DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 08/05/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN HOÀNG ĐỊNH AN 26/01/1998 B2
2 TRẦN VĂN AN 14/07/1992 B2
3 LÂM THIÊN ÂN 04/12/2003 B2
4 NGUYỄN HOÀI ÂN 11/10/1997 B2
5 TRẦN TUẤN ANH 13/11/1988 B2
6 VŨ THỊ NGỌC ANH 24/02/1996 B2
7 LÊ MAI ANH 11/07/1999 B2
8 NGUYỄN THỊ MẠC ANH 20/12/1979 B1
9 TRẦN TUẤN ANH 18/08/2005 B2
10 TRẦN TẤN ANH 06/02/2001 B1
11 HOÀNG TH. CHI LAN ANH 02/08/1989 B2
12 VÕ THANH BẢO 01/01/1986 B2
13 NGUYỄN VĂN BẢO 04/01/1996 B2
14 PHẠM VĂN BÉ BẢY 10/01/1978 B2
15 LÊ THỊ BÍCH 19/08/1996 B2
16 VÕ XUÂN CẢNH 22/07/1991 B1
17 NGUYỄN PHẠM LAN CHI 26/12/1998 B2
18 NGUYỄN HỬU CHÍ 20/10/1998 B2
19 NGUYỄN ĐẶNG CHINH 13/07/1986 B2
20 LÊ VĂN CƯỜNG 15/05/1985 B2
21 VÕ CHÍ CƯỜNG 11/11/1995 B2
22 ĐOÀN DUY CƯỜNG 28/03/2003 B2
23 TĂNG TÚ DÂN 04/09/1985 B1
24 NGUYỄN TẤN ĐẠT 08/07/2000 B2
25 PHAN VĂN ĐẠT 14/01/1984 B2
26 VÕ VĂN ĐẠT 15/12/1982 C
27 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 22/07/1988 C
28 VÕ THỊ DIỆU 11/11/1992 B1
29 TRƯƠNG VĂN ĐIỆU 06/12/1990 C
30 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 28/08/1971 B1
31 NGUYỄN VĂN ĐÔ 17/08/1998 B2
32 NGUYỄN HUY ĐỘ 09/05/1980 B2
33 HUỲNH VIỆT DUẪN 10/01/1988 B2
34 PHẠM MINH ĐỨC 26/12/2002 B2
35 NGUYỄN THỊ THU DUNG 06/02/1984 B1
36 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 16/01/1990 B2
37 PHẠM VĂN DỮNG 16/05/2000 C
38 NGUYỄN DƯƠNG 19/05/2002 B1
39 ĐINH QUỐC DUY 31/01/1996 B2
40 PHAN THÀNH DUY 25/02/1993 B2
41 NGUYỄN KHÁNH DUY 17/10/1995 B2
42 NGUYỄN QUAN KHÁNH DUY 02/08/1997 C
43 CAO NGỌC DUYÊN 11/03/1996 B2
44 PHAN THỊ DUYÊN 23/03/1992 B1
45 TRẦN NGUYỄN HỒNG DUYÊN 07/05/1989 B1
46 LÊ HOÀNG GIANG 08/12/1994 B2
47 NGUYỄN THỊ GIANG 25/02/1997 B2
48 VÕ ĐÔNG GUL 24/01/2000 C
49 LẠI MẠNH HÀ 09/02/1979 B2
50 NGUYỄN MINH HÀ 19/08/1990 B1
51 LƯƠNG MỸ HÀ 02/09/1995 B1
52 NGUYỄN GIA HÂN 20/07/1998 B2
53 LÊ NGỌC HÂN 19/09/1993 B1
54 TRẦN THANH HÀO 01/01/2000 C
55 CAO THỊ HẢO 10/05/1990 B1
56 TRẦN MẠNH HẢO 26/08/2000 B2
57 VÕ THỊ NGỌC HIỀN 29/11/1981 B2
58 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 01/12/1985 B1
59 KHÚC VĂN HIỂN 31/07/1991 B2
60 NGUYỄN VĂN HIẾU 14/06/1985 C
61 NGUYỄN VĂN HỔ 30/07/1998 B2
62 TRẦN HUỲNH HOA 21/11/1995 B2
63 VÕ THANH HÒA 12/09/1998 C
64 BẢO HUYỀN TÔN NỮ QUÝ HÒA 09/12/1981 B1
65 ĐỖ MINH HOÀNG 05/09/2001 B2
66 NGUYỄN THANH HOÀNG 29/03/2004 B2
67 TRẦN TRÍ HÙNG 21/04/1984 B2
68 PHAN PHI HÙNG 28/02/1992 B2
69 LÊ QUỐC HÙNG 01/02/2001 B2
70 LÊ MINH HƯNG 12/09/1996 B2
71 NGUYỄN PHÚC HƯNG 31/10/2003 B2
72 HỒ THỊ DIỂM HƯƠNG 26/02/1993 B1
73 NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN 06/08/1998 B1
74 NGÔ TUẤN KHANH 30/07/1985 B2
75 LÝ BỬU KHÁNH 14/01/1993 B2
76 PHẠM ĐÌNH KHÁNH 29/07/1997 C
77 LÊ ANH KHOA 29/10/1995 B2
78 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 03/10/1989 B2
79 NGUYỄN HOÀNG MINH KHÔI 28/01/2000 B2
80 PHAN THÚY KHUÊ 11/10/1987 B1
81 PHÚ MINH KHƯƠNG 22/08/2001 C
82 NGÔ BÁ THIÊN KIM 11/01/1999 B2
83 ĐỖ THỊ NGỌC LAN 08/12/1995 B1
84 NGUYỄN VĂN LẬP 05/05/1988 C
85 CHỀNH DÌ LẦY 15/02/1994 B1
86 LÊ VĂN LIÊU 06/03/1976 B1
87 NGUYỄN NGỌC LINH 18/01/1967 B2
88 LÂM KHÁNH LINH 11/03/2005 B1
89 NGUYỄN NHỊ MỸ LINH 12/04/1993 B1
90 TRẦN DƯ LINH 19/09/1991 B2
91 ĐINH NGỌC THU LINH 22/09/2004 B1
92 HOÀNG THỊ THÙY LINH 28/02/1997 B1
93 LÊ VĂN LINH 10/04/2003 B2
94 NGUYỄN VŨ LINH 06/08/1991 B2
95 PHAN THANH LỘC 23/10/1993 B2
96 NGUYỄN TẤN LỘC 17/02/1999 B2
97 ĐỖ NGỌC LONG 22/11/1993 C
98 NGUYỄN HOÀNG LONG 01/12/1993 B2
99 PHẠM HOÀNG LONG 29/08/1994 B2
100 ĐÀO HOÀNG LONG 09/01/1988 B2
101 HÀ VĨ LƯƠNG 22/02/1972 B1
102 TRẦN HOÀNG MINH 17/06/1996 B2
103 VÕ TRẦN NHUẬN MINH 01/01/1999 B2
104 TRẦN MINH 16/06/1983 B2
105 HÀ KỲ NAM 27/09/1998 B2
106 NGUYỄN VĂN NAM 23/11/1988 B2
107 NGUYỄN THANH NAM 04/01/1984 C
108 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 26/09/1997 B1
109 VÕ THỊ THANH NGÂN 15/05/1997 B2
110 NGUYỄN LƯU KIM NGÂN 26/07/1987 B2
111 NGUYỄN QUỲNH KIM NGÂN 01/06/1991 B1
112 NGUYỄN HỮU NGHĨA 04/09/1991 B1
113 NGUYỄN VĂN NGHĨA 15/02/1985 B2
114 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 20/02/1992 B2
115 ĐẶNG TRẦN KHÔI NGUYÊN 29/04/1996 C
116 ĐẶNG TRẦN THẢO NGUYÊN 18/03/1999 B1
117 NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN 20/06/1993 B2
118 LÊ TRÚC NHÃ 06/12/1989 B1
119 TRẦN THANH NHÃ 04/03/1997 B2
120 TRẦN LÝ TRỌNG NHÂN 28/09/2004 B2
121 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 21/07/2001 C
122 TRẦN QUANG NHẬT 12/05/1997 B2
123 TRẦN TÂN NHẬT 21/06/1990 B2
124 HUỲNH THỊ NHI 30/04/1997 B2
125 PHẠM THÀNH NHIÊN 03/01/1997 B2
126 DƯƠNG THỊ BÍCH NHƯ 13/05/1987 B1
127 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 21/03/1992 B2
128 NGUYỄN QUỐC NHỰT 01/01/1994 B2
129 VÕ MAI HOÀNG OANH 02/04/2002 B2
130 NGUYỄN TỪ HOÀNG PHI 29/04/2004 B2
131 NGUYỄN THANH PHÚ 27/07/2001 C
132 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 12/08/2001 B2
133 LÊ HOÀI PHÚ 26/01/1999 B1
134 NGUYỄN XUÂN PHÚC 24/03/1992 B2
135 THẠCH SÔ PHÚC 17/07/1997 C
136 MAI NGỌC PHỤNG 19/10/1991 C
137 VÕ THỊ HỒNG PHƯƠNG 08/12/1982 B2
138 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 04/06/1992 B2
139 TRẦN XUÂN PHƯƠNG 14/04/1996 B2
140 VŨ ĐỨC QUÂN 01/01/1999 B2
141 HUỲNH NHẬT QUANG 22/01/1999 B2
142 VÕ DUY QUANG 11/01/1996 B2
143 PHẠM VĂN QUÍ 16/02/1992 B2
144 NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN 06/05/2000 B2
145 VŨ THẾ QUYỀN 20/05/1964 B2
146 LÊ PHƯƠNG QUỲNH 04/01/2005 B2
147 NGUYỄN TRƯƠNG MỸ QUỲNH 06/04/1995 B1
148 VÕ VĂN SANG 15/09/1999 B2
149 LÊ VĂN SÁNG 10/08/2001 B2
150 VÕ THANH SƠN 21/08/1968 B1
151 NÔNG VĂN SƠN 25/12/1978 C
152 VÕ VĂN SƠN 27/11/1992 B1
153 NGÔ HỒNG SƠN 24/07/2000 B2
154 NGUYỄN HUY SỸ 14/05/1995 B2
155 NGUYỄN TẤN TÀI 29/10/1997 B2
156 NGUYỄN MINH TÂM 09/07/2001 C
157 HỒ MINH TÂM 17/04/2001 C
158 ĐẶNG THANH TÂN 10/04/1968 B1
159 LÂM HOÀNG TÂN 26/04/1980 B2
160 HÀ TRỌNG TẤN 03/11/2002 B2
161 ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM 20/09/1989 B2
162 VÕ VIẾT THẮNG 01/07/1996 B2
163 NGUYỄN MINH THANH 04/11/1986 B2
164 NGUYỄN NGỌC THÀNH 01/01/1986 C
165 NGUYỄN TẤN THÀNH 24/11/2000 B2
166 TĂNG KIM THÀNH 11/11/1992 B2
167 TRẦN ĐỨC THÀNH 18/06/2000 C
168 TRỊNH THỊ THẢO 02/02/1978 B1
169 NGUYỄN NGỌC CÔNG THẬT 16/10/1984 C
170 LÊ TRẦN MINH THI 29/04/2004 B1
171 NGÔ THỊ THI 24/09/1987 B1
172 TRẦN MINH THIỆN 22/02/2002 C
173 NGUYỄN QUỐC THIỆN 15/12/1993 B2
174 VÕ VĂN THIỆU 20/09/1999 C
175 NGUYỄN HƯNG THỊNH 19/10/2001 C
176 CAO HỒNG THỊNH 13/11/1984 C
177 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 07/09/1990 B1
178 BÙI NGỌC BÍCH THUẬN 29/06/1990 B2
179 NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY 13/04/1985 B2
180 VÕ TẤN THÙY 06/05/1987 B2
181 LÊ THỊ THANH THÙY 10/03/1995 B1
182 NGUYỄN ANH TIẾN 03/02/1976 B2
183 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 19/12/1984 B2
184 PHAN VĂN TIỀN 27/11/1984 B2
185 LÂM THANH TIỆN 15/11/1989 B2
186 VÕ BÁ TOÀN 23/07/2001 C
187 PHAN MINH TOÀN 02/08/2001 B2
188 NGUYỄN DUY TOÀN 07/10/1994 C
189 BÙI CÔNG TOÀN 30/09/1996 B2
190 NGUYỄN QUỐC TOÀN 17/08/1999 B2
191 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TRÂM 08/06/1994 B1
192 NGUYỄN THỊ ANH TRÂM 09/05/1980 B1
193 VƯƠNG THÙY TRANG 05/11/2002 B1
194 TRẦN XUÂN HUY TRÁNG 19/02/1985 B1
195 NGUYỄN VŨ MINH TRÍ 27/09/1985 B2
196 BÙI NHẬT TRÌNH 20/09/1988 B2
197 LƯƠNG QUANG TRỌNG 15/01/1995 B2
198 TÒNG ĐỖ TRÚC 04/07/1988 C
199 PHẠM THỊ THANH TRÚC 18/09/1991 B2
200 NGUYỄN NGỌC TRUNG 22/02/2002 C
201 NGUYỄN THÀNH TRUNG 10/12/1988 B2
202 TRẦN MINH TRUNG 12/10/1996 B2
203 ĐÀO XUÂN TRƯỜNG 08/05/1980 B2
204 KIM HỒNG TRƯỜNG 17/05/1980 B2
205 ĐINH KHẢI TÚ 03/06/1994 B1
206 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 27/07/1986 B1
207 ĐẶNG THỊ BÉ TƯ 11/08/1989 B1
208 ĐOÀN VĂN TUẤN 12/11/1976 B2
209 TRẦN ANH TUẤN 24/09/1983 B2
210 MAI THANH TUẤN 10/12/1989 B2
211 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 24/11/1994 B2
212 NGUYỄN KIM TÙNG 13/06/1982 C
213 ĐẶNG NGUYỄN LINH TUYỀN 07/04/1994 B1
214 VÕ THỊ CẨM VÂN 19/10/1989 B2
215 TRẦN THỊ KHÁNH VÂN 06/10/1990 B2
216 VÕ THANH VÀNG 23/03/1979 C
217 NGUYỄN KHẮC VIỆT 27/06/2004 B1
218 VÕ HOÀI VIỆT 16/01/1987 B2
219 ĐOÀN QUỐC VIỆT 07/09/1999 C
220 NGUYỄN VĂN VIỆT 18/05/1993 B2
221 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 11/08/1988 B2
222 BÙI QUANG VINH 04/04/1994 B2
223 HUỲNH QUANG VINH 25/07/1986 B2
224 TRƯƠNG CẦU VINH 30/12/1993 B2
225 LÊ TRỌNG VŨ 18/04/1972 B1
226 BÙI QUANG VŨ 20/10/1994 B2
227 TRƯƠNG TUẤN VŨ 28/05/1992 B2
228 PHẠM VĂN VŨ 01/01/1984 C
229 NGUYỄN THANH VỦ 01/04/1990 B2
230 LÊ YÊN VUI 14/03/1982 C
231 NGUYỄN NGỌC THÚY VY 10/07/2003 B2
232 PHẠM HỒNG PHƯƠNG VY 30/06/1997 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây