DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 05/03/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN THÁI AN 08/05/1989 B2
2 VÕ THIÊN ÂN 02/11/1996 B2
3 TRẦN DUY ANH 16/11/1993 B2
4 VÕ NGỌC ANH 08/05/1984 B1
5 HỒNG LAN ANH 10/04/1997 B1
6 NGUYỄN NGỌC QUỐC ANH 16/11/2002 B2
7 NGUYỄN NGỌC ÁNH 05/04/1994 B1
8 VĂN PHÚ BẢO 01/06/1973 B2
9 PHẠM VĂN BẠO 20/03/1988 B2
10 PHẠM NGỌC BÍCH 23/11/1995 B1
11 BÀN PHÚ BÌNH 20/07/1988 B2
12 ĐỖ THỊ BÌNH 29/11/1976 B1
13 VÕ VĂN BÌNH 01/11/1972 B1
14 NGUYỄN LƯU THANH BÌNH 21/09/1996 B2
15 NGUYỄN MINH CHÍNH 04/04/1992 B2
16 LÝ THÁI CHƯƠNG 25/01/1988 B2
17 NGUYỄN VĂN CÔI 07/12/1983 B2
18 BẠCH THÀNH CÔNG 11/11/1997 B2
19 TRẦN CHÍ CÔNG 10/05/1958 B1
20 NGUYỄN ĐĂNG KỶ CƯƠNG 06/09/1987 B2
21 VÕ KIÊN CƯỜNG 15/10/1982 B2
22 PHẠM MINH CƯỜNG 01/01/1987 B2
23 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 05/10/1988 C
24 MAI TRỌNG ĐẠI 22/01/1984 B2
25 PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO 21/05/1983 B1
26 NGUYỄN NGỌC AN DIỄM 29/07/1989 B2
27 NGUYỄN VĂN ĐIỂM 09/05/1971 B2
28 ĐOÀN THỊ HỒNG ĐIỆP 27/10/1986 B1
29 DƯƠNG NGỌC DỊU 01/04/1994 B1
30 BÙI THÀNH ĐỦ 20/03/1992 C
31 PHẠM NGUYÊN ĐỨC 20/10/1999 B2
32 TIẾT HỮU ĐỨC 21/02/1986 C
33 TRẦN NGUYỄN BẢO DUNG 19/02/1992 B2
34 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG DŨNG 23/11/1994 B2
35 PHẠM MINH DƯƠNG 25/12/1990 B2
36 VŨ THỊ QUỲNH DƯƠNG 27/04/1982 B1
37 PHẠM TRƯỜNG DUY 07/07/2003 B2
38 CHẾ MỸ DUYÊN 26/10/2000 B2
39 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 01/09/1992 B2
40 TRẦN THANH GIANG 17/04/1993 B2
41 NGUYỄN MINH GIANG 19/07/1987 B2
42 VŨ THỊ THU HÀ 12/03/1975 B1
43 HUỲNH BÍCH HÀ 08/05/1986 B2
44 HUỲNH THIÊN HÀ 06/08/1996 C
45 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 27/07/1983 B2
46 TRẦN VĂN HÀ 28/02/1981 B2
47 NGUYỄN SỸ HÀ 20/11/1989 B2
48 HOÀNG THỊ DUYÊN HẢI 14/11/1994 B2
49 LÊ THỊ THANH HẰNG 07/06/1983 B1
50 DIẾP THỊ THÚY HẰNG 28/07/1999 B1
51 DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH 20/08/1988 B1
52 TRẦN TRỌNG HẠNH 21/05/1994 B2
53 PHAN THỊ HẢO 02/08/1990 B1
54 TRƯƠNG MINH HẬU 04/02/1987 B2
55 LÊ THỊ THU HIỀN 04/08/1997 B2
56 NGUYỄN CÔNG TRUNG HIẾU 17/02/1990 B2
57 TRẦN THỊ MINH HIẾU 22/04/1994 B2
58 LÊ PHAN HIẾU 20/03/1993 B1
59 TRẦN VĂN HÒA 01/11/1995 C
60 NGUYỄN HUY HOÀN 07/11/1977 B1
61 HUỲNH HUY HOÀNG 16/03/1988 B2
62 NGUYỄN KHÁNH HỘI 02/02/1992 B2
63 NGUYỄN VĂN HƠN 28/12/1997 C
64 NGUYỄN TIẾN HÙNG 08/01/1973 B2
65 NGUYỄN VĂN HÙNG 21/10/1999 B2
66 TÔ VŨ QUANG HÙNG 18/09/1993 B2
67 LÊ THÚC HƯNG 10/12/1992 B2
68 THÁI TÂN HƯNG 27/07/1998 B2
69 HỒ THIỆN HƯNG 27/04/1990 B2
70 KHỔNG THỊ MAI HƯƠNG 29/05/1988 B1
71 TRẦN QUANG HUY 14/01/1998 B2
72 TÔ KHẮC HUY 16/11/1995 B2
73 ĐỖ TẤN HUY 01/04/1976 B2
74 PHẠM MINH HUYỀN 23/10/1992 B1
75 TRÀ HOÀNG KHA 07/04/1993 B2
76 BÙI DƯƠNG KHANG 06/04/1992 C
77 MAI LÊ KHANG 17/12/2003 B2
78 HUỲNH TRỌNG MINH KHANG 28/07/1995 B2
79 MAI PHƯƠNG KHÁNH 21/09/1992 B2
80 HỒ ĐĂNG KHOA 12/05/1985 B2
81 NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG 17/02/1983 C
82 THÁI HỮU KHƯƠNG 10/10/1993 C
83 TRƯƠNG VĂN KIỀU 20/09/1993 B2
84 NÔNG CAO KỲ 14/08/1999 B2
85 HUỲNH THỊ LAM 13/01/1993 B2
86 NGUYỄN TỰ LẬP 24/07/1995 B1
87 NGUYỄN ĐÌNH LIÊM 27/02/1997 B2
88 TRƯƠNG THỊ BÍCH LIÊN 06/01/1971 B1
89 DƯƠNG THỊ MỸ LIÊN 27/12/1987 B2
90 ĐỖ VĂN LINH 03/04/1991 B2
91 LÊ THẢO LINH 08/11/1992 B1
92 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/08/1992 B2
93 NGUYỄN THỊ LINH 15/03/1990 B1
94 LÊ THỊ UYÊN LINH 05/01/1991 B2
95 LÊ TẤN LỘC 29/04/1986 B2
96 LÊ PHƯỚC LỘC 24/03/2001 C
97 NGUYỄN ĐỨC LỘC 29/12/1988 B2
98 NGÔ THÀNH LỢI 03/10/2003 B2
99 LÊ HOÀNG LONG 19/07/1987 B2
100 NGUYỄN BẠCH LONG 25/12/1996 B2
101 VÕ TẤN LONG 03/02/2000 C
102 HOÀNG TRỌNG LƯỢNG 25/03/1998 C
103 NGUYỄN XUÂN LYNH 20/09/1978 B2
104 CAO TIẾN MINH 14/01/2004 B2
105 NGUYỄN NHẬT MINH 26/07/1990 B1
106 TRẦN NGÔ HẢI MY 07/10/2001 B1
107 ĐẶNG NGỌC MỸ 07/10/1994 B1
108 TRƯƠNG PHƯỚC NĂNG 04/12/1992 B2
109 LÊ UYÊN THANH NGÀ 09/01/1985 B1
110 NGUYỄN HOÀNG MINH NGÂN 10/09/1995 B2
111 TRẦN HỒNG NGÂN 13/06/1987 B2
112 ĐẶNG THỊ THÚY NGÂN 17/12/1989 B1
113 TRẦN QUỐC NGHĨA 16/09/1999 B2
114 NGUYỄN LÊ NGHĨA 01/01/1991 B2
115 VŨ ĐỨC NGỌC 26/08/1989 B2
116 CHẾ NHẬT NGUYÊN 29/08/2000 B1
117 HOÀNG CÔNG NGUYÊN 04/08/1980 B2
118 TRẦN NHẤT THẾ NGUYÊN 30/01/1995 B2
119 TRẦN THỊ NHÃ 16/02/1996 B2
120 ĐỖ TRUNG NHÂN 10/08/1991 B2
121 NGUYỄN TRUNG NHÂN 07/04/2000 B2
122 NGUYỄN VĂN NHẬT 07/02/1979 B2
123 PHAN DƯƠNG MINH NHẬT 28/06/1995 B2
124 LÝ THẾ NHI 23/03/1989 B1
125 NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ 20/10/1999 B2
126 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 25/10/1995 B2
127 ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG 14/12/1996 B2
128 QUÁCH THỊ MỸ NƯƠNG 22/11/1990 B2
129 ĐỖ THỊ PHẤN 20/02/1991 B1
130 LÊ VĂN PHONG 27/01/1987 B2
131 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 09/11/2003 B2
132 TRẦN HỒNG PHÚC 28/10/2000 B2
133 MAI THẾ PHƯỚC 18/04/1987 B1
134 VÕ VĂN PHƯỚC 25/06/1972 B2
135 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 27/01/1999 B2
136 ĐẶNG NHƯ PHƯƠNG 19/02/1985 B2
137 HỒ THỊ THANH PHƯƠNG 19/05/1991 B1
138 PHẠM UYÊN PHƯƠNG 27/06/1993 B2
139 PHẠM NGUYỄN THÚY PHƯỢNG 07/03/1997 B2
140 NGUYỄN DUY QUANG 29/01/1995 C
141 PHẠM MINH QUANG 19/12/2002 B2
142 NGÔ THANH QUÍ 26/11/1999 B2
143 HỒ VĂN QUY 28/10/1997 C
144 LÊ HẠNH QUYÊN 12/06/1983 B2
145 NGÔ HẠ XUÂN QUYÊN 08/10/1989 B2
146 TỪ MINH SANG 23/05/1995 B2
147 HOÀNG THANH SƠN 15/04/1981 B2
148 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 05/11/1981 B2
149 HUỲNH THỊ THU SƯƠNG 10/05/1989 B1
150 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 11/02/1984 B1
151 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 02/02/1967 B1
152 HỒ NGỌC TÀI 25/04/2002 B2
153 TÔ THANH TÂM 17/09/1980 B1
154 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 15/12/1987 B2
155 NGUYỄN HỒNG THÁI 25/03/1985 B2
156 NGUYỄN TOÀN THẮNG 05/03/1999 B2
157 NGUYỄN NGỌC THẮNG 15/03/1998 B2
158 LÊ HỮU THẮNG 10/08/1998 B2
159 TRẦN NGỌC THẮNG 10/01/1987 B2
160 VŨ GIANG THANH 09/02/1983 B2
161 TRẦN VĂN THANH 14/04/1986 B2
162 HUỲNH NGỌC AN THANH 12/07/1986 B2
163 THÁI THỊ LÊ THANH 06/12/2001 B1
164 CHỐNG LẬP THÀNH 30/04/1994 B2
165 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG THẢO 01/09/1991 B1
166 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 24/02/1983 B1
167 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 26/07/1995 B2
168 DƯƠNG THỊ THẢO 25/06/1988 B1
169 NGUYỄN BẢO THI 20/12/1992 B2
170 TRƯƠNG TRIỆU THIÊN 25/01/1999 C
171 DƯƠNG THÁI THIỆN 20/03/1992 B2
172 HOÀNG VIẾT THỊNH 19/10/1988 B2
173 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 20/05/1993 B2
174 VŨ ĐỨC THÔNG 19/07/1985 B1
175 LÊ THỊ THU 29/09/1988 B2
176 NGUYỄN THỊ PHAN THÚY 10/11/1978 B1
177 PHẠM THỊ THỦY 15/05/1990 B2
178 VÕ THANH TIẾN 19/04/2000 B2
179 NGUYỄN MINH TIẾN 24/12/2000 B2
180 NGUYỄN TIẾN 11/02/1997 B1
181 HUỲNH HỮU TÍN 16/02/1988 B2
182 VÕ THÀNH TÍN 30/01/2002 B2
183 PHAN VĂN TOÀN 04/03/1988 C
184 PHAN QUỲNH DUY TOÀN 29/08/1994 B2
185 NGUYỄN MINH TOÀN 03/01/1993 B2
186 LÊ QUANG TOẢN 10/04/1981 B2
187 LÊ VĂN TOẢN 01/01/1973 B2
188 HUỲNH BẢO TRÂM 15/11/2000 B2
189 LÊ THỊ THÙY TRANG 27/11/1991 B1
190 NGUYỄN HỮU TRÍ 20/10/1996 B2
191 VÕ THỊ MINH TRINH 20/05/1979 B1
192 LÊ ĐÌNH TRÌNH 28/06/1980 B2
193 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 29/03/2000 B2
194 NGUYỄN VĂN TRUNG 12/06/1987 B2
195 NGUYỄN TRẦN MINH TRUNG 05/04/2001 C
196 TRẦN ĐỨC TRUNG 19/11/1990 B2
197 VŨ THỊ BÍCH TÚ 22/11/1994 B2
198 ĐẶNG MẠNH TUẤN 28/12/1981 B2
199 ĐẶNG TRẦN TUẤN 22/02/1988 B2
200 LÊ DUY TUẤN 16/04/1994 C
201 NGUYỄN HOÀNG TÙNG 29/11/1988 B2
202 ĐỖ MẠNH TƯỜNG 10/03/1990 B2
203 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TUYỀN 16/12/1992 B1
204 NGUYỄN THỊ TUYẾT 13/07/1987 B1
205 NGÔ TỶ 30/12/1993 B2
206 NGUYỄN NGỌC VÂN 16/09/1989 B2
207 VŨ QUANG VINH 01/02/1992 B2
208 BÙI QUỐC VINH 05/12/2003 B2
209 TÔ TUY VƯƠNG 15/02/1998 B2
210 LÊ HÀ VƯƠNG 24/06/1996 B2
211 LÊ THỊ KHÁNH VƯƠNG 05/07/2002 B1
212 NGUYỄN NGỌC YẾN 02/12/1987 B1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây