73 NGUYỄN HOÀNG MINH 24/04/1993 C
74 PHAN QUANG MINH 18/02/2002 C
75 TRƯƠNG HOÀI MINH 16/05/1990 B2
76 TRẦN NGUYỄN QUANG MINH 05/09/1999 B2
77 LÝ HIỀN MINH 02/11/1982 B2
78 NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH 08/08/1996 B1
79 NGUYỄN THỊ LY NA 23/03/1992 B1
80 NGUYỄN VĂN NAM 16/08/1993 B2
81 ĐOÀN PHƯƠNG NAM 20/07/1996 B2
82 NGUYỄN THÀNH NAM 31/12/1997 C
83 LÊ THỊ NGA 01/01/1984 B2
84 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGÂN 30/01/1995 B2
85 ĐÀO XUÂN NGHĨA 20/09/2000 C
86 HỒ THÚY NGỌC 24/04/2003 B2
87 TRẦN CẨM NGUYÊN 28/02/1992 B1
88 NGUYỄN HOÀNG NHẠC 24/07/1990 C
89 TRẦN HUỲNH THÚY NHÀN 13/01/1990 B2
90 PHAN NGUYỄN MINH NHẬT 15/10/1990 B2
91 NGUYỄN HỒNG NGỌC NHI 04/03/1999 B1
92 TRẦN THỊ YẾN NHI 01/03/1991 B2
93 TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ 21/05/1999 B1
94 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 10/03/1990 B2
95 NGUYỄN MINH NHỰT 18/10/1992 B2
96 VÕ ĐẠI NƯƠNG 29/06/1982 B1
97 TRẦN NHƯ PHÁT 24/01/1985 B2
98 VÕ TẤN PHÁT 20/04/1994 C
99 LƯU ĐỨC PHÁT 03/12/1997 B2
100 LÊ ANH PHÁT 15/10/2004 B2
101 NGUYỄN VĂN PHÚ 06/11/1990 B2
102 LÊ PHÚC 09/06/2001 C
103 LÂM THIÊN PHÚC 12/04/2000 C
104 NGUYỄN THIÊN PHÚC 16/06/1994 B2
105 ĐỖ NHƯ PHƯƠNG 05/08/1993 B1
106 NGÔ THỊ MINH PHƯỢNG 27/04/1993 B1
107 NGUYỄN NHẬT QUANG 27/04/1989 B2
108 TRẦN VĂN QUANG 26/10/1995 B2
109 ĐẶNG THẾ QUYÊN 24/10/2002 B1
110 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 27/07/2002 B2
111 PHAN VĂN SANG 10/07/1990 B2
112 LÝ TẤN SANG 23/02/2004 B2
113 NGUYỄN THỊ HẢI SINH 25/05/1991 B1
114 NGUYỄN HOÀNG SƠN 16/08/1994 B2
115 TRẦN SỸ 23/07/1993 B2
116 TRỊNH ĐỒNG TÂM 19/04/1992 B2
117 VŨ ĐỨC TÂM 11/11/1995 B2
118 NGUYỄN MINH TÂN 13/08/1998 B2
119 NGUYỄN HUỲNH TÂN 01/02/1996 B2
120 TRẦN PHÚ TÂN 20/02/2002 B2
121 HUỲNH THANH TÂN 05/10/2000 B2
122 NGUYỄN MINH TÂN 10/03/1992 C
123 NGUYỄN KIẾN TÁNH 21/07/1992 C
124 NGUYỄN HOÀNG THÁI 22/11/1993 B1
125 TRẦN THỊ HỒNG THẮM 02/04/1986 B2
126 PHẠM THỊ THANH 31/05/1990 B1
127 PHẠM ĐĂNG THANH 15/05/1989 B2
128 VƯƠNG PHÁT THÀNH 02/09/1994 B2
129 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH 19/03/1994 B1
130 NGUYỄN MINH THÀNH 26/05/2004 B2
131 NGUYỄN XUÂN THAO 17/10/1987 B2
132 LÊ THANH THẢO 21/02/1994 B2
133 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 03/01/1991 B2
134 NGUYỄN VŨ THẠCH THẢO 07/03/2002 B1
135 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 30/10/1985 B2
136 TRẦN THU THẢO 02/09/2001 B2
137 HÀ THỊ THÊU 30/11/1993 B2
138 TRẦN PHẠM QUANG THỊNH 11/01/1990 B2
139 DIỆP GIA THỊNH 04/01/2002 B2
140 TRẦN KHẮC THỊNH 01/05/1990 B2
141 HỒNG VĂN THỌ 23/04/1993 B2
142 LÝ THỊ KIM THOA 15/07/1987 B1
143 ĐOÀN THỊ DIỄM THU 20/06/1995 B2
144 TRẦN THANH THƯ 14/11/1977 B2
145 VÕ NGỌC MINH THƯ 20/01/2002 B1
146 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 01/03/1997 B2
147 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 12/05/1990 B1
148 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 05/05/1996 B1
149 NGUYỄN THỊ THANH THÙY 10/03/1991 B1
150 ĐẶNG THỊ HÒA THUYÊN 10/10/1989 B1
151 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 19/02/1983 B2
152 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 12/09/1998 B1
153 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 18/04/1993 B1
154 NGUYỄN VIỆT TIẾN 28/02/1997 B2
155 ĐỖ KHẮC TIỆP 15/04/1988 B2
156 PHẠM UYÊN MINH TRÂM 01/01/2002 B1
157 TRẦN QUẾ TRÂN 12/02/1984 B1
158 NGÔ ĐỨC QUỲNH TRANG 10/07/1981 B1
159 PHẠM THỊ TRANG 24/01/1989 B1
160 NGUYỄN THỊ UYÊN TRANG 26/09/1990 B2
161 NGÔ THỤY THÙY TRANG 31/07/1993 B1
162 NGUYỄN LƯƠNG TRÍ 19/10/1975 B2
163 NGUYỄN MINH TRÍ 19/07/1993 B2
164 LÊ MINH TRÍ 03/12/1991 B2
165 LÊ TRUNG KHÁNH TRIẾT 08/10/1999 B2
166 LÊ THỊ TÚ TRINH 09/01/1999 B1
167 TRẦN DUY TRINH 01/01/1972 B2
168 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 09/08/1993 C
169 NGUYỄN HỮU TRUNG 23/09/1992 B2
170 TRẦN CHÍ TRUNG 27/10/1998 C
171 HOÀNG MINH TRUNG 14/11/1994 B1
172 NGÔ QUANG TRƯỜNG 22/12/2002 B2
173 TRẦN THANH TÚ 21/07/2004 B2
174 NGUYỄN THANH TUẤN 12/10/1973 B1
175 VÕ THỊ THỦY TUYÊN 11/10/1992 B2
176 CAO THỊ ÚT 05/05/1987 B1
177 ĐẶNG THỊ THÙY VÂN 25/03/1988 B1
178 TRẦN HỮU KHÁNH VĂN 09/06/1995 B1
179 ĐOÀN NGỌC VINH 04/07/1993 B2
180 LÊ QUANG VINH 19/02/1991 B2
181 TRƯƠNG THANH VŨ 12/03/1993 C
182 TRẦN THỊ TRÚC XINH 18/10/2003 B1
183 PHAN THỊ HỒNG XINH 19/08/1992 B1
184 NGUYỄN HOÀNG MỸ Ý 29/11/2004 B1
185 NGUYỄN PHƯỢNG YẾN 31/08/1988 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây