Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 09/01/2021

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

LÊ TUẤN ANH

B2

2

NGUYỄN ĐỨC DUY ANH

B2

3

PHAN KIM ANH

B2

4

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

B1

5

TRẦN HOÀNG ANH

B2

6

ĐỖ TRƯỜNG BẢO

B2

7

PHẠM QUỐC BẢO

B2

8

GIANG BÉ

B2

9

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

B2

10

THI VĂN BÌNH

B2

11

LÊ MINH CHÂU

B1

12

TRỊNH ĐÌNH CHIẾN

B2

13

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

C

14

NGUYỄN PHƯỚC ĐẠI

B2

15

HUỲNH LÊ DÂN

B2

16

MAI CÔNG DANH

C

17

NGUYỄN THANH ĐẠT

C

18

NGUYỄN THÀNH ĐẠT

B2

19

PHẠM MINH ĐẠT

B2

20

NGUYỄN TẤN ĐẠT

B2

21

LÂM HOÀNG DỄ

B2

22

ĐOÀN VĂN ĐỂ

C

23

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

C

24

VÕ TẤN ĐỨC

B2

25

TRẦN HOÀNG ĐỨC

B2

26

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

B1

27

QUÁCH NGỌC DUNG

B1

28

PHẠM VĂN DŨNG

B2

29

LÊ ANH DŨNG

C

30

LÊ VĂN DƯƠNG

B2

31

TRẦN NGỌC DUY

B2

32

NGUYỄN KHÁNH DUY

B2

33

LÊ THỊ EM

B2

34

NGUYỄN VĂN NHUẦN EM

C

35

NGUYỄN THANH GIANG

B2

36

NGUYỄN VĂN XÍT XĂNG GƠ

B2

37

NGUYỄN NGỌC ĐÔNG HẢI

B2

38

HỒ ĐẮC HẢI

C

39

TRẦN XUÂN HẢI

C

40

NGUYỄN MINH HẢI

B2

41

TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN

B2

42

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

B2

43

NGUYỄN THỊ HẠNH

B2

44

NGUYỄN ANH HÀO

B1

45

MAI THỊ THU HIỀN

B2

46

NGUYỄN MINH HIẾU

B2

47

NGÔ TẤN HÒA

B1

48

NGUYỄN TRUNG HUẤN

B2

49

NGUYỄN THANH HÙNG

B2

50

HỒ VIỆT HÙNG

C

51

PHẠM VĂN HÙNG

B2

52

NGUYỄN THỊ KIỀU HƯNG

B2

53

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

B2

54

PHẠM PHƯỚC HỮU

B2

55

TRẦN ĐỨC HUY

B2

56

PHẠM NGỌC KHANH

B2

57

ĐOÀN QUỐC KHÁNH

B2

58

TRƯƠNG ĐĂNG KHOA

B2

59

ĐOÀN KHOA

B2

60

ĐỖ KHOA

B2

61

HUỲNH DUY KHOA

C

62

PHẠM VĂN KHỞI

B2

63

PHAN ANH KIỆT

B2

64

TRẦN PHÚC KIỆT

B2

65

PHẠM TUẤN KIỆT

B2

66

QUÁCH VĂN KỲ

C

67

LƯƠNG HOÀNG LÂM

B1

68

TRẦN TUYẾT LÀNH

B2

69

NGÔ VĂN LẬP

B2

70

ĐÀO DUY LIÊM

B2

71

NGUYỄN ĐÌNH LINH

B2

72

LÊ TẤN LỘC

C

73

NGUYỄN VĂN LỢI

B2

74

HUỲNH NGUYỄN THANH LONG

C

75

VÕ QUANG LUYẾN

C

76

NGUYỄN VĂN MẬU

B2

77

NGUYỄN RẮC MIL

B2

78

NGUYỄN HOÀNG MINH

B2

79

LÊ CAO MINH

B2

80

BÙI QUỐC MINH

B1

81

ĐỖ NGỌC MINH

B1

82

NGUYỄN HOÀNG MINH

B2

83

NGUYỄN HOÀNG MINH

B2

84

NGUYỄN ANH MỸ

B2

85

DƯƠNG THỊ BÍCH NGA

B2

86

ĐỖ THỊ KIM NGÂN

B1

87

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

B2

88

NGUYỄN ĐỨC NGHĨA

B2

89

LÊ HOÀNG NGỌC

B2

90

TRƯƠNG VĂN NGỌC

B1

91

PHẠM MINH NGUYỆN

C

92

ĐỖ HÀ MINH NGUYỆT

B2

93

TRẦN VĂN NHÃ

C

94

ĐỖ THỊ TIN NHÂN

B2

95

NGUYỄN ĐỨC NHÂN

B2

96

NGUYỄN HOÀI NHÂN

B2

97

NGUYỄN VĂN NHÂN

B2

98

CHÂU NGỌC BẢO NHI

B1

99

NGUYỄN DƯƠNG HOÀI NHỚ

B2

100

VÕ NGỌC QUỲNH NHƯ

B2

101

TRẦN MINH NHỰT

B2

102

LÊ MINH NHỰT

B2

103

NGUYỄN THUẦN PHONG

C

104

TRẦN CHÍ PHONG

B2

105

TRƯƠNG ĐẶNG PHÚ

B2

106

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

B2

107

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

B1

108

HUỲNH NGỌC PHƯỢNG

B2

109

TỐNG PHƯỚC HOÀNG QUÂN

B2

110

NGUYỄN VIỆT QUANG

B2

111

ĐÀO VĂN QUANG

C

112

NGUYỄN VINH QUANG

C

113

HUỲNH NGỌC QUÀNG

C

114

GIANG ĐÌNH QUÝ

B2

115

LÝ VĂN QUÝ

B2

116

DƯƠNG HỒNG TỐ QUYÊN

B2

117

TẠ THỊ QUỲNH

B2

118

PHẠM HOÀNG SANG

C

119

NGUYỄN THANH SANG

C

120

NGUYỄN VĂN SÁU

C

121

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

B2

122

NGUYỄN HUY SƠN

C

123

TRẦN THANH TÀI

C

124

TRẦN ANH TÀI

B2

125

LÊ HỮU TÂM

B2

126

NGUYỄN NHẬT TÂM

B2

127

MẠC THỊ THANH TÂM

B2

128

NGUYỄN HUỆ TÂM

B2

129

BÙI MINH TÂN

B2

130

LÊ PHÚ TÂN

C

131

ĐỖ VĂN THẮNG

C

132

TRỊNH PHƯƠNG THANH

B2

133

HỒ VĂN THANH

B2

134

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH

B1

135

NGUYỄN TẤN THÀNH

B2

136

CAO VIẾT THÀNH

C

137

LÊ MINH THÀNH

C

138

PHẠM TRUNG THÀNH

B2

139

VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO

B1

140

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

B1

141

NGUYỄN VÕ AN THẢO

B2

142

NGUYỄN VĂN THI

B2

143

ĐOÀN PHƯỚC THIỆN

B2

144

NGUYỄN NGỌC THIỆN

B2

145

LÊ HOÀNG THIỆN

C

146

VÕ VĂN THÌN

B2

147

PHAN ANH TRƯỜNG THỊNH

B2

148

HỒ VĂN THỊNH

C

149

LẠI MINH THỊNH

C

150

PHẠM BÙI HIẾU THUẬN

B1

151

NGUYỄN TIẾN THƯỞNG

B2

152

LÊ THỊ HỒNG THÚY

B2

153

TRẦN THỊ THÚY

B1

154

TRẦN CAO THÙY

B2

155

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

B2

156

ĐẶNG THỊ THU THỦY

B1

157

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

B2

158

ĐỒNG TẤN TIẾN

C

159

NGUYỄN NHẬT TIẾN

B1

160

TRẦN PHƯƠNG TÍN

C

161

LÊ THỊ HOÀNG TÍNH

B2

162

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

B2

163

PHẠM VŨ TOÀN

B2

164

NGUYỄN H. PHƯƠNG TRÂM

B2

165

NGUYỄN THÀNH TRÍ

B2

166

TRƯƠNG TRIỀU

B2

167

NGUYỄN NGỌC TRINH

C

168

LÊ THỊ TRỌNG

B2

169

HỒ THỊ QUỲNH TRÚC

B2

170

NGUYỄN VĂN TRỰC

B2

171

NGUYỄN HOÀI TRUNG

B2

172

ĐỔNG MÂY HỒNG TRÚNG

B1

173

NGUYỄN THANH TRUYỀN

B2

174

NGUYỄN TRỌNG TÚ

B2

175

TRẦN THỊ CẨM TÚ

B1

176

NGUYỄN THANH TÚ

B2

177

CỐ ĐÌNH TUÂN

C

178

PHAN MINH TUẤN

C

179

CAO HUY TUẤN

C

180

MAI MINH TUẤN

C

181

VŨ QUỐC TUẤN

B2

182

TRƯƠNG NGỌC MINH TUẤN

B1

183

HUỲNH THANH TÙNG

B2

184

NGUYỄN THANH TUYỀN

B1

185

VÕ THỊ MỘNG TUYỀN

B2

186

PHAN BẢO VÂN

B2

187

NGUYỄN NGỌC VIỆT

C

188

TRẦN THẾ VINH

B2

189

BÙI QUANG VINH

C

190

LÊ THỊ KIM VŨ

B1

191

TRỊNH THỊ TRẦM VY

B2

192

ĐỖ THANH XUÂN

B1

193

PHAN VĂN XUYÊN

C

194

ĐINH THỊ KIM XUYẾN

B2

195

ĐINH THỊ HOÀNG YẾN

B2

196

LÊ THỊ HOÀNG YẾN

B2