DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 04/12/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 LÊ CÔNG AN 05/06/1988 B2
2 NGUYỄN VIẾT TUẤN ANH 18/09/1989 B2
3 PHẠM THỊ HẢI ANH 13/12/1995 B1
4 NGUYỄN CÔNG ANH 25/01/1997 B2
5 PHAN CÔNG ANH 27/04/1996 B2
6 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 23/11/1983 B1
7 LÊ HẢI ANH 18/08/1978 B2
8 PHAN THỊ MAI ANH 07/11/1994 B1
9 TRẦN THỊ TRÂM ANH 29/08/1995 B1
10 PHẠM NGỌC VÂN ANH 21/09/1998 B1
11 TRẦN TIẾN ANH 30/11/1998 B2
12 NGUYỄN TẤN BÁ 25/08/1995 B2
13 NGUYỄN MAI THIÊN BẰNG 20/01/1995 B2
14 PHẠM LÊ GIA BẢO 25/06/2004 B2
15 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 22/01/1981 B1
16 ĐOÀN THỊ NGỌC CẦM 18/01/1993 B2
17 ĐỖ DIỄM CHÂU 05/11/1987 B1
18 NGUYỄN CAO CHÍ 12/11/1990 C
19 HUỲNH CÔNG CHIẾN 25/01/1985 B2
20 HỒ PHAN CÔNG CHÍNH 16/01/2000 B2
21 NGUYỄN VĂN ÚT CHÓT 15/09/1994 C
22 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 06/01/1986 B2
23 PHẠM VĂN CÔNG 25/02/1988 B2
24 HỒ VĂN CƯỜNG 14/11/1981 B2
25 TÔN MẠNH CƯỜNG 27/04/1972 B2
26 NGUYỄN HUY CƯỜNG 12/05/1993 B2
27 LƯƠNG MINH CƯỜNG 26/08/1998 C
28 LÊ QUỐC CƯỜNG 26/12/1992 C
29 VÕ NGỌC CƯỜNG 06/10/1987 B2
30 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO 16/02/1995 B2
31 HÀ THỊ XUÂN ĐÀO 16/03/1991 B1
32 NGUYỄN THÀNH ĐỆ 20/06/1987 B2
33 NGUYỄN VĂN ĐEN 08/10/1985 C
34 NGÔ THỊ DIỄM 02/10/1987 B2
35 HUỲNH THỊ ĐIỆP 31/08/1989 B2
36 NGUYỄN THỊ CHÂU ĐOAN 22/10/1997 B2
37 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 29/09/1988 B2
38 ĐINH BẠT ĐỨC 01/09/1995 B2
39 VÕ HỮU MINH ĐỨC 27/02/1989 B2
40 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 11/03/1994 C
41 TRẦN NGỌC ĐỨC 10/07/1991 B2
42 PHẠM VĂN DUNG 20/10/1977 B2
43 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 31/12/1979 B1
44 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 28/10/1991 B2
45 NGUYỄN HUỲNH DŨNG 19/06/1996 C
46 TRẦN VĂN DƯƠNG 26/10/1992 C
47 PHAN VĂN ĐƯƠNG 15/05/1994 C
48 LÊ THANH DUY 01/06/1995 C
49 TRẦN ĐỨC DUY 14/02/1996 B2
50 LÊ VŨ EM 20/11/1991 C
51 NGUYỄN TRỌNG GIANG 22/03/2000 C
52 NGUYỄN VƯƠNG THU HÀ 26/11/2003 B1
53 NGUYỄN THỊ DIỆU HÀ 25/09/1987 B1
54 NGUYỄN PHI HẢI 22/08/1995 C
55 NGUYỄN PHI HẢI 16/01/1984 C
56 TRẦN THANH HẢI 05/08/1999 C
57 TRANG KỶ HẢI 22/06/1994 C
58 NGUYỄN TRẦN ĐỨC HÂN 23/01/1979 B2
59 ĐOÀN VĂN HẠN 03/04/2001 C
60 VŨ VĂN HẠNH 22/01/1978 C
61 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 10/08/1991 B1
62 LÂM KHÁNH HÀO 19/12/1992 B2
63 NGUYỄN THỊ THANH HẢO 06/09/1982 B2
64 TRẦN THỊ HẢO 02/07/1992 B2
65 NGÔ QUANG HẬU 01/10/1992 B2
66 DƯƠNG THANH HẬU 03/07/1999 C
67 VÕ THANH HIỀN 04/05/1985 C
68 TRÀ LÊ DIỆU HIỀN 24/12/1995 B2
69 NGUYỄN THANH HIỂN 10/01/1991 C
70 TRẦN TRUNG HIẾU 15/08/1987 C
71 TRẦN NGUYÊN HIẾU 17/09/1988 C
72 LÊ MINH HIẾU 29/12/1968 B2
73 NGUYỄN CHÍ HIẾU 08/08/1995 B2
74 HỒ THỊ MINH HIẾU 19/07/1995 B1
75 CÙ MINH HIẾU 19/02/1994 C
76 BÙI NGỌC MINH HOÀNG 17/03/1998 C
77 TRẦN VĂN HOÀNG 20/08/1999 C
78 MAI QUỐC HÙNG 08/01/1994 B2
79 PHẠM NGỌC HƯNG 18/08/1995 C
80 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 03/02/1981 B2
81 PHAN GIA HUY 20/04/2001 B2
82 CHÂU THỊ NGỌC HUYỀN 26/09/1991 B2
83 VŨ NHẬT NHÃ HUYỀN 02/11/1999 B2
84 ĐỖ MINH KHA 15/07/1991 B2
85 PHÙNG CHẤN KHANG 02/05/1994 B2
86 PHẠM TRỌNG KHÁNH 25/06/1995 C
87 HÀ DƯƠNG KHÁNH 17/10/2000 B2
88 ĐẶNG DUY KHÁNH 29/07/1994 B2
89 HUỲNH ĐĂNG KHOA 20/09/1978 C
90 TRƯƠNG VĂN KHỎE 13/04/1985 C
91 NGUYỄN TRUNG KIÊN 10/07/1985 B2
92 TRẦN HOÀNG KIỆT 02/11/2000 B2
93 ĐỒNG XUÂN KIỀU 15/12/1983 B2
94 TRẦN NGUYỄN THIÊN KIM 29/04/1989 B1
95 HUỲNH MINH KỲ 03/12/1988 C
96 TRẦN THỊ TRÚC LAM 23/12/1983 B2
97 TỐNG TUỆ LÂM 18/07/1989 B2
98 TRẦN XUÂN LÂM 08/07/1992 B2
99 NGÔ VĂN LÂM 18/07/1994 B2
100 NGUYỄN DUY LINH 01/04/1991 C
101 PHẠM VĂN LINH 01/01/1996 C
102 NGUYỄN GIA QUỐC LĨNH 30/07/1994 C
103 BÙI ĐÌNH LỘC 12/12/1998 B1
104 LƯƠNG TIỂU LONG 21/11/1991 B2
105 LÊ THỊ HẢI LUYẾN 19/07/1985 B2
106 HUỲNH THỊ NGỌC MAI 06/03/1996 B2
107 HUỲNH VĂN MINH 19/05/1983 C
108 VŨ THANH MINH 28/08/1993 B2
109 ĐÀO MAI DIỄM MY 12/11/1994 B2
110 ĐỖ NGỌC TRÀ MY 16/12/1987 B2
111 VÕ ĐÌNH NAM 11/09/2001 B2
112 NGUYỄN HOÀI NAM 08/06/2000 B2
113 PHẠM VĂN NAM 19/05/1986 C
114 TÔ THANH NGÂN 11/09/1991 B2
115 NGÔ NGUYỄN KHÁNH NGHI 16/05/2004 B1
116 VƯƠNG VĂN NGHĨA 29/03/1986 B2
117 TRẦN QUANG NGHĨA 01/01/1983 B2
118 PHÙNG ĐỨC NGHĨA 31/08/1996 B2
119 LÊ TRUNG NGHĨA 25/02/1996 B2
120 PHẠM NGUYỄN NHƯ NGỌC 27/07/1995 B2
121 NGUYỄN VĂN NHÂN 22/01/1989 C
122 VƯƠNG NGUYỄN THIỆN NHÂN 03/10/2003 B2
123 CAO MINH NHẬT 25/12/1996 B2
124 TÔ XUÂN NHẬT 18/12/1983 C
125 PHẠM MINH NHẬT 14/06/1978 B2
126 VĂN THỊ PHƯƠNG NHI 31/08/1993 B1
127 HỒ PHƯỚC VÂN NHƯ 22/04/1984 B2
128 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 19/08/1992 B1
129 NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG 01/12/1999 B2
130 VÕ HOÀNG NHỰT 02/06/2001 C
131 NGUYỄN TẤN PHÁT 10/10/1993 C
132 HUỲNH ANH PHI 05/09/1986 B2
133 HUỲNH THANH PHONG 10/07/1985 C
134 NGUYỄN NGUYÊN HOÀI PHONG 07/02/1998 C
135 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 09/02/1995 C
136 PHAN THIỆN PHƯỚC 18/02/1986 B2
137 HOÀNG THỊ LAN PHƯƠNG 22/11/1988 B2
138 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 01/01/1980 C
139 NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG 25/04/1990 B1
140 LÊ VĂN QUÂN 27/06/1988 C
141 VÕ VĨNH HIỆP QUỐC 04/07/2000 B2
142 NGUYỄN NGUYÊN QUÝ 11/10/1993 C
143 PHẠM THỊ MINH QUYÊN 16/06/1984 B1
144 TA RY 01/01/1973 C
145 TÔ THANH SANG 03/02/1991 C
146 CAO GIA VINH SANG 04/06/2002 B2
147 HUỲNH TẤN SANG 14/03/2004 B2
148 NGUYỄN THANH SANG 15/05/2000 B2
149 NGUYỄN MINH SANG 24/11/1985 B2
150 PHẠM HOÀI SANG 10/02/2002 B2
151 HOÀNG KIM SÁNG 09/08/1990 B2
152 NGUYỄN NGỌC SANH 15/07/1995 B2
153 VĂN THỊ SEN 01/01/1993 B1
154 DƯƠNG THANH SƠN 02/07/1997 C
155 CHIẾNG THÍN TẮC 15/04/1999 B2
156 LÂM VĂN TÀI 05/08/1993 C
157 VÕ CHÍ TÀI 10/07/1991 B2
158 CỔ THÀNH TÀI 09/04/1993 B2
159 NGUYỄN TẤN TÀI 23/11/1996 C
160 NGUYỄN THỊ BÉ TÁM 27/12/1975 B2
161 NGUYỄN LINH TÂM 23/08/1998 C
162 CAO THANH TÂM 13/10/1981 C
163 HỒ THẠCH 08/10/1993 B2
164 TRẦN MINH THÁI 03/12/1996 B2
165 NGUYỄN QUANG THẮNG 01/12/1981 B2
166 NGUYỄN ĐĂNG THẮNG 20/06/1987 B2
167 NGUYỄN DUY THẮNG 13/12/1990 B2
168 TRẦN VIẾT THẮNG 01/07/1977 B1
169 LÊ HOÀI THANH 27/05/1990 B2
170 NGUYỄN VĂN THÀNH 25/01/1991 B2
171 VÕ THỊ NHƯ THẢO 03/09/1984 B2
172 ĐINH BẠT THỊNH 29/03/1993 B2
173 VÕ MINH THỊNH 08/10/1987 B2
174 HUỲNH LÊ HOÀNG THÔNG 18/11/2000 B2
175 VÕ THỊ PHƯƠNG THU 14/05/1979 B1
176 VÕ THỊ MINH THƯ 06/09/1975 B1
177 PHẠM THỊ THƯƠNG 30/03/1992 B2
178 TRẦN THỊ THƯƠNG 07/03/1995 B2
179 PHAN THỊ DIỄM THÚY 05/12/1990 B1
180 ĐỖ TRĂNG THỦY 31/07/2001 B1
181 VÕ DUY KHOA TIÊN 10/12/2001 B2
182 NGUYỄN VĂN TIẾN 28/10/1997 B2
183 LÂM TẤN TOÀN 20/09/1996 B2
184 ĐỖ PHẠM THỊ TRÂM 29/09/2003 B2
185 NGUYỄN YẾN BẢO TRÂN 25/05/2002 B2
186 NGUYỄN THỊ THU TRANG 14/05/1983 B1
187 TRẦN THÙY TRANG 07/11/1981 B1
188 HỒ TÚ TRANG 01/11/1991 B1
189 ĐẶNG THÙY TRANG 13/10/1983 B2
190 BÙI THÁI THỊNH TRỊ 30/04/1992 B2
191 HOÀNG NỮ PHƯƠNG TRINH 22/03/1994 B2
192 VÕ THÀNH TRUNG 10/06/1978 C
193 BÙI THANH TRUNG 04/02/1982 C
194 TRẦN MINH TÚ 21/04/1993 B2
195 ĐÀO HỒNG TÚ 17/01/1979 B2
196 NGUYỄN ANH TÚ 22/07/1991 B1
197 ĐẶNG VĂN TÚ 08/02/1995 C
198 PHẠM THỊ NGỌC TÚ 24/10/1987 B1
199 PHAN ANH TUẤN 30/05/1995 C
200 PHẠM THANH TUẤN 14/01/1996 C
201 NGUYỄN ANH TUẤN 21/10/1988 B2
202 ĐOÀN VĂN TUẤN 23/07/1983 C
203 HOÀNG ANH TUẤN 02/05/1987 B2
204 HUỲNH ANH TUẤN 01/01/1989 B2
205 LÊ VĂN TUẤN 15/10/1986 B2
206 TRẦN KIM TUẾ 08/06/1975 C
207 LÊ VĨNH TÙNG 07/10/1986 C
208 HỒ THANH TÙNG 27/06/1995 B2
209 VÕ VĂN TÙNG 26/07/1987 B2
210 LÊ ĐỨC THANH TÙNG 26/08/1991 B2
211 HUỲNH THANH TƯỜNG 30/08/1998 C
212 TRẦN VĂN TUYÊN 26/12/1998 C
213 TRẦN VĂN TUYẾN 16/03/1989 C
214 TRÀ THANH TUYỀN 21/02/1984 B2
215 HOÀNG THỊ VÂN 26/12/1988 B2
216 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 15/04/1994 B2
217 LÊ QUỐC VIỆT 25/07/1992 B2
218 NGUYỄN THÀNH VIỆT 03/01/1994 B2
219 ĐẶNG QUANG VINH 08/12/1994 B2
220 NGUYỄN HOÀNG VŨ 21/12/1977 B2
221 NGÔ PHONG VŨ 10/02/1996 C
222 NGUYỄN TẤN VƯƠNG 12/04/1993 B2
223 TRẦN BÌNH XUYÊN 15/04/1983 C
224 NGUYỄN PHẠM NHƯ Ý 22/04/1997 B2
225 NGUYỄN KIM YẾN 04/12/1984 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây