Danh sách thi sinh trúng tuyển được cấp giấy phép lái xe ngày 03/11/2020

STT Họ và tên Hạng GPLX
1 NGUYỄN THANH BẰNG B2
2 TRẦN BILL B2
3 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG C
4 NGUYỄN THÁI NGỌC DIỆU B2
5 BÙI THỊ DIỆU C
6 CHUNG NGUYÊN ĐỨC C
7 NGUYỄN QUỐC DUY C
8 NGUYỄN VĂN GIN C
9 PHẠM THỊ NGỌC HÀ B2
10 NGÔ CHÍ HẢI B2
11 VÕ TUẤN HẢI B2
12 NGUYỄN THỊ HẠNH C
13 NGÔ VĂN HIỆP C
14 NGUYỄN THÀNH HIỆP C
15 PHAN THỊ THU HỒNG B2
16 NGUYỄN NGỌC HƯNG C
17 TRẦN VĂN HƯNG B2
18 TRƯƠNG PHẠM QUANG HUY B2
19 TRẦN THANH HUYỀN B2
20 TRƯƠNG THANH KHANG C
21 TRƯƠNG HÀO KIỆT B2
22 CAO THANH KỲ C
23 TRẦN TIẾN LÊ B2
24 NGUYỄN THỊ KIM LỘC B2
25 TRẦN VĂN LỘC B2
26 NGUYỄN VIẾT LONG B2
27 NGÔ CÔNG MẪN C
28 NGUYỄN THU MỸ B1
29 NGUYỄN VĂN NGỌC B2
30 TÔ NHUẬN C
31 NGUYỄN NGỌC KIM PHÁT B2
32 PHẠM HOÀNG PHONG PHÚ C
33 LÊ VŨ PHƯƠNG C
34 LÊ THỊ MINH PHƯƠNG B2
35 HUỲNH NGỌC MỸ PHƯƠNG B2
36 NGUYỄN VĂN SÁNG B2
37 HOÀNG THANH SƠN C
38 TRẦN NGUYỄN MINH TÂM B2
39 TRẦN TẾ C
40 PHAN HỒNG THÁI C
41 LÊ VĂN THẮNG C
42 TRẦN QUỐC THANH B2
43 CAO TẤN THÀNH C
44 NGUYỄN HỮU THẢO C
45 VÕ THỊ THANH THẢO B2
46 TRƯƠNG LỘC THỌ B2
47 NGUYỄN NGỌC THÔNG C
48 NGÔ XUÂN THỐNG C
49 PHẠM THỊ THU THỦY B2
50 TRỊNH MINH TIẾN C
51 NGUYỄN VĂN TRÍ B2
52 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH B2
53 DƯƠNG QUỐC TRÌNH B2
54 HUỲNH NHÃ TRÚC B2
55 TÔ ĐÔNG TRƯỜNG B2
56 TRẦN THANH TUẤN B2
57 TRẦN ANH TUẤN B2
58 NGUYỄN NGỌC TUẤN C
59 TRẦN ĐỨC TUỆ B2
60 NGUYỄN VĂN TÙNG B2
61 LÊ THỊ THANH VÂN B2
62 ĐỖ NGỌC KIM VÂN B2