DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 12/01/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 TRẦN NGUYÊN AN 28/02/1994 B1
2 PHẠM THỊ KIM ANH 20/07/1984 B2
3 NGUYỄN TẤN ANH 03/02/1987 C
4 TRỊNH DUY ANH 19/11/1994 B2
5 LÂM THỊ NGỌC ÁNH 16/01/1996 B2
6 TRẦN XUÂN BẮC 27/01/1994 B2
7 CAO THANH BÌNH 28/08/1993 C
8 HUỲNH HỮU HẢI BÌNH 19/10/1979 B2
9 LƯỜNG A CẨU 12/12/1994 B2
10 TRƯƠNG VIỆT CHÂU 12/09/1995 B2
11 PHẠM XUÂN CHIẾN 16/10/1992 B2
12 LƯƠNG HOÀI CHIỂU 06/01/1980 B2
13 VŨ VĂN CHƯƠNG 05/09/1989 B2
14 LƯƠNG THÀNH CÔNG 13/09/2000 B2
15 NGUYỄN CHÍ CÔNG 10/03/1989 B2
16 BANG QUỐC CƯỜNG 16/05/1981 B2
17 VI VĂN CƯỜNG 11/10/1994 B2
18 PHAN THỊ TRANG ĐÀI 15/04/1982 B2
19 HUỲNH TẤN ĐẠI 30/12/1991 B2
20 NGUYỄN VĂN ĐẠI 27/09/1994 B2
21 NGUYỄN THỤY NHÃ ĐAN 15/12/2000 B2
22 NGUYỄN THÀNH DANH 01/03/1986 B2
23 PHẠM THỊ ANH ĐÀO 17/12/1991 B2
24 TRƯƠNG CÔNG ĐẠT 17/06/1999 C
25 LÊ THÀNH ĐẠT 05/08/1994 B2
26 NGUYỄN MINH ĐIỂM 16/05/1979 B2
27 TRẦN MINH ĐON 06/01/1994 C
28 NGUYỄN NGỌC ĐÔNG 18/10/1982 B2
29 TRẦN VĂN DỰ 03/03/1991 B2
30 NGUYỄN LÂM HỒNG ĐỨC 01/07/1993 B1
31 LÊ MINH ĐỨC 02/01/1998 B2
32 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 02/08/1981 B1
33 LÊ VĂN DŨNG 30/06/2000 C
34 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 26/05/1985 B2
35 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 31/12/1988 B2
36 PHẠM MINH DŨNG 16/09/1998 B2
37 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 29/03/1982 B2
38 BÙI THỊ THANH HẢI 02/10/1989 B2
39 PHẠM CÔNG MINH HẢI 23/05/1982 C
40 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 20/06/1986 B2
41 PHẠM NHẬT HÀO 22/05/2001 C
42 PHÙNG CHẤN HÀO 17/08/2002 B2
43 NGUYỄN TIẾN HÀO 07/10/1999 B2
44 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/10/1987 B1
45 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 13/09/1985 B1
46 PHAN CHÍ HIẾU 01/01/1995 C
47 PHẠM VĂN HIẾU 20/05/1990 B2
48 PHẠM THỊ HOAN 08/03/1973 B1
49 LÊ MINH VIỆT HOÀNG 05/06/2002 B2
50 NGUYỄN VĂN HOÀNG 01/01/1973 B2
51 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 04/09/2003 B2
52 LA THỊ ÁNH HỒNG 25/11/1985 B1
53 TRẦN VĂN HƯNG 11/02/1992 C
54 TRẦN THẾ HƯNG 18/07/1988 B2
55 NGUYỄN VIỆT HƯƠNG 21/10/1991 B2
56 HỒNG TRỊNH MAI HƯƠNG 02/10/1989 B1
57 TRƯƠNG QUỐC HUY 14/02/2003 B1
58 NGUYỄN XUÂN HUY 19/05/1985 B2
59 NGUYỄN QUANG HUY 30/08/2002 B2
60 LÊ ĐÌNH HUY 28/09/1985 B2
61 MAI HỮU HUY 02/09/1991 B2
62 NGUYỄN NGỌC DUY KHANG 08/01/1987 B2
63 PHẠM HUY KHANG 05/04/2000 B2
64 NGUYỄN CẢNH KHÁNH 10/05/1994 B2
65 LÊ BẢO KHÁNH 22/05/1992 C
66 TRƯƠNG NHÃ KHOA 21/12/1988 B2
67 NGUYỄN ANH KHOA 06/05/1995 B2
68 BÙI LƯƠNG KHÓA 09/10/1989 C
69 NGUYỄN ANH KHÔI 17/05/2004 B2
70 VŨ ĐỨC KHƯƠNG 14/09/1983 B2
71 ĐỖ ANH KIỆT 12/08/1985 B2
72 TÔ QUỐC KIỆT 24/01/2001 C
73 PHÙNG CHẤN KIỆT 27/05/2004 B2
74 QUÁCH HƯNG LẬP 17/11/1996 B2
75 CHÂU NGỌC NGÂN LINH 07/03/2001 B1
76 NGUYỄN HẢI LINH 28/06/1994 B2
77 TRẦN ĐẮC HOÀNG LINH 15/04/1994 B2
78 PHẠM THỊ HÀ LINH 14/07/1976 B1
79 TRẦN THỊ THÚY LOAN 01/01/1985 B2
80 BÙI XUÂN LỘC 24/03/1989 B2
81 NGUYỄN VĂN LỢI 18/03/2000 C
82 ĐẶNG QUANG LUẬT 10/10/1991 B2
83 LÊ DƯƠNG LỰC 29/06/1999 C
84 TRẦN THỊ TRÚC LY 25/07/1982 B1
85 VĂN THỊ ÁI MIÊN 06/01/1996 B2
86 NGUYỄN VĂN MINH 01/10/1981 C
87 PHÙNG ĐỨC MINH 18/08/2000 C
88 PHẠM HUỲNH ÁI MỸ 20/11/1991 B2
89 NGUYỄN HƯNG NAM 29/09/1994 B1
90 TRẦN HOÀI NAM 05/02/1987 B1
91 LÊ QUỐC NAM 12/08/1992 B2
92 PHẠM VĂN NAM 01/04/1968 B2
93 TRẦN SƠN NAM 26/02/1994 B2
94 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 22/05/1991 B2
95 CAO TOÀN NĂNG 19/10/1990 C
96 TRẦN THỊ NGỌC NGÀ 10/04/1997 B2
97 VĂN THỊ KIỀU NGÂN 01/05/1986 B1
98 MAI TRỌNG NGHĨA 04/11/1992 B2
99 NGUYỄN THỊ XUÂN NGỌC 29/09/1984 B2
100 THÁI TÙNG NGUYÊN 08/03/1988 B2
101 NGUYỄN LƯƠNG NHÂN 18/09/1997 B2
102 PHẠM VĂN NHIỀU 07/02/2000 B2
103 VŨ THỊ NHUNG 30/10/1989 B1
104 THẠCH PHẬN 29/12/1998 C
105 PHAN DUY PHÁT 28/08/1988 B2
106 CHÂU NHUẬN PHÁT 25/11/1992 B2
107 ĐẶNG TRÍ PHONG 20/01/1985 B1
108 PHẠM HOÀNG PHÚ 18/02/1989 B1
109 NGUYỄN NGỌC HỒNG PHÚC 27/09/1990 B1
110 TRẦN HỮU PHÚC 03/01/1997 B2
111 TRẦN CHÍ PHƯƠNG 19/10/1995 B2
112 ĐINH VĂN HẢI PHƯƠNG 27/06/1988 B2
113 ĐỖ ANH PHƯƠNG 30/04/1987 B2
114 LÂM MỸ PHƯỢNG 09/04/1989 B2
115 TRẦN LÊ MINH QUÂN 10/11/1992 B2
116 LÊ THANH QUÂN 01/01/1977 C
117 NGUYỄN VĂN QUÂN 01/01/1993 B2
118 HOÀNG THỊ QUYÊN 28/12/1984 B1
119 PHẠM ĐỨC SÂM 12/01/2001 B2
120 NGUYỄN THỊ SÂM 06/02/1992 B1
121 NGUYỄN VĂN SANG 07/03/1999 B2
122 CAO THỊ GIANG SANG 16/06/1991 B1
123 TRẦN VĂN SÁNG 10/07/1990 B2
124 PHẠM ĐÌNH SƠN 03/04/1976 B2
125 PHẠM THÁI SƠN 27/01/1983 B2
126 NGUYỄN MINH SƠN 01/11/1983 C
127 TRẦN VIẾT TÀI 29/03/1986 B2
128 NGUYỄN PHẠM DUY TÀI 19/09/2001 B2
129 NGUYỄN THỊ TÂM 10/12/1995 B2
130 TRẦN HỮU TÂM 20/04/1992 B2
131 KHUẤT DZUY TÂN 02/05/1997 B2
132 PHẠM NGỌC TÂY 26/09/1997 B1
133 LÊ VĂN THANH 20/05/2001 C
134 THÁI THỊ XUÂN THANH 02/07/1989 B2
135 PHẠM THỊ THANH THẢO 11/02/1987 B2
136 NGUYỄN HÀ THANH THẢO 23/01/1988 B1
137 PHAN KIM THO 13/03/1980 C
138 PHẠM TRƯỜNG THỌ 01/11/1983 B2
139 NGUYỄN QUANG THÔNG 08/03/1984 C
140 ĐINH TUYẾT ANH THƯ 10/03/1994 B2
141 NGÔ VĂN THUẬN 01/01/1980 C
142 VŨ XUÂN THUẬN 25/10/1984 B2
143 TRẦN THỊ THANH THỦY 09/12/1993 B2
144 NGUYỄN QUÂN THỤY 16/10/1993 B2
145 QUAN MỸ THY 24/06/1993 B2
146 MAI THỊ THỦY TIÊN 22/12/1998 B1
147 PHẠM DUY TIẾN 04/08/1991 B2
148 BÙI ANH TIẾN 25/02/2004 B2
149 PHẠM MINH TIẾN 21/12/1995 B2
150 TRẦN ANH TIẾN 06/01/1988 B2
151 ĐẶNG VĂN TÍN 12/06/1994 C
152 LÊ TRƯƠNG TÍN 18/05/1999 B1
153 NGUYỄN HỮU TOÀN 15/07/1984 B2
154 VŨ VĂN TOÀN 05/10/1986 B2
155 NGUYỄN HOÀNG TOL 28/11/2000 C
156 NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 15/06/1994 B1
157 NGUYỄN THỊ TRANG 03/11/1990 B1
158 THỚI VĂN TRI 08/12/1992 B2
159 NGUYỄN CÔNG TRIẾT 06/02/1965 B2
160 LƯƠNG VÕ THIÊN TRIỀU 01/11/2002 B2
161 NGUYỄN THỊ TRINH 01/01/1984 B1
162 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 05/04/1988 B2
163 NGUYỄN BẠCH TRÚC 18/07/1984 B2
164 NGUYỄN HỮU TRUNG 13/08/1984 B2
165 NGUYỄN ĐỨC TRUYỆN 20/04/1994 C
166 LÊ VĂN TÚ 11/11/1988 B2
167 THÁI ANH TUẤN 03/05/1979 B2
168 VÕ ANH TUẤN 23/04/1992 B2
169 PHẠM VĂN TƯỞNG 12/06/1999 B1
170 LÊ VĂN VÀNG 10/05/1993 C
171 LƯU QUỐC VĨ 08/06/1981 B2
172 VÕ MINH VIẾT 08/12/1990 B2
173 NGUYỄN QUỐC VINH 10/01/1993 B2
174 HOÀNG HỮU VINH 25/11/1979 B2
175 NGUYỄN TẤN VINH 28/04/1997 C
176 CUNG XƯƠNG LÊ VŨ 07/08/1987 B1
177 LÊ PHONG VỦ 22/04/1996 C
178 ĐẶNG HÙNG VỸ 31/03/1995 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây