DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 11/11/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 PHẠM THỊ THÚY AN 29/11/1990 B2
2 LẠI TRƯỜNG AN 03/10/1986 B2
3 ĐINH TIẾN ANH 25/03/2001 B2
4 TRẦN THỊ LAN ANH 07/10/1964 B2
5 LÊ TRẦN TIẾN ANH 06/02/2000 B2
6 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH 04/03/1993 B1
7 HUỲNH GIA BẢO 22/05/1996 B2
8 VÕ HOÀNG GIA BẢO 18/06/2001 B2
9 BÙI QUỐC BẢO 30/05/1994 B2
10 NGUYỄN GIA BẢO 24/03/2003 B2
11 NGUYỄN TẤN BẢO 16/12/1995 B1
12 TRẦN THỊ BÉ 16/04/1980 B2
13 NGUYỄN SƠN BÌNH 09/11/1999 B2
14 HOÀNG TRUNG BỬU 30/10/1989 B2
15 TRƯƠNG PHAN BẢO CHÂU 07/10/2002 B2
16 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 28/09/1991 B2
17 NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG 02/08/1988 B2
18 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 19/12/1987 C
19 TRẦN LIÊN CƯỜNG 01/01/1982 B2
20 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 08/01/2000 C
21 VÕ CHÍ CƯỜNG 30/06/2000 C
22 ĐỖ PHÚ CƯỜNG 23/01/1992 B1
23 CHÂU HẢI ĐĂNG 09/09/1995 B2
24 NGUYỄN TUẤN ĐĂNG 11/10/1989 B2
25 NGUYỄN THÀNH DANH 08/06/1993 C
26 NGUYỄN KHẮC ĐẠT 10/08/1996 B2
27 NGUYỄN THÀNH PHÚ ĐỊNH 07/08/1987 B2
28 NGUYỄN TIẾN ĐỘ 11/07/1983 B2
29 TRƯƠNG THỊ KIM ĐOAN 01/01/1998 B2
30 NGUYỄN HỮU ĐÔNG 10/11/1996 B2
31 LÊ THỌ ĐỒNG 03/05/1996 B2
32 TRẦN XUÂN ĐỨC 20/11/1983 B2
33 PHAN THỊ THÙY DUNG 20/04/1986 B1
34 VŨ THỊ DUNG 29/09/1986 B2
35 VÕ THANH DUNG 11/11/1997 B1
36 TRẦN THÙY DUNG 19/12/1996 B1
37 TRỊNH TIẾN DŨNG 01/01/1987 B2
38 PHẠM LÊ HUỲNH DƯƠNG 06/10/2001 B2
39 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG 24/05/1988 B2
40 HUỲNH THÁI DƯƠNG 13/08/1997 B2
41 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/10/1998 C
42 PHẠM HUY ANH DUY 01/10/1999 B2
43 NGUYỄN ĐỨC DUY 22/02/1980 B1
44 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 01/01/1984 B2
45 NGUYỄN HOÀNG GẤM 29/11/1989 B2
46 BÙI THỊ THU HÀ 18/08/1984 B1
47 HỒ VŨ HÀ 09/11/2003 B2
48 PHẠM HỒNG HẢI 23/08/1989 B2
49 NGUYỄN VĂN HẢI 29/10/1992 C
50 PHAN THỊ NGỌC HÂN 06/09/1990 B2
51 TRẦN THỊ THANH HẰNG 12/02/1995 B2
52 TRẦN THỊ HẰNG 31/07/1993 B1
53 TRẦN KHAI HẢO 13/09/1994 B2
54 HUỲNH THANH HẬU 19/11/2003 B2
55 ĐINH CÔNG HẬU 03/10/1993 C
56 LÊ THỊ HIỀN 23/05/1987 B2
57 TRƯƠNG NGỌC HIỆN 12/09/2000 B2
58 NGUYỄN THANH HIỆP 14/09/1999 C
59 TRẦN NGUYÊN HIẾU 02/12/1995 B2
60 HOÀNG KIM HIỂU 05/10/1999 B2
61 NHỈN XÌU HÍNG 11/03/1985 C
62 NGUYỄN QUỐC ANH HOÀI 27/11/1999 C
63 NGUYỄN QUỐC HOÀNG 24/12/1996 B2
64 NGUYỄN THỊ HUÊ 18/02/1983 B2
65 MAI QUỐC HÙNG 01/01/1989 C
66 TRẦN VĂN HÙNG 17/05/1985 B2
67 HUỲNH QUANG THIÊN HƯƠNG 04/03/1980 B1
68 BÙI VĂN HUY 23/12/1986 B1
69 NGUYỄN QUANG HUY 14/07/1999 B2
70 PHAN THỊ THU HUYỀN 20/10/1988 B1
71 NGÔ THỊ HUYỀN 12/02/1998 B2
72 ĐÀO XUÂN KHANG 07/06/2005 B2
73 NGUYỄN TRÍ KHANG 20/11/1993 B2
74 NGUYỄN VĂN KHÁNH 05/05/1992 C
75 NGUYỄN VĂN KỸ 01/01/1987 C
76 NGUYỄN THANH LÂM 18/11/1985 B2
77 VÕ HOÀNG LÃM 27/04/1982 B2
78 LÊ THỊ XUÂN LAN 02/02/1983 B1
79 PHAN THÙY LIÊN 27/05/1985 B2
80 VƯƠNG NGỌC LINH 22/10/1990 B2
81 NGUYỄN THẾ LINH 12/08/1988 C
82 TRẦN VŨ LINH 25/01/1984 C
83 THÒNG ÁI LONG 16/07/1993 C
84 NGUYỄN VÕ HUY LONG 13/07/2001 B2
85 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 19/01/2001 C
86 NGUYỄN VĂN LUẬN 06/07/1996 C
87 LÊ PHƯƠNG LÝ 06/06/1993 B2
88 ĐẶNG NGỌC MINH 10/03/1981 B1
89 VÕ NGỌC MINH 11/10/2003 B2
90 PHẠM THỊ HỒNG MY 05/04/2004 B2
91 VĂN THỊ NA 06/09/1984 B1
92 LÊ QUỐC NAM 12/08/2001 C
93 MAI ĐĂNG HOÀNG NAM 04/09/1996 B2
94 VÕ TRIỀU NAM 16/02/1995 C
95 LÊ THỊ ÁNH NGA 29/05/1985 B2
96 SÚ NGỌC KIM NGÂN 12/01/2000 B2
97 TRẦN THÀNH NGỌC 27/12/2002 B2
98 NGUYỄN YẾN NGỌC 21/11/1994 B1
99 NGÔ VĂN NHÂN 05/05/1996 B2
100 VŨ HỒNG NHÂN 07/04/1988 B1
101 ĐOÀN QUANG NHẬT 13/08/1987 B2
102 HUỲNH THỊ Ý NHI 05/12/1994 B2
103 NGUYỄN HỮU PHÁT 01/01/1994 B1
104 NGUYỄN DUY PHONG 12/03/1989 B2
105 NGUYỄN TẤN PHỦ 01/01/1978 B2
106 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 14/12/2001 C
107 LÊ THỊ MAI PHƯƠNG 13/09/1984 B2
108 TRẦN QUÝ QUI 01/01/1981 C
109 HỨA THỊ LỆ QUYÊN 27/07/1986 B2
110 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 24/06/2000 B1
111 NGUYỄN THÀNH SANG 19/02/1977 B2
112 LÊ TUẤN SANH 03/12/1990 C
113 NGUYỄN THỊ THÙY SEN 19/05/1983 B2
114 PHẠM HỮU SĨ 27/05/1983 C
115 LÂM ĐỒNG SINH 20/05/1994 B2
116 NGUYỄN VĂN SƠN 01/09/1985 C
117 NGUYỄN KHẮC SƠN 06/07/1987 C
118 LÊ ĐỨC TÀI 24/03/1990 B1
119 NGUYỄN HỮU TÂM 21/06/1979 B2
120 TRẦN VĂN TÂM 23/02/1972 C
121 LẠI NGỌC THANH TÂM 03/06/1984 C
122 LÊ MINH TÂM 25/11/1993 B2
123 LÊ HỮU TÂM 20/07/1991 B2
124 NGUYỄN THỊ TRÚC THÀ 17/12/1987 B1
125 NGUYỄN QUANG THÁI 05/09/1982 B1
126 NGUYỄN HỮU THẮNG 28/10/1999 B1
127 TRẦN ĐỨC THÀNH 12/03/1978 B2
128 HÀ THỊ PHI THẢO 15/09/1997 B2
129 HÀ HOÀNG THIỆN 10/07/1995 B2
130 LÂM HOÀNG THIỆN 13/11/2002 B2
131 NGUYỄN NGỌC THU 15/09/1974 B2
132 PHAN THỊ THANH THÚY 02/11/2001 B2
133 BÙI THỊ BÍCH THỦY 06/02/1983 B2
134 NGUYỄN THỊ THÙY TIÊN 12/06/1992 B1
135 NGUYỄN LÊ THỦY TIÊN 01/01/1991 B1
136 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN 06/05/1998 B2
137 VŨ THỊ THU TRÀ 30/08/1981 B1
138 NGUYỄN MINH TRÍ 30/03/1983 B1
139 DƯƠNG MINH TRÍ 20/11/1993 C
140 LÊ MINH TRÍ 20/09/1989 B2
141 PHẠM THỊ NGỌC TRIỀU 10/11/1987 B1
142 ĐẶNG ĐÌNH TRIỆU 28/10/1996 B2
143 TĂNG THỊ TÚ TRINH 09/06/1993 B1
144 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH 09/08/1994 B1
145 NGUYỄN MINH TRUNG 29/01/1985 B2
146 NGUYỄN PHƯỚC ANH TRUNG 10/10/2000 B2
147 NGUYỄN LÊ NHẬT TRƯỜNG 12/11/1996 B2
148 NGUYỄN THANH TUẤN 01/01/1982 C
149 HÀ ANH TUẤN 31/08/1979 C
150 NGUYỄN HỒNG TUẤN 20/11/1987 C
151 NGUYỄN QUỐC TUẤN 17/08/1988 B2
152 TRẦN ANH TUẤN 09/09/1980 B2
153 NGUYỄN VĂN TUẤN 10/01/1983 C
154 DƯƠNG HIẾU TUẤN 08/02/1976 C
155 BÙI NHÂM TUẤT 01/01/1982 C
156 NGUYỄN THANH TÙNG 07/10/1992 B2
157 KIỀU THÀNH TỰU 04/04/2001 B2
158 HUỲNH KIM THANH TUYỀN 08/07/1998 B2
159 ĐOÀN THỊ BÍCH VÂN 07/02/1977 B2
160 PHẠM QUAN VŨ 12/11/1994 B2
161 VÕ THỊ THANH VY 27/10/1996 B1
162 NGUYỄN KIM HOÀNG YẾN 05/01/2002 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây