DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 08/06/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 HUỲNH MINH AN 23/10/1998 B2
2 NGUYỄN QUỐC DÂN AN 18/12/1995 B2
3 VŨ THỊ TUYẾT ANH 19/02/1987 B2
4 TRẦN CÔNG ANH 24/11/1994 B2
5 TRẦN QUỐC ANH 28/04/2002 B2
6 VÕ MINH DUY ANH 13/05/1997 B1
7 NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH 28/07/1992 B2
8 NGUYỄN NGỌC HẢI ÂU 18/09/1996 B2
9 PHẠM TRẦN ANH BẢO 20/09/1988 B2
10 TRẦN THÁI BÌNH 03/06/2002 C
11 LÊ QUỐC BÌNH 16/11/1985 B2
12 NGUYỄN ĐÌNH CAO 20/04/1994 B2
13 THEAK CHANBOPHA 06/02/1984 B1
14 NGUYỄN THANH CHÂU 04/01/1996 C
15 LÊ QUỲNH CHI 18/11/1992 B1
16 NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG 08/03/1989 B1
17 ĐINH VĂN CƯỜNG 26/11/1991 B2
18 ĐỖ TUẤN CƯỜNG 26/06/1985 B2
19 LÃ HUY CƯỜNG 05/03/1980 C
20 LƯƠNG MINH ĐẠI 24/03/1985 C
21 TRẦN SỸ ĐANG 26/12/2001 B2
22 NGUYỄN THANH DANH 04/02/2000 B2
23 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 17/02/2002 B2
24 TRỊNH HỮU ĐẠT 10/02/1994 C
25 ĐỔ THÀNH ĐẠT 09/08/1996 B2
26 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 15/01/1996 B1
27 NGUYỄN VY ĐỆ 10/09/1991 B2
28 NGUYỄN VĂN DIỄN 01/01/1987 B2
29 PHẠM VĂN DỪA 01/01/1985 C
30 PHAN BÁ ĐỨC 07/04/1987 B1
31 TRẦN TRUNG ĐỨC 05/05/1997 B2
32 NGÔ THÙY DUNG 20/02/1985 B1
33 NGÔ TRÍ DŨNG 28/06/1984 B1
34 LÊ NGUYỄN ANH DUY 23/10/1998 B2
35 TĂNG KỲ DUYÊN 01/11/2001 B2
36 LÊ HOÀNG GIANG 17/08/1985 B2
37 TÔ TUẤN GIANG 01/01/1990 C
38 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 15/02/1987 B1
39 NGUYỄN VĂN HÀ 10/10/1988 C
40 NGUYỄN VĂN HẢI 03/01/1982 B2
41 LÊ NGỌC HÂN 22/02/1985 B1
42 TẠ HOÀNG NGỌC HÂN 19/02/2002 B1
43 NGUYỄN THỊ HẢI HẰNG 24/07/1987 B1
44 KHỔNG THỊ BÍCH HẰNG 14/08/1995 B2
45 DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG 12/03/1991 B2
46 NGUYỄN THỊ HẰNG 16/06/1990 B1
47 HỒ THỊ HOÀNG HẠNH 16/02/1990 B1
48 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 10/01/1990 B1
49 NGUYỄN TRẦN HOÀNG HẢO 25/10/2001 C
50 NGUYỄN VĂN HIỆP 18/08/2004 B2
51 NGUYỄN QUANG HIỆP 18/06/1990 B2
52 NGUYỄN MINH HIẾU 21/01/1996 B2
53 ĐỖ CHÍ HIẾU 02/09/1976 B2
54 TRẦN MINH HIẾU 03/04/2000 B2
55 NGUYỄN VĂN HIỆU 30/07/1987 B2
56 NGUYỄN THỊ XUÂN HOA 09/02/1993 B1
57 NGUYỄN VĂN HOÀNG 12/08/1976 B1
58 TRẦN QUỐC HƯNG 05/02/1993 B1
59 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 24/04/2004 B1
60 HỒ DIỄM HƯƠNG 16/01/1996 B2
61 HÀ QUANG HUY 17/10/1994 B2
62 NGUYỄN LÊ HUY 15/08/1995 B2
63 DIỆP HỮU HUY 20/06/1994 B2
64 NGUYỄN THỊ THU HUYÊN 27/11/1981 B2
65 NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN 17/07/1991 B1
66 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 06/11/1989 B1
67 VŨ THỊ HUYỀN 25/02/1969 B1
68 PHẠM NHỊ HUYNH 15/07/1990 C
69 TRẦN VĂN HUỲNH 16/05/1995 B1
70 TRẦN PHÚC KHẢI 28/06/1992 B2
71 CAO DUY KHÁNH 18/02/1987 B2
72 PHẠM Y KHOA 01/05/1996 B2
73 HUỲNH NGỌC KHOA 03/01/2004 B2
74 NGUYỄN HOÀNG KHOA 29/04/1985 B2
75 NGUYỄN ĐỒNG KHỞI 22/06/1992 B2
76 LÊ TUẤN KIỆT 20/08/1991 C
77 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 12/11/2000 B1
78 NGUYỄN CÔNG LẬP 07/11/1996 B2
79 HOÀNG THỊ LIÊN 01/08/1993 B1
80 VŨ THỊ LIÊN 01/01/1974 B2
81 THẠCH DUY LINH 27/09/1981 B2
82 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 15/02/1993 B1
83 NGUYỄN HOÀNG LINH 05/09/1990 B2
84 HÀ THỊ KIM LOAN 21/01/1982 B1
85 NGUYỄN HỮU LỘC 04/10/2001 B2
86 LÊ THANH LỘC 27/10/1994 B1
87 NGUYỄN THÀNH LONG 01/01/1975 B2
88 HOÀNG HUY LONG 29/05/1990 B2
89 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 10/12/1998 B1
90 NGUYỄN MINH MẪN 25/10/1990 C
91 NGUYỄN THANH MINH 12/09/1983 C
92 LÂM TRƯỜNG MINH 04/04/1997 B1
93 LÊ NHẬT MINH 27/01/2003 B2
94 VŨ BÁ MINH 08/05/1992 B1
95 NGUYỄN XUÂN MINH 01/06/1971 B1
96 TRƯƠNG NGỌC MỘT 12/02/1990 B2
97 LÊ VĂN MƯỜI 05/05/1973 C
98 NGUYỄN THỊ NGUYỆT MY 31/07/2000 B1
99 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 12/03/2001 B2
100 LÊ HỒ HOÀNG NAM 14/10/1995 B2
101 BÙI THÀNH NGÂN 19/02/1981 B2
102 HOÀNG VĂN NGHĨA 13/10/1984 C
103 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 18/01/1997 B2
104 TẠ QUANG NGHIỆP 24/01/1974 B2
105 NGUYỄN GIA BẢO NGỌC 01/01/2001 B1
106 TRẦN HỒNG NGỌC 28/01/2002 B1
107 ĐINH TRẦN BẢO NGỌC 17/04/2002 B1
108 HUỲNH MINH NGỌC 14/02/1990 C
109 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 05/11/1998 B1
110 LÊ NHẬT NGUYỆT 17/12/1994 B2
111 LÊ TRUNG NHÂN 19/09/1999 C
112 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 16/01/1979 B2
113 BÙI CHI NHẬT 18/04/1995 B2
114 HUỲNH NGỌC YẾN NHI 25/08/1993 B2
115 PHAN TỪ HUỆ NHƯ 22/11/1997 B1
116 NGUYỄN NGỌC TỐ NHƯ 06/08/1996 B1
117 CHÂU THỊ QUỲNH NHƯ 02/11/1988 B1
118 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ 01/01/2001 B1
119 VÕ THỊ NHUNG 09/09/1993 B1
120 VÕ THỊ TUYẾT NHUNG 14/03/1994 B2
121 NGUYỄN MINH NHỰT 16/09/1992 B2
122 ĐỖ THỊ BẢO OANH 02/10/1992 B1
123 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/03/1997 B2
124 MÃ QUỐC PHONG 12/12/1992 B2
125 THÁI TUẤN PHONG 21/01/1996 B2
126 PHÙNG TRẦN PHÚ 27/07/2000 B2
127 LÊ HỮU PHÚC 16/07/1988 B2
128 HUỲNH ĐOÀN HỮU PHÚC 09/09/1994 B2
129 NGUYỄN KIM PHỤNG 02/11/1978 B2
130 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 25/08/2003 B1
131 VÕ KIỀU MINH PHƯƠNG 30/08/1988 B2
132 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 15/05/1994 B2
133 TRẦN HOÀNG PHƯỚNG 15/02/1998 C
134 NGUYỄN HỮU QUANG 06/04/1985 B2
135 LÊ THIÊN QUỐC 03/06/1990 B2
136 PHẠM NHƯ QUỲNH 03/11/2001 B1
137 KƠ BAU BƠ NUH RICK 17/04/1998 C
138 TRẦN DIỄM SANG 07/03/1996 B2
139 BIỆN THANH SANG 31/05/2001 B2
140 TRẦN PHÚ SANG 21/11/1997 B2
141 NGUYỄN THẠCH SƠN 15/10/1982 B2
142 TRẦN NGỌC SƠN 26/06/1989 B2
143 NGUYỄN THỊ SỬ 11/12/1988 B1
144 PHẠM VĂN TÀI 05/12/1991 C
145 LÊ TẤN TÀI 15/06/1976 B1
146 BÙI NGỌC TÀI 02/07/1993 B2
147 NGUYỄN THÀNH TÂM 12/02/2005 B2
148 LÊ VĂN CHÍ TÂM 01/01/1982 C
149 LƯ QUẢNG TÂN 14/11/2003 B2
150 NGUYỄN VĂN THẠCH 03/06/2000 C
151 ĐỖ NGỌC THÂN 10/03/1992 B2
152 LÊ HỮU THẮNG 07/03/1988 B2
153 NGUYỄN ĐẠT THANH 01/03/1994 B2
154 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 31/10/2002 B2
155 KÝ NAM THI 27/06/1988 B2
156 LÊ TẤN THỊNH 10/02/1991 B2
157 HUỲNH PHÚC THỊNH 02/06/1995 B2
158 PHẠM HOÀNG ANH THƯ 19/03/1996 B1
159 NGUYỄN MINH THƯ 20/11/2002 B1
160 VÕ TIẾN THUẬT 18/12/1982 B2
161 VÕ MINH THƯƠNG 01/01/1983 B2
162 LÊ THỊ THANH THỦY 25/02/1976 B1
163 VŨ PHÚC THỦY TIÊN 17/09/2003 B2
164 VÕ QUỐC TIẾN 23/06/2000 B2
165 LÊ TRUNG TÍN 15/10/2002 C
166 LÊ THỊ QUẾ TRÂM 31/03/1994 B1
167 NGUYỄN MINH TRẦM 07/07/1987 C
168 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 16/09/2000 B1
169 PHẠM THỊ TRẮNG 26/07/1988 B2
170 LÊ MINH TRIỆU 22/08/1997 B2
171 NGUYỄN THỊ YẾN TRÚC 30/11/1992 B1
172 NGUYỄN CAO THANH TRÚC 20/03/2004 B2
173 TRẦN VĂN TRUNG 08/09/1981 B2
174 NGUYỄN THANH TRUNG 05/11/2002 B2
175 LƯU NHẬT TRƯỜNG 24/11/2000 C
176 NGUYỄN NGỌC TÚ 30/04/1996 C
177 ĐÀO NHẬT TUẤN 10/09/1992 B1
178 TRẦN ANH TUẤN 05/02/1973 B1
179 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 18/03/1996 C
180 LÊ CHÂU TUẤN 20/06/1998 C
181 NGUYỄN QUỲNH TÙNG 25/10/1978 B2
182 LÊ THANH TÙNG 22/05/1993 B2
183 ĐINH TRỌNG TUYÊN 27/02/1982 B1
184 TRẦN THANH LAM TUYỀN 26/06/1990 B1
185 NGUYỄN THANH TUYỀN 23/10/1989 B1
186 TRẦN THỊ BÍCH TUYỀN 15/02/2003 B1
187 TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 05/02/1995 B2
188 TRẦN NGỌC KHÁNH VÂN 17/10/2001 B2
189 LÊ CÔNG HẢI VĂN 01/12/2005 B2
190 DƯƠNG NGỌC VỌNG 25/04/1975 B2
191 LÂM NGUYỄN THÚY VY 26/02/1996 B1
192 NGUYỄN THỊ VIẾT VY 01/08/1994 B2
193 PHẠM THÚY VY 15/10/2004 B1
194 NGUYỄN MAI HƯƠNG XUÂN 24/12/1991 B1
195 VÕ MINH Ý 31/08/2001 C
196 CHẾ VĂN YÊN 04/05/1984 B2
197 PHAN THỊ THANH YÊN 12/09/1989 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây