Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 08/07/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

MAI VĂN ÁI

C

2

THÁI HOÀNG HIỆP ÂN

B2

3

LÊ HÀ THIÊN ẤN

B2

4

LÊ TUẤN ANH

C

5

NGUYỄN THẾ ANH

B2

6

LÊ THANH THÚY ANH

B2

7

VÕ GIA BẢO

B2

8

NGUYỄN CÔNG BÌNH

C

9

TẠ THỊ BÌNH

B2

10

PHAN THỊ BÌNH

B1

11

NGUYỄN VĂN CẢM

C

12

PHẠM VĂN CẢNH

C

13

TRẦM THANH CHỀ

B2

14

HOÀNG ĐÌNH CHIẾN

B2

15

NGUYỄN QUỐC CỬ

C

16

HOÀNG VIỆT CƯỜNG

B2

17

NGUYỄN BÁ CƯỜNG

B2

18

TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG

B2

19

LÊ DUY ĐẠI

B2

20

PHẠM THẾ ĐẠI

C

21

VÕ NGUYÊN ĐÁNG

B2

22

NGUYỄN XUÂN DANH

C

23

NGUYỄN VĂN ĐẠT

B2

24

NGUYỄN TRUNG ĐẠT

C

25

NGUYỄN MẠNH ĐẠT

B2

26

NGÔ THỊ NGỌC DIỄM

B2

27

HUỲNH VĂN ĐIỂM

C

28

NGÔ HỮU ĐỈNH

C

29

TRẦN ĐINH PHI ĐÔ

B2

30

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

B2

31

NGUYỄN DANH DŨNG

B2

32

TẠ ANH DŨNG

B2

33

TRẦN MẠNH DŨNG

B2

34

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

B2

35

VŨ VĂN DƯƠNG

B2

36

TRẦN VĂN DƯƠNG

B2

37

ĐỖ VĂN DUY

B2

38

HOÀNG THÁI PHẠM DUY

C

39

NGUYỄN VŨ NGỌC GIANG

B1

40

NGUYỄN MINH HÀ

B2

41

PHAN GIÁP HẢI

C

42

HỒ THANH HẢI

C

43

TRẦN ĐỨC HẢI

C

44

NGUYỄN THANH HẢI

B2

45

NGUYỄN MINH HẢI

B2

46

NGUYỄN HOÀNG HẬN

C

47

LÝ THỊ HỒNG HẠNH

B2

48

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

B1

49

AO VẠN HẠNH

B2

50

LÊ THƯƠNG NGỌC HẢO

B2

51

NGUYỄN XUÂN HẬU

B2

52

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG HIÊN

C

53

ĐỖ NGỌC HIỀN

B2

54

HÀ CÔNG HIỀN

B2

55

NGUYỄN TRƯỜNG NGỌC HIỂN

B2

56

NGUYỄN THÀNH HIẾU

B2

57

NGÔ MINH HIẾU

B2

58

NGÔ TRÍ HIẾU

B2

59

LÊ TRUNG HIẾU

B2

60

PHẠM TRUNG HIẾU

B2

61

HỒ THỊ LIÊN HOA

B1

62

NGUYỄN VĂN HOÀNG

B2

63

BÙI XUÂN HOÀNG

B2

64

VÕ CÔNG HOÀNG

B2

65

NGUYỄN THÀNH HÚA

C

66

CHÂU THỊ BẠCH HUỆ

B2

67

TRẦN HÙNG

C

68

TRẦN PHƯƠNG HÙNG

C

69

NGUYỄN PHI HƯNG

B2

70

LÊ TRỌNG HƯNG

B2

71

LÊ THỊ THU HƯỞNG

B2

72

NGUYỄN VĂN HỮU

C

73

NGUYỄN NGỌC HUY

B2

74

LÊ NHẬT HUY

C

75

HUỲNH HUY

B2

76

PHẠM HOÀNG HUYNH

B2

77

NGUYỄN PHẠM HOÀNG KHA

C

78

TRÌ QUỐC KHẢI

B2

79

VÕ DUY KHANH

B2

80

HỒ TẤN KHÁNH

C

81

LÊ THANH KHOA

C

82

NGUYỄN TRỌNG NGHI KHƯƠNG

B2

83

TRẦN KIÊN

B1

84

TRẦN VĂN LẠC

B2

85

PHAN HOÀNG LAM

C

86

TRẦN THỊ THANH LIÊN

B2

87

MAI THỊ TRÚC LINH

B2

88

NGUYỄN THỊ LINH

B2

89

TRẦN PHƯỚC LỘC

B2

90

KIM THANH LONG

B2

91

NGUYỄN HUỲNH MAI

B2

92

TRẦN VĂN MẪN

B2

93

BÙI THIẾT MINH

C

94

LÊ HOÀNG MINH

B2

95

PHAN THỊ DIỄM MY

B2

96

NGUYỄN GIA MỸ

B2

97

PHẠM TẤN NAM

C

98

NGUYỄN THỊ KIM NGA

B1

99

NGUYỄN THỊ YẾN NGÂN

B2

100

VY TRUNG NGHĨA

C

101

LÊ HỮU NGHĨA

B2

102

HUỲNH HỒ TẤN NGHIỆP

B2

103

ĐINH NHO NGỌC

B2

104

HỒ ĐÀO PHƯỚC NGUYÊN

B2

105

HỒ ĐÀO THANH NGUYÊN

B2

106

LƯƠNG ĐÌNH NHÂN

C

107

NGUYỄN MINH NHẬT

B2

108

NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

B2

109

NGUYỄN ÁI NHƯ

B2

110

VŨ THỊ KIỀU OANH

B2

111

LÝ BÁ PHÁT

B2

112

NGUYỄN TẤN PHÁT

C

113

PHÙNG QUÍ PHI

C

114

LÊ THANH PHONG

B2

115

LÊ VĂN PHONG

B2

116

NGUYỄN THANH PHONG

B2

117

PHAN VĂN PHÚ

B2

118

PHAN THANH PHÚ

B2

119

HỶ TRỊ PHÚ

B2

120

TRẦN THỊ HỒNG PHÚC

B2

121

NGUYỄN HỒ QUÍ PHÚC

B1

122

THÁI MINH PHỤNG

B2

123

PHAN THANH PHỤNG

C

124

TRẦN VĂN PHỤNG

B2

125

NGÔ XUÂN PHƯỚC

C

126

LÊ HÙNG PHƯỚC

C

127

PHAN VĂN PHƯỚC

B2

128

NGUYỄN DUY PHƯƠNG

C

129

LÊ MẠNH PHƯƠNG

C

130

PHÈ THANH PHƯƠNG

B2

131

HỒ THỊ MỸ PHƯƠNG

B1

132

CAO TRUNG QUÂN

B2

133

VÕ THANH QUANG

B2

134

ĐỖ VĂN QUẠT

C

135

VĂN NHẬT QUÝ

B2

136

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

B2

137

PHẠM DUY QUYẾT

C

138

VY ANH SANG

C

139

NGUYỄN VĂN SÁNG

C

140

NGUYỄN HÀ SƠN

B2

141

NGUYỄN THÀNH TÀI

B2

142

VĂN NHẬT TÀI

B2

143

TRẦN TÂM

C

144

VÕ THỊ TẦNG

C

145

NGUYỄN THANH THÁI

C

146

PHẠM THỊ HỒNG THẮM

B2

147

HOÀNG VĂN THẮNG

B2

148

NGUYỄN CÔNG THÀNH

B2

149

NGUYỄN NGỌC THÀNH

B2

150

ĐOÀN CHÂU THÀNH

C

151

NGUYỄN THỊ BÉ THẢO

B2

152

NGUYỄN PHỤNG THẢO

B2

153

NGUYỄN HOÀI PHƯỚC THIỆN

B2

154

ĐINH XUÂN THIỆN

C

155

TRẦN HỮU THIẾT

B2

156

NGUYỄN MẠNH THIẾT

B2

157

LÊ NGỌC THOẠI

C

158

VÕ TRẦN CÔNG THOẠI

C

159

NGUYỄN THOAN

C

160

LÊ ANH THƯ

B2

161

LÝ THỊ ANH THƯ

B2

162

HUỲNH THỊ THUẬN

B1

163

PHẠM ĐỨC THUẬN

B2

164

PHẠM ĐÌNH ANH THƯƠNG

C

165

NGUYỄN LÊ THANH THỦY

B1

166

VŨ DUY TIÊN

B2

167

HỒ VÕ CÁT TIÊN

B2

168

BÙI ĐỨC TÍN

B2

169

LÊ NGUYỄN MINH TOÀN

B2

170

LỮ HOÀNG NHÂN TRÂN

B2

171

TRẦN THỊ THU TRANG

B2

172

LÊ THỊ NGỌC TRANG

B1

173

NGUYỄN VÂN TRANG

B1

174

NGUYỄN HỮU TRÍ

B2

175

NGUYỄN NGUYÊN ANH TRÍ

B2

176

DƯƠNG THIÊN BỬU TRINH

B2

177

VÕ HÀO TRÌNH

B2

178

TRẦN TÚ TRONG

B2

179

NGUYỄN CÔNG TRỌNG

C

180

HUỲNH TẤN TRÚC

C

181

LƯƠNG THANH TRÚC

B2

182

TRẦN TRỌNG TRUNG

B2