DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 04/11/2023

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 HUỲNH THỊ THÙY AN 09/09/1994 B1
2 TRẦN TRỌNG ÂN 25/04/1995 B2
3 PHAN THANH ẨN 16/12/1994 B2
4 TRỊNH THỊ HỒNG ANH 27/09/1990 B1
5 HOÀNG THỊ HOÀNG ANH 01/07/1991 B2
6 TRẦN THỊ ÁNH 26/05/1979 B2
7 HỒ CHUNG BẢO 29/09/1995 C
8 TÔ QUỐC BẢO 27/03/1996 B1
9 ĐỔNG THỊ YÊN BÌNH 18/05/1990 B1
10 NGUYỄN HUY BÌNH 02/07/1993 B2
11 ĐẶNG VĂN CẦN 26/12/1980 B2
12 BÙI THÀNH CÔNG 19/05/1991 B2
13 NGUYỄN THỊ THU CÚC 23/05/1982 B2
14 VÕ QUỐC CƯỜNG 14/09/1992 B2
15 TRẦN MẠNH CƯỜNG 04/07/2004 B2
16 TRẦN PHÁT CƯỜNG 16/07/1999 C
17 LÊ NGUYỄN NHẬT CƯỜNG 08/01/2001 B2
18 TRẦN VĂN DẦN 13/02/1998 B2
19 HỒ VĂN ĐANG 07/08/1994 C
20 TRẦN QUỐC ĐĂNG 09/03/1999 B2
21 PHAN HẢI ĐĂNG 01/03/2003 B2
22 TRẦN THỊ ANH ĐÀO 10/05/1985 B1
23 TRƯƠNG PHÁT ĐẠT 19/02/1999 B2
24 ĐINH HỒNG TIẾN ĐẠT 06/11/1995 B2
25 NGUYỄN LÊ QUỐC ĐẠT 10/06/1984 B2
26 DƯƠNG THỊ NGỌC DÀU 20/08/1982 B1
27 HỒ HUY ĐIỀN 03/03/1984 B2
28 LÊ QUANG ĐỊNH 06/11/1986 B2
29 TRẦN MINH ĐỘ 21/09/1986 B2
30 LÊ HỮU QUÝ ĐÔN 17/07/1991 B2
31 PHẠM TẤN ĐỨC 03/05/1991 B2
32 TRIỆU ĐOAN DUNG 21/04/2001 B1
33 LÊ THỊ TUYẾT DUNG 30/08/1982 B1
34 TRẦN THỊ MỸ DUNG 22/11/1976 B2
35 VŨ QUỐC DŨNG 20/06/1996 B1
36 NGUYỄN THÀNH DƯƠNG 05/10/1987 C
37 NGUYỄN MINH DƯƠNG 10/12/1986 C
38 CAO NHẬT DUY 26/04/1996 B2
39 NGUYỄN TIẾN DUY 12/09/2004 B1
40 LÊ VĂN DUY 02/01/1996 C
41 LÊ THỊ THẢO DUY 17/04/1990 B2
42 NGUYỄN THỊ GẤM 21/11/1998 B1
43 HUỲNH NG. TRƯỜNG GIANG 23/11/1993 B2
44 NGUYỄN DIỆP NHƯ HÀ 20/02/1981 B2
45 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 23/09/1986 B2
46 ĐÀO THỊ THU HÀ 12/08/1991 B1
47 DANH LÊ NGỌC HẢI 12/09/1995 B2
48 NGUYỄN GIA HÃN 09/09/1998 B2
49 NGUYỄN HỒNG HẠNH 06/01/1998 B1
50 TRẦM TIẾN HÀO 12/12/2004 B2
51 NGUYỄN VĂN HIỀN 02/09/1991 C
52 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 11/06/1995 B2
53 PHẠM KÝ HIÊNG 19/02/2002 B2
54 VŨ NGUYÊN HIẾU 10/08/1993 C
55 TRẦN LƯU HIẾU 01/01/1991 B2
56 CHÂU HỒNG HIẾU 21/03/1990 B1
57 TẠ TRUNG HIỆU 13/05/1990 B2
58 LÊ XUÂN HÒA 19/08/2001 B2
59 LÊ ĐỨC HÒA 29/05/1997 B2
60 TRẦN VĂN HOÀN 01/06/1991 C
61 DƯƠNG TÚ HOÀN 21/01/1991 B1
62 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 02/09/2003 B2
63 NGUYỄN VĂN HUỆ 15/09/1978 B2
64 THÁI CHÍ HÙNG 01/10/1994 B2
65 NGUYỄN VĂN HÙNG 23/03/1991 B2
66 NGUYỄN ĐỨC HUY 17/11/1982 B2
67 PHAN HUY 24/02/1983 B1
68 HUỲNH NGỌC QUANG HUY 04/04/1988 B2
69 PHAN LÊ GIA HUY 12/12/2001 B1
70 VÕ THỊ THANH HUYỀN 07/09/1983 B1
71 PHÙNG THỊ THU HUYỀN 03/06/1983 B2
72 PHẠM THỊ NHƯ HUỲNH 06/10/1996 B1
73 PHAN TRỌNG KHIÊM 19/12/1968 B2
74 HUỲNH TẤN KHÔI 13/12/1997 B1
75 TRỊNH TRUNG KIÊN 27/09/1986 B2
76 ĐỖ VĂN KIÊN 27/11/1991 B2
77 CAO DUY LAI 20/02/1990 C
78 NGUYỄN TÙNG LÂM 08/10/2001 B2
79 VŨ PHƯƠNG LAN 03/03/1984 B1
80 DƯƠNG QUỐC LẬP 26/09/2000 B1
81 HOÀNG SỸ LIÊM 08/04/1992 B2
82 NGUYỄN DUY LINH 09/09/1997 B2
83 VŨ THỊ ÚT LINH 12/08/1995 B1
84 PHẠM VĂN VŨ LINH 24/04/1991 B2
85 ĐẶNG THỊ HUỆ LINH 05/07/1984 B2
86 ĐƯỜNG THỊ NGỌC LINH 04/06/1995 B1
87 NGUYỄN TRƯỜNG LỘC 28/05/1989 B2
88 HOÀNG LONG 03/11/1994 B2
89 HUỲNH KIM LONG 01/01/1980 B2
90 NGUYỄN TẤN LƯỢNG 02/10/1980 C
91 TRƯƠNG VĂN LŨY 10/10/1986 B2
92 THÁI ĐÌNH LY 27/08/1997 B1
93 PHẠM TRÚC LY 30/10/2000 B2
94 BÙI THỊ LÝ 09/05/1992 B2
95 NGUYỄN CAO MẪN 08/04/1988 C
96 NGUYỄN TIẾN MẠNH 11/07/1990 B2
97 NGUYỄN VĂN MINH 17/05/1977 C
98 PHẠM NGỌC HOÀNG MINH 13/04/1992 B2
99 TRẦN THỊ NGỌC MINH 15/07/1993 B1
100 HUỲNH VĂN MINH 16/11/1992 B2
101 HUỲNH NHẬT MINH 26/10/1994 B2
102 LƯƠNG HỒNG NGỌC BIỂN MỚI 02/09/1986 B2
103 TRẦN ĐOÀN NHẬT NAM 24/12/1998 C
104 PHAN VĂN NAM 01/05/2001 C
105 NGUYỄN NHỨT NAM 15/02/2001 C
106 BÙI HOÀNG NGÂN 24/08/1995 B2
107 PHÙNG THỊ KIM NGÂN 12/08/2003 B2
108 NGÔ ĐOÀN BẢO NGHI 06/10/2003 B2
109 TRẦN VŨ BẢO NGỌC 18/04/1990 B1
110 LÊ TRỊNH LƯU NGỌC 02/03/1988 B1
111 ĐINH VĂN NGUYÊN 26/10/2001 B2
112 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 04/12/1994 C
113 ĐỖ VĂN NHÂN 22/11/1982 C
114 NGUYỄN HOÀNG NHÂN 02/02/1992 B1
115 PHẠM NGỌC NHÂN 28/06/1998 B2
116 PHẠM THẾ NHẬT 21/09/2000 B2
117 NGUYỄN HOÀNG NHI 01/06/2001 B1
118 LẠI TRẦN THANH NHI 28/11/2002 B1
119 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 16/10/1989 B1
120 NGUYỄN THỤY YẾN NHI 04/09/1995 B1
121 LÊ THỊ HỒNG NHO 10/09/1990 B1
122 TRỊNH THỊ TỐ NHƯ 03/12/1996 B2
123 ĐẶNG THỊ NHƯ 02/08/1996 B1
124 ĐÀO THỊ NHUNG 14/04/1996 B1
125 NGUYỄN THỊ NỞ 06/02/1983 B1
126 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 08/03/1990 B1
127 ĐÀO DUY PHÁT 08/05/1993 C
128 TRỊNH MINH PHÁT 28/08/1985 B2
129 VŨ HUỲNH QUANG PHÚC 01/02/2000 B2
130 LÂM NGỌC PHÚC 20/11/1989 B1
131 NGUYỄN CHÍ PHÚC 22/11/1986 B2
132 LƯƠNG PHI PHỤNG 19/11/1986 B1
133 TRẦN HỮU PHƯỚC 01/01/1994 B1
134 ĐỖ THỊ MINH PHƯƠNG 13/09/1988 B1
135 ĐỖ THỊ HUỆ PHƯƠNG 14/11/1989 B2
136 VÕ THỊ UYÊN PHƯƠNG 25/08/2004 B2
137 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯƠNG 17/06/1994 B1
138 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG 28/07/1981 B2
139 LÊ MINH PHƯỢNG 19/02/1989 B2
140 BÙI MINH QUÂN 04/11/2002 B1
141 LÊ MINH QUANG 24/01/1995 B1
142 ĐẶNG HỒNG QUÝ 20/01/1997 C
143 NGUYỄN HỒNG QUÝ 13/10/1987 B2
144 LÊ THỊ QUYẾN 01/06/1995 B2
145 NGÔ DIỄM QUỲNH 25/09/2002 B2
146 PHAN VŨ NGỌC QUỲNH 15/01/1998 B1
147 TỪ THIỆN SANG 03/05/1983 B2
148 NGUYỄN ĐĂNG SANG 25/10/1988 B2
149 CHÂU KIM SƠN 25/07/1984 B2
150 LÊ TRƯỜNG SƠN 04/08/1968 B2
151 NGUYỄN HUY THIỆN TÂM 22/11/1991 B2
152 VƯƠNG NHẬT TÂN 06/08/1995 C
153 LÝ GIA TẤN 22/03/1985 B2
154 TRƯƠNG THANH TÂY 26/12/2002 B2
155 NGUYỄN MINH THẠCH 06/02/1990 B2
156 HUỲNH HỒNG THÁI 01/01/1995 C
157 LÊ QUANG THÁI 14/04/1995 B2
158 PHAN QUANG THÁI 04/09/1992 B2
159 HOÀNG MINH THẮNG 10/03/1993 B2
160 NGUYỄN QUỐC THẮNG 24/10/1964 B2
161 LÂM DUY THANH 01/01/1985 B2
162 NGUYỄN KHẮC THANH 05/01/1999 B2
163 NGUYỄN HÀ THANH 09/11/2000 B2
164 LÊ CHÍ THANH 15/12/1997 B2
165 TRẦN ĐÌNH THÀNH 01/08/1987 B2
166 HUỲNH NGUYÊN THẢO 03/05/1989 B1
167 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG THẢO 01/08/1982 B1
168 NGUYỄN HUYỀN THANH THẢO 19/08/1995 B2
169 TRẦN PHƯỚC THIỆN 01/01/1976 B2
170 NGUYỄN TRẦN THẾ THÔNG 07/01/1997 B2
171 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 17/07/1976 B1
172 ĐỖ XUÂN ANH THƯ 20/04/1982 B1
173 DƯƠNG THỊ ANH THƯ 20/08/1990 B2
174 HUỲNH ANH THƯ 01/09/2003 B2
175 NGUYỄN QUỐC THUẬN 27/09/1998 C
176 LƯƠNG DUY THUẬN 26/01/1981 B2
177 HUỲNH TRÍ THỨC 29/05/1995 B2
178 NGUYỄN TRÍ THỨC 15/03/1993 C
179 NGUYỄN THỊ MINH THÙY 05/07/1991 B1
180 ĐẶNG VĂN THỦY 19/05/1973 B2
181 NGUYỄN THỊ THANH TIỀN 21/11/1995 B2
182 PHẠM TRẦN NHỰT TÍN 24/05/1995 B2
183 TRƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 09/11/1994 B2
184 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 01/01/1991 B2
185 TRẦN HUYỀN TRANG 02/12/2001 B2
186 NGUYỄN HUYỀN TRANG 14/01/1999 B1
187 PHẠM THU TRANG 08/09/1993 B1
188 BÙI THỊ HOÀI TRANG 07/10/1988 B1
189 ĐỖ MINH TRÍ 19/09/1974 B2
190 LÝ VŨ VI TRINH 27/07/1990 B2
191 LA HỒNG TRUNG 17/02/1988 C
192 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 17/07/1992 B1
193 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 27/07/1994 B1
194 PHAN ĐÌNH TUẤN 01/09/1996 C
195 TRẦN MINH TUẤN 02/04/1995 C
196 LÊ BÁ TÙNG 12/05/1985 C
197 LÊ XUÂN TÙNG 26/05/1996 B2
198 DƯƠNG THỊ TUYẾT 21/09/1997 B1
199 NGUYỄN VĂN VỊ 14/01/1976 C
200 TRƯƠNG QUỐC VIỆT 01/09/2000 B2
201 VŨ XUÂN VINH 01/01/1988 B1
202 TRƯƠNG VƯƠNG VŨ 27/01/1994 B2
203 HUỲNH THẾ VŨ 25/05/1990 B2
204 LÊ PHONG HOÀI VŨ 30/10/1995 B2
205 NGUYỄN ANH VŨ 13/08/1990 B2
206 LÊ HOÀNG VŨ 05/10/1993 B2
207 NGUYỄN HOÀNG THÚY VY 20/05/1990 B2
208 TRÌNH THỊ ÁI VY 09/02/1990 B1
209 NGUYỄN VĂN XUÂN 28/04/1981 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây