DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 10/11/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 MAI VÕ TRƯỜNG AN 15/10/2003 B1
2 CA PHƯỚC AN 30/04/1985 B2
3 TRẦN DUY ÂN 07/04/1988 B2
4 NGUYỄN THÀNH ÂN 04/01/1999 C
5 NGUYỄN THỤY VÂN ANH 12/12/1991 B2
6 TRẦN KIỀU ANH 27/01/2000 B2
7 NGUYỄN QUỲNH ANH 22/11/1986 B1
8 TRẦN TUẤN ANH 10/03/2000 B2
9 LÊ VĂN ANH 12/10/1985 B2
10 NGUYỄN TÒNG BÁ 23/10/1985 B2
11 NGUYỄN THÁI BẢO 08/05/1990 B2
12 HUỲNH CHƯƠNG BẢO 24/01/1986 B2
13 NGÔ HOÀI BẢO 07/05/1990 C
14 LÊ PHƯƠNG HOÀI BẢO 10/01/1988 B1
15 LÊ VIỆT THANH BÌNH 05/09/1991 C
16 PHAN TUẤN BÌNH 29/03/1977 C
17 NGUYỄN HỒNG CẢNH 25/02/1990 C
18 ĐỖ VĂN CHÍNH 12/10/1986 B1
19 HỒ CHÍ CÔNG 10/09/1992 B2
20 LƯƠNG VĂN CƯỜNG 19/10/1985 B2
21 MÃ TÍN CƯỜNG 15/12/2000 B2
22 TRẦN BÁ CƯỜNG 03/12/1985 B2
23 TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 20/05/1991 B2
24 TRẦN THANH DANH 07/06/1982 B2
25 NGUYỄN VĂN ĐẠT 16/12/1995 B2
26 LÊ THÀNH ĐẠT 23/02/1994 B2
27 LÊ THÀNH ĐẠT 11/01/1999 B2
28 NGHIÊM HOÀNG NGỌC DIỄM 04/03/1991 B1
29 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 03/03/1987 B1
30 VÕ QUANG DŨNG 16/03/1993 B2
31 PHÙN MINH DŨNG 30/07/1991 B2
32 VŨ HỮU DŨNG 25/05/1973 B2
33 VÕ ĐỨC DŨNG 30/08/1981 B2
34 LÊ CÔNG DƯƠNG 08/05/1990 B2
35 PHẠM BÁ HOÀNG DƯƠNG 10/03/1997 B2
36 HOÀNG VĂN DƯƠNG 06/06/1990 B2
37 NGUYỄN T. VŨ ĐÔNG DƯƠNG 27/12/2000 C
38 PHẠM MINH DUY 12/03/1996 C
39 NGUYỄN VĂN TÀO EM 01/01/1971 C
40 PHẠM THỊ THÙY GIANG 05/03/1989 B2
41 TRẦN VĂN GỌN 30/06/1965 B2
42 NGUYỄN MINH HẢI 02/02/1977 C
43 HUỲNH BẾN HẢI 28/03/1982 C
44 LÊ KIỀU HẠNH 28/08/1989 B2
45 PHAN TUẤN HÀO 25/04/1994 B2
46 ĐỖ ĐỨC HẢO 26/04/1992 B2
47 TRẦN ĐÌNH HẬU 09/01/1995 B2
48 NGUYỄN CÔNG HẬU 02/11/1994 C
49 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/11/1988 B2
50 PHẠM THỊ THU HIỀN 18/03/1983 B2
51 PHẠM VĂN HIẾU 05/03/1990 C
52 VÕ VĂN HIẾU 28/07/2000 C
53 NGUYỄN VĂN HOA 05/01/1981 B2
54 TRẦN THỊ HOA 05/05/1985 B1
55 TRẦN THỊ HÒA 20/06/1987 B1
56 CAO VĂN HÒA 10/02/2002 B2
57 HOÀNG ĐÌNH HÒA 01/11/1976 B1
58 HUỲNH HUY HOÀNG 10/04/1997 B2
59 NGUYỄN VĂN HOÀNG 26/02/1996 B2
60 NGUYỄN NHÂN HỘI 02/07/1985 B2
61 NGUYỄN HÒA HỢP 17/06/1995 B2
62 HUỲNH THIỆN HUỆ 02/11/1993 C
63 CAO THANH HÙNG 04/11/1996 B2
64 ĐỚI VĂN HỮU 23/10/1996 B2
65 NGUYỄN QUANG HUY 22/08/2003 B2
66 LÊ XUÂN QUỐC HUY 14/07/1975 C
67 VÕ VĂN HUY 26/03/1983 B2
68 THẠCH QUANG HUY 25/09/1990 B2
69 HỒ VŨ QUANG HUY 17/09/1990 B2
70 NGUYỄN THANH HUYỀN 20/05/1987 B2
71 PHAN THỊ KIM HUỲNH 01/12/2000 C
72 TRẦN ĐÌNH KHẢ 11/04/2001 C
73 NGUYỄN TẤN KHANG 26/01/2000 C
74 DƯƠNG HOÀI KHANH 30/06/1985 B2
75 PHAN TIẾN KHOA 31/10/1992 C
76 ĐỖ THÁI HOÀNG KHÔI 10/07/1999 B2
77 VỎ HỒNG KHỞI 25/10/1993 C
78 HUỲNH TUẤN KIỆT 02/11/2000 B2
79 NGUYỄN TUẤN KIỆT 06/02/2003 B2
80 DƯƠNG THANH LÂM 15/11/1983 B2
81 NGUYỄN THÀNH LIÊM 21/04/1995 B2
82 NGUYỄN THỊ TRÀ LINH 27/04/1991 B1
83 NGUYỄN TRÍ LINH 08/11/1997 C
84 NGUYỄN NHẬT LINH 16/11/2003 B2
85 LÊ VŨ LINH 21/10/1992 B2
86 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 22/02/1997 B2
87 QUANG THỊ TỐ LOAN 16/08/1985 B1
88 NGUYỄN TUẤN LỘC 15/02/1980 B2
89 HOÀNG GIA LONG 03/03/2000 B2
90 NGUYỄN THANH LONG 10/07/1986 C
91 TRƯƠNG PHI LONG 14/10/2002 B2
92 THÁI THANH LONG 21/01/1992 B2
93 CHÂU THANH MAI 25/12/1989 B1
94 VÕ THỊ TUYẾT MAI 09/09/1987 B1
95 LÊ XUÂN MINH 26/08/1998 B2
96 TRẦN CÔNG MINH 25/11/2000 C
97 TRẦN QUANG MINH 31/10/1995 B2
98 TÔN THẤT MINH 11/10/1997 C
99 HUỲNH BẢO MINH 03/12/1992 B2
100 NGUYỄN TÚ MY 08/02/1995 B2
101 NGUYỄN THẾ MỸ 26/06/1993 B1
102 HUỲNH ĐẶNG HOÀNG NAM 20/01/1989 B2
103 NGUYỄN HOÀI NAM 15/04/1987 C
104 NGUYỄN QUỐC NAM 01/02/1990 B2
105 SƠN VĂN NE 01/01/1988 C
106 TRẦN THANH NGÂN 13/06/1991 C
107 TIÊU QUỐC NGHỊ 31/03/1997 B2
108 NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA 20/12/1985 B2
109 NGUYỄN VĂN NGỌ 12/08/1991 B2
110 TRẦN VĂN NGOAN 10/06/1991 B2
111 ĐẶNG THỊ YẾN NGỌC 13/02/1985 B2
112 VÕ PHƯƠNG NGUYÊN 09/12/2002 B2
113 BÙI NGỌC NHÂN 26/12/1987 C
114 TRẦN THỊ YẾN NHI 20/10/1993 B2
115 LÊ TUYẾT NHI 23/12/1984 B1
116 TRƯƠNG THỊ NHIỀU 03/06/1978 B2
117 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 08/12/1992 B2
118 CAO THỊ QUỲNH NHƯ 20/05/1999 B2
119 NGUYỄN TRIỆU NY 02/04/2000 B2
120 HOÀNG THỊ KIM OANH 13/05/1989 B2
121 NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH 28/11/1995 B1
122 NGUYỄN VĂN ON 01/01/1969 B2
123 PHAN TẤN PHÁT 18/10/1977 B1
124 SƠN SÀM PHOL 12/12/1990 C
125 LÊ CÔNG PHONG 04/09/1993 C
126 LƯƠNG THANH PHONG 15/10/1994 C
127 VŨ HỒNG PHONG 19/06/1977 B2
128 LỮ CẨM PHONG 29/11/1993 B2
129 HUỲNH DUY PHONG 27/07/1980 C
130 NGÔ QUANG PHÚ 18/06/1982 B2
131 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 02/08/1995 B2
132 LÊ DUY PHỤNG 01/01/1986 C
133 TRẦN MINH PHƯỚC 22/01/1992 B2
134 VŨ HOÀNG NHẬT PHƯƠNG 27/07/1989 B2
135 PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG 16/04/1977 B2
136 SƠN VĂN PHƯƠNG 01/01/1986 C
137 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 01/01/1973 C
138 HỮU PHƯƠNG 08/07/1991 C
139 BÙI HỒNG QUÂN 01/04/1992 B2
140 TRẦN DUY QUANG 06/10/1999 C
141 LÊ VĂN QUY 05/06/1987 C
142 DƯƠNG NGUYỄN DUY QUÝ 22/01/1973 C
143 TRỊNH NGỌC QUÝ 10/10/1990 B2
144 ĐOÀN NHƯ QUÝ 09/05/1989 B2
145 NGUYỄN VĂN SANG 05/04/1995 C
146 NGUYỄN HẢI SƠN 06/08/1978 B2
147 NGUYỄN TẤN TÀI 04/09/1980 C
148 HÀ ĐỨC TÀI 02/12/1998 B2
149 ĐỖ TRỌNG TÂM 18/10/1997 C
150 NGUYỄN PHƯỚC TẤN 05/09/2002 B2
151 TRẦN THỊ THÁI 30/10/1982 B1
152 TRẦN HOÀNG THÁI 22/01/1994 C
153 LÊ VĂN THẮNG 20/11/1982 C
154 NGUYỄN QUANG THẮNG 20/01/1994 B2
155 LÊ VĂN THÀNH 25/05/1990 B2
156 NGUYỄN VĂN THẢO 20/04/1993 C
157 PHAN DƯƠNG PHƯƠNG THẢO 08/07/1992 B2
158 NGUYỄN ĐỨC HẠNH THẢO 22/07/1982 B1
159 PHAN HOÀNG PHƯƠNG THẢO 26/10/1976 B1
160 NGUYỄN NGỌC THẢO 31/10/1986 B2
161 PHAN NGỌC THI 15/07/1989 B2
162 NGUYỄN DUY THÔNG 20/12/2000 C
163 AN THỊ OANH THU 19/04/1984 B2
164 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 09/09/1994 B2
165 TRẦN QUỐC THUẬN 08/01/1982 B2
166 ĐỖ KIM XUÂN THỦY 03/10/1982 B1
167 TRƯƠNG LỆ THỦY 08/06/1989 B1
168 NGUYỄN TRỌNG TIẾP 15/07/1991 C
169 NGUYỄN TRUNG TÍN 27/04/1992 B2
170 VÕ NGUYỄN TIẾN TOÀN 14/08/1992 B2
171 NGUYỄN VĂN TỐT 23/11/1996 C
172 TÔN NỮ HƯƠNG TRÀ 15/02/1997 B2
173 TRẦN BÍCH TRÂM 07/06/1993 B2
174 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 15/02/1985 B2
175 NGUYỄN QUỲNH TRANG 07/12/1989 B1
176 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 26/04/1994 B2
177 TRƯƠNG NGỌC TRANG 23/10/1990 B2
178 NGUYỄN KIỀU TRANG 08/11/1991 B2
179 LÊ CAO TRÍ 17/01/2002 B2
180 VĂNG HOÀNG TRIỆU 12/01/2000 C
181 NGÔ KHÁNH TRÌNH 24/10/2003 B1
182 NGUYỄN THỊ THANH TÚ 23/10/1987 B2
183 NGUYỄN VĂN TUÂN 23/09/1990 B2
184 LỮ HOÀNG TUẤN 25/08/1996 C
185 TRẦN VĂN THANH TUẤN 01/01/1992 C
186 PHẠM ANH TUẤN 11/01/1983 B2
187 NGUYỄN MINH TUẤN 01/07/1980 C
188 LÊ PHƯƠNG TUẤN 24/02/1996 C
189 TRỊNH VĂN TUẤN 02/03/1995 B2
190 NGUYỄN THANH TUẤN 01/10/1988 B2
191 TRƯƠNG CÔNG THANH TUẤN 15/06/1996 B2
192 NGÔ MINH TÙNG 03/11/1997 C
193 VÕ THẠCH NGỌC TƯƠI 03/02/1997 C
194 ĐỖ VƯƠNG BÍCH TỮU 29/06/1983 B2
195 DOÃN NGỌC TUYÊN 27/12/2002 B2
196 ĐẶNG THỊ ÁI TUYẾT 26/06/2000 B2
197 LÊ THỊ TUYẾT VÂN 29/07/1995 B1
198 HUỲNH CÔNG VĂN 18/09/1996 B2
199 LÊ THẢO VI 12/03/1995 B2
200 LÊ HOÀNG VIỆT 03/11/2002 B2
201 QUẢNG THÀNH VINH 12/09/1993 B2
202 VÕ HOÀNG VINH 21/05/2003 B2
203 NGUYỄN PHƯỚC VŨ 15/08/1994 B2
204 VÕ HOÀNG VƯƠNG 08/03/2003 B2
205 NGUYỄN PHÚ XUÂN 19/03/1994 C
206 GIANG NHƯ Ý 08/11/1984 B2
207 VÕ THỊ NGỌC YẾN 06/12/1989 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây