DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 03/10/2022

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX
1 NGUYỄN HOÀI AN 29/04/1991 B2
2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN 25/12/1993 B2
3 NGUYỄN TUẤN ANH 12/06/1977 B2
4 TRẦN NGUYỄN ANH 06/06/1971 B1
5 ĐỖ CHÍ BẢO 24/01/1997 B2
6 HUỲNH THANH BẢO 10/08/2000 B2
7 VÕ PHI BẢO 22/09/1991 B2
8 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 15/05/1985 B1
9 LÊ HUỲNH NGỌC BÌNH 04/09/1997 B2
10 ĐẶNG PHƯƠNG BÌNH 16/10/1992 B2
11 NGUYỄN HOÀNG BỬU 04/09/1997 C
12 VÕ THỊ BẢO CHÂU 22/12/1988 B2
13 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 05/04/1998 B2
14 HOÀNG VĂN CHIẾN 03/02/1996 B2
15 NGÔ ĐÌNH CHUNG 06/08/2002 B2
16 NGUYỄN CHÍ CÔNG 07/08/2001 B2
17 PHAN HÙNG CƯỜNG 01/01/1981 B2
18 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 29/08/1986 C
19 NGUYỄN HOÀNG DANH 29/12/1995 C
20 NGUYỄN CÔNG DANH 04/11/1988 B2
21 PHẠM CÔNG ĐẠT 16/03/1988 B2
22 NGUYỄN ANH ĐỨC 20/02/1989 B2
23 VƯƠNG NGỌC ĐỨC 13/07/1978 B2
24 LÊ THỊ THÙY DUNG 16/06/1988 B1
25 HỒ QUANG DŨNG 15/01/1995 B2
26 BÙI HOÀNG TIẾN DŨNG 06/05/2002 B1
27 TRƯƠNG CÔNG DƯƠNG 17/02/1997 B2
28 HUỲNH TRỌNG DƯƠNG 30/10/1992 B2
29 TRẦN MINH DƯƠNG 30/01/2000 C
30 ĐOÀN HỒNG NHẬT DUY 26/02/1998 B2
31 DƯƠNG HOÀNG ANH DUY 04/11/2001 B1
32 ĐOÀN THỊ NHƯ DUYÊN 13/01/1988 B2
33 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 19/10/2003 B2
34 LÊ THỊ NGỌC HÀ 09/01/1981 B2
35 TRẦN THỊ NGÂN HÀ 06/09/1993 B1
36 PHẠM VĂN HÁI 20/09/1980 B2
37 TRƯƠNG THỊ LỆ HẰNG 07/01/1995 B2
38 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH 04/01/1979 B2
39 TRẦN MINH VŨ HẢO 01/01/1988 B2
40 HUỲNH VĂN HẬU 01/01/1995 B2
41 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN 11/09/1977 B2
42 MAI NGỌC HIỀN 20/10/1987 B2
43 NGUYỄN KHẮC HIỆP 19/03/1983 C
44 TRẦN QUỐC HIỆP 10/11/1987 B2
45 NGUYỄN MINH HIỆU 05/10/1981 C
46 TRỊNH KIM HOA 17/09/1976 B2
47 NGUYỄN PHƯỚC HÒA 24/04/1989 B2
48 HUỲNH THANH HOÀNG 17/08/1997 B2
49 NGÔ THỊ HOÀNG 21/07/1973 B2
50 NGUYỄN THỊ HỒNG 21/05/1995 B2
51 PHẠM HUỆ 06/11/1982 C
52 DƯƠNG THIỆN HỮU 02/09/1986 B1
53 HSU CHIH JYE 01/09/2002 B2
54 NGUYỄN ANH KHANG 20/06/2001 B2
55 PHAN NGUYỄN ANH KHANH 03/12/1992 B2
56 TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG 10/01/1996 B2
57 ĐÀO VĂN KHUYẾN 15/04/1982 B2
58 NGÔ TRUNG KIÊN 24/09/1976 B2
59 MAI TUẤN KIỆT 25/11/1997 B2
60 Y NGHĔ KNUL 25/02/1987 B2
61 THÁI XUÂN KỲ 29/10/1968 B1
62 NGUYỄN TRỌNG LẮM 05/01/1984 C
63 VŨ THỊ LÀNH 30/09/1988 B1
64 PHẠM THỊ LỆ 20/10/1997 B1
65 HÀ THÙY LINH 04/11/1979 B2
66 ĐẶNG TẤN LINH 01/06/1979 B1
67 BÙI ĐỨC LONG 20/04/1970 B2
68 NGUYỄN QUANG LƯƠNG 01/01/1989 B2
69 ĐÀO VĂN LY 15/08/1985 B2
70 TRƯƠNG THỊ MẬN 07/04/1999 B2
71 HUỲNH THỊ THANH MINH 07/04/1994 B2
72 TRẦN NGỌC MINH 30/04/1986 B2
73 VŨ NHẬT MINH 17/06/1988 B1
74 TRẦN KHOA NAM 08/01/1987 B2
75 PHẠM HOÀI NAM 01/01/1989 C
76 PHẠM VĂN NAM 10/03/1994 B2
77 LÊ THỊ DIỆU NGA 05/02/1991 B2
78 NGUYỄN VIỆT NGA 28/06/1993 B2
79 HUỲNH NGA 20/09/1988 B2
80 NGUYỄN THANH NGÂN 08/08/1998 B2
81 LÊ MINH NGHĨA 16/02/1996 C
82 TRẦN TRỌNG NGHĨA 30/03/1984 B2
83 HUỲNH ĐẠO NGHĨA 16/03/1985 B2
84 TRẦN CÔNG NGHĨA 27/04/1999 B2
85 NGUYỄN TÀI NGUYÊN 08/06/1998 B2
86 BÙI CAO NGUYÊN 27/07/1993 C
87 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 25/08/1983 B2
88 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 05/11/1989 B1
89 NGUYỄN THỊ THỤC NHI 01/01/1998 B1
90 PHẠM HẢI NHƠN 02/02/1981 B2
91 VÕ HOÀNG THANH NHỰT 02/06/1999 B2
92 KHƯU PHÚ OAI 24/08/1988 B2
93 NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH 01/03/1982 B2
94 VÕ THỊ KIM PHA 01/04/1984 B2
95 TRẦN THANH PHONG 28/03/1992 B2
96 ĐỖ TRUNG PHÚC 30/12/1985 B2
97 PHẠM THỊ DIỄM PHÚC 19/08/1987 B2
98 HỒ HỮU PHƯỚC 15/07/1974 B1
99 NGÔ HOÀI PHƯỚC 09/03/1998 B2
100 MAI NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 13/03/1994 B2
101 LÊ VĂN PHƯƠNG 04/02/1991 B2
102 TÔ HẰNG PHƯƠNG 03/08/1989 B1
103 LÊ HỒNG PHƯƠNG 03/01/1958 B1
104 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 07/05/1980 B1
105 LẦU THẾ QUÂN 10/06/1999 B2
106 ĐẶNG HỮU QUÂN 05/05/1980 B2
107 LÊ HỒNG QUÂN 10/06/2002 B2
108 LÊ NHẬT QUANG 18/08/1991 B2
109 VÕ HỮU HUY QUỐC 21/03/1978 B1
110 HÀ PHÚ QUÝ 01/01/1989 B2
111 LÊ XUÂN QUYỀN 30/01/1986 B2
112 TRẦN THỊ XUÂN QUỲNH 20/05/1989 B1
113 VÕ THỊ THÚY QUỲNH 01/01/1988 B1
114 NGUYỄN MINH SANG 29/11/1991 B2
115 LÊ VĂN SANG 01/01/1990 B2
116 LÊ THANH SANG 27/02/1990 B2
117 NGUYỄN TẤN SĨ 05/01/1993 B2
118 VÕ VĂN SƠN 02/06/1995 B2
119 NGUYỄN HÙNG SƠN 01/01/1966 C
120 NGUYỄN TRÍ TÀI 05/06/1991 B2
121 NGUYỄN THANH TÂM 24/08/1983 B2
122 ĐÀM MINH TÂM 23/03/1989 B2
123 NGUYỄN HOÀNG NHẬT TÂN 25/11/1995 B2
124 HỒ HÁN TÂN 11/08/1979 B2
125 PHAN NGỌC THÁI 08/11/1994 B2
126 BÙI QUANG THÁI 27/07/2002 B2
127 TRẦN VIỆT THẮNG 13/06/1991 B2
128 ĐỖ MINH THẮNG 03/07/1991 C
129 NGUYỄN VĂN THÀNH 25/04/1975 C
130 NGUYỄN KHÁNH THÀNH 27/12/1989 C
131 LÊ THỊ THANH THẢO 01/08/1969 B1
132 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 14/10/1979 B2
133 BÙI THỊ THU THẢO 31/03/1991 B1
134 PHAN THỊ THU THẢO 10/10/1982 B1
135 PHẠM PHÚC THỊNH 03/04/2002 B2
136 LÊ TRỌNG THỦ 28/03/1994 B2
137 HOÀNG THỊ MINH THƯ 26/10/2003 B2
138 TRẦN THỊ THUẬN 20/07/1992 B2
139 LÂM NGUYÊN THUẬN 01/09/1988 B2
140 PHAN TRÍ THỨC 23/10/1993 B2
141 TRẦN VĂN THƯƠNG 01/01/1977 C
142 LÊ THỊ THANH THÙY 22/04/1995 B2
143 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 24/11/1987 B2
144 ĐẶNG KIỀU TIÊN 25/06/1979 B1
145 LÂM QUỐC TINH 13/07/1988 B2
146 KHA THANH TOÀN 29/10/1990 C
147 TRÌNH THÁI TOÀN 05/04/2003 B2
148 TRẦN THÙY BÍCH TRÂM 21/02/1984 B2
149 NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG 07/10/1994 B2
150 NGUYỄN PHƯƠNG TRANG 25/04/1992 B1
151 LƯU TUỆ TRÍ 08/11/1992 C
152 VÕ HOÀNG MINH TRÍ 20/03/1971 B2
153 LÊ MINH TRIẾT 27/02/1992 B2
154 TRẦN VĂN TRIỆU 16/12/1992 B2
155 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 29/09/2002 B2
156 TRẦN ĐỨC TRỌNG 16/09/1995 B2
157 NGUYỄN GIANG TRÚC 10/02/1996 B2
158 NGUYỄN LÊ TIẾN TRUNG 06/02/2003 B2
159 BÙI QUỐC TRUNG 28/02/1988 B2
160 ĐƯỜNG QUANG TRƯỞNG 25/01/1981 B2
161 NGUYỄN VĂN TUẤN 28/10/2001 B2
162 NGUYỄN MINH TUẤN 28/05/2002 B2
163 NGUYỄN THANH TUẤN 10/09/1999 B2
164 NGÔ MINH TÙNG 31/01/1986 B2
165 NGUYỄN THỤY NHÃ UYÊN 15/06/1976 B2
166 NÔNG LỆ VÂN 15/01/1995 B2
167 LƯU XUÂN VIỆT 16/12/1982 B2
168 TRƯƠNG QUỐC VINH 16/05/1999 B2
169 LÊ HOÀNG VŨ 10/10/1988 B1
170 TRẦN MINH VƯƠNG 01/01/1989 C
171 TRẦN VIỆT VƯƠNG 31/05/2001 B2
172 HỨA THỊ THÙY YÊN 12/09/1977 B2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây