DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 06/08/2022

STT Họ và tên Ngày sinh
1 LÝ THANH AN 04/07/1993
2 TRẦN THUẬN AN 16/12/1984
3 ĐỖ THÀNH AN 12/09/2000
4 NGUYỄN CÔNG THIÊN ÂN 01/01/1981
5 LÊ HOÀNG ÂN 24/03/1992
6 TRẦN THỊ HOÀNG ÂN 19/08/1990
7 NGUYỄN THẾ ANH 01/02/1987
8 HUỲNH TUẤN ANH 07/06/1995
9 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 17/01/1985
10 BÙI PHƯƠNG ANH 30/04/2001
11 LÂM ĐỖ TÚ ANH 02/04/1995
12 TRẦN NGỌC ÁNH 28/01/1993
13 PHAN HẢI BẰNG 28/12/1983
14 NGUYỄN HOÀNG BẢO 02/03/1992
15 ĐOÀN GIA BẢO 13/06/1997
16 HỒ THỊ NGỌC BÍCH 02/03/1991
17 LÊ MINH CHÁNH 15/04/1983
18 HUỲNH MINH CHÂU 29/03/1986
19 HỒ KIM CHÂU 20/05/1992
20 PHẠM THỊ THÚY CHÚC 15/03/1988
21 TRẦN KIM CHUNG 18/04/1989
22 TRẦN ĐỖ QUỐC CHƯƠNG 07/01/1989
23 LÊ HƯNG CHƯƠNG 28/07/1987
24 NGUYỄN LÊ KIÊN CƯỜNG 12/01/1998
25 CHÂU TỰ CƯỜNG 13/05/1974
26 NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 03/09/1997
27 NGUYỄN MINH ĐẠO 01/01/1997
28 LƯU CẢNH ĐẠT 27/01/1995
29 HOÀNG HỮU ĐỀ 16/02/1982
30 THÁI HUY ĐÌNH 20/04/1995
31 TRẦN NHẬT KHÁNH ĐOAN 16/02/2001
32 LÊ VIỄN ĐÔNG 21/11/1992
33 LÊ TRUNG ĐƯỢC 03/10/1991
34 NGUYỄN ANH DUY 06/05/1989
35 PHAN HUY GIÁP 29/03/1995
36 NGUYỄN CAO LINH HÀ 05/09/1998
37 NGUYỄN VĂN HẢI 01/01/1992
38 CHUNG NGỌC BẢO HÂN 15/04/2003
39 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 22/01/1989
40 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 12/08/1997
41 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/04/1972
42 NGUYỄN TẤN HIỆP 01/01/1987
43 ĐINH XUÂN HIỆP 18/05/1981
44 NGUYỄN MINH HIẾU 13/11/2002
45 CAO NGUYỄN TRUNG HIẾU 03/01/1997
46 NGUYỄN QUANG HIẾU 11/11/1979
47 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 09/12/2002
48 TRẦN THỊ HIẾU 05/07/1989
49 HỒ THỊ HỒNG HOA 29/12/1997
50 HOÀNG THỊ XUÂN HOA 03/08/1989
51 PHẠM THỊ THU HOÀN 28/09/1977
52 PHẠM THỊ MINH HOÀNG 10/02/1986
53 ĐINH NHẬT HOÀNG 13/10/1984
54 MAI VĂN HÙNG 27/03/1986
55 BÙI THÁI QUỐC HƯNG 10/02/1994
56 NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG 30/09/1994
57 TRẦN THIÊN HƯƠNG 01/04/1998
58 ĐỖ THỊ NGỌC HƯƠNG 29/05/1981
59 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 19/06/1974
60 HỒ QUỐC HUY 02/02/1996
61 MAI PHƯỚC HUY 16/12/1995
62 PHAN CÔNG HUY 21/03/2000
63 PHẠM LÊ MINH HUYÊN 11/11/1983
64 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 25/09/1997
65 NGUYỄN KIM KHÁ 03/02/1994
66 HỒ VĂN KHẢI 15/05/2002
67 NGUYỄN QUỐC KHẢI 07/09/1977
68 NGUYỄN TRƯỜNG KHANG 01/07/1992
69 TRẦN HOÀNG KHANG 25/07/1997
70 CHÂU MINH KHIÊM 19/03/1990
71 NGUYỄN MINH KHOA 14/07/2003
72 LÊ VĂN KHOE 04/10/1969
73 NGUYỄN MINH KHUÊ 19/08/1984
74 HOÀNG ĐĂNG ANH KIỆT 01/07/1977
75 NGUYỄN HỒ ANH KING 06/11/1981
76 QUÁCH THUẬN KÝ 05/06/1993
77 LÂM NGUYỄN THÙY LAN 04/06/2000
78 TRẦN LÊ 22/06/1990
79 TRƯƠNG THỊ CẨM LINH 20/11/1989
80 TRẦN NGUYỄN THÙY LINH 05/09/2000
81 NGUYỄN KHÁNH LINH 03/12/1997
82 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 19/06/1983
83 ĐOÀN TẤN LỢI 20/12/1971
84 TẠ HỮU LONG 27/12/1988
85 TRẦN MINH LONG 01/01/1986
86 ĐỖ VĂN LONG 08/06/1990
87 NGUYỄN HỬU LONG 19/02/1995
88 HỒ VĂN LƯỢNG 18/12/1971
89 NGUYỄN THỊ LÝ 20/06/1990
90 PHAN THANH MẬU 07/07/1988
91 NGUYỄN DUY MINH 11/08/1998
92 PHẠM THỊ QUÝ MINH 01/04/2000
93 NGUYỄN GIA MINH 01/11/2003
94 NGUYỄN TRẦN HÀ MY 28/01/1991
95 NGUYỄN THỊ HOÀN MỸ 31/10/1992
96 BÙI THÀNH NAM 14/06/1973
97 NGUYỄN HỮU NAM 25/12/1976
98 TRẦN THỊ BÍCH NGÂN 26/01/1991
99 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 19/04/1987
100 TRẦN NGỌ 14/07/1978
101 LÊ HỒNG NGỌC 23/06/1993
102 TRẦN PHAN THẢO NGUYÊN 11/03/1985
103 HUỲNH THIỆN NHÂN 19/01/1991
104 ĐỖ THÀNH NHÂN 06/10/1995
105 TRẦN DUY NHẤT 20/09/1993
106 VŨ TÍN NHẬT 02/11/1995
107 TRƯƠNG QUẾ NHI 12/08/1993
108 ĐẶNG GIA NHƯ 04/06/1999
109 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 13/05/1993
110 LƯƠNG MINH NHỰT 22/08/1989
111 NGUYỄN HOÀNG NINH 07/08/1986
112 CHÂU TẤN PHÁT 10/06/1980
113 LÊ ĐẠI PHÁT 08/06/1999
114 NGUYỄN CÔNG PHONG 03/09/1992
115 NINH HOÀNG PHONG 05/08/1999
116 TRẦN THẾ PHONG 24/09/1996
117 TRẦN PHÚ 19/08/1991
118 QUÁCH NGUYỄN THIÊN PHÚ 18/08/1993
119 TRẦN THỊ MINH PHÚ 01/09/1978
120 NGUYỄN ANH PHỤNG 24/02/1994
121 NGUYỄN THỊ ANH PHỤNG 22/05/1996
122 TRẦN HỮU PHƯỚC 11/02/1989
123 VŨ MINH PHƯƠNG 06/10/1984
124 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 17/08/1985
125 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 22/08/1991
126 NGUYỄN TRUNG QUÂN 30/05/1989
127 LÊ MINH QUANG 12/04/1982
128 LÊ THANH QUÍ 22/07/1993
129 NGUYỄN PHÚ QUÍ 08/04/1993
130 HOÀNG TÚ QUỲNH 02/07/2003
131 NGUYỄN THANH SANG 20/10/1987
132 NGUYỄN LÊ MINH SANG 01/12/1992
133 LÊ THỊ DIỄM SƯƠNG 14/06/1991
134 NGUYỄN HỮU TÂM 14/05/1985
135 NGUYỄN THỤY THANH TÂM 29/01/2002
136 NGUYỄN THÀNH TÂM 14/12/1987
137 HUỲNH THANH TÂM 03/11/1992
138 NGUYỄN VĂN TÂN 20/04/1993
139 ĐINH NGỌC THẠCH 20/07/1998
140 PHÍ VĂN THẮNG 26/10/1995
141 TRẦN TIẾN THẮNG 28/06/1985
142 NGÔ TẤN THANH 05/06/1990
143 VŨ VĂN THANH 12/01/1986
144 TRẦN MINH THANH 25/10/1981
145 TRẦN THỊ BẢO THI 13/08/1998
146 NGUYỄN VĂN THIẾU 01/01/1962
147 LÊ TRÍ THỊNH 05/10/2001
148 ĐỖ THỊ THU THỌ 08/08/1993
149 LÂM THỊ KIM THOA 27/03/1989
150 TRẦN ĐẮC THÔNG 07/07/1988
151 TỪ TUẤN THÔNG 23/07/2003
152 TRẦN VĂN THỦ 02/08/1995
153 ĐOÀN VĂN THỤ 02/09/1989
154 VÕ VĂN THUẬN 11/03/1990
155 TRẦN QUỐC THUẬT 01/12/1996
156 HUỲNH THỊ PHẠM THƯƠNG 07/07/1992
157 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 04/06/1984
158 PHẠM HỒNG THUYÊN 30/09/1996
159 TRẦN THÙY TIÊN 24/02/1991
160 NGUYỄN VĂN TIẾN 11/04/1988
161 TRẦN THÀNH TÍN 24/05/2003
162 KHƯU ĐỨC TOÀN 27/09/1992
163 PHẠM CÔNG TOÀN 20/11/1993
164 ĐẶNG VĂN TỚI 15/11/1994
165 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂM 06/07/1992
166 TRẦN THỊ NGỌC TRÂN 13/08/1999
167 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 08/01/1994
168 PHẠM THỊ THÙY TRANG 13/09/1990
169 ĐẶNG KHẮC TRIỀU 26/02/1989
170 NGUYỄN THỊ LAN TRINH 05/09/2002
171 VÕ THANH TRÚC 18/01/2001
172 NGUYỄN THÀNH TRUNG 01/08/1983
173 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 21/06/2000
174 TRẦN VĂN TRƯỜNG 21/09/2003
175 ĐỒNG VĂN TRƯỜNG 17/03/1991
176 TĂNG KHẢ TÚ 26/05/1992
177 NGUYỄN THỊ DƯƠNG TÚ 30/08/1985
178 NGUYỄN KHÂM TUÂN 09/02/1992
179 PHẠM TRÍ TUẤN 01/03/1969
180 NGUYỄN ANH TUẤN 17/05/1984
181 HỒ QUỐC TUẤN 10/02/1973
182 PHẠM ANH TUẤN 22/07/1971
183 LÊ TRẦN TUẤN 10/02/1991
184 CAO THANH TÙNG 30/01/1994
185 NGUYỄN KHẮC TƯỜNG 01/07/1994
186 PHAN MẠNH TUYÊN 11/10/1969
187 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TUYỀN 20/10/1995
188 VŨ THỊ ÁNH TUYẾT 16/02/1985
189 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG UYÊN 22/08/1993
190 NGÔ THỊ HỒNG VÂN 02/10/1997
191 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 08/01/1993
192 NGUYỄN CÔNG VĂN 20/10/1983
193 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 15/09/1990
194 TRẦN ANH VINH 01/09/1965
195 ĐINH QUANG VĨNH 24/09/1993
196 NGUYỄN THỊ THỤY VŨ 29/06/1981
197 NGUYỄN TUẤN VŨ 12/10/1984
198 NGUYỄN TẤN VŨ 16/09/1991
199 BÙI THANH VŨ 14/12/1985
200 TRẦN ĐỨC VƯƠNG 19/01/1994
201 ĐOÀN NGUYỄN THẢO VY 23/12/1999
202 ĐẶNG TƯỜNG VY 28/10/1995
203 TRẦN NHẬT THANH VY 03/03/2004
204 VƯƠNG THỊ YẾN 02/03/1987