DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 11/08/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX  
1 ĐẶNG CHÍ AN 01/01/1993 C  
2 HOÀNG VŨ AN 23/01/1988 B1  
3 TRƯƠNG QUỲNH ANH 16/05/1994 B2  
4 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 23/12/1996 B1  
5 TRẦN THỊ VÂN ANH 01/10/1994 B1  
6 TRẦN TUẤN ANH 27/02/1992 B2  
7 HUỲNH THỊ KIM ANH 01/06/1995 B2  
8 NGUYỄN TUẤN ANH 18/11/1995 C  
9 CAO THỊ NGỌC ÁNH 04/02/1988 B1  
10 PHẠM VĂN BẰNG 16/10/1971 B2  
11 HUỲNH MINH BẰNG 18/11/1987 B2  
12 VƯƠNG QUỐC BẢO 23/05/1988 B2  
13 HUỲNH THANH BÌNH 13/12/1981 C  
14 THÁI THANH BÌNH 19/04/1984 C  
15 NGUYỄN LÝ BÌNH 09/10/1993 B2  
16 NGUYỄN THANH CAO 30/09/1994 B2  
17 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 04/09/1992 B1  
18 TRẦN THỊ THANH CHÂU 07/09/1989 B1  
19 ĐỖ THỊ KIM CHI 14/06/1996 B2  
20 NGUYỄN ĐOAN CHÍNH 30/03/1981 B1  
21 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG 29/01/1994 B2  
22 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 12/01/1975 B2  
23 ĐỖ CHÍ CƯỜNG 15/12/1992 B2  
24 NGUYỄN QUỐC PHÚ CƯỜNG 27/11/2000 C  
25 NGUYỄN CHÍ ĐẠI 31/08/2001 B2  
26 NGUYỄN THỊ HẢI ĐĂNG 10/06/1989 B1  
27 NGUYỄN THÀNH DANH 03/08/2004 B2  
28 LẠI VĂN ĐẠT 27/06/1989 B2  
29 PHAN TUẤN ĐẠT 06/02/1994 B2  
30 HỒ HOÀNG ĐỆ 10/09/1983 B2  
31 LÊ THỊ NGỌC DIỆP 24/12/1987 B1  
32 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 29/05/1978 B1  
33 NGUYỄN VĂN ĐOAN 18/10/1989 B2  
34 NGUYỄN BÉ DỢN 15/03/1992 B2  
35 CÙ TRUNG ĐÔNG 20/12/1986 B1  
36 NGUYỄN DU 04/11/1981 B2  
37 HUỲNH TẤN ĐUA 08/05/1978 B2  
38 NGUYỄN VIỆT DŨNG 16/06/1990 B2  
39 NGUYỄN TUẤN DŨNG 19/01/1991 B1  
40 TRỊNH NGUYỄN MẠNH DŨNG 29/09/2003 B1  
41 NGUYỄN KHẮC DUY 02/11/1990 B2  
42 TRẦN KIM EM 20/06/1977 B2  
43 NGUYỄN ĐỨC GIANG 01/01/1986 B1  
44 NGUYỄN NGỌC GIÀU 16/09/1993 B2  
45 NGUYỄN THỊ MỸ HÀ 21/12/1982 B2  
46 MAI NGỌC HÀ 20/11/1975 B2  
47 TRỊNH THỊ HÀ 15/10/1985 B2  
48 NGUYỄN THỊ HẢI 17/04/1985 B1  
49 NGUYỄN TRỌNG HẢI 23/03/1989 B2  
50 PHẠM HỒNG HẢI 13/04/1972 B2  
51 TRẦN PHẠM BẢO HÂN 02/11/1997 B2  
52 NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 27/03/1982 B2  
53 ĐÀO MINH HẬU 16/07/1991 B2  
54 ĐẶNG THỊ HẸ 02/09/1982 B2  
55 VÕ TRẦN MINH HIỂN 21/06/2002 B1  
56 NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/03/2002 B2  
57 NGUYỄN NGÔ HIẾU 14/04/1995 B2  
58 NGÔ QUANG MINH HIẾU 21/03/1997 B2  
59 HUỲNH THỊ MỸ HÒA 01/09/1978 B1  
60 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 23/09/1996 B2  
61 HUỲNH MINH HOÀNG 06/05/1985 B2  
62 NGHIÊM VĂN HOÀNG 26/11/2003 B2  
63 NGUYỄN ANH HOÀNG 24/02/1982 B2  
64 ĐÀO THỊ HỒI 03/09/1986 B1  
65 BÙI NGỌC KIM HỒNG 27/03/1996 B2  
66 NGUYỄN VŨ HUÂN 14/06/1992 B2  
67 MÃ TÚ HUÊ 16/02/1997 B2  
68 NGUYỄN MẠNH HÙNG 13/11/1981 B2  
69 TRẦN NHƯ HÙNG 11/03/1998 B2  
70 CAO NGỌC HÙNG 10/03/1990 B1  
71 NGUYỄN TRỌNG MINH HƯNG 13/04/2000 B2  
72 NGUYỄN ĐẮC HƯNG 16/11/1993 B2  
73 ĐẶNG XUÂN HƯNG 01/09/1989 B2  
74 TĂNG QUỐC HƯNG 10/03/1998 B1  
75 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 04/10/1996 B1  
76 ĐOÀN TRUNG HUY 04/02/2005 B2  
77 TRẦN VĂN KHA 09/09/2001 C  
78 LÊ BÁ KHẮC 03/07/1992 B2  
79 HUỲNH VĂN KHANH 13/11/1966 B2  
80 PHẠM TUẤN KHANH 01/12/1989 B2  
81 VÕ VĂN KHANH 16/12/1983 C  
82 NGUYỄN TOÀN KHÁNH 04/06/1998 B2  
83 NGUYỄN DUY KHOA 22/05/2003 B2  
84 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 27/01/2000 B2  
85 NGUYỄN THÀNH KHOA 11/04/1991 B2  
86 HOÀNG TRỌNG KHƯƠNG 24/09/1982 B2  
87 BÙI VỦ KHƯƠNG 09/02/1990 C  
88 MAI GIA LẠC 01/11/1996 B2  
89 LÊ VĂN LÀNH 20/05/1990 B1  
90 TRẦN THỊ MỸ LINH 18/01/1997 B2  
91 NGUYỄN VĂN LINH 10/05/1990 B2  
92 TRẦN MỸ LINH 16/02/2002 B2  
93 HUỲNH MỸ LINH 22/09/2001 B2  
94 LÊ HỒNG LOAN 16/09/1986 B2  
95 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 15/10/1990 B2  
96 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 05/08/1991 B1  
97 HUỲNH THÊM LỘC 12/04/1997 B2  
98 TRẦN THANH LONG 04/03/1988 B2  
99 LÊ THÀNH LONG 11/01/1995 B2  
100 DƯƠNG BẢO LONG 19/04/1987 B2  
101 ĐỖ HOÀNG LONG 02/08/1996 B1  
102 ĐỖ NGỌC CHÂU LONG 13/09/1988 B1  
103 TRẦN ĐÌNH LUẬT 24/12/1996 B2  
104 LU KHÁNH LƯƠNG 26/03/1991 C  
105 VŨ THỊ VY LƯỢNG 01/06/1981 B2  
106 LÊ THỊ MAI 01/01/1985 B2  
107 NGUYỄN HOÀNG MAI 19/09/1997 B2  
108 LÊ HOÀNG MINH 16/12/1994 B2  
109 NGUYỄN TRƯỜNG MINH 30/04/1984 B1  
110 NGUYỄN QUANG MINH 30/11/1983 B2  
111 ĐẶNG NGỌC MINH 24/08/2001 B2  
112 TSẰN LỘC MÙI 30/12/1975 B2  
113 PHẠM THỊ HUYỀN MY 12/05/1999 C  
114 VĂN VÕ TRÀ MY 12/09/2004 B2  
115 LÊ THỊ HOÀNG MỸ 02/02/1986 B1  
116 ĐẶNG KIM NGÂN 15/05/2003 B1  
117 HUỲNH VÕ MINH NGỌC 07/06/2002 B2  
118 TRƯƠNG THANH NGỌC 28/02/1983 C  
119 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 18/05/1983 B2  
120 NGUYỄN BẢO NGỌC 15/03/1997 B1  
121 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 16/11/1995 B1  
122 HUỲNH THỊ THANH NGUYÊN 25/02/1981 B1  
123 LÂM QUỐC NGUYÊN 23/05/1992 B2  
124 NGUYỄN TRẦN TRUNG NGUYÊN 01/06/1995 B2  
125 TRÌNH MINH NGUYÊN 16/04/1997 B2  
126 LÂM THỊ MỸ NHIÊN 09/04/1986 B2  
127 LA TÂM NHƯ 17/10/2001 B2  
128 VŨ THỊ HỒNG NHUNG 09/08/1983 B1  
129 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 02/08/1995 B1  
130 NGUYỄN TẤN PHÁT 01/01/1994 B2  
131 LÊ TÔN PHÁT 11/11/1988 B2  
132 ĐỖ TUẤN PHÚ 06/02/1998 C  
133 NGUYỄN HỮU PHÚC 06/02/1993 B2  
134 ĐỖ VĂN PHÚC 31/08/1994 B2  
135 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 11/07/1988 B1  
136 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 22/01/2001 B1  
137 TRẦN THỊ ÁNH PHƯỢNG 22/08/1987 B1  
138 NGUYỄN ĐĂNG QUỐC 24/11/1989 B2  
139 BÙI ANH QUỐC 10/11/1988 C  
140 NGUYỄN SỸ QUÝ 16/01/1993 B1  
141 NGHIÊM THU QUYÊN 08/07/1993 B1  
142 TRẦN THÚY QUYÊN 22/07/1987 B1  
143 ĐỖ THỊ TỐ QUYÊN 10/05/1998 B2  
144 NGUYỄN GIA QUỲNH 16/10/1985 B2  
145 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH 07/12/2003 B2  
146 TRƯƠNG TRÚC QUỲNH 02/02/2002 B2  
147 HUỲNH VĂN SÁNG 01/04/1977 B2  
148 PHẠM VĂN SINH 10/05/1988 C  
149 LƯU NGỌC SƠN 27/12/2000 B2  
150 LÊ KIM SƠN 09/05/1982 B2  
151 LÊ THANH TÀI 23/09/1982 B2  
152 NGUYỄN THÀNH TÀI 19/02/2004 B2  
153 LÊ BỈNH TÁM 30/04/1972 B2  
154 BÙI KHẮC TÂM 13/05/1996 B2  
155 HOÀNG THỊ TÂM 30/09/1983 B1  
156 TRẦN THỊ TÂM 23/04/1997 B1  
157 HUỲNH PHƯỚC TÂM 02/08/1987 B2  
158 CAO THỊ PHƯƠNG TÂM 09/03/1988 B1  
159 BÙI AN THÁI 03/08/1996 B2  
160 VÕ HOÀNG THÁI 28/09/1964 B1  
161 HUỲNH VĂN THÁI 03/02/1998 C  
162 PHẠM HOÀNG THÂN 01/01/1991 B2  
163 NGUYỄN LÂM MINH THẮNG 18/04/2003 B2  
164 VÕ HỒNG THANH 18/03/1987 C  
165 QUẢNG VĂN THANH 19/09/1990 B2  
166 NGUYỄN MINH THÀNH 03/03/1998 C  
167 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/11/1990 B2  
168 NGUYỄN THỊ THẢO 01/01/1980 B1  
169 BÙI TRÀ PHƯƠNG THẢO 29/03/1989 B2  
170 TRẦN CÔNG THẾ 19/03/1989 B2  
171 VÕ VĂN THIỆP 20/11/1990 C  
172 NGUYỄN THỊ THIẾT 15/01/1985 B2  
173 HUỲNH PHÚC THỊNH 03/04/2004 B2  
174 ĐOÀN PHÚC THỊNH 16/03/1990 B2  
175 ĐẶNG MINH THÔI 16/06/1989 B2  
176 LÊ QUANG THÔNG 28/01/1989 B1  
177 LÊ THỊ MINH THU 08/11/1990 B1  
178 HỒNG NGỌC ANH THƯ 19/12/2001 B1  
179 NGUYỄN CẨM THÚY 12/05/1987 B1  
180 PHẠM VĂN THỦY 02/09/1984 B2  
181 PHẠM THỊ THANH THỦY 24/10/1983 B1  
182 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 23/11/1989 B1  
183 HUỲNH MINH TIẾN 25/04/1999 B2  
184 NGUYỄN NGỌC TIẾN 21/04/1977 B2  
185 NGUYỄN TRÍ TÍN 11/09/1990 B2  
186 TRẦN TRUNG TÍNH 15/08/1989 B2  
187 TRẦN MINH TOÀN 27/07/1978 B2  
188 ĐOÀN THANH TOÀN 18/08/2001 C  
189 PHẠM CÔNG TOÀN 18/10/1992 B1  
190 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 15/05/1991 B1  
191 CHÂU MINH TRÍ 16/04/1980 B2  
192 MAI HOÀNG TRÍ 28/02/1992 B2  
193 NGUYỄN NGUYỄN MINH TRIẾT 27/12/1995 B1  
194 NGUYỄN PHƯỚC TRIỀU 13/11/1983 B2  
195 NGUYỄN THANH TRIỆU 17/11/1997 B2  
196 MẠCH HUỆ TRINH 13/02/1990 B1  
197 TRẦN LAM TRƯỜNG 13/07/2000 C  
198 VÕ NHẬT TRƯỜNG 07/10/2001 B2  
199 PHẠM THANH TÚ 22/07/1989 B2  
200 HUỲNH CÔNG TUẤN 07/07/1995 B2  
201 TRẦN MINH TUẤN 01/12/1990 B2  
202 TRẦN NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN 02/06/1993 B2  
203 LÊ THỊ THANH TUYỀN 12/03/1998 B1  
204 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN 21/01/1995 B1  
205 VŨ THANH THÙY VÂN 05/05/1994 B2  
206 NGUYỄN THU VÂN 07/10/1995 B1  
207 NGUYỄN HỮU VẸN 13/06/1981 B2  
208 TRẦN LÊ VINH 11/09/1999 B2  
209 LÊ HOÀNG VINH 22/03/1988 B2  
210 NGUYỄN QUỐC VŨ 19/04/1992 B2  
211 ĐINH HOÀN THIÊN VŨ 11/04/1992 B2  
212 TRẦN SƠN VƯƠNG 29/09/1985 B2  
213 NAY ÁNH VY 29/06/2003 B2  
214 LÊ THỊ KIỀU VY 10/01/1990 B2  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây