DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 04/03/2024

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 ĐẶNG VĂN AN 25/02/1986 B2
2 VÕ NGUYỄN LONG AN 20/10/2001 B2
3 NGUYỄN ĐỨC AN 06/12/2004 B2
4 LÊ ĐỨC TUẤN ANH 10/12/2002 B2
5 VŨ THỊ NGỌC ANH 20/12/1994 B1
6 VÕ THỊ MAI ANH 08/08/1995 B2
7 TRƯƠNG QUỐC BẢO 14/11/1994 B2
8 LÊ BẢO 26/02/2003 B2
9 AO NHẬT BẢO 06/11/1992 B2
10 SẰN NHỊT BẨU 10/06/1993 C
11 NGUYỄN XUÂN BÌNH 25/08/1982 B2
12 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 06/06/1993 B1
13 TRẦN THÁI HẠNH CHI 04/07/1977 B2
14 NGUYỄN VĂN CHIẾN 27/06/1992 B2
15 NGUYỄN TẤN CÔNG 13/06/1986 B2
16 HUỲNH TRÍ CƯỜNG 30/07/1997 C
17 NGÔ NHỰT ĐĂNG 04/07/1996 B2
18 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 22/12/1992 B1
19 ĐOÀN TRUNG ĐẠO 08/02/2002 B2
20 TRẦN VŨ ĐẠT 17/02/1985 B2
21 NGUYỄN HUỲNH THANH ĐẠT 23/03/1985 B2
22 NGUYỄN THỊ DIỆU 04/02/1987 B1
23 TĂNG MINH ĐỨC 25/03/1993 B2
24 NGUYỄN CHUNG ĐỨC 26/11/2004 B2
25 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 10/05/1987 B2
26 NGUYỄN TIẾN DŨNG 13/04/1994 B2
27 NGUYỄN TẤN ĐƯỢC 12/09/1968 C
28 HOÀNG SỸ DUY 05/02/1993 B2
29 HOÀNG HỮU DUY 14/06/1990 B2
30 PHAN THỊ DUYÊN 26/09/1990 B1
31 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 10/05/1992 B2
32 DƯƠNG NGUYỄN QUANG HÀ 26/05/1989 B2
33 NINH NGỌC HẢI 16/07/1986 B2
34 TỐNG NGỌC HẢI 08/08/2000 B2
35 NGUYỄN THỊ NHỊ HÂN 15/06/1987 B2
36 TRẦN CHÍ HÀO 06/09/1985 B2
37 NGUYỄN XUÂN HẬU 22/03/2003 B2
38 HỒ NGỌC HIỀN 28/06/1983 B2
39 PHẠM VĂN HIỆP 26/06/1997 B2
40 HOÀNG KHẮC HÓA 26/02/1990 B2
41 VÕ VĂN HÓA 01/01/1984 B2
42 VÕ THANH HÒA 04/07/1984 B2
43 NGUYỄN THANH HOÀNG 04/08/1996 B2
44 LÊ ANH HUẤN 12/04/1991 B2
45 NGUYỄN THANH HÙNG 02/07/1988 B2
46 MAI XUÂN HÙNG 01/09/1987 B2
47 HUỲNH VIỆT HƯNG 12/04/1979 B1
48 NÔNG TUẤN HƯNG 21/01/1998 B2
49 VOONG LÝ HƯNG 30/10/1967 B2
50 PHẠM QUANG HƯNG 01/01/1983 C
51 PHAN QUỐC HƯNG 14/07/2004 B2
52 LAI THỊ CẨM HƯƠNG 22/07/1981 B2
53 LÂM TẤN HUY 28/07/1992 B2
54 TỐNG VIẾT HUY 26/11/1982 B2
55 ĐỖ QUỐC HUY 05/10/2002 B2
56 DƯƠNG HỮU KẾT 09/02/1989 B2
57 LÂM TUẤN KHA 01/01/1997 B2
58 TRẦN THIỆN KHANH 21/07/1976 B2
59 VÕ CHÍ KHANH 12/01/2003 B2
60 PHẠM HỒ THANH LÂM 26/12/1986 B2
61 VÕ THỊ THANH LÂM 10/09/1992 B1
62 TRẦN NGUYỄN TÙNG LÂM 06/01/2002 C
63 NGUYỄN XUÂN LÂM 06/04/1985 B2
64 TRẦN THỊ TRÚC LAN 05/03/1983 B2
65 NGUYỄN NGỌC THẢO LINH 06/11/1994 B2
66 NGUYỄN MỸ LINH 14/03/1996 B2
67 TRẦN THỊ LỘC 16/05/1990 B2
68 NGUYỄN QUANG LỢI 12/10/1993 B2
69 ĐÀO THÀNH LUÂN 02/11/1988 C
70 VÕ THÀNH LUÂN 01/01/1988 B1
71 NGUYỄN THÀNH LUÂN 01/09/1994 B1
72 NGUYỄN NGỌC MẠNH 17/08/1999 C
73 PHẠM HOÀNG MINH 16/05/1990 B2
74 LÊ TRỌNG MINH 20/12/1995 B2
75 TRẦN THỊ HOÀNG MY 10/03/1992 B2
76 LÊ NGÔ NGỌC NAM 16/09/1993 B1
77 NGUYỄN LÊ HÀ NAM 24/07/2000 B2
78 TRẦN THỊ THANH NGÂN 29/03/1991 B1
79 LÊ VĂN NGÁT 01/01/1988 C
80 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 09/06/1978 B1
81 VŨ THỊ MINH NGHĨA 05/04/1976 B2
82 LÊ VŨ MINH NHẬT 03/08/1996 B2
83 NGUYỄN HOÀNG MINH NHẬT 24/10/2000 B1
84 NGUYỄN ĐỨC NHẬT 09/11/1995 B2
85 NGUYỄN YẾN NHƯ 15/11/1997 B2
86 NGUYỄN ĐỖ AN NINH 11/06/1991 B2
87 HUỲNH TẤN PHÁT 10/08/1994 B2
88 NGUYỄN TUẤN PHI 15/10/1991 B2
89 LÊ HỒNG PHONG 26/09/1989 B2
90 VŨ MINH PHONG 20/10/1989 B2
91 LÂM DIỄM PHÚ 19/06/1981 B2
92 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 30/06/1995 B2
93 TRẦN THỊ MỸ PHỤNG 05/02/1994 B1
94 LÊ HỮU PHƯỚC 28/06/1990 B2
95 NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG 30/07/1993 B2
96 VŨ NAM PHƯƠNG 27/11/1997 B1
97 NGÔ DUY PHƯƠNG 01/11/1991 B1
98 ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG 22/11/1992 B1
99 TRẦN MINH PHƯƠNG 23/11/1980 B1
100 KIM NGỌC PHƯƠNG 27/12/1997 B2
101 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 08/11/1992 B1
102 LÊ QUỐC QUÂN 09/11/1984 B2
103 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 28/04/1992 B2
104 HỒ TẤN QUẾ 29/07/1980 B2
105 LÊ THÚY QUYÊN 01/01/1976 B2
106 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 03/01/1997 B2
107 PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH 21/08/1985 B1
108 TRẦN QUỐC SƠN 06/02/2000 B2
109 NGUYỄN NGỌC TÀI 27/05/1991 B2
110 PHẠM THÀNH TÂM 05/08/1988 B2
111 ĐẶNG MINH TÂN 23/08/1983 B2
112 NGUYỄN VĂN TÂY 20/03/1998 B2
113 TRẦN QUANG THÁI 25/04/1988 B2
114 TRƯƠNG VĂN HOÀI THANH 18/02/1992 B2
115 HỨA HOÀNG THÀNH 07/11/2001 B2
116 NGUYỄN TRÍ THÀNH 30/09/1965 B1
117 NGUYỄN TRUNG THẠNH 18/08/2003 B2
118 NGUYỄN MAI THẢO 27/08/1988 B1
119 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 29/11/1988 B2
120 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 15/10/1991 B2
121 NGUYỄN KIM THẢO 02/10/2002 B1
122 NGUYỄN THỊ THU THẢO 12/05/1992 B1
123 NGUYỄN DUY THỊNH 30/03/1991 B2
124 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 21/10/2003 B2
125 LÊ TRANG THỊ TÚ THƠ 30/06/1995 B2
126 PHẠM THÀNH THÔNG 12/02/1981 B2
127 HUỲNH ANH THƯ 17/04/1999 B1
128 DƯƠNG VĂN THUẬN 25/04/2003 B2
129 NGUYỄN VĂN THUẬN 14/09/1997 B2
130 ĐINH PHÚ THUẬN 28/11/1982 B2
131 NGUYỄN QUANG THUẬN 24/01/1999 B2
132 ỪNG QUỐC THƯỜNG 18/04/1994 B2
133 TRẦN NGỌC THÚY 25/10/1990 B2
134 ĐOÀN NGỌC ANH THY 23/02/1994 B1
135 PHẠM ĐỨC TOÀN 04/12/1984 B1
136 NGUYỄN LÊ THẢO TRÂM 13/12/1993 B1
137 PHAN THỊ HUYỂN TRÂN 06/11/1986 B1
138 PHAN DIỄM ĐOAN TRANG 28/07/1984 B1
139 NGUYỄN THỊ THÚY TRANG 01/01/1991 B1
140 TRẦN QUỐC THÁI TRIỀU 12/09/1997 B2
141 NGUYỄN THIỆN TRIỀU 03/04/1979 B2
142 LÊ HỮU TRỌNG 15/01/1997 B2
143 PHẠM QUỐC TRUNG 09/01/1988 B1
144 TRƯƠNG QUỐC TRƯỜNG 01/05/1985 B2
145 NGÔ ĐÌNH TUẤN 08/09/2003 B2
146 NGUYỄN MINH TUẤN 13/03/1996 B2
147 HUỲNH KIM TUẤN 06/07/1972 C
148 PHẠM MINH TUẤN 15/10/1990 B2
149 NGUYỄN ANH TUẤN 08/05/1978 B2
150 LÊ THANH TUẤN 10/10/2000 B2
151 NGUYỄN THANH TÙNG 17/04/1995 B1
152 HUỲNH THANH TÙNG 12/08/2003 B2
153 TRƯƠNG THỊ TÚ UYÊN 14/07/1992 B1
154 PHẠM LÊ UYÊN 22/09/1977 B1
155 BÙI THỊ CẨM VÂN 26/01/1992 B2
156 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 01/02/2003 B2
157 THÁI THỊ BÍCH VÂN 15/01/1977 B1
158 NGUYỄN TRƯƠNG THIÊN VŨ 26/10/1995 B1
159 LÊ HOÀNG VŨ 14/03/1992 B2
160 NGUYỄN ANH VŨ 20/08/1985 B1
161 LÊ MINH VƯƠNG 15/02/1971 B2
162 VÕ VĂN HOÀNG XA 10/10/1999 B2
163 VÕ THỊ Ý 10/06/1986 B1
164 LA GIA YẾN 21/04/1997 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây