DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 06/04/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN HOÀNG AN 27/06/1992 B2
2 NGÔ VĨNH AN 21/01/1994 B2
3 HOÀNG QUỲNH ANH 20/08/2002 B2
4 NGUYỄN MINH ANH 13/11/2005 B1
5 HUỲNH HỮU BẢO 15/03/1996 B2
6 TRƯƠNG DU NGỌC BÍCH 18/03/1980 B1
7 TỪ THỊ LÂM BÌNH 01/11/1988 B1
8 HỒ VĂN ÚT BÌNH 18/10/1993 C
9 PHAN THÁI BÌNH 05/04/1984 B2
10 MAI ANH CÁC 21/12/2003 B1
11 NGUYỄN THỤY BẢO CHÂU 13/10/2004 B1
12 TRẦN BẢO CHÂU 06/05/1990 B1
13 NGUYỄN HỒNG CHINH 04/11/2003 B2
14 PHẠM MINH CHỮ 27/10/2002 B2
15 NGUYỄN MINH CƯƠNG 10/11/2003 B1
16 HỒ ĐỨC CƯỜNG 20/05/1987 B2
17 PHẠM THANH ĐẠI 19/08/1980 B2
18 NGUYỄN THANH ĐẠI 05/01/1995 B2
19 NGUYỄN VĂN ĐẶNG 04/08/1970 B2
20 TRƯƠNG THỊ NGỌC ĐÀO 05/12/1980 B2
21 NGUYỄN QUANG ĐẠO 12/09/1992 C
22 NGUYỄN TẤN ĐẠT 31/10/1988 B2
23 NGUYỄN DUY ĐẠT 25/02/1997 C
24 NGUYỄN QUANG ĐẠT 28/05/1998 B2
25 NGUYỄN VĂN ĐỀ 10/02/1973 B2
26 TRỊNH THỊ NGỌC DIỆP 12/09/1983 B2
27 PHẠM VĂN ĐỊNH 28/04/1988 B2
28 PHẠM CÔNG ĐỊNH 09/06/1993 B2
29 TRẦN HẢI DOANH 30/01/1990 B2
30 GIANG TRUNG ĐÔNG 24/10/1985 B2
31 PHẠM THẾ DỤC 10/08/1976 B2
32 LÊ VĂN ĐỨC 02/11/1987 C
33 CHÂU BÍCH DUNG 19/03/1992 B2
34 NGUYỄN THỊ DUNG 06/07/1981 B1
35 LƯU MINH DŨNG 07/07/1983 B2
36 ĐỖ TIẾN DŨNG 06/09/1993 C
37 TRƯƠNG MINH DUY 14/06/2004 B1
38 NGUYỄN ĐỨC DUY 20/02/1999 B2
39 TRẦN KHÁNH DUY 02/03/2001 C
40 PHAN THỊ THÙY DUYÊN 13/10/1994 B1
41 NGUYỄN HOÀNG GIA 05/12/2000 B1
42 TRẦN HƯƠNG GIANG 05/11/1986 B1
43 ĐINH THỊ KIM GIANG 09/02/1990 B1
44 TRỊNH HƯƠNG GIANG 07/10/1993 B1
45 NGUYỄN VĂN HÀ 17/03/1990 B2
46 HỒ VĂN HẢI 23/07/1964 B2
47 VŨ XUÂN HẢI 28/05/1992 B2
48 ĐINH PHI HẢI 10/09/1986 C
49 TRỊNH THỊ HẰNG 19/08/1994 B2
50 HỒ NHẬT HÀO 13/01/2005 B2
51 NGUYỄN NHẬT HÀO 17/05/2003 B2
52 NGUYỄN NHẬT HÀO 20/03/2004 B2
53 PHẠM THỊ NHƯ HẢO 12/09/1997 B1
54 TRẦN HỒNG HẸ 01/01/1981 C
55 PHẠM THỊ HIỀN 23/12/1983 B2
56 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP 15/03/1982 B2
57 VÕ TRUNG HIẾU 11/10/1991 B2
58 LÊ TRỌNG HIẾU 10/10/1997 B1
59 TRẦN TRUNG HIẾU 07/12/1990 B2
60 NGUYỄN THỊ HÒA 17/10/1986 B2
61 HUỲNH THỊ PHƯỢNG HỒNG 05/10/1988 B2
62 LÊ THỊ HỢP 07/10/1984 B2
63 ĐOÀN VĂN HÙNG 15/04/1981 B2
64 PHẠM THANH HÙNG 09/02/1973 B2
65 DƯƠNG BÁ HÙNG 23/07/1993 B2
66 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 15/11/1992 B1
67 HUỲNH CÔNG PHAN HUY 22/09/1995 B2
68 HỒ CÔNG HUY 12/09/1989 C
69 THÁI BANG HUY 28/06/1977 B2
70 LÊ NGUYỄN QUỐC HUY 24/10/2003 B2
71 TẠ CÔNG KHẢI 09/12/1991 B1
72 HỒ MINH KHÁNH 20/04/1986 C
73 VÕ MINH KHÁNH 25/10/1982 B2
74 ĐỖ TRỌNG KHÁNH 21/04/1984 B2
75 PHẠM VĂN KHOA 23/06/1992 B2
76 NGÔ ANH KHOA 28/08/2002 C
77 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 06/05/1987 C
78 HUỲNH VĂN KHUÔL 19/07/1997 C
79 NGUYỄN NHỰT KHƯƠNG 26/03/1993 C
80 NGUYỄN TRUNG KIÊN 19/09/1997 B2
81 NGÔ TUẤN KIỆT 06/03/1998 B1
82 PHÙNG ĐÌNH LÂN 30/12/1991 B2
83 NGUYỄN THỊ LỆ 01/01/1970 B1
84 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 23/03/2005 B2
85 VÕ HOÀNG LINH 15/02/1998 B2
86 LÂM THỊ TUYẾT LOAN 01/01/1992 B1
87 NGUYỄN ĐẠO LỘC 10/08/1974 C
88 THẠCH LỜI 15/07/1990 B2
89 NGUYỄN ĐẠI LỢI 19/06/1996 B2
90 NGUYỄN ĐỨC LỢI 17/01/1989 B2
91 MAI NHẬT LONG 14/02/1992 C
92 NGÔ KỲ LONG 26/01/2000 C
93 PHẠM HOÀNG LONG 06/08/1996 B2
94 VÕ THANH LUÂN 20/09/1993 B2
95 CAI NGỌC LUÂN 20/02/1992 B2
96 NGUYỄN NHÃ LUẬN 21/12/1981 B2
97 HÀ NHỨT MẠNH 29/01/2002 B2
98 CHAN NGUYỄN CÔNG MINH 26/03/2004 B2
99 HOÀNG ĐỨC MINH 18/01/2002 B2
100 VŨ HOÀNG MINH 07/12/2002 B2
101 UNG NHẬT MINH 13/12/1987 B2
102 NGUYỄN VĂN ÚT MƯỜI 03/06/1992 C
103 NGÔ ĐÌNH NAM 18/05/1990 B2
104 LƯU THỊ KIM NGÂN 22/08/1992 B1
105 PHẠM HUỲNH PHƯƠNG NGHI 18/03/2005 B1
106 NGUYỄN HỮU NGHỊ 14/02/2001 C
107 VÕ VĂN NGỌ 06/07/2002 C
108 NGUYỄN NHƯ ANH NGỌC 20/07/1993 C
109 HUỲNH THỊ MINH NGỌC 16/06/1990 B2
110 LÊ TRỌNG NHA 20/07/1989 B2
111 VÕ PHI NHÂN 04/10/1992 B2
112 TRƯƠNG THÚC NHÂN 18/07/1994 B2
113 NGUYỄN TRUNG NHÂN 10/01/1997 B2
114 ĐẶNG LÊ ĐỨC NHÂN 03/08/1985 B2
115 NINH HOÀI NHẬT 05/08/1992 B2
116 PHẠM VÕ PHƯƠNG NHI 09/12/2000 B1
117 HUỲNH PHÁT NHO 14/08/1982 B2
118 NGUYỄN THỤY ÁNH NHUNG 26/08/1986 B1
119 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 01/01/1987 B2
120 LÊ MINH NHỰT 16/07/1998 C
121 NGUYỄN THỊ NƠ 15/06/1993 B1
122 LÂM THÀNH PHONG 15/01/1979 B1
123 VÕ MINH PHÚ 20/12/1988 B2
124 NGUYỄN THỊ CẨM PHÚ 10/10/1985 B2
125 NGUYỄN PHONG PHÚ 05/02/1981 B2
126 LÊ HOÀNG PHÚC 03/06/1990 B2
127 ĐẶNG VĂN PHÚC 24/06/1997 B2
128 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 30/10/2002 C
129 NGUYỄN LÊ TIẾN PHÚC 21/06/1991 B2
130 NGUYỄN DƯƠNG THIÊN PHƯỚC 09/11/1985 B2
131 HUỲNH VĂN PHƯỚC 22/05/1990 C
132 NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG 20/09/1988 B2
133 NGUYỄN MINH QUÂN 04/12/2001 C
134 NGUYỄN MINH QUANG 21/04/1997 B2
135 LÊ HOÀNG NHẬT QUANG 20/11/1998 B1
136 PHAN TIẾN QUANG 16/04/1992 B1
137 NGUYỄN PHÚ QUÍ 15/11/1991 B2
138 NGUYỄN KIẾN QUỐC 07/10/2000 B2
139 LÊ ĐÌNH QUỐC 09/04/1979 B2
140 LÊ THỊ NGỌC QUYÊN 27/01/1990 B1
141 VÕ THỤC QUYÊN 06/07/1999 B1
142 Y SA 02/08/2002 B2
143 LÊ NGUYỄN PHÚ SANG 05/06/2005 B2
144 NGUYỄN THANH SƠN 07/07/2004 B2
145 NGUYỄN NGỌC HOÀI SƠN 21/02/2005 B2
146 NGUYỄN HOÀNG SƠN 14/09/1983 B1
147 HUỲNH NGỌC SƠN 07/04/2001 C
148 NGUYỄN VĂN TÂM 16/08/1966 B2
149 HUỲNH DUY TÂN 14/11/1981 B2
150 NGUYỄN NGỌC TÂN 26/09/1992 B2
151 NGUYỄN NGỌC TÁNH 01/01/1985 B2
152 TRẦN NGỌC THANH 10/09/2000 C
153 ĐỖ NGUYỆT THANH 11/09/1974 B1
154 LÊ HOÀNG THANH 09/04/2005 B2
155 NGUYỄN CÔNG THANH 06/12/1979 B2
156 PHẠM MINH THÀNH 04/04/1991 B2
157 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH 15/04/1993 B2
158 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 03/08/1991 B2
159 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 09/04/1992 B1
160 TÔ NGUYỄN THU THẢO 10/05/1997 B2
161 ĐÀO NGỌC MAI THẢO 06/03/2005 B1
162 VÕ VĂN THỂ 25/03/1982 B2
163 QUẢNG MỸ THI 12/05/1976 B2
164 NGUYỄN PHÚ THỊNH 21/04/1983 B2
165 MAI PHƯỚC LONG THỌ 15/11/1988 B2
166 BÙI PHÚC THỌ 25/08/1988 B2
167 TRẦN HỮU THỌ 14/12/1999 C
168 TRẦN VĂN THOẠI 13/07/2001 C
169 NGUYỄN THỊ KHÁNH THU 22/07/1973 B2
170 TRẦN HUY THỰC 24/05/2001 B2
171 TRẦN NGỌC THÚY 13/09/1986 B2
172 LÊ THỊ HỒNG THỦY 18/08/1998 B2
173 ĐINH TƯỜNG KIM THỦY 23/09/1978 B2
174 NGUYỄN SỶ TIẾN 07/04/1992 B2
175 BÙI VĂN TIẾN 01/01/1978 C
176 ĐỖ HỮU TIỆP 08/05/1989 B2
177 PHAN VĂN TÍNH 01/01/1977 B2
178 NGÔ VĂN TÒNG 17/08/1969 B2
179 THẠCH THỊ TRANG 14/08/1997 B2
180 TRẦN THỊ THÙY TRANG 10/10/1980 B1
181 TỪ THỊ HIỀN TRANG 10/10/1985 B1
182 TẠ THANH TRANG 20/04/1989 B2
183 NGUYỄN MINH TRÍ 03/01/1975 C
184 ĐẶNG CÔNG TRỊ 22/10/2001 B2
185 ĐOÀN MINH TRỌNG 01/01/1998 C
186 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 15/03/1993 B2
187 LÊ MINH TRUNG 20/09/2001 C
188 TRIỆU THÀNH TRUNG 16/09/1990 B2
189 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 25/07/2002 C
190 NGUYỄN CÔNG TRUYỀN 20/04/1996 C
191 NGUYỄN HOÀNG MỸ TÚ 15/04/1995 B1
192 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT 11/12/1987 B2
193 LÊ THỊ ÁNH VI 20/02/1984 B1
194 HÀ VĂN VIỆT 03/08/1987 C
195 NGUYỄN THANH VIỆT 01/01/1981 C
196 NGUYỄN BÙI QUANG VINH 26/06/2002 B1
197 HOÀNG TRỌNG VINH 24/04/1990 C
198 NGUYỄN THÀNH VINH 11/12/2003 B2
199 TRƯƠNG VĂN VŨ 06/01/1997 B2
200 HỒNG ANH VŨ 08/10/1987 B2
201 TRẦN HOÀNG VŨ 01/10/2002 C
202 LÊ THẢO VY 15/11/1993 B1
203 VŨ HOÀNG YẾN 03/01/2004 B1
204 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 24/11/1988 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây