Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 07/12/2020

STT

Họ và tên

Hạng GPLX

1

ĐÀM CHIỀU AN

B2

2

NGUYỄN DUY AN

B2

3

LÊ THỊ KIM ANH

B1

4

MAI THỊ HỒNG ANH

B1

5

NGUYỄN THỊ TRÚC ANH

C

6

PHẠM HOÀNG QUÁN ANH

B2

7

TRẦN THỊ NHẬT ÁNH

B2

8

NGUYỄN LÊ VI BA

B2

9

HUỲNH QUỐC BẢO

B2

10

ĐỖ TRẦN THANH BÌNH

C

11

NGUYỄN THANH BÌNH

B2

12

PHAN VĂN CƯỜNG

B2

13

LÂM GIA CƯỜNG

B1

14

NGUYỄN VĂN DIỀM

C

15

NGUYỄN THANH ĐIỀN

C

16

HOÀNG THỊ THANH DUNG

B2

17

NGUYỄN TIẾN DŨNG

B2

18

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

B1

19

NGUYỄN HOÀNG GIANG

B2

20

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

B2

21

NGUYỄN TRỌNG GIÀU

C

22

LÂM DUY HẢI

C

23

PHAN HỒ HẬN

B2

24

LÂM THỊ THU HẰNG

B1

25

NGUYỄN THÁI HẠNH

B1

26

VÕ THỊ MỸ HẠNH

B1

27

ĐẶNG VĂN HẬU

B2

28

NGUYỄN TRÍ HIỀN

C

29

NGUYỄN ANH HIỀN

B1

30

LÊ TRỌNG HIẾU

B2

31

NHỮ THỊ HÒA

B2

32

TRẦN LÂM HOÀNG

B2

33

VÕ THANH HỒNG

C

34

PHẠM ĐÌNH HỒNG

B2

35

TRƯƠNG MỘNG HÙNG

C

36

CHU TẤN HÙNG

B2

37

TRẦN THỊ HƯƠNG

B2

38

ĐẶNG HOÀNG HUY

B2

39

DƯƠNG LONG KHA

B2

40

NGUYỄN HỮU KHẮC

B2

41

NGUYỄN BÁ KIÊN

B2

42

NGUYỄN VĂN KIỆT

B2

43

NGUYỄN THANH LÂN

B2

44

LÝ VĂN LỢI

C

45

TRƯƠNG THÀNH LONG

C

46

NGÔ TẤN LỰC

C

47

NGUYEN RIGGS LY

B1

48

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

B1

49

ĐÀO DUY MẠNH

C

50

VŨ NGUYỆT MINH

B1

51

LÊ GIÁNG MY

B1

52

NGUYỄN HỮU NGHĨA

C

53

MAI THANH NGUYÊN

B2

54

CHUNG THỊ PHƯƠNG NHƯ

B1

55

MAI NGỌC NHUNG

B1

56

TRỊNH THỊ CẨM NHUNG

B2

57

LÊ THỊ KIỀU OANH

B2

58

NGUYỄN THỊ KIM OANH

B2

59

ĐOÀN THANH PHONG

C

60

TRƯƠNG HUY PHONG

B2

61

TRẦN THIÊN PHÚ

B2

62

TRẦN ĐẠI PHƯỚC

B2

63

TRỊNH VŨ PHƯƠNG

B2

64

PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

B2

65

VŨ VIỆT PHƯƠNG

B1

66

TRẦN MINH QUANG

B2

67

NGUYỄN THANH SANG

B2

68

NGUYỄN LÊ NGỌC ÁNH SAO

B1

69

TRẦN MINH SƠN

C

70

QUANG THỊ THU SƯƠNG

B1

71

TRẦN QUỐC TÀI

C

72

TRẦN TẤN TÀI

B2

73

NGUYỄN MINH TẤN

B2

74

NGUYỄN HUỲNH NGỌC THẠCH

B2

75

HÀ VĂN THÁI

C

76

NGUYỄN VĂN THANH

C

77

LÊ THỊ HỒNG THANH

B2

78

NGUYỄN VĂN THÀNH

C

79

NGUYỄN TẤN THÀNH

B2

80

LƯ VÕ NHƯ THẢO

B2

81

NGUYỄN NGỌC THỊNH

C

82

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THU

B1

83

LÊ MINH VIỆT THƯ

B1

84

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

B1

85

NGUYỄN VĂN THƯỢNG

C

86

TRẦN THỊ THU THỦY

B1

87

LA VĂN MINH TIẾN

B2

88

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

B2

89

NGUYỄN VĂN TOẢN

B2

90

TRẦN QUỐC TOẢN

B2

91

HUỲNH THANH TRÀ

C

92

NGUYỄN VĂN TRÂN

C

93

VŨ THÙY TRANG

B1

94

TRẦN THỊ NGỌC TRINH

B2

95

NGUYỄN VĂN TRỌNG

C

96

LÊ CÔNG TRUNG

B2

97

NGUYỄN MINH TRUNG

B2

98

VÕ CHÍ TRUNG

B2

99

THÁI KHẮC TUẤN

C

100

NGUYỄN THỊ LÂM TÙNG

B2

101

HOÀNG VĂN TUYẾN

C

102

VÕ THỊ KIM VÂN

B1

103

LÊ MINH VÀNG

C

104

TRẦN XUÂN VỆ

B2

105

MAI VĂN VIỆT

C

106

NGUYỄN QUỐC VIỆT

B2

107

DIỆP HOÀN VŨ

C

108

LÊ THỊ TƯỜNG VY

B1

109

NGUYỄN PHẠM NHƯ XUÂN

B2

110

TRƯƠNG TRÁC XUÂN

B2

111

TRẦN VŨ XUÂN

B1