DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 09/06/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN THÀNH AN 19/04/1996 B2
2 PHAN LÊ MINH AN 30/06/2001 B1
3 HỒ NGUYỄN HOÀNG ANH 08/11/1987 B2
4 LƯƠNG HOÀNG ANH 10/02/1993 B2
5 NGUYỄN ĐỨC ANH 31/10/1988 B2
6 NGUYỄN VIỆT ANH 03/06/1997 B2
7 KHƯƠNG NGỌC ÁNH 23/12/1994 B1
8 NGUYỄN VŨ BẰNG 16/05/1989 C
9 NGUYỄN TRỌNG BẢO 06/10/1990 B2
10 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 01/02/1984 C
11 NGUYỄN QUỐC BẢO 17/09/1994 B2
12 TRƯƠNG VĂN BẢY 08/04/1978 C
13 NGUYỄN HOÀNG RÔ BE 01/08/2001 B2
14 TRƯƠNG MỸ BÌNH 25/09/1975 B1
15 TRẦN QUỐC BÌNH 18/11/1993 B2
16 PHAN VĂN CHÁNH 24/11/1992 B2
17 LÊ ĐOÀN PHÚC CHÂU 11/09/1995 B2
18 ĐOÀN CÔNG CHIẾN 08/02/1981 C
19 LAM QUỐC CƯỜNG 01/01/1985 C
20 NGUYỄN HOÀNG DÂN 28/05/1985 B2
21 NGUYỄN MINH ĐĂNG 13/11/1999 B2
22 NGUYỄN TẤN ĐẠT 29/12/1995 B1
23 BÙI QUỐC ĐIỀN 06/10/1986 C
24 LÊ PHẠM NGỌC ĐIỆP 19/10/1989 B2
25 BÙI ANH ĐỨC 01/01/2001 C
26 TRỊNH HUỲNH ĐỨC 01/01/1984 C
27 LÊ VĂN ĐỨC 12/06/1978 B1
28 HUỲNH THỊ KIM DUNG 26/06/1986 B1
29 BÙI THỊ KIM DUNG 16/05/2001 B1
30 VÕ THỊ XUÂN DUNG 10/08/1974 B1
31 NGUYỄN PHÚC DŨNG 23/07/1995 C
32 TRẦN SÁCH DŨNG 28/10/1983 B2
33 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 27/01/1990 C
34 PHẠM QUỐC DƯƠNG 30/11/1994 C
35 TRẦN NGUYỄN THANH DUY 04/07/1989 B2
36 NGUYỄN ANH DUY 20/01/1993 B2
37 NGUYỄN KHÁNH DUY 11/10/1999 C
38 TRẦN ĐỨC GIANG 27/01/1994 B2
39 LÊ TRƯỜNG GIANG 25/01/1995 B2
40 VŨ THÚY HÀ 03/05/1980 B1
41 NGUYỄN THỊ THU HÀ 06/06/1992 B2
42 DƯƠNG THANH HÀ 02/07/1987 C
43 TRẦN THỊ THU HÀ 03/11/1983 B1
44 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 17/07/1981 C
45 NGUYỄN DUY HANH 31/05/1983 B2
46 NGUYỄN THỊ NGUYÊN HẠNH 13/08/1983 B1
47 ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH 20/06/1993 B1
48 NGUYỄN HÙNG HÀO 28/01/1989 C
49 HUỲNH NGỌC HẢO 20/06/1996 B2
50 LÊ VĂN HIỀN 24/08/1996 C
51 TRẦN TRUNG HIẾU 22/08/1990 C
52 ĐỖ MINH HÒA 22/09/1999 C
53 TRẦN KHẢI HOÀN 11/02/1999 C
54 PHẠM VĂN TRẦN HOÀNG 05/11/1978 B2
55 PHẠM NGỌC HON 25/12/1989 C
56 TRẦN TIẾN HUÂN 10/07/1986 C
57 PHẠM VŨ HÙNG 05/09/1996 C
58 HOÀNG BẢO HÙNG 20/11/1988 B2
59 CHÂU QUỐC HÙNG 21/08/2000 C
60 TRƯƠNG BÁ HƯNG 13/01/1986 B2
61 NGUYỄN NGỌC HƯNG 27/12/1989 B2
62 NGUYỄN THANH HUY 01/01/1986 B2
63 CHÂU GIA HUY 29/09/1996 B1
64 TRẦN XUÂN KHANH 18/02/1984 B1
65 ĐỖ DUY KHÁNH 20/04/1992 C
66 LÊ ĐĂNG KHOA 07/12/1993 B2
67 NGUYỄN HẢI ĐĂNG KHOA 26/05/1993 B1
