DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 10/09/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 DƯƠNG THÚY AN 13/08/1999 B2
2 THÁI HỮU AN 12/01/1987 B2
3 LẠI CÔNG ẨN 03/10/1988 B2
4 PHẠM MAI THIÊN BẢO 12/12/2002 B2
5 LƯU GIA BẢO 17/08/2004 B2
6 QUÁCH CÔNG BÌNH 20/11/1984 C
7 TRẦN TIỂU BÌNH 13/01/1999 B2
8 LÊ THIỀU ĐỨC CẢNH 12/06/2002 B2
9 TRẦN LÊ MINH CHÂU 17/08/2001 B1
10 TRẦN MẠNH CHIẾN 03/10/1998 B2
11 LÊ PHƯỚC CHINA 31/12/1982 B2
12 NGUYỄN THỊ CÚC 02/05/1986 B1
13 NGÔ HOÀNG TUẤN CƯỜNG 24/11/1990 B2
14 LÊ ĐOÀN BẢO ĐẠI 05/09/1993 B2
15 NGUYỄN PHAN DUY ĐĂNG 28/12/2000 B1
16 TRẦN QUỐC ĐẠT 03/07/1990 B2
17 PHAN TẤN ĐẠT 10/10/1985 B2
18 NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐẠT 02/08/1997 B2
19 ĐẶNG ĐÌNH ĐẠT 02/09/1988 B2
20 NGUYỄN TẤN ĐẠT 17/01/2002 B2
21 TRỊNH QUỐC ĐẠT 17/05/1991 B2
22 ĐỒNG VĂN ĐIỀN 05/10/1985 B2
23 NGUYỄN NGÃ ĐIỀN 20/10/1979 B2
24 NGUYỄN VĂN CỜ ĐỎ 27/07/1993 B2
25 ĐOÀN VĂN ĐÔNG 27/06/2001 B2
26 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 20/07/1991 B2
27 ĐÀO QUANG ĐÔNG 14/11/1994 B2
28 NGUYỄN VĂN ĐỨC 28/02/1977 C
29 LƯ ĐỨC 30/03/1988 C
30 NGUYỄN KIM ĐỨC 12/11/1984 B2
31 TRẦN VĂN DŨNG 28/08/1982 B2
32 PHẠM TIẾN DŨNG 24/07/2004 B1
33 TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 06/12/1992 B2
34 LÊ QUANG DUY 17/08/2002 B1
35 NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN 03/12/2003 B1
36 PHAN THỊ NGỌC DUYÊN 07/12/1988 B2
37 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 22/04/1979 C
38 NGUYỄN THANH GIANG 19/08/1999 C
39 PHẠM TRƯỜNG GIANG 10/02/1981 B2
40 NGUYỄN THỊ THU HÀ 23/04/1987 B2
41 NGUYỄN THỊ THÁI HÀ 07/05/1991 B2
42 NGUYỄN VĂN HẢI 15/02/1998 C
43 TỪ MINH HẢI 13/12/1994 C
44 TRỊNH VĂN HẢI 19/09/1985 B2
45 PHẠM THỊ BÍCH HÂN 02/07/1983 B2
46 NGUYỄN HOÀI HẬN 15/05/1992 B2
47 NGUYỄN ĐẶNG MINH HẰNG 08/02/2003 B1
48 NGÔ KIM HẠNH 12/11/1991 B2
49 QUÁCH VĂN HẢO 21/10/1989 B1
50 NGUYỄN THỊ THANH HẬU 19/10/1982 B2
51 NGUYỄN QUỐC HIỀN 03/07/1982 B2
52 ĐẶNG HIẾU HIỀN 29/03/1989 B2
53 TRẦN ĐỨC HIỀN 19/01/1995 B2
54 TRẦN NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/02/1991 B2
55 NGUYỄN PHẠM MINH HIẾU 15/10/1991 B2
56 PHẠM QUỐC HIẾU 24/04/1991 B2
57 NGUYỄN ĐÔNG HỒ 04/02/2001 B2
58 NGUYỄN THỊ HÒA 07/07/1988 B2
59 TĂNG THIÊN HÒA 29/04/1992 B2
60 LÊ TRUNG HÒA 22/07/1984 C
61 NGUYỄN PHI HOÀNG 01/01/2001 B2
62 TRẦN NGỌC HỘI 10/01/1992 B2
63 NGUYỄN VĂN HÙNG 28/06/1988 B2
64 TẠ VĂN HÙNG 30/12/1982 B2
65 TRỊNH VĂN HÙNG 16/09/1988 B2
66 MAI QUỐC HƯNG 03/04/1999 B1
67 ĐỖ VIỆT HƯNG 20/09/1992 B2
68 LÊ THỊ HƯỜNG 05/02/1988 B1
69 NGUYỄN VĂN HƯỞNG 07/07/1991 B2
70 NGUYỄN XUÂN HƯỞNG 29/08/1978 B2
71 PHAN THANH HỮU 16/06/1984 B2
72 QUÁCH TẤN HUY 05/12/1992 B1
73 NGUYỄN QUỐC HUY 23/10/2003 B2
74 PHẠM QUANG HUY 24/09/1985 B2
75 BÙI ĐÌNH HUY 01/06/1993 B2
76 LÊ THỊ HUYỀN 18/08/1987 B1
77 TRẦN JAPAN 04/06/1990 B2
78 HUỲNH MẠNH KHA 27/10/2001 B2
79 NGUYỄN HOÀNG KHANG 08/10/2000 C
80 PHẠM TUẤN KHANG 12/04/1998 B2
81 NGUYỄN PHÚC KHANG 09/02/2005 B2
82 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 01/01/1999 B2
83 NGUYỄN ĐỨC DUY KHANH 09/07/1982 B2
84 NGUYỄN MINH KHÁNH 23/04/1997 B2
85 PHAN VĂN KHÁNH 26/02/1990 C
86 HUỲNH HỮU KHOA 07/07/1992 B2
87 TRẦN NHẬT KHOA 20/07/2002 B2
88 TẠ TUẤN KHOA 02/07/1993 B2
89 MAI GIÁNG KHUÊ 03/05/1990 B1
90 BÙI LONG KHƯƠNG 12/12/1985 C
91 NGUYỄN TRUNG KIÊN 18/10/1999 C
92 HUỲNH TRUNG KIÊN 02/02/1993 C
93 NGUYỄN ANH KIỆT 15/12/1990 C
94 NGUYỄN HUỲNH ANH KIỆT 01/10/1995 B1
95 CAO THỊ MỸ LỆ 04/03/1970 B1
96 NGUYỄN THỊ LINH 01/01/1991 B1
97 ĐÀM THỊ THÙY LINH 02/02/1989 B1
98 NÌM TRU LỘC 25/09/1991 B2
99 NGUYỄN TẤN LỘC 25/12/2003 B2
100 NGUYỄN THÀNH LỢI 19/11/1997 B2
101 HUỲNH TẤN LỢI 20/08/1991 B2
102 TRỊNH THÀNH LỢI 16/08/1994 B2
103 HUỲNH NGỌC LONG 30/04/1994 B2
104 GIẢN THÀNH LONG 22/01/1997 B2
105 HUỲNH CÔNG LUẬN 03/10/1989 B2
106 PHẠM LÊ MẪN 28/11/1994 B2
107 NGUYỄN DƯƠNG H. HỒNG MINH 26/08/2004 B2
108 HUỲNH HÙNG MINH 12/05/1967 B2
109 HÀ MY 01/12/2001 B2
110 LÊ THỊ MỸ 03/04/1986 B1
111 VÕ HOÀI NAM 11/07/2000 B2
112 NGUYỄN NHẬT NAM 15/03/1996 B2
113 NGUYỄN HOÀNG NAM 17/06/1988 B2
114 VŨ HOÀNG NAM 28/08/1993 C
115 TRẦN PHÚ NGÀ 22/11/1993 B2
116 NGUYỄN NGỌC NGÂN 28/01/1996 B2
117 TRẦN TRỊNH BÁ NGÂN 05/01/1990 B2
118 PHẠM DUY NGHĨA 25/02/1990 B2
119 TRẦN THỊ KIM NGỌC 02/10/1987 B1
120 TRẦN VĂN NGŨ 20/02/1960 B2
121 ĐOÀN NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 21/06/2002 B1
122 HUỲNH PHƯỚC KHÔI NGUYÊN 17/03/1994 B2
123 NGUYỄN TIẾN NGUYÊN 20/09/1996 B2
124 PHÙNG HOÀNG NGUYÊN 29/08/1983 B2
125 NGUYỄN THỊ CẨM NHAN 16/05/1984 B2
126 NGUYỄN THỊ NHÀN 19/05/1991 B1
127 NGUYỄN THÀNH HỮU NHÂN 09/04/1990 B2
128 NGUYỄN THỊ XUÂN NHẠN 04/05/1994 B1
129 NGÔ ĐỨC NHẬT 17/09/1980 B2
130 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHI 02/12/1997 B2
131 NGUYỄN VĂN NHỜ 08/05/1984 B2
132 LỘC NGUYÊN THANH NHUẬN 02/08/1995 B2
133 TRẦN THÚY OANH 02/09/1990 B1
134 NGUYỄN NGÔ THÀNH PHÁT 10/12/1999 B1
135 LÊ HỒNG PHÁT 08/08/1992 B1
136 LÊ THANH PHÁT 24/05/1981 B2
137 LÝ BÁ PHI 20/11/2000 B2
138 NGUYỄN THANH PHONG 15/12/1979 B2
139 NGUYỄN NGỌC PHÚ 03/09/1992 B2
140 HỒ NGỌC PHÚ 16/03/1993 B1
141 NGUYỄN NGỌC PHÚ 04/05/1997 B2
142 NGUYỄN HỒNG PHÚC 20/05/1997 B2
143 PHẠM HỒNG PHÚC 20/01/2003 B2
144 LÊ DUY PHÚC 25/05/1995 B2
145 HUỲNH NGUYÊN PHƯƠNG 11/12/1997 B2
146 VĂN ĐỨC NHẬT PHƯƠNG 28/12/1982 B2
147 CAO CHÂU PHƯƠNG 03/05/1990 C
148 MAI THỊ HOÀNG PHƯỢNG 30/06/1989 B2
149 TỪ THỊ TỐ QUYÊN 17/09/1996 B1
150 ĐOÀN NHƯ QUỲNH 18/10/1988 B2
151 PHẠM QUANG QUỲNH 21/04/1995 B2
152 LƯU TẤN SANG 01/02/1993 C
153 NGUYỄN ĐỨC SÁNG 15/09/1992 B2
154 PHẠM LỘC SƠN 27/01/1989 C
155 LÊ NGUYỄN THÁI SƠN 11/11/2002 B2
156 LÊ VĂN SƠN 15/09/1989 B2
157 TIÊU TẤN TÀI 01/03/1990 C
158 LÊ QUANG TÂM 01/08/1994 B2
159 LÊ NGỌC TÂM 25/05/1994 C
160 NGUYỄN MINH TÂM 01/01/1988 C
161 HUỲNH THANH TÂM 22/08/1983 B2
162 TRẦN HỮU TÂN 06/03/1991 B2
163 LƯU PHÚ TẤN 11/07/1991 B2
164 LÊ HỒNG THÁI 05/02/1980 B2
165 TRẦN ĐÌNH THÁI 24/08/2001 B2
166 NGUYỄN VĂN THẮNG 28/03/1989 B2
167 NGUYỄN PHẠM TOÀN THẮNG 30/04/2000 B2
168 TRẦN CÔNG THẮNG 08/11/1987 B2
169 LƯƠNG THỊ KIM THANH 14/08/1989 B1
170 TRỊNH KỲ THANH 29/08/1971 B2
171 NHAN PHƯƠNG THANH 01/10/1988 B2
172 NGUYỄN THỊ THANH 29/07/1983 B2
173 DƯƠNG BÁ THANH 14/11/1974 B2
174 NGUYỄN CHÍ THÀNH 01/07/2003 B2
175 LÊ VĂN THÀNH 15/07/1984 B2
176 PHẠM NGỌC THÀNH 02/07/2001 B2
177 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 01/10/1981 B1
178 LÊ HOÀNG THẢO 26/09/1993 C
179 PHÙNG ANH THIÊN 08/07/1998 B2
180 PHẠM NGỌC VÂN THINH 16/03/2000 B2
181 NGUYỄN TIẾN THỊNH 10/10/1998 B1
182 VÕ ĐỨC THỊNH 14/10/1987 B2
183 NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 13/05/1984 B2
184 NGUYỄN HOÀNG MINH THÔNG 04/08/1994 B1
185 MAI ANH THƯ 10/01/1996 B2
186 TRẦN VĨNH THUẬN 20/10/1983 B2
187 LÊ QUANG THUẬN 08/05/1987 C
188 NGUYỄN XUÂN THỨC 17/11/1989 B2
189 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 12/03/1997 B1
190 PHẠM THỊ LỆ THỦY 02/06/1992 B1
191 HOÀNG XUÂN NAM THY 22/07/1986 B2
192 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 15/02/1996 B2
193 PHẠM MINH TIẾN 17/01/1995 B2
194 NGUYỄN XUÂN TIẾN 11/04/2003 B2
195 PHAN VĂN TÍN 01/06/1995 B2
196 PHAN VĂN TÍNH 01/01/1969 B1
197 HUỲNH VĂN TOÀN 17/07/1981 B2
198 TRẦN QUỐC TOÀN 11/11/2000 B2
199 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 13/09/1991 B1
200 ĐOÀN THỊ KIM TRẦM 23/12/1996 B1
201 ĐỖ HUYỀN TRANG 06/01/1995 B2
202 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 01/01/1972 B1
203 VÕ THỊ DIỄM TRANG 10/04/1975 B1
204 LÊ THỊ THU TRANG 03/06/1986 B1
205 LƯƠNG BẢO TRÍ 23/11/2003 B2
206 PHẠM THANH TRÍ 05/01/2001 B2
207 VÕ NHỰT TRÍ 10/06/1990 B2
208 VÕ THÀNH TRONG 19/02/1996 C
209 LÊ THANH TRÚC 01/01/1984 B1
210 NGUYỄN TRẦN THANH TRÚC 19/12/2000 B2
211 PHẠM SONG THANH TRÚC 22/11/1987 B2
212 NGUYỄN PHAN THÀNH TRƯỢNG 06/02/2001 B2
213 NGUYỄN THANH TÚ 08/07/1987 B2
214 ĐẶNG MINH TÚ 19/07/2001 B2
215 HUỲNH THANH TÚ 20/12/1987 C
216 TRẦN THỊ MỸ TÚ 14/06/2003 B2
217 TRẦN VĂN ANH TUÂN 23/09/2003 B2
218 VÕ THANH TUẤN 24/01/1992 B1
219 VŨ MINH TUẤN 15/02/1994 B2
220 NGUYỄN THANH TUẤN 16/06/1996 B2
221 LÊ ANH TUẤN 20/04/1966 B1
222 TRẦN NGỌC TUẤN 16/09/1998 C
223 PHẠM HUỲNH ANH TUẤN 21/12/1999 B2
224 PHÙNG ANH TUẤN 02/07/1988 B2
225 NGÔ THANH TUẤN 12/07/1991 B2
226 ĐỖ VĂN TUẤN 02/09/1981 C
227 NGUYỄN ANH TUẤN 21/08/1993 B2
228 VÕ THỊ BÍCH TUYỀN 29/03/1990 B1
229 NGUYỄN TỐNG HẢI VÂN 17/03/1994 B2
230 NGUYỄN CÔNG VŨ 10/02/1994 C
231 DƯƠNG TRÍ VŨ 23/03/1997 B2
232 LÊ MINH VŨ 01/01/1997 C
233 NGUYỄN THANH VŨ 14/02/1992 B2
234 PHAN THỊ XUÂN 07/01/1982 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây