DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 12/08/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 HỒ THIÊN ÂN 07/11/1994 B1
2 NGUYỄN ÁI ÂN 27/10/1993 C
3 LÊ TUẤN ANH 28/02/1996 C
4 NGUYỄN TAM NGỌC BẢO 05/03/1993 B2
5 HỒ QUỐC BẢO 25/08/1994 B2
6 HỒ ĐẮC QUANG BÌNH 01/01/1996 B2
7 TRẦN QUỐC BỔN 15/10/1994 B2
8 HUỲNH THẾ CHÂU 01/04/1994 B2
9 SỬ VĂN CHÂU 01/01/1985 B2
10 TRẦN THỊ CHINH 10/05/1991 B2
11 HUỲNH NGỌC CÔNG 10/06/1990 B2
12 HUỲNH QUỐC CƯƠNG 30/01/1994 C
13 NGUYỄN HỮU CƯƠNG 10/12/1988 C
14 MAI VĂN CƯỜNG 01/01/1984 C
15 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 22/08/1986 B2
16 HUỲNH MẠNH CƯỜNG 28/12/1986 B2
17 LÊ BÁ CƯỜNG 30/08/1993 B2
18 HUỲNH THANH ĐẮC 01/01/1990 B2
19 NGUYỄN DUY DANH 01/01/1997 B2
20 PHẠM TUẤN ĐẠT 15/01/1998 B2
21 PHAN VĂN DỆN 01/01/1987 B2
22 LÊ THANH BẢO DI 05/11/2000 B2
23 VÕ THỊ THANH DIỄM 26/06/1989 B2
24 LƯƠNG CÔNG ĐOÀN 29/07/1989 B2
25 PHẠM NGỌC DỰ 01/01/1986 C
26 NGUYỄN QUỐC DŨNG 10/01/1992 B2
27 NGUYỄN VĂN GẠO 04/06/1996 C
28 NGUYỄN HỒNG GIANG 18/08/1985 B1
29 LÊ MINH GIANG 28/03/1985 B2
30 NGUYỄN HỒNG HẢI 10/07/1988 B2
31 NGUYỄN VŨ HẢO 13/02/1991 C
32 VŨ THANH HẢO 14/11/1983 B2
33 NGUYỄN THỊ THÁI HIỀN 23/09/1987 B2
34 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 12/04/1994 B1
35 MÃ NGỌC HIỀN 13/01/1988 B1
36 ĐÀO TRUNG HIẾU 25/04/1991 C
37 VÕ CÔNG HIẾU 30/09/2002 B2
38 LÊ TRUNG HIẾU 27/09/1983 C
39 PHAN THỊ ÁI HOA 14/07/1979 B1
40 ĐINH XUÂN HÒA 03/03/1976 B2
41 ĐỖ DUY HOÀNG 02/02/1997 C
42 TRẦN THÀNH HỒNG 07/02/1995 C
43 NGUYỄN DUY HÙNG 02/03/1994 B2
44 NGUYỄN MẠNH HÙNG 25/07/1977 B2
45 BÙI QUANG HƯNG 16/09/1996 B2
46 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG 19/12/2000 B1
47 ĐỖ HUY 18/10/1987 B2
48 TRẦN HOÀNG KHANG 02/03/1998 B2
49 TRƯƠNG VĨNH KHANG 09/04/1999 B1
50 LÊ GIA KHANG 14/03/2002 B2
51 NGUYỄN TUẤN KHANH 03/03/2001 C
52 MAI NGUYỄN ANH KHOA 28/09/1997 B2
53 LÊ DUY KHOA 19/12/1985 B2
54 PHẠM ANH KIỆT 02/01/1995 B2
55 NGUYỄN THỊ LAN 30/10/1985 B1
56 NGUYỄN TRẦN THANH LỊCH 05/03/1989 B2
57 HOÀNG THỊ LIÊN 13/03/1981 B1
58 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 09/01/1993 B2
59 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 01/12/1996 B2
60 NGUYỄN THẢO LOAN 14/03/1989 B2
61 NGUYỄN HỮU LỘC 10/08/1990 C
62 NGUYỄN PHÚ LỘC 15/08/1999 B2
63 LÊ PHÚC LỘC 22/05/1994 B2
64 PHẠM THÀNH LỘC 28/12/1986 C
65 TCHEN ĐƯỜNG LONG 20/03/1991 B2
66 NGUYỄN HOÀNG LONG 11/10/1976 B2
67 NGUYỄN PHƯƠNG NHẬT LONG 29/09/2000 B2
68 NGUYỄN HOÀNG LONG 26/11/1994 B2
69 TRẦN NGỌC LUÂN 18/09/1994 B2
70 NGUYỄN TẤN LỰC 25/06/1990 B2
71 PHAN HOÀNG MẠNH 26/05/1995 B2
72 LÊ THỊ CHÂU MINH 14/06/1981 B1
73 PHAN VĂN MINH 13/02/1979 B2
74 NGUYỄN HIỀN MINH 07/10/1970 B2
75 NGUYỄN XUÂN MINH 16/08/1985 B2
76 NGUYỄN PHÚ MINH 20/10/1988 B2
77 HÀ QUỐC MINH 29/08/1994 C
78 PHẠM THỊ KIỀU MY 19/03/1992 B2
79 PHẠM HUỲNH THỊ TRÀ NA 10/12/1992 B1
80 PHAN THANH NAM 19/10/1993 B2
81 TRẦN THỊ NGA 06/09/1991 B1
82 BÙI VĂN NGÂN 07/06/1990 B2
83 LÊ THANH NGHỊ 21/02/1990 B2
84 HUỲNH VĂN NGHỊ 02/08/1993 B2
85 PHAN TRỌNG NGHĨA 23/11/2000 C
86 HÀN NGUYÊN 08/04/1996 B1
87 TRỊNH BỬU NGUYÊN 16/01/1986 B2
88 QUÁCH TIẾN NHÃ 15/08/1989 B2
89 NGUYỄN VĂN NHÂN 31/05/2000 C
90 LÊ HUỲNH NHƯ 02/10/1999 B2
91 HỒ VĂN PHỆ 01/01/1994 B2
92 VÕ HỒNG PHONG 13/12/1990 B2
93 NGUYỄN XUÂN PHÚC 24/11/2003 B2
94 NGUYỄN NGỌC PHƯỚC 01/01/1991 B2
95 NGUYỄN HUY PHƯƠNG 27/05/1963 B1
96 LÊ VĂN QUÂN 19/09/1987 B2
97 TRỊNH ĐỨC QUÝ 19/01/1992 B2
98 THIỀU HUY QUÝ 20/08/1992 C
99 MAI THANH SANG 28/01/1989 C
100 VÕ THỊ SANG 30/09/1984 B1
101 HUỲNH SƠN 08/11/1982 B2
102 NINH TRUNG SƠN 27/07/1983 B2
103 HUỲNH MINH SỰ 19/01/1996 B2
104 NGUYỄN THANH TÂM 06/01/1998 C
105 LÝ MINH TÂN 03/03/1998 C
106 NGUYỄN MINH THẠCH 03/07/1997 B2
107 TRẦN HOÀNG THẠCH 01/03/2001 C
108 NGUYỄN MẠNH QUỐC THÁI 13/06/1989 C
109 PHAN TRUNG THÁI 01/07/1969 B2
110 PHẠM NAM THẮNG 04/05/1975 B2
111 BÙI NGỌC THANH 12/04/2004 B2
112 NGUYỄN TẤN THÀNH 01/01/1987 B2
113 TRẦN HẢI THÀNH 08/03/1999 B2
114 VŨ THỊ THẢO 01/01/1995 B2
115 BÙI VĂN THIỆN 07/03/1990 C
116 NGUYỄN THỊ THỊNH 06/06/1985 B1
117 TRẦN ĐỖ HOÀNG THƠ 04/05/2003 B2
118 NGÔ ANH THƠ 29/09/1995 B2
119 NGUYỄN HỮU THỌ 14/04/1986 B2
120 TRÌNH NGUYỄN MINH THÔNG 14/12/1992 B2
121 ĐỖ THỊ ANH THƯ 16/09/1995 B2
122 HÀ THỊ THANH THÚY 06/01/1992 B2
123 PHẠM THỊ THÚY 01/01/1982 B2
124 NGUYỄN HỮU THỤY 25/07/1985 B2
125 ĐẠI NGỌC THUYỀN 18/08/1995 B2
126 TRẦN HỮU TIẾN 24/07/2000 B2
127 NGUYỄN VĂN TIỀN 01/01/1974 B2
128 LÊ TRUNG TÍN 14/10/1992 B2
129 NGUYỄN BÁCH TONG 27/02/1995 B2
130 LÊ NGỌC TRÂM 01/07/2003 B2
131 BÙI THỊ NGỌC TRĂM 24/01/1998 B2
132 ĐỖ THỊ NHÃ TRÂN 10/10/1994 B2
133 PHẠM HOÀI TRÂN 25/03/2003 B1
134 NGUYỄN QUÁCH THỜI TRANG 21/10/1997 B1
135 TRẦN NGUYỄN QUANG TRÍ 01/10/2000 B2
136 MAI THỊ THANH TRÚC 29/03/1996 B2
137 HUỲNH THANH TRÚC 04/03/2003 B2
138 PHẠM VĂN TRƯỜNG 17/03/1988 C
139 ĐỖ HỮU TRƯỜNG 10/12/1999 B2
140 NGUYỄN HỮU ANH TUẤN 16/02/1993 C
141 LÊ THANH TUẤN 23/09/1983 C
142 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT 14/10/1993 B1
143 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN 21/02/1993 B1
144 VÕ VĂN VĨ 27/08/2000 C
145 NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN 09/11/1996 B2
146 HUỲNH TẤN VIỆT 31/07/2000 B2
147 MAI NGỌC ĐỨC VINH 28/06/1991 C
148 TRẦN NGUYỄN HIỂN VINH 27/11/1989 C