68 PHAN VĂN KHỎE 12/09/1986 B2
69 LẠI VĂN KHÔI 23/02/1992 C
70 NGUYỄN TRUNG KIÊN 23/04/1985 B2
71 LÊ TRUNG KIÊN 17/08/1988 C
72 LÊ TUẤN KIỆT 19/02/1995 C
73 HUỲNH THỊ THÚY KIỀU 19/09/1986 B2
74 NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 26/10/1982 B2
75 NGUYỄN THỊ THÚY KIM 01/01/1972 B1
76 LÊ TẤN LÀNH 12/10/1989 C
77 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT LINH 19/10/1995 B2
78 TRẦN BÁ LINH 08/11/1986 B2
79 ĐOÀN THỊ MỸ LINH 25/08/1988 B1
80 NGUYỄN PHÚ LỢI 05/09/1988 C
81 NGUYỄN THỊ MỸ LỢI 14/09/1993 B1
82 TRẦN MINH LONG 25/12/2000 C
83 NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 04/06/1991 C
84 PHẠM VĂN TRÚC LY 10/07/1983 C
85 DƯƠNG THỊ ÁNH LY 12/03/1991 B2
86 VÕ THỊ KHÁNH LY 07/01/1998 B2
87 NGUYỄN THANH LÝ 25/08/1984 C
88 ĐÀM THỊ QUỲNH MAI 13/12/1991 B1
89 ĐỖ THỊ TÂM MAI 12/06/1984 B2
90 LÊ TIẾN MAI 20/10/1986 B2
91 LÊ NHƯ MẠNH 28/08/1984 B2
92 LẠI VĂN MẠNH 10/08/1986 C
93 PHAN NHẬT MINH 30/05/1992 B2
94 PHAN VĂN MINH 03/05/2000 B2
95 TĂNG MINH MỪNG 13/02/1990 B2
96 NGUYỄN VĂN MƯỜI 18/09/1982 B2
97 K' MỸ 05/02/1998 C
98 NGUYỄN THÀNH NĂNG 19/09/1991 B2
99 HUỲNH THỊ TUYẾT NGA 08/09/1995 B2
100 PHẠM NGỌC NGHĨA 30/01/1985 C
101 MAI CHÍNH NGHĨA 02/02/1982 C
102 LÊ HOÀNG NGHĨA 07/03/1996 B2
103 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 13/11/1984 B1
104 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 15/07/1979 B2
105 VĂN THỊ TRÚC NGUYÊN 29/07/1992 B1
106 ĐINH HOÀI NHÂN 30/11/1997 C
107 TRẦN TRỌNG NHÂN 13/10/2003 B1
108 PHẠM VĂN NHẤT 05/06/1995 C
109 ĐỖ MINH NHẬT 26/03/1993 B1
110 NGUYỄN THỊ HOÀNG NHI 15/04/1993 B1
111 NGUYỄN NGỌC NHUNG 08/02/1994 B2
112 NGUYỄN QUỐC NINH 02/10/1985 B2
113 LẠI ĐỨC NINH 04/04/1958 B1
114 NGUYỄN MỸ NƯƠNG 10/02/1988 B2
115 NGUYỄN VĂN PHI 14/03/1997 C
116 TRẦN HOÀNG PHI 17/08/1993 B2
117 LÊ MINH PHÚ 15/01/1991 B2
118 HÀ HOÀNG PHÚC 16/11/1999 B2
119 TRỊNH THÀNH PHƯỚC 22/05/1993 C
120 NGUYỄN VIỄN PHƯƠNG 29/09/1993 B2
121 BÙI NGỌC TRÚC PHƯƠNG 20/08/1979 B2
122 PHAN THỊ KIM PHƯỢNG 24/12/1992 B1
123 HÀ THỊ KIM PHƯỢNG 29/09/1992 B1
124 NGUYỄN MINH QUÂN 24/01/2000 C
125 TRÀ MINH QUANG 28/10/1994 B2
126 PHẠM QUYỀN QUY 09/09/1999 B2
127 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG SANG 12/07/1998 C
128 VÕ THANH SƠN 16/01/1984 B2
129 NGUYỄN HỒNG SƠN 06/10/1997 C
130 MAI THANH SƠN 13/02/1997 C
131 NGUYỄN VĂN SỸ 20/02/1987 B2
132 NGUYỄN TẤN TÀI 01/01/1993 C
133 TRƯƠNG MINH TÀI 14/05/1981 C
134 DƯƠNG VĂN TÀI 01/01/1986 C
135 TRẦN TẤN TÀI 26/05/1995 C
136 TRẦN TÚ TÀI 02/06/1997 B2
137 PHẠM LINH TÂM 27/04/2000 C
138 NGÔ THANH TÂM 24/04/1990 C
139 NGUYỄN MINH TÂN 27/07/1991 B2
140 BÙI VĂN THÁI 25/10/1990 C
141 TRẦN LÊ THĂNG 24/06/1997 B2
142 LÊ CÔNG THẮNG 26/03/1996 C
143 NGUYỄN MINH THÀNH 04/01/1988 B2
144 UNG QUỐC THÀNH 20/08/1994 C
145 THẠCH THỊ THU THẢO 21/05/1991 B2
146 NGUYỄN VĂN THẦY 03/03/1960 B2
147 PHẠM THỊ THÊU 15/08/1984 B1
148 NGUYỄN XUÂN THIỆN 06/06/2003 B2
149 BÙI ĐỨC THIỆN 06/09/1986 B2
150 TẠ MINH THƠ 14/10/1976 C
151 HUỲNH THỊ LỆ THU 08/03/1987 B1
152 TRỊNH HOÀI THƯƠNG 03/12/1999 C
153 HOÀNG THỊ THÚY 26/01/1968 B1
154 HUỲNH DIỄM THÚY 01/08/1999 B1
155 ĐỖ HOÀNG THỦY TIÊN 29/12/1992 B1
156 NGUYỄN VÕ NGỌC THỦY TIÊN 30/11/1996 B1
157 NGUYỄN MINH TIẾN 01/07/1995 C
158 TRẦN ĐỨC TIẾN 16/04/1995 B2
159 HUỲNH VĂN TIẾN 18/11/1989 C
160 HUỲNH VĂN TRUNG TÍN 05/10/1992 B2
161 NGUYỄN KIM TRÍ TÍNH 21/05/1995 B2
162 NGÔ PHẠM THANH TOÀN 07/07/1991 B1
163 NGUYỄN BỮU TOÀN 21/01/1989 C
164 TÀO VĂN TOÀN 22/02/2000 C
165 PHAN THỊ NGỌC TRẦM 25/10/1982 B1
166 TRẦN VĂN TRÍ 25/11/1977 B2
167 NGUYỄN MINH TRIẾT 14/11/1991 B2
168 NGUYỄN ĐỨC TRINH 03/09/1983 B1
169 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 05/05/1992 C
170 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 20/08/1996 B1
171 NGUYỄN MINH TRUNG 18/08/1988 C
172 HÀ HUY TRƯỜNG 16/03/1995 B2
173 NGUYỄN NGỌC TRUYỀN 01/01/1989 C
174 VÕ TRUNG TÚ 07/04/1995 B2
175 LÊ MINH TUÂN 01/06/1996 B2
176 HUỲNH NGỌC TUẤN 15/10/1994 C
177 LÊ QUỐC TUẤN 27/02/1988 B1
178 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 13/08/2001 B2
179 ĐOÀN VĂN TUẤN 25/10/1981 B1
180 TRIỆU MINH TUẤN 01/01/1988 C
181 TRẦN VĂN TÙNG 28/02/1983 B1
182 NGUYỄN THANH TÙNG 18/10/1987 B1
183 ĐẶNG HÀ THANH TÙNG 10/04/1985 B2
184 PHẠM NGỌC TƯƠI 20/10/1992 B2
185 CAO ĐỊNH TƯỜNG 10/10/1988 C
186 TRẦN TỬ TƯỜNG 08/04/1990 B2
187 ĐẶNG MINH TUYÊN 10/07/1989 B2
188 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 02/08/1996 B2
189 ĐỖ THANH TUYỀN 05/05/1975 C
190 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 15/12/1969 B1
191 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 15/01/1983 B1
192 VÕ THỊ VÂN 16/07/1991 B1
193 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN 19/10/1990 B2
194 NGUYỄN HOÀNG VĂN 16/12/1990 C
195 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 01/01/1992 C
196 HUỲNH VĂN VIỆT 15/11/1988 C
197 VÕ MINH VŨ 12/10/1999 B2
198 NGUYỄN THANH QUỐC VƯƠNG 02/08/1998 B2