Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 09/09/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

NGUYỄN HẢI AN

B2

2

HỒ NGỌC ANH

B1

3

QUẢNG VIỆT ANH

B2

4

BÙI TUẤN ANH

B2

5

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG ÁNH

B2

6

VÕ KIM BẰNG

C

7

MAI THANH BẢO

B2

8

ĐẶNG THÁI BÌNH

B2

9

TRẦN THẮNG CẢNH

B2

10

DƯƠNG VĂN CẢNH

C

11

NGUYỄN VĂN CẢNH

C

12

ĐỖ TRẦN NGỌC CHÂU

B2

13

HỒ THỊ CHÍNH

B2

14

TRẦN PHI CÔNG

C

15

NGUYỄN THỊ HỒNG DÂN

B2

16

NGUYỄN VĂN DÀNG

C

17

PHẠM HẢI ĐĂNG

B2

18

LÊ PHÁT ĐẠT

B2

19

NGUYỄN VĂN ĐẠT

B2

20

TRẦN VĂN DIỆN

C

21

PHẠM VĂN DIỆU

C

22

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

B2

23

NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG

B2

24

PHẠM HUỲNH ĐỨC

B2

25

LẠI HỒNG DUNG

B2

26

TRƯƠNG TẤN DŨNG

B2

27

TRƯƠNG MINH DƯƠNG

C

28

NGUYỄN HOÀNG DUY

B2

29

NGUYỄN THANH DUY

B2

30

NGUYỄN THÂN TUẤN DUY

C

31

NGUYỄN BẢO GIANG

B2

32

LƯU GIANG

B1

33

NGUYỄN NGỌC KHÁNH HÀ

B2

34

TRẦN THANH HÀ

B2

35

LÊ VĂN HẢI

B1

36

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

B1

37

LÊ MINH HẠNH

B2

38

TRẦN VĂN HẬU

C

39

NGÔ MINH HIỂN

B2

40

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

C

41

LÊ THỊ QUỲNH HOA

B2

42

NGUYỄN THỊ HOA

B1

43

NGUYỄN THỊ HOÀI

B2

44

NGUYỄN THỊ NỮ HOÀNG

B2

45

NGUYỄN VĂN HOÀNG

B2

46

LÊ VĂN HỢI

B2

47

TRẦN THU HỒNG

B2

48

LƯƠNG VĂN HỒNG

B2

49

NGUYỄN NGỌC HÙNG

B2

50

NGUYỄN VĂN HƯNG

C

51

TRẦN ĐỨC HUY

B2

52

HÀ NGỌC KHANG

C

53

NGUYỄN NGỌC TRANG KHANH

B2

54

ĐẶNG DUY KHÁNH

C

55

NGUYỄN NGỌC KHÁNH

B2

56

TRẦN QUỐC KHÁNH

B2

57

HOÀNG NGUYỄN GIA KHÁNH

B2

58

TRẦN HỒNG KHÊ

C

59

TRẦN ANH KHOA

B2

60

LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA

C

61

NGUYỄN TIẾN KHÔI

B2

62

NGÔ TRUNG KIÊN

B1

63

ĐẶNG THỊ LÂM

B2

64

NGUYỄN TÙNG LÂM

C

65

PHAN TRẦN LÂM

B1

66

NGUYỄN THỊ LAN

B2

67

NGUYỄN THỊ CẨM LỆ

C

68

NGUYỄN THỊ LỆ

B1

69

NGUYỄN HOÀNG LI

C

70

NGUYỄN HỒNG LIÊM

C

71

ĐOÀN HỒNG LIÊN

B1

72

DƯƠNG THỊ KIM LIÊN

B1

73

SƠN LIÊU

C

74

NGUYỄN TRÚC LINH

B2

75

TRƯƠNG NGỌC KHÁNH LINH

B2

76

VŨ KHÁNH LINH

B1

77

TRƯƠNG THỊ MINH LOAN

B1

78

TẠ THỊ KIM LOAN

B2

79

NGUYỄN PHẠM LỘC

B2

80

ĐỖ TRỌNG LỘC

C

81

LÊ HUY LỘC

B1

82

HÀ VIỆT LONG

B2

83

NGUYỄN THÀNH LONG

C

84

LÊ PHI LONG

C

85

VƯƠNG KIM LONG

B2

86

PHẠM KHẮC PHI LONG

B1

87

CHU VĂN LUÂN

B2

88

NGUYỄN VĂN LỰC

B2

89

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

B2

90

NGUYỄN THẾ MẠNH

B2

91

CAO QUỐC MINH

B2

92

BÙI VĂN MINH

C

93

ĐÀO VĂN MINH

C

94

ĐỖ HOÀNG MINH

B2

95

NGUYỄN THÀNH MINH

B2

96

HOÀNG VĂN MINH

B2

97

VÕ VĂN MƯỜI

C

98

HÀ VŨ KIỀU MY

B2

99

THANG VĂN MỸ

C

100

NGUYỄN VĂN NĂNG

B2

101

NGÔ VĂN NÊN

C

102

NGUYỄN THỊ THÙY NGA

B2

103

NGUYỄN VĂN NGHIỆM

C

104

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

B2

105

TRẦN VÕ KIM NGỌC

B2

106

NGUYỄN VĂN NGUYÊN

C

107

VÕ HUỲNH THANH NGUYÊN

C

108

VŨ XUÂN NGUYÊN

B1

109

TRƯƠNG THỊ THANH NHÀN

B2

110

VY THỊ NHI

B2

111

NGÔ THỊ KIM OANH

B2

112

NGUYỄN HOÀNG PHIÊN

C

113

TRƯƠNG THANH PHONG

C

114

NGUYỄN HOÀNG PHONG

B2

115

CAO VĂN PHÚ

C

116

NGUYỄN HỒNG PHÚC

B2

117

ĐẶNG QUỐC PHÚC

B2

118

HỒ THANH PHƯƠNG

C

119

VÕ MINH PHƯƠNG

C

120

VÕ LANG QUÂN

B2

121

HỒ ĐỖ MINH QUANG

B2

122

PHAN ĐÌNH QUANG

B2

123

CAO THÁI QUỐC

B2

124

LÊ BẢO QUỐC

C

125

LÊ MẠNH QUYỀN

C

126

TRẦN NGUYỆT TIỂU QUỲNH

B2

127

PHẠM MINH SANG

C

128

LÔ VĂN SANG

C

129

PHAN HỒNG SIM

B2

130

NGUYỄN VĂN TÁC

B2

131

BÙI NGỌC TÂM

C

132

PHAN MINH TÂN

C

133

NGUYỄN VĂN TÀU

C

134

HỒ HOÀI THÁI

C

135

ĐẶNG HỒNG THÁI

C

136

HOÀNG VĂN THẮNG

C

137

ĐẶNG ĐỨC THẮNG

B2

138

PHẠM NGỌC THẮNG

B2

139

HỒ MINH THANH

B1

140

TRỊNH THỊ THANH

B1

141

VÕ HOÀI THANH

B1

142

TRẦN THỊ HOÀI THANH

B2

143

HỒ MINH THÀNH

C

144

TRẦN XUÂN THAO

C

145

NGUYỄN VĂN THẢO

C

146

TRƯƠNG VĂN THẬT

C

147

TRỊNH NGỌC KIM THI

B2

148

NGUYỄN PHÚC THIỆN

C

149

NGUYỄN PHƯƠNG THỊNH

C

150

NGUYỄN HẢI THỊNH

C

151

ĐẶNG SỸ THUẦN

B2

152

TRỊNH VĂN THUẬN

C

153

CHÂU ĐỨC THUẬN

C

154

NGÔ THỊ THÚY

B2

155

NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY

B2

156

ĐẶNG HOÀNG PHI TIÊN

B1

157

LẠI THỊ TIỀN

B1

158

NGUYỄN NGỌC THANH TÍN

C

159

NGUYỄN CHÍ TÍNH

C

160

NGUYỄN CHU TOÀN

B2

161

TRẦN THANH TOÀN

B2

162

NGUYỄN MINH TOÀN

B2

163

CHƯƠNG VĂN TỚI

C

164

LƯU PHƯỚC TÒNG

C

165

NGUYỄN CHÍ TRAI

B2

166

PHẠM THỊ BÌNH TRANG

B2

167

NGUYỄN TÂM TRANG

C

168

TRẦN QUỐC TRẠNG

C

169

PHAN MINH TRÍ

C

170

LÊ MINH TRÍ

B2

171

LÊ HOÀI TRÍ

C

172

NGUYỄN VĂN TRIỆU

B2

173

ĐÀM ÁI TRINH

B2

174

TRẦN HỒNG TRUNG

C

175

NGUYỄN THÀNH TRUNG

C

176

LÊ THÀNH TRUNG

C

177

PHẠM TRẦN TRUNG

B2

178

LÝ MINH TRUNG

C

179

ĐÀM QUỐC TRUNG

B2

180

NGUYỄN BẢO TRUNG

C

181

NGUYỄN LÂM TRƯỜNG

C

182

LÂM THÀNH TÚ

C

183

NGUYỄN VĂN TÚ

B2

184

LÊ MINH TÚ

C

185

PHẠM TRỌNG TUẤN

C

186

PHẠM MINH TUẤN

C

187

PHẠM ANH TUẤN

C

188

NGUYỄN MINH TUẤN

C

189

TRẦN QUANG TUẤN

C

190

ĐÀO DUY NHẬT TÙNG

C

191

NGUYỄN ĐÔNG TÙNG

B2

192

LÊ VĂN TÙNG

B2

193

HƯƠNG QUÝ TUYẾN

C

194

NGUYỄN ĐÌNH TUYỂN

B2

195

VŨ THỊ TUYẾT

B2

196

PHẠM THỊ VÂN

B2

197

HUỲNH LONG VIỆT

C

198

ĐINH VĂN VINH

C

199

HUỲNH TRỌNG VŨ

B2

200

HOÀNG TUẤN VŨ

B2

201

LÊ NGUYỄN NGUYÊN VŨ

B2

202

PHẠM VĂN VỦ

C

203

TRƯƠNG VĂN VƯƠNG

C

204

PHẠM MINH VƯƠNG

C

205

THÁI MINH VƯƠNG

C

206

TRẦN MINH VƯƠNG

C

207

ĐOÀN THẢO VY

B2

208

NGUYỄN HOÀNG THÚY VY

B1

209

NGUYỄN VĂN XUÂN

B2