DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 12/10/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 TRẦN THỊ NGỌC ÁI 20/03/1991 B1
2 LÊ TRƯỜNG AN 12/05/1994 B2
3 PHẠM HÀ HUỲNH AN 20/11/2002 B2
4 ÂU THỊ XUÂN AN 29/10/1986 B1
5 NGUYỄN THI ÂN 18/01/2001 B1
6 NGUYỄN NGỌC ANH 02/01/1996 B2
7 NGUYỄN HOÀNG ANH 26/10/1993 B1
8 TRẦN DUY ANH 18/02/2001 B1
9 ĐẶNG MAI ANH 16/03/1992 B1
10 HỒ VĂN ÂU 22/11/1992 C
11 LÊ QUỐC BẢO 01/01/1995 C
12 DIỆU NGỌC BẢO 23/02/1997 B2
13 TRẦN TRUNG BẢO 10/10/1998 B2
14 LƯƠNG CHÍ BẢO 25/08/2003 B2
15 LÊ NGỌC BẢO 06/03/1992 B2
16 NGUYỄN HUY BÌNH 04/12/1989 B2
17 ĐẶNG THANH BÌNH 19/08/2001 B2
18 NGUYỄN VĂN BƯỜM 15/04/1996 B2
19 NGUYỄN MINH CHÂU 15/07/1985 B2
20 TRẦN KHÁNH CHÂU 20/05/1979 B2
21 TRẦN HUỆ CHI 20/11/1993 B2
22 PHẠM ĐÌNH CHIẾN 19/06/1973 C
23 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 28/01/2000 B2
24 TÔ VĂN CHƯỞNG 01/02/1991 B2
25 PHAN HẢI CƠ 21/12/1996 B2
26 VÕ XUÂN CƯỜNG 25/05/2001 B2
27 TRỊNH MẠNH CƯỜNG 10/02/1985 B1
28 TRẦN QUỐC CƯỜNG 15/10/1996 B1
29 NGUYỄN XUÂN ĐÁNG 02/01/1990 C
30 VŨ MINH ĐĂNG 28/10/1984 B2
31 NGUYỄN BÁ ĐẶNG 10/07/1986 B2
32 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 23/12/2003 B1
33 DOÃN QUỐC ĐẠT 10/03/2001 B2
34 TRẦN TRỌNG ĐẠT 24/09/1996 B2
35 LÀY TÁC DẨU 17/10/1997 B2
36 TÔ VĂN ĐỆ 01/07/1984 C
37 LÊ THỊ Ý DOAN 28/06/1999 B1
38 HỒ TIẾN DOANH 11/12/2000 B2
39 DƯƠNG TRIỆU ĐẠI ĐỨC 29/12/1999 C
40 TRẦN TRỌNG ĐỨC 05/11/2003 B1
41 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG 04/10/1989 B2
42 VÕ VĂN DŨNG 25/05/1968 B2
43 ĐẶNG HẢI ĐƯỜNG 01/04/1980 B2
44 NGUYỄN HOÀNG DUY 09/04/1996 B2
45 NGUYỄN THỊ THU DUYÊN 19/11/2002 B2
46 NGUYỄN THỊ HỮU DUYÊN 02/01/1982 B1
47 TRƯƠNG VĂN TUẤN EM 12/02/1990 C
48 HOÀNG HIẾU GIANG 03/11/1979 B1
49 NGUYỄN THỊ GIANG 06/04/1993 B2
50 LIÊU TRƯỜNG GIANG 01/09/1991 B2
51 NGUYỄN MAI HÀ 02/09/1995 B1
52 PHÙNG QUÝ HẢI 03/02/1985 C
53 LÊ THANH HẢI 18/05/1965 B2
54 NGUYỄN THU HẢI 02/04/1991 B2
55 TRẦN VĂN HẢI 19/03/1997 B2
56 LÊ MINH HẢI 15/09/1992 B2
57 ĐOÀN MINH HẢI 05/08/1993 B2
58 KHA HOÀNG THANH HẢI 12/04/1991 B1
59 NGUYỄN THỊ KIỀU HÂN 24/08/2000 B2
60 THÁI NGUYỆT HẰNG 04/08/1993 B1
61 HỒ TRUNG HẬU 29/05/1982 B2
62 NGUYỄN NGỌC HIỆP 04/01/2002 C
63 ĐOÀN VĂN HIẾU 02/10/1995 B2
64 LÊ VĂN HIẾU 04/03/1979 B2
65 PHẠM HUY HIỆU 19/02/1993 B2
66 NGUYỄN THỊ HÓA 10/10/1993 B1
67 NGUYỄN ĐỨC HÒA 14/12/1993 B2
68 LÊ THANH HÒA 15/03/1983 B2
69 NGUYỄN PHẠM TẤN HÒA 12/04/1994 B2
70 NGUYỄN MINH HÒA 22/11/1994 B2
71 NGUYỄN CÔNG HOÀNG 20/12/1989 B2
72 NGUYỄN TRẦN MINH HOÀNG 23/02/1992 B2
73 LIÊU MINH HOÀNG 16/04/1990 B2
74 ĐỖ NHƯ HOÀNG 05/10/1988 B2
75 PHẠM NGUYỄN HUY HOÀNG 26/02/1994 B2
76 TRỊNH MINH HOÀNG 26/01/1993 B2
77 LÊ QUANG HÙNG 28/06/1985 B2
78 KIM QUỐC HÙNG 01/01/1998 B2
79 PHAN VĂN HÙNG 22/07/2002 B2
80 NGUYỄN TRẦN HOÀNG HƯNG 27/09/1992 B2
81 CAO TRỌNG HƯNG 17/05/2002 B2
82 LÊ HỮU HƯNG 29/01/2004 B2
83 DƯƠNG TẤN HƯNG 25/08/1994 B2
84 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 27/03/1992 B1
85 TRẦN THỊ NGUYÊN HƯƠNG 11/11/1995 B1
86 TRẦN KHÁNH HUY 08/01/2002 B2
87 TRẦN NHẬT HUY 13/04/1988 B1
88 NGUYỄN THANH HUY 26/04/1972 B2
89 HỒ NHỰT HUY 26/01/1997 C
90 VĂN TÂN KHẢI 02/03/2003 B2
91 ĐÀM QUANG KHẢI 22/11/2003 B1
92 PHẠM VĂN KHANG 25/12/1997 B2
93 LIỄU HOÀNG KHANG 10/01/2002 B2
94 NGUYỄN THỊ NHƯ KHANH 19/11/1992 B2
95 NGUYỄN NHƯ KHÁNH 02/09/2002 B2
96 NGUYỄN MINH KHÁNH 04/07/1997 B2
97 TRẦN ĐĂNG KHOA 04/12/1994 B2
98 NGUYỄN TUẤN KHÔI 15/08/2004 B2
99 LÊ ANH KIỆT 03/10/2001 B2
100 THIỀU GIA KIỆT 05/09/2004 B1
101 ĐẶNG VĂN LẠC 22/02/1990 B2
102 VÕ NGỌC QUẾ LAM 18/03/1995 B1
103 CHU HUỲNH LÂM 24/12/1981 B2
104 NHAN THỊ HOÀNG LAN 23/07/1988 B2
105 LÊ THỊ HỒNG LAN 19/07/1988 B1
106 ĐINH PHƯỚC BẢO LÂN 29/07/1989 C
107 LÊ HÙNG LINH 18/11/1994 B2
108 LÊ HOÀNG TRÚC LINH 05/02/1992 C
109 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 26/12/1986 B2
110 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 10/11/1983 B1
111 LÊ TẤN LỘC 11/03/1996 B1
112 NGUYỄN HOÀNG LỢI 16/03/2003 B2
113 LÊ THÀNH LONG 15/02/1998 C
114 NGUYỄN HỮU LUÂN 22/02/2001 B2
115 TRẦN THANH LƯỢNG 28/10/2000 C
116 PHẠM MINH LÝ 01/01/1987 B2
117 NGUYỄN ĐÌNH CÁT MINH 17/01/2000 B2
118 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH 05/11/1996 B2
119 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 16/04/1980 B2
120 TRẦN HỮU NAM 23/06/1995 B1
121 VƯƠNG PHƯƠNG NAM 17/08/1991 B2
122 VÕ THỊ HỒNG NGA 09/04/1983 B1
123 LÊ TRƯƠNG KIM NGÂN 25/08/1987 B2
124 LÊ HÙNG NGHỊ 13/03/1995 B2
125 TRẦN QUỐC NGHĨA 25/09/1994 B2
126 NGUYỄN QUỐC NGHIỆP 28/03/1995 B1
127 NGUYỄN VĂN NGỌC 04/07/1994 C
128 NGUYỄN KIM NGỌC 04/09/1990 B1
129 NGUYỄN THANH NGỌC 01/01/1988 C
130 ĐOÀN NGUYỄN HẠNH NGUYÊN 26/05/2000 B1
131 TRẦN HOÀNG NHÂN 27/08/1994 B2
132 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 08/08/1983 C
133 LÊ HOÀNG NHÂN 18/03/1997 C
134 VÒNG ÁNH NHI 01/06/1990 B2
135 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 23/10/1996 B1
136 PHAN THỊ NHIÊN 13/10/1973 B2
137 HUỲNH THỊ TỐ NHƯ 18/12/1997 B2
138 PHẠM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 03/02/1999 B2
139 VŨ THỊ OANH 22/06/1988 B2
140 LEMAY PEREIRA 14/12/1983 B1
141 NGUYỄN TẤN PHÁT 26/03/1971 B2
142 NGUYỄN TẤN PHÁT 17/07/2002 B2
143 ĐÀO DUY PHONG 29/08/1983 B2
144 PHAN THÀNH QUỐC PHONG 02/06/2001 C
145 MAI MINH PHÚ 15/10/2004 B2
146 ĐẶNG VĂN TRIỆU PHÚ 27/11/1999 C
147 PHẠM ĐÌNH PHÚC 17/01/1997 B2
148 LÊ XUÂN PHÚC 28/07/1987 B1
149 LÊ MINH PHỤNG 14/02/1997 B2
150 HOÀNG MINH PHƯỚC 17/12/1983 C
151 HUỲNH YẾN PHƯƠNG 25/04/1989 B1
152 HỒ THỊ HOÀNG PHƯƠNG 31/03/1997 B2
153 MAI THANH PHƯƠNG 13/10/1994 B2
154 NGUYỄN VĂN QUANG 02/04/1992 C
155 NGUYỄN THỊ NGỌC QUẾ 04/01/1988 B1
156 LÊ THỊ BÍCH QUYÊN 19/01/1990 B1
157 TRẦN PHẠM THẢO QUYÊN 09/11/2002 B2
158 PHẠM CAO QUYỀN 04/12/1994 C
159 TRẦN BẠCH NGỌC SANG 06/02/1995 B1
160 PHẠM THANH SANG 13/06/2002 B2
161 TRẦN VIỆT SÔ 08/06/1987 B2
162 SÚ SAY SỒI 03/02/1970 B2
163 NGUYỄN KỲ SƠN 23/02/1990 B1
164 LÝ XUÂN SƠN 18/07/1999 B2
165 LÊ VĂN SƠN 11/11/2002 B2
166 LÊ HOÀNG THANH TÀI 06/02/1995 B2
167 TRẦN VIẾT TÂN 28/07/1997 B2
168 HUỲNH VĂN THÁI 03/01/1983 B2
169 TRỊNH NGỌC THĂNG 01/12/1997 B2
170 PHAN GIA HOÀNG THẮNG 31/10/1995 B2
171 VÕ VĂN THẮNG 19/08/1977 B2
172 LÊ TUẤN THANH 07/08/1992 B2
173 DƯƠNG HẢI THANH 20/05/1997 C
174 HUỲNH CÔNG THÀNH 20/01/1980 C
175 TRƯƠNG TRUNG THÀNH 01/01/1984 B2
176 PHAN THỊ NGỌC THÀNH 22/10/1987 B2
177 NGUYỄN MINH THÀNH 17/02/2004 B2
178 TRẦN LÊ THÀNH 01/09/1990 B2
179 MAI PHÚC THẠNH 10/06/2000 B2
180 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/08/1999 B1
181 DƯƠNG THU THẢO 03/01/1992 B1
182 ĐỖ NGỌC THU THẢO 24/05/1970 B1
183 HUỲNH THỊ NGỌC THẢO 18/09/1994 B2
184 THẠCH THỊ HỒNG THÊ 23/12/1992 C
185 PHẠM TRƯƠNG QUỐC THI 16/05/1987 B2
186 PHẠM THỊ KIM THI 19/07/1988 B1
187 TRẦN VĂN THIỆN 01/04/2001 C
188 NGUYỄN HỒNG THIỆN 18/08/2003 B2
189 LÊ HỮU THIẾT 26/06/1968 B1
190 PHẠM THANH THOẠI 09/05/1984 B2
191 ĐÀO THỊ THƠM 10/02/1986 B1
192 NGUYỄN THỊ LỆ THU 24/01/1994 B1
193 HUỲNH TRẦN ANH THƯ 16/10/1984 B1
194 BIỆN THANH THUẤN 16/01/1999 C
195 NGUYỄN MINH THUẬN 25/12/1997 C
196 NGÔ VĂN THUẬN 19/10/1990 B1
197 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 14/01/1984 B1
198 LÊ ĐỖ HOÀI THƯƠNG 02/05/2000 B1
199 NÔNG THỊ THƯƠNG THƯƠNG 27/05/1996 B1
200 TRẦN THỊ KIM THÚY 21/06/1989 B1
201 TRẦN NGỌC BẢO THY 03/12/2001 B1
202 LÂM THỊ MỸ TIÊN 16/07/1990 B1
203 NGUYỄN THỊ NGỌC TIN 11/04/1997 B2
204 ĐẶNG HỮU TOÀN 20/11/1993 B2
205 PHẠM QUỐC TOÀN 06/09/1988 B2
206 VƯƠNG BỬU TRÂN 30/03/1993 B1
207 LÊ THỊ ĐÀI TRANG 14/02/1998 B1
208 NGUYỄN QUỐC TRI 19/10/1974 B2
209 TRẦN XUÂN TRÍ 26/02/2000 B2
210 NGUYỄN VIẾT TRÍ 10/10/1995 B1
211 NGUYỄN BÙI VĨNH TRIẾT 13/02/1993 B2
212 HUỲNH THỊ THANH TRÚC 22/05/1984 B1
213 PHẠM MINH TRUNG 21/07/1989 B2
214 TRẦN VĂN TRUNG 12/03/1990 B1
215 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 10/08/1983 B2
216 TRẦN THANH TÚ 09/05/1987 B2
217 LÊ QUỐC TUẤN 01/01/1993 C
218 NGUYỄN QUỐC TUẤN 01/01/1989 C
219 LÊ VIẾT TUẤN 01/08/1983 B2
220 VŨ VĂN TUẤN 17/08/1991 B1
221 LÊ THANH TUẤN 22/12/1989 B2
222 VÕ PHÚ TÙNG 12/12/1999 C
223 DƯƠNG VĨNH TƯỜNG 15/08/1992 B1
224 PHẠM THỊ VÂN 01/01/1982 B2
225 TRIỆU THỊ VÂN 04/02/1993 B2
226 MAI HỒNG VĂN 15/09/1997 B2
227 VÕ HÙNG VĨ 16/04/1994 B2
228 NGUYỄN ĐÌNH VĨ 20/03/2002 B2
229 NGUYỄN TRẦN HOÀNG VIỆT 06/02/1992 B1
230 HOÀNG MINH VIỆT 07/05/1989 B2
231 LÊ ĐÀO THIÊN VINH 23/08/2004 B2
232 HÀ ĐẶNG QUANG VINH 11/10/1993 B2
233 LÊ TẤN VŨ 19/02/1985 B2
234 HÀ VŨ 18/12/1995 B2
235 LÊ VŨ 29/11/1996 B2
236 NGUYỄN TẤN VŨ 22/02/1988 B2
237 NGUYỄN THANH VŨ 06/03/1995 B2
238 TRẦN ANH VŨ 09/10/1996 C
239 LÊ ĐỨC VŨ 05/11/1995 B2
240 PHẠM ĐỨC VŨ 05/11/1984 B2
241 NGÔ DUY KHÁNH VY 15/03/1990 B2
242 NGUYỄN HÙNG VỸ 10/05/1996 B2
243 VŨ ĐÔNG VỸ 04/02/1995 B2
244 VÕ ĐÌNH Ý 09/04/1997 B2
245 NGUYỄN NGỌC THẢO YẾN 18/07/1994 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